Mijn kennis van de vier energieën (Aarde, Water, Lucht en Vuur) stelt me in staat om heel precies aan te geven welke veranderingen zich nu aan het voltrekken zijn in onze samenleving. Daarbij zie ik kristalhelder de essentie van zowel de huidige, oude samenleving, als die van de toekomstige, nieuwe samenleving. Deze essentie heeft betrekking op de structuur (Aarde), de ontwikkeling (Water), de aandrijving (Lucht) en de besturing (Vuur) van onze samenleving. In deze Nieuwsbrief deel ik graag deze inzichten, waarmee we ons alvast een goed beeld kunnen gaan vormen van onze (zeer nabije) toekomst. Ik begin daarbij bij de aandrijving, omdat dit namelijk de motor is van onze samenleving. Deze motor begint steeds meer kuren te vertonen, en zal zeer binnenkort volkomen vastlopen, zoals eigenlijk iedereen al wel kan zien aankomen.

De aandrijving van onze samenleving (Lucht)

Lucht zorgt voor beweging. De huidige, oude samenleving wordt bewogen door de economie. De economie is de motor die onze huidige, oude samenleving draaiende houdt. Deze motor heeft ons gebracht tot op het niveau waarop we nu zijn. We zitten nu tegen het plafond van het oude. De grondbeginselen waarop de economie is gebaseerd staan een verdere ontwikkeling van de motor van onze samenleving in de weg. Daarbij gaat het vooral over het uitgangspunt dat er schaarste zou zijn. De economie zorgt daardoor voor steeds meer onbalans. We zitten nu op het punt van nagenoeg maximale onbalans, kijkend naar de manier waarop we met deze planeet en haar bewoners omgaan. Daarom zal de economie zichzelf onvermijdelijk vastdraaien en vervolgens volledig tot stilstand komen. Daarna schakelen we over van het denken in schaarste naar het denken in overvloed. We leren daarbij om gezamenlijk in harmonie met Moeder Natuur in overvloed te leven en om deze overvloed liefdevol met iedereen te delen.

 

De besturing van onze samenleving (Vuur)

De energiesoort Vuur staat voor de wil. Deze wil bestuurt onze samenleving. De huidige, oude samenleving wordt bestuurd door de politiek. Politiek is gebaseerd op het afstaan van zeggenschap aan afgevaardigden. Dit resulteert in machtsconcentraties die als vanzelf uitgroeien tot machtspiramides. Politiek gaat dus altijd over macht, en resulteert onherroepelijk in machtsmisbruik en corruptie, iets wat ook overal zichtbaar is, voor wie het durft te zien. Er is daarom ook niet zoiets als “nieuwe politiek” die de grote problemen van de huidige samenleving zou kunnen gaan oplossen. De politiek is namelijk de oorzaak van deze problemen. Daarom zal de politiek zichzelf steeds verder belachelijk maken. Nadat we allemaal zijn uitgelachen om al die lachwekkende politici zal niemand zijn zeggenschap nog langer via de stembus weggeven. In de toekomstige, nieuwe samenleving participeert iedereen namens uitsluitend zichzelf in alle zaken die belangrijk worden geacht. En daarbij tellen de argumenten, wat dus neerkomt op de kwaliteit, en niet langer de kwantiteit. De nieuwe besturing van onze samenleving is gebaseerd op participatie van soevereine mensen en resulteert in volledige transparantie, waardoor macht zal verdwijnen en wijsheid zal verschijnen.

 

De structurering van onze samenleving (Aarde)

De energiesoort Aarde zorgt voor stabiliteit. De stabiliteit in de huidige, oude samenleving is gebaseerd op het idee van eigendom. Alle vigerende wet- en regelgeving is gebouwd bovenop het basisidee dat alles het bezit is van een bezitter. Daardoor zijn ook alle woonhuizen het eigendom van de eigenaar. In een woonhuis woont vervolgens ook veelal het huishouden van de eigenaar of eigenaren, of heeft het huishouden daartoe een huurovereenkomst gesloten met de eigenaar of een tussenpersoon. In de toekomstige, nieuwe samenleving is en blijft alle grond van Moeder Aarde. Vervolgens staat onze Moeder het toe aan respectvolle aardbewoners om op haar korst te wonen, mits we dit op een natuurzuivere wijze doen. We mogen dan ook gerust natuurzuivere onderkomens voor onszelf creëren, maar deze woonaccommodaties staan per definitie open voor iedereen. De bewoners zijn namelijk geen eigenaren van deze woongemeenschappen, maar beheerders. Deze open structurering van de nieuwe samenleving zal voor velen voor aanzienlijk meer dynamiek in hun persoonlijke leven zorgen. Wanneer namelijk een relatie of een omringende groep haar voedende werking verliest, dan zal het heel vanzelfsprekend worden om vervolgens ergens anders verder te gaan met het eigen leven. Nu vormen bezittingen de voornaamste belemmering om dat te doen. Het verdwijnen van grond- en woningbezit zal daarom aanvoelen als een langverwachte bevrijding.

 

De ontwikkeling van onze samenleving (Water)

De energiesoort Water zorgt voor verandering. Gecombineerd met bewustzijn zorgt deze energie voor ontwikkeling, omdat we immers van iedere verandering weer iets kunnen leren. De ontwikkeling in de huidige, oude samenleving is extern georiënteerd. Het onderwijs is erop gericht om leerlingen en studenten externe leerdoelen op te dringen. Deze externe oriëntatie heeft tevens geleid tot vergaande differentiatie, en is gekoppeld aan extrinsieke beloning in de vorm van cijfers en diploma’s. In de toekomstige, nieuwe samenleving komt alle ontwikkeling uitsluitend van binnenuit, gekoppeld aan intrinsieke beloning en integratie van alle benodigde kennisdomeinen. Daarbij leren we van elkaar in telkens variërende rollen. We delen daarin vrijelijk onze kennis, omdat we gezamenlijke werken aan het ontwikkelen van onszelf en onze nieuwe samenleving. De leerplicht wordt vervangen door ontwikkelrecht, waarbij iedereen in de overgangsfase een eigen ontwikkelbudget krijgt en gelijktijdig de financiering van onderwijsinstellingen wordt stopgezet (zoals is uitgewerkt in een eerder artikel op de Pateo.nl: link).

 

Overgangsfase

We zitten nu middenin de overgang van oud naar nieuw. Onderstaande tabel vat het begin en het einde van deze overgang samen in typerende trefwoorden.

 

 

 

oud

nieuw

structurering (Aarde)

bezit

beheer

ontwikkeling (Water)

extern

intern

aandrijving (Lucht)

economie

uitdelen

besturing (Vuur)

politiek

participatie

 

 

In de komende tijd zullen we op steeds meer plaatsen zien dat de principes van het nieuwe tot uitdrukking komen in locale leefgemeenschappen. Dit zullen aanvankelijk autonome enclaves zijn. Naarmate er meer van dergelijke zelfvoorzienende leefgemeenschappen komen, zullen deze onderling steeds sterker verbonden raken. Daarna zal het nieuwe zo talrijk worden, dat de overgebleven delen van oude samenleving als quarantainegebieden zullen worden beschouwd. Zodra de bewoners van het laatste quarantainegebied ook de bewustzijnssprong naar de nieuwe samenleving hebben gemaakt is de overgangsfase voltooid.

 

Wat kan ik nu al doen?

Voel je dat je klaar bent voor de nieuwe samenleving, maak je dan steeds verder los van de oude samenleving. Neem de rol op je van goede beheerder van het grondgebied waarop je nu woont of ga op een grondgebied wonen waarop je deze rol wel goed kunt vervullen. Voel je jezelf beperkt door aangegane contracten of door wet- of regelgeving, claim dan jouw soevereiniteit waardoor je geen hinder meer hoeft te ondervinden van deze beperkingen. Doe alleen nog maar iets indien je daar van binnenuit aandrang toe voelt, want daar krijg je immers meer energie van. En alles wat jou energie kost, daarvan onderzoek je hoe je dit anders kunt doen of misschien zelfs wel gewoon kunt laten. Denk niet langer in schaarste door je te richten op wat je niet hebt. Wees oprecht dankbaar voor wat je wel hebt, en vier deze overvloed. Bemoei je niet met politiek, maar participeer in locale, praktische projecten die jij belangrijk vindt. Investeer de groeikracht van jouw aandacht in zaken en mensen in jouw directe leefomgeving. En geniet daarna van de vruchten die daaruit voort mogen komen.

 

Gratis oefenen tijdens het Heelheidsfestival

Spreekt dit alles jou wel aan, maar vind je het misschien toch nog een beetje vaag, kom dan medio juli naar het midden van Nederland en beleef dan een weekeinde lang alvast de nieuwe samenleving. Tijdens het Heelheidsfestival houden we dan een gezamenlijk oefenpotje in het in overvloed leven als natuurzuivere beheerders. Kijk voor meer informatie op de Agenda van het Nederlandstalige deel van Pateo.nl.

 

Overig

Volgende week (18 mei) verschijnt er geen Pateo Nieuwsbrief omdat ik dan traditiegetrouw met mijn familie een kampeerweekeinde hou. Verder zijn er recentelijk enkele nieuwe video’s online gekomen:

  • Een interview van een uur over onder andere soevereiniteit (link).

  • Een presentatie over de werkelijkheid achter de sluier (link).

 

Dank voor het lezen van deze Nieuwsbrief.

 

Met warme hartegroet vanuit Zeist,

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl onthult heelheid

Bron: Pateo.nl