" HPV - vaccinatie : levens - gevaarlijk ! "

PERSBERICHT BELFORT-GROUP

Donderdag 12 mei 2011

 
Dames en heren van de pers,
 
Hierbij vragen wij u onderstaande noodoproep te willen verspreiden want de toestand is alarmerend dramatisch : de gezondheid van onze meisjes wordt wereldwijd bedreigd de farmaceutische industrie.

 

 
De UNO wil alle meisjes vanaf dit jaar om de vijf jaar drie inentingen geven tegen HPV-besmetting en dit zolang ze in hun vruchtbare periode zijn ( http://www.c-fam.org/publications/id.1847/pub_detail.asp ). Kostprijs : 300 dollar per kind. Bedoeling is het risico op baarmoederhalskanker verminderen.

De voornaamste bezwaren zijn duidelijk :
 
    * het is hoogst twijfelachtig of dit daadwerkelijk een bescherming biedt
 
    * het veroorzaakt absoluut zeker heel wat schade bij vele duizenden meisjes.

Deze tabel toont wat de 'bijwerkingen' zijn in de USA alleen al :
 

 

Updated VAERS Reports - HPV Vaccines
Description  Total Female    Male Unknown
Disabled 714 709 1 4
Deaths 94 78 2 14
Abnormal Pap Smear 376 376 N/A N/A
Cervical Cancer 41 41 N/A N/A
Life Threatening 422 412 7 3
Emergency Room Visit 8,733 8,562 93 78
Hospitalized 2,159 2,126 21 12
Extended Hospital Stay 195 193 32 37
Did Not Recover 4,346 4,273 36 37
Adverse Events  21,634  20,866  315 453

 
 
Twee belangrijke bedenkingen :
 
Ten eerste : hoe erg de situatie is België is weten we helaas niet. Op onze suggestie om een meldpunt vaccinatieschade te openen is voorlopig nog geen reactie gekomen
 
Ten tweede : dit is maar het topje is van de ijsberg, want het gaat hier alleen maar
 
* over de gemelde schadegevallen wat men schat op 10 % van de realiteit . Dit betekent dus in de USA alleen al

 

 

meer dan 300.000 zeer ernstige bijwerkingen
tot en met de dood ... !


kunnen we dat nog 'geneeskunde' noemen ... ?

 
* over schade op korte termijn. Wie zal binnen 10 jaar als het meisje onvruchtbaar blijkt of binnen 20 jaar als ze kanker krijgt nog het oorzakelijk verband leggen, laat staan aantonen ? Maar de bewijslast is heel overtuigend dat
 

 

vaccineren = kanker veroorzaken !

 
 
Dames en heren van de pers,
 
We willen geen paniek zaaien, maar we vinden wel dat ieder meisje en iedere ouders goed moet beseffen waarover het gaat, zich informeert en dan zelf een beslissing neemt want geen enkele vaccinatie mag verplicht gesteld worden !  
 
Het is jullie journalistieke verantwoordelijkheid om binnen een open en vrije democratie niet enkel als doorgeefluik te fungeren voor de overheidsmededelingen, maar ook melding te maken van kritische informatie en bedenkingen.
 
Hoogachtend,
 
Peter Vereecke

 

SOS-bericht voor alle meisjes ter wereld  :

 

HPV-vaccinatie : levens - gevaarlijk !

 
 
Beste meisjes ,
 
De Verenigde Naties zijn van plan te beginnen met een wereldwijde intentingscampagne tegen HPV-infectie. 
 
Concreet betekent dit voor jullie  :
 
* drie prikken binnen de eerste zes maand (de Vlaamse regering is al begonnen met de twaalfjarigen !)

* dit om de vijf jaar !
 
In de bijlage vind je belangrijke informatie. We vatten de voornaamste bezwaren samen :
 
* het is allerminst bewezen dat HPV de oorzaak is van baarmoederhalskanker

* deze ziekte is de minst dodelijke kanker, is heel goed tijdig opspoorbaar en te genezen

* net als iedere vaccinatie is ook hier iedere prik een regelrecht aanslag op jullie gezondheid : op deze grafiek zie je de gevolgen van HPV-vaccinatie in de USA : http://www.sanevax.org/


 

Updated VAERS Reports - HPV Vaccines
Description  Total Female    Male Unknown
Disabled 714 709 1 4
Deaths 94 78 2 14
Abnormal Pap Smear 376 376 N/A N/A
Cervical Cancer 41 41 N/A N/A
Life Threatening 422 412 7 3
Emergency Room Visit 8,733 8,562 93 78
Hospitalized 2,159 2,126 21 12
Extended Hospital Stay 195 193 32 37
Did Not Recover 4,346 4,273 36 37
Adverse Events  21,634  20,866  315 453
 
   

Op basis van deze cijfers schat men dat meer dan 300.000 van jullie Amerikaanse leeftijdsgenoten al de prijs hebben moeten betalen met hun gezondheid of soms zelfs met hun leven ! Kijk op youtube en jullie zullen de schrijnende getuigenissen zien.
 
Besef ook dat dit vaccin een enorme bedreiging is voor jullie recht op het kunnen krijgen van kinderen ! Het negatief effect ( vooral van Polysorbaat 80 ! ) op jullie vruchtbaarheid is bewezen !

 
Kijk rondom jullie : sinds de vaccinatiemanie is toegeslagen rijzen de vruchtbaarheidsklinieken als paddenstoelen uit de grond !
 
Ons advies aan jullie en jullie ouders : informeer jullie aub goed op voorhand en laat jullie niet gevangen nemen door de angst die verspreid wordt door diegene die met dit alles het meest gebaat is :
 

 

de farmaceutische industrie
die miljarden euro's per jaar
verdient ten koste van jullie gezondheid

 
 
met zeer bezorgde groet
namens Belfort-group,
 
 
 
Peter Vereecke