Jaarlijks importeert de EU 41 miljoen ton soja, vooral voor veevoer. Maar deze soja wordt bewerkt, want enerzijds is het GM-soja en anderzijds wordt deze soja besproeit met landbouwgif.. Van.. jawel, Monsanto. Vrijwel alle niet-biologisch vlees, eieren en zuivel zijn afkomstig van dieren, die met deze gifsoja zijn gevoed. Eet smakelijk en de groeten van Monsanto..! Waarom komen we die naam steeds meer tegen..?

En kennelijk heeft deze bizarre club het zó voor elkaar, dat ze nu ook in staat zijn hun praktijken te ‘greenwashen’. Want in 2011 komt een misleidend label op de markt voor ‘verantwoorde soja’. Vrijwel alle niet-biologische zuivel, eieren en vlees komt van dieren die met deze soja zijn gevoed. Elk jaar importeert de EU dus ruim 40 miljoen ton, vooral uit Zuid-Amerika. Genetisch gemanipuleerde soja, zodat deze bestand is tegen landbouwgif. Alle planten worden doodgespoten, alleen de soja overleeft.

Soja wordt in Zuid-Amerika geteeld voor de export. Grote delen van Argentinië, Brazilië en Paraguay zijn bedekt met uitgestrekte sojavelden. Per schip gaat de soja naar de Europese Unie en China om gebruikt te worden als veevoer. Nederland is de op een na grootste importeur ter wereld.

Monsanto heeft de soja zó in elkaar gefabriceerd, natuurlijk onder bescherming van haar patent op levend materiaal.., dat het bestand is tegen het bestrijdingsmiddel Roundup (glyfosaat). Natuurlijk óók vervaardigd door Monsanto..! Vrijwel alle andere planten gaan hier aan dood. En zo worden de velden eerst platgespoten, waarna de ‘Roundup’-immune soja wordt ingezaaid. En dan volgen elke drie tot zes weken opnieuw bespuitingen met Roundup en andere bestrijdingsmiddelen om groei van onkruid tegen te gaan. Deze soja is kwetsbaar en vraagt dan ook om grootschalig gebruik van landbouwgif. Zowel de zaden als de bestrijdingsmiddelen worden dus geleverd door Monsanto.

De enorme monoculturen brengen grote schade toe aan mens en natuur. De export van bodemvruchtbaarheid is een ramp voor het klimaat. Het label van de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS) biedt met haar zwakke criteria geen enkele oplossing. Het is geen stapje in de goede richting, het is het verantwoord verklaren van handel in foute soja. Het is een steun in de rug van de dierindustrie.

Even de korte documentaire (NL-ondertiteld) van de Duitse televisie over het enorme gifgebruik bij de teelt van soja, en de vreselijke effecten die dit gifgebruik teweeg brengt..!

http://www.wanttoknow.nl/overige/soja-nee-zoniet-dus-teken-de-petitie
 

De RTRS is ook een wassen neus..!
De Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (Round Table on Responsible Soy, RTRS) is in 2005 opgericht door het Wereld Natuur Fonds en de Zwitserse supermarktketen COOP. Doel was de productie van bulksoja meer verantwoord te maken. De organisatie is sindsdien overgenomen door de industrie en bestaat vooral uit grote producenten, handelaren, banken en industrie. Leden zijn bijvoorbeeld Monsanto, Cargill en Syngenta, maar ook bedrijven als Unilever, Albert Heijn en de Rabobank. Ook Shell en BP zijn lid, vanwege hun belang bij soja als biodiesel.

Hoe zie je aan sojabonen of ze vol zitten met pesticiden én genetisch gemanipuleerd zijn? Correct, dat zie je niet..! Daar is dus een label voor.. Maar een label dat wordt uitgereikt door o.a. Monsanto zélf.. De wereld op zijn kop?

Aan de RTRS nemen bijna geen maatschappelijke organisaties deel en er zijn geen leden die de kleine boeren en/of inheemse bevolkingsgroepen vertegenwoordigen. De enige organisaties die proberen een onafhankelijk tintje aan de RTRS te geven zijn het Wereld Natuur Fonds en de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Solidaridad. Deze laatste is momenteel voorzitter van de RTRS en ontvangt hiervoor veel ontwikkelingsgeld van de Nederlandse overheid. De belangenverstrengeling lijkt aan alle kanten om de hoek én er duimendik bovenop te liggen..!

De RTRS is sinds het begin zwaar bekritiseerd door een groot aantal organisaties uit alle landen, vooral ook uit de landen die lijden onder de sojaproductie. Belangrijkste kritiek is dat de soja monoculturen nooit ‘verantwoord’ kunnen zijn en dat de RTRS alleen dient om een groen lapje te houden voor de massale vernietiging door deze soja-aanplant. Bovendien effent de RTRS de weg voor genetisch gemanipuleerde gewassen. Het WNF en Solidaridad doen er goed aan serieus hun positie te heroverwegen en het effect van hun opstelling te bezien.

Na een actie bij het hoofdkantoor van het Wereld Natuur Fonds, protestkaarten en mails, verschijnt er een persbericht van het Wereld Natuur Fonds. Daarin staat dat ze hun steun voor de RTRS blijven houden, maar dat ze wel – binnen of desnoods buiten de RTRS – nieuw overleg willen, om GM en niet GM-soja gescheiden te houden. Om aan tafel te blijven met de grote producenten en industrie willen ze kennelijk toch instemmen met een ‘verantwoord’ label voor onder andere GM gifsoja.

Een nieuwe label..?
Het label komt van de grote bedrijven die belang hebben dat de sojahandel ongestoord doorgaat: producenten, handelaren, banken en chemiebedrijven. En een paar ontwikkelingsorganisaties laten zich gebruiken om er een ‘verantwoord’ tintje aan te geven.

De sproeivliegtuigen weten kennelijk altijd preciés op de 'juiste' plek hun gif uit te sproeien. Nietwaar?

Gevolgen voor de gezondheid.
GM-soja wordt dus geproduceerd met heel veel bestrijdingsmiddelen, die wordt gespoten vanuit tractoren of vliegtuigen. Officieel hoor je op afstand te blijven van de omwonenden en mag je niet spuiten als er wind staat. Maar deze regels zijn slap en niemand houdt zich er aan; bovendien is er geen enkel toezicht! Zo kan het dus voorkomen dat boeren hun akkerland laten besproeien, terwijl de landarbeiders nog gewoon op het land staan..! Met een smoesje wordt hen wijsgemaakt, dat het landbouwgif ‘goed’ is ‘tegen’, ongedierte en mensvriendelijk..

En bijna niemand durft een klacht in te dienen tegen deze grote sojaboeren. Dat lukt ook bijna nooit, omdat ook de officier van justitie vaak zélf grootgrondbezitter is, of goede vrienden met de sojaboeren is. Wie officieel een aanklacht indient, brengt zichzelf en zijn of haar familie daarmee in gevaar.

Toch hebben deze mensen reden genoeg om te klagen, want het aantal gevallen van ziektes en aandoeningen door het Monsanto-gif is enorm. En natuurlijk zijn vooral kinderen weer de dupe, omdat ze erg gevoelig zijn. De beelden van de aandoeningen en aangeboren afwijkingen zijn shockerend. Recent verbood een rechter in Argentinië voor het eerst het bespuiten van sojavelden rondom een stadswijk. In de wijk Ituzaingó bij de stad Cordoba, die 5.000 inwoners telt, lijden tenminste 200 mensen aan kanker..!

Genetische manipulatie is en blijft bovendien nog steeds zéér omstreden, omdat heel simpel gezegd, de gevolgen van genetisch gemanipuleerde soja en de blootstelling aan landbouwgif nooit goed onderzocht zijn. En de onderzoeken die wel zijn gedaan tonen verontrustende veranderingen aan van organen en cellen van dieren die GM soja eten. En tóch komt het op jouw bord terecht…

Help en teken in ieder geval de Petitie!
Deze soja kan nooit verantwoord zijn. Toch steekt de Nederlandse regering via het Initiatief Duurzame Handel en de organisatie Solidaridad veel geld in de Ronde Tafel. Ook het Wereld Natuur Fonds steunt het foute label. We vragen de Nederlandse regering, WNF en Solidaridad op te stoppen met hun steun aan de grootschalige import van gifsoja als voer voor de dierindustrie.

Teken HIER de petitie.


Supermarkten in België, zijn opgeroepen om consumenten niet te misleiden met een vals label. Kijk hier naar deze open brief.

Een lijst met klokkenluiders, die informatie geven over de misdadige praktijken van Monsanto, vind je HIER.

Bron: http://www.wanttoknow.nl/overige/soja-nee-zoniet-dus-teken-de-petitie/