Wat is stemrecht? Is dat het recht om op een kandidaat te mogen stemmen? Nee, want dat is kiesrecht, en nadrukkelijk geen stemrecht. Door bij de verkiezingen iemand te kiezen, kies je er vrijwillig voor om jouw stem weg te geven aan iemand die beweert jou te vertegenwoordigen. Deze zogenaamde volksvertegenwoordiging is niets anders dan volkverlakkerij. De gekozen politici vertegenwoordigen namelijk helemaal niet de belangen van de bevolking, maar die van het grootkapitaal en de multinationals. Dat zien we ook erg duidelijk aan al die petities, waarin heel erg veel mensen aangeven het niet eens te zijn met een voorgenomen besluit. Vervolgens leggen de politici dit gewoon terzijde, en drukken ze het besluit rücksichtslos (Duits voor onbezonnen) door.

Stemrecht is iets volkomen anders dan kiesrecht. Stemrecht is het recht om een stem te hebben in de besluitvorming. Onze stem staat voor onze zeggenschap in alle kwesties die ons aangaan. Alleen wanneer we ons kunnen vinden in voorgestelde oplossingen, dan stemmen we daarmee in, en anders niet. Daar gaat het stemrecht over.

Door op een zogenaamde volksvertegenwoordiger te stemmen geven we vrijwillig onze zeggenschap weg. Daarmee doen we dus vrijwillig afstand van ons stemrecht. Want eenmaal gekozen politici doen daarna precies wat het grootkapitaal en de multinationals willen. Wij hebben daarbij dan ook helemaal geen zeggenschap meer. Dat zien we nu kristalhelder bij de besluitvorming rond het ESM, wat staat voor het Europees Slavernij Mechanisme. De overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking wil het ESM niet: 71% is tegen. En ik durf te beweren dat de overige 29% niet begrijpt wat het ESM werkelijk inhoudt. Een duidelijker bewijs dat de huidige Tweede Kamer (der Staten-Generaal) niet het volk vertegenwoordigt is er volgens mij niet.

Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, die op woensdag 12 september aanstaande worden gehouden, doet een volgens velen een zeer opmerkelijke partij mee, genaamd de SOPN. De SOPN heeft gisteren haar partijprogramma bekend gemaakt. Daarin staat expliciet beschreven dat de SOPN geen ‘gewone’ politieke partij is, zoals alle anderen. De SOPN staat namelijk voor zuivere volksvertegenwoordiging. Dit betekent dat wie op 12 september op de SOPN stemt de eigen zeggenschap wel behoudt. Dat kan omdat de SOPN alle kwesties altijd eerst voorlegt aan haar kiezers. De gekozen SOPN-kamerleden doen vervolgens niets anders dan de aangegeven belangen van de bevolking zo zuiver mogelijk te vertegenwoordigen. SOPN-stemmers kunnen daartoe op verschillende manier hun zeggenschap aanwenden om via de SOPN invloed uit te oefenen op het openbaar bestuur. Moderne communicatiemiddelen spelen daarin een belangrijke rol, maar ook de ouderwetse groepsbesprekingen, zowel per thema als per regio. De SOPN is nadrukkelijk niet de partij van een elitair clubje. De SOPN is een participatiebeweging waarin iedereen evenveel zeggenschap heeft.

De regio’s komen vooralsnog overeen met de kiesdistricten, ook wel kieskringen genoemd. De komende weken zal het SOPN-campagneteam een rondje maken lang deze 20 kieskringen, waarbij meestal de ‘hoofdstad’ van iedere kiesdistrict wordt bezocht. Het is de bedoeling dat er in ieder district een kerngroep ontstaat.

Daarnaast zijn er acht kernthema’s onderkend. Voor elk van deze thema’s wordt er binnen een kernteam gewerkt aan praktische oplossingen van de huidige knelpunten op dat gebied. De (aangepaste) naamgeving van deze thema’s is als volgt:

o       Innovatie(over het realiseren van innovatieve technologieën voor de natuurzuivere opwekking van bijvoorbeeld elektrische- of kinetische energie)

o       Productie & Dienstverlening(over de ontwikkeling van natuurzuivere wijzen voor het maken van producten of het leveren van diensten)

o       Gezondheid & Voeding(over de natuurzuivere bevordering van gezondheid)

o       Talentontwikkeling(over het transformeren van het oude onderwijssysteem naar stimulerende leeromgevingen, afgestemd op ieders individuele behoeften)

o       Toegepaste Ecologie(over het natuurzuiver herinrichten en beheren van de natuur vanuit de belangen van alle betrokkenen, waaronder de mens, die behoefte heeft aan voeding en een harmonische leefomgeving)

o       Samen leven & Waarde(over onder andere het herstellen van de rechtsorde en het herstellen van een waardevaste verankering van de valuta)

o       Informatievoorziening(over het bieden van volledige openheid van zaken over alle zaken die ons aangaan)

o       Universele Wetenschap(over natuurzuivere verklaringen van een werkelijkheid die groter is dan slechts het waargenomen materiële deel)

De vier letters van SOPN staan naast Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland ook voor de vier pijlers van het partijprogramma: Samenhang, Openheid, Participatie en Natuurzuiver. Klik hier om het pdf-document (11 bladzijden) van het SOPN-partijprogramma te openen.

Spreekt dit partijprogramma jou aan, help dan mee om de SOPN groter te maken. Hang posters op, deel flyers uit, plak stickers, praat erover, stuur informatie door of voer ludieke acties uit. Kijk voor meer informatie op SOPN.nl (link). En neem contact op indien je een actieve rol wil gaan spelen binnen jouw kiesdistrict of binnen één van de themagroepen.

Willen we dat het anders gaat in Nederland, dan is het nu de tijd om tot actie over te gaan. Jarenlang hebben we elkaar verteld wat er allemaal mis is. Nu zetten we de schouders eronder en gaan we aan de slag met oplossingen. Wij zijn de verandering die we voorstaan. Samen maken we het verschil. Samen veranderen we deze dwingende, ziekmakende maatschappij in een samenleving van vrijheid, evenwaardigheid en gezondheid.

Zeist, zaterdagochtend 26 mei 2012,

Johan Oldenkamp (Pateo.nl)

Lijsttrekker van de SOPN

 

Bron: Pateo.nl