plasterk leugensDe kamer zal zich beraden en minister Plasterk aan de tand voelen over de foutieve informatie die hij verstrekt heeft. Da’s nog eens een goede oude dooddoener, foutieve informatie! Niks foutieve informatie, gewoon keiharde leugens of Plasharde leugens! Uit onderstaande informatie blijkt dat het hier geen per ongeluk verkeerde informatie betreft die Plasterk verstrekt heeft maar dat Plasterk om welke redenen dan ook simpelweg heeft staan liegen tegen de bevolking, de kamer en het kabinet.

31 oktober schrijft Plasterk in een brief aan de tweede kamer.

31 okt - Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken erkent in een brief aan de Tweede Kamer dat de NSA in Nederland de gegevens van 1,8 miljoen telefoongesprekken heeft onderschept. De minister schrijft dat er geen sprake is van afluisteren, maar dat er metadata zijn verzameld. Plasterk citeert de NSA, die verklaart dat de gegevens op twee manieren zijn verzameld. Namelijk door henzelf en via de inlichtingendiensten van bondgenoten.

Wist Plasterk hier nog niet dat het zijn eigen AIVD en MIVD was die deze gegevens verzamelde? Zo neen, wat doet die man dan en waar krijgt hij voor betaald? Zo ja, waarom dan liegen hierover?

Met elkaar kun je een grotere vuist maken?

6 nov - Minister Plasterk wil samen met Duitsland optrekken in een poging met de Verenigde Staten afspraken te maken over de beheersing van de spionage. Plasterk wil de Amerikanen duidelijk maken dat het afluisteren van bondgenoten onacceptabel is. "Met elkaar kun je een grotere vuist maken", zei hij in de Tweede Kamer. Een groep burgers en organisaties daagt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken voor de rechter. Ze eisen dat Nederland stopt met het gebruiken van informatie die de Amerikaanse inlichtingendienst NSA in Nederland heeft verzameld. De zaak dient op 27 november bij de rechtbank in Den Haag.

Op 6 november meldt Plasterk vervolgens dat hij samen met zijn Duitse ambtscollegae een vuist wil maken tegen de NSA. Nu blijkt dus dat het Plassterk zelf geweest is die ONZE informatie doorgespeeld heeft naar de NSA waar hij een vuist tegen wil maken met Duitsland.

Als je nog niet aan het kotsen bent van zoveel leugens dan nodig ik je uit de volgende videootjes even te bekijken. Dan gaat het zeker lukken!

Mag ik uit deze kwestie, de kwestie met de banken die maar niet gestraft worden en de vele andere zaken die afgelopen jaren boven water kwamen concluderen dat wij onze volksvertegenwoordigers NIET meer mogen vertrouwen. Ze liegen dat het gedrukt staat, lijken soms psychopathische trekjes te krijgen wanneer mensen hen aanspreken op de vele leugens en menen zelfs nog het recht te hebben boos te worden.

Hoe lang nog kan dit circus doorgaan? Hoe lang nog vraag ik jullie? Het zijn systematische leugenaars, let op, geen pathologische leugenaars want die kunnen er vaak niets aan doen, dit liegen gebeurt met droge ogen en met de wetenschap dat ze staan te liegen.

Dit kabinet moet weg, en wel heel erg snel! Ze hebben op meerdere gebieden het vertrouwen van de bevolking misbruikt en hechten blijkbaar meer waarde aan de ‘vriendschap’ met de VS dan met hun eigen bevolking.

Ik zeg, keihard AANPAKKEN dat politieke tuig!