vingerafdrukHierbij ontvangt u de nieuwe maandelijkse Update van Stichting Privacy First! Naast onze website (plus RSS-feed) en Twitter-stream blijft u hiermee op de hoogte van onze activiteiten. Daarnaast zullen wij deze Updates voortaan gebruiken ter voor-aankondiging van onze evenementen, “crowd-sourcing” en werving van nieuwe donateurs en vrijwilligers. Privacy First is immers van, voor en burgers gemaakt. Burgers zoals u!

 

 

* 16 JANUARI 2014 NIEUWJAARSBORREL & DISCUSSIE AVOND (INTER)NATIONAL PRIVACY *

MET GASTSPREKERS JACOB KOHNSTAMM EN SIMON DAVIES

                       

De laatste jaren organiseerde Privacy First regelmatig borrels, lezingen en debatten met bekende sprekers rond actuele privacy-thema’s. Sinds 2011 vonden deze avonden steevast plaats op onze kantoorlocatie: het oude Volkskrantgebouw in Amsterdam. Wegens de verbouwing van een groot deel van het Volkskrantgebouw tot hotel (het Volkshotel) hebben wij echter besloten om in 2013 geen evenementen “in eigen huis” te organiseren; dit zal pas weer kunnen zodra het Volkshotel binnenkort zijn deuren opent. Begin 2014 organiseert Privacy First echter eenmalig een evenement op een externe locatie: op donderdagavond 16 januari as. houden Jacob Kohnstamm (voorzitter College Bescherming Persoonsgegevens) en Simon Davies (oprichter Privacy International) op ons verzoek een gastlezing en discussie in het CREA Theater van de Universiteit van Amsterdam. Aanvang van de avond is 20.00u. Een speciale uitnodiging met meer informatie zullen wij spoedig aan u toezenden!

*  WETSVOORSTEL IDENTITEITSKAART ZONDER VINGERAFDRUKKEN EINDELIJK AANGENOMEN DOOR EERSTE KAMER *

 

Privacy First heeft er jarenlang om verzocht en deze week was dan eindelijk het grote moment: de Eerste Kamer heeft een wijziging van de Paspoortwet aangenomen waardoor voortaan geen vingerafdrukken meer zullen worden afgenomen bij de aanvraag van een identiteitskaart! Dit is een belangrijke stap op weg naar een privacyvriendelijker maatschappij. Volgende stap is de afschaffing van vingerafdrukken voor paspoorten. Dit zal op Europees i.p.v. nationaal niveau moeten worden bevochten, iets wat geen gemakkelijke opgave zal worden nu het Europees Hof van Justitie de afname van vingerafdrukken voor paspoorten onlangs heeft “goedgekeurd”... En daarnaast zijn er nog de verplichte gezichtsscans en de van-afstand-uitleesbare (en dus te hacken) RFID-chips in zowel ID-kaarten als paspoorten... Grootste zorgpunt van Privacy First blijft echter het feit dat de beoogde vorming van een centrale biometrische databank nog steeds (!) in de Paspoortwet staat, ook na de huidige wetswijziging. Dus volop reden voor het Hof Den Haag om Privacy First en 19 mede-eisers (burgers) zeer binnenkort alsnog ontvankelijk te verklaren in ons civielrechtelijke Paspoortproces, waarna het Hof de centrale databank in de Paspoortwet onrechtmatig zal kunnen verklaren. Wordt dus vervolgd...!

* NIEUWE RECHTSZAKEN VAN PRIVACY FIRST: NSA-AFFAIRE, TRAJECTCONTROLES, KENTEKENPARKEREN EN ANPR *

 

Paspoortproces

Vast beleid van Privacy First is om de Staat (of bedrijven) voor de rechter te dagen zodra het recht op privacy massaal geschonden dreigt te worden. Sinds mei 2010 voert Privacy First daartoe samen met 19 mede-eisers (burgers) een civielrechtelijke zaak tegen de Nederlandse Staat ter onrechtmatigverklaring van de verplichte afname en opslag van vingerafdrukken onder de Paspoortwet. Mede onder druk van dit Paspoortproces is de verplichte opslag van vingerafdrukken inmiddels grotendeels stopgezet en zal de afname van vingerafdrukken voor ID-kaarten spoedig tot het verleden behoren. Een uitspraak van het Hof Den Haag in ons Paspoortproces staat gepland voor 7 januari as.

NSA & AIVD

 

De tweede grote rechtszaak van Privacy First heeft betrekking op de illegale afluisterpraktijken door de Amerikaanse NSA: onlangs is Privacy First samen met andere organisaties een civielrechtelijke zaak tegen de Nederlandse Staat begonnen met als voornaamste eis dat de AIVD geen gebruik mag maken van illegale Amerikaanse inlichtingen, dat dergelijke inlichtingen over Nederlandse burgers moeten worden gewist en dat de betreffende burgers hierover dienen te worden geïnformeerd. Begin 2014 verwachten wij een schriftelijke reactie van de Staat op onze dagvaarding, waarna door onze advocaten van Bureau Brandeis een pleidooi gehouden zal kunnen worden en de rechtbank Den Haag een oordeel zal kunnen vellen.

Trajectcontroles

 

Een derde rechtszaak die Privacy First momenteel voorbereidt is gericht tegen trajectcontroles (trajectmatige snelheidscontroles) op snelwegen. Door dergelijke controles wordt massaal inbreuk gemaakt op de privacy van automobilisten, zonder dat hiervoor een specifieke, met privacywaarborgen omgeven wettelijke grondslag bestaat. Deze zaak komt naar verwachting medio 2014 voor de rechter en zal Privacy First desnoods doorzetten tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Kentekenparkeren

 

In steeds meer Nederlandse gemeenten is het schering en inslag aan het worden: verplicht kentekenparkeren zonder mogelijkheid om met contant geld te kunnen betalen. Enkele maanden geleden begon Privacy First hier in Amsterdam een grootschalige actie tegen middels model-protestbrieven voor burgers. Talloze burgers dienden vervolgens hun protesten in bij burgemeester Van der Laan. Mede naar aanleiding van deze actie werd de opslag van kentekengegevens in Amsterdam stopgezet. Privacy First hoopt dat andere gemeenten (waaronder Rotterdam?) deze positieve ontwikkeling spoedig zullen overnemen. Daarmee zijn de bezwaren van Privacy First tegen kentekenparkeren echter nog niet van de baan. Privacy First voorzitter Bas Filippini is zelf alsnog een formele bezwaarprocedure tegen een recente parkeerboete in Amsterdam begonnen met als voornaamste inzet 1) vrijwillig i.p.v. verplicht kentekenparkeren, 2) de invoering van een privacyvriendelijk alternatief (bijvoorbeeld anonieme parkeervakregistratie) en 3) de mogelijkheid om contant i.p.v. elektronisch te kunnen betalen. Meer over onze actie en de rechtszaak leest u op onze website.

ANPR

Onlangs werd door minister Opstelten een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend waardoor iedere automobilist voortaan een maand terug in de tijd kan worden getracked & getraced: Automatische Nummerplaatherkening (ANPR) met 4 weken opslag van ieders reisgegevens voor opsporing en vervolging. Daarmee wordt iedere automobilist in Nederland dus officieel een potentiële crimineel. Een recent gesprek tussen minister Opstelten en Privacy First heeft de minister helaas niet op andere gedachten kunnen brengen. Mocht het voorstel van Opstelten tot wet verheven worden, dan zal Privacy First de Nederlandse Staat direct voor de rechter dagen om deze wet onrechtmatig te laten verklaren wegens schending van het recht op privacy.

* COMMISSIE DESSENS PLEIT ONDANKS ADVIES PRIVACY FIRST VOOR BREDE INTERNETTAP AIVD *

 

Naast minister Opstelten voerde Privacy First onlangs ook een goed gesprek met de evaluatiecommissie voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (commissie Dessens). In dit gesprek pleitte Privacy First o.a. voor beter toezicht op de AIVD (en MIVD), meer controle door de rechterlijke macht, strikte naleving van de notificatieplicht door de AIVD tegenover burgers (bij aftappen etc.) en géén uitbreiding van bevoegdheden zoals een brede internet-tap en profiling. Sommigen van onze aanbevelingen klonken door in het uiteindelijke advies van de Commissie (meer toezicht en handhaving van de notificatieplicht), maar tegelijkertijd blijkt de Comissie vóór uitbreiding van de interceptiemogelijkheid van AIVD/MIVD naar het hele internet in brede zin. Daarmee toont deze Commissie zich vooral een wegbereider voor totalitaire bevoegdheidsuitbreiding dan een kritisch wetsevaluator. Saillant detail is overigens dat de Commissie wél aandacht vraagt voor de huidige, uiterst vage bevoegdheid van de AIVD om (welke??) strafbare feiten te mogen plegen... tijdens ons gesprek met de commissie had Privacy First dit punt nadrukkelijk aan de orde gesteld. De Commissie pleit cynisch genoeg echter voor betere uitwerking en rechtswaarborgen rond deze bevoegdheid, niet zozeer in het belang van de burger maar in het belang van... u raadt het al... AIVD-agenten zelf.

* ACTIE HELP PRIVACY FIRST AAN EEN NIEUWE WEBSITE! *

 

Goed nieuws: Stichting Privacy First is genomineerd voor Redkiwi’s Goede Doelen Actie! Dat betekent dat wij kans maken op een complete nieuwe website t.w.v. 20.000 euro. Het enige wat we hiervoor hoeven te doen is zoveel mogelijk stemmen verzamelen van onze fans! Op www.redkiwi.nl/goededoel kunt u sinds 9 december jl. stemmen op Privacy First. De vereniging of stichting die met de jaarwisseling de meeste stemmen heeft, wint de website.

Hoe kunt u stemmen?
 Ga naar www.redkiwi.nl/goededoel
 Klik op het logo van Privacy First
Vertel zoveel mogelijk mensen van de Redkiwi Goede Doelen Actie en stem!

Privacy First ging anderhalve week aan kop, maar we hebben nog veel meer stemmen nodig om te kunnen winnen. Deel daarom deze oproep met zoveel mogelijk mensen via email, Facebook, http://tinyurl.com/nxbzl47+#RKGDA&source=Redkiwi" LinkedIn en Twitter!

NB: om te kunnen stemmen dient u uw emailadres in te vullen. Dit emailadres wordt door Redkiwi louter gebruikt voor het stemproces, opdat er niet onbeperkt gestemd kan worden door individuen en ter controle op fraude. De emailadressen worden door Redkiwi niet aan derden verstrekt en worden na afloop van de actie gewist.

* PRIVACY FIRST GAAT DIGITAAL! *

Privacy First gaat Europees en digitaal en heeft voor 2014 nog veel mooie digitale privacy oplossingen in het verschiet! Volg ons op Facebook en LinkedIn, like ons en stuur de link met Privacy First naar zoveel mogelijk vrienden en bekenden!

* WORDT DONATEUR OF VRIJWILLIGER! *

Privacy First is voor haar werkzaamheden volledig afhankelijk van individuele donaties en 100% onafhankelijk van de overheid en het bedrijfsleven. Om ons werk te kunnen blijven voortzetten en als organisatie effectief te blijven hebben wij echter dringend nieuwe donateurs nodig. Rechtszaken voeren tegen de Staat is immers een kostbare aangelegenheid. Privacy First doet hierbij dan ook een klemmend beroep op u om, naast uw morele steun, ook in financiële zin te laten zien hoeveel uw recht op privacy u waard is. Wilt u graag donateur worden? Bezoek dan de donatiepagina op onze website of maak direct uw donatie over op rekeningnummer 49.55.27.521 t.n.v. Stichting Privacy First te Amsterdam (IBAN: NL95ABNA0495527521, BIC: AABNANL2A). Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar professionele vrijwilligers die ons op diverse terreinen kunnen ondersteunen. Wilt u graag een deel van uw vrije tijd besteden aan werkzaamheden voor Privacy First? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ter bespreking van de mogelijkheden!

Privacy First wenst u fijne feestdagen!

Met vriendelijke groet,

Vincent Böhre
director of operations


Tel.   020 81 002 79
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.privacyfirst.nl