Zet een kikker in een pan met heet water en hij zal er meteen uitspringen. Zet je een kikker in een pan met koud water en je verwarmt dit water langzaam totdat het kookt, blijft de kikker zitten tot hij het bekoopt met zijn leven.

Wat dit met privacy te maken heeft? Niks, maar wij kunnen onszelf vergelijken met de laatste kikker in het voorbeeld. Wij worden langzaam maar gestaag met steeds meer privacy beperkende maatregelen geconfronteerd, op zo'n manier dat wij dit nauwelijks merken. Inmiddels wordt onze email gelezen, telefoongesprekken afgeluisterd, post geopend, bezochte internetsites opgeslagen, bespied met camera's als wij de stad lopen, legitimatieplicht, bodyscanners op vliegvelden, bestedingspatroon gemonitord en als nieuwste gadget van de overheden, onbedoeld nu al bekend geworden, onbemande vliegtuigjes die ons van bovenaf 24 uur per dag in de gaten houden.

 

Alsof alle eerder genoemde privacy schendende maatregelen ( maatregelen tegen wat vraag ik mij af? ) nog niet voldoende zijn alsniet zwaar overdreven maar vooral onwenselijk, krijgt de politie nu de beschikking over onbemande vliegtuigjes die over woonbuurten patrouilleren om de  'gevaarlijke burger ' in de gaten te kunnen houden. Privacy, wat is dat? Deze vraag zullen onze kinderen over niet al te lange tijd aan ons stellen. Privacy bestaat nu enkel nog in de eigen tuin of achter de voordeur zolang je niet het internet op gaat of een telefoongesprekje voert. Straks zal zelfs de eigen tuin geen privacy meer bieden en wordt je waar je dan ook bent voortdurend in de gaten gehouden. Waar zijn overheden in vredesnaam bang voor?

Nu is dit vliegtuigje pas de eerste stap en stamt het filmpje uit de VS maar hoelang duurde het voordat de legitimatieplicht in heel Europa ingevoerd werd? VS of Europa, spionage van de burger is een werktuig van de fin.elite, terecht, want als je kwaad in zin hebt moet je de eventuele vijand, de oplettende burger, goed in de gaten houden zodat je kunt anticiperen op stappen van die gevaarlijke burger.

 

Als het over overheidszaken gaat dan blijkt het heel normaal dat zaken achter gehouden worden, men noemt dit dan geheime of vertrouwelijke informatie.

Hoe zit dat met onze geheime en vertrouwelijke informatie?

Overheid, waar zijn jullie bang voor?