innen boetesDe Nederlandse overheid vindt het innen van boetes belangrijker dan de verkeersveiligheid. Dat blijkt uit een documentaire van Brandpunt. Het totaal bedrag aan boetes die dit jaar geind worden zal naar alle waarschijnlijkheid het miljard overschrijden. Zijn wij slechter gaan rijden, gevaarlijker? Neen, de regelgeving wordt steeds onduidelijker, snelheden staan niet goed of niet aangegeven, op veel wegen verschillen de snelheden overdag met die van 's nachts, etc.etc.

 

Door al deze onduidelijkheden weten mensen niet meer met welke snelheid ze mogen rijden en kiezen ervoor mee te gaan met de stroom van medeweggebruikers. Dat kan leiden tot een fikse boete of tot lange rijen auto's waar je nauwelijks doorheen komt mocht je toevallig de volgende afslag nodig hebben. De meest gevaarlijke situaties ontstaan hierdoor op dagelijkse basis. Brandpunt heeft het helaas verzaakt onderzoek te doen naar de aantallen verkeersincidenten, misschien zelfs slachtoffers, op basis van hun eigen analyse. Mijn vraag; als er verkeersslachtoffers vallen door de onduidelijkheden en/of flitsapparaten, is de overheid dan schuldig aan dood door schuld?

De overheid zou er moeten zijn VOOR de mensen, maar ook hier blijkt wederom dat onze overheid, en het maakt daarbij NIET uit welke partijen regeren, er NIET voor de burgers is maar voor het INNEN van ZOVEEL mogelijk belastinggelden, zelfs als dat op oneigenlijke grond moet gebeuren.

De betrokken personen van onze overheid weten verdomde goed dat ze fout zitten en laten dit zien door NIET te willen reageren op de bevindingen. Je vraagt je toch hardop af waarom zouden wij nog naar deze mensen moeten luisteren?

ZE DOEN HELEMAAL NIETS VOOR DE BURGERS VAN DIT LAND BEHALVE OP ALLERLEI MANIEREN HUN CENTEN AFPAKKEN, ZELFS ALS DIT GEVAAR OPLEVERT VOOR DE BEVOLKING DIE ZE ZOUDEN MOETEN BESCHERMEN!

Nu is mijn vraag. Wat moet er nog meer gebeuren voordat mensen inzien dat wij van deze vorm van (r)overheid zo snel mogelijk af moeten? Deze mensen zijn een gevaar voor onze samenleving!

Ze stelen via belastingen en accijnzen, premies, boetes, etc.etc. vele miljarden euro's van hardwerkende mensen. Mochten deze gelden nu nog aangewend worden voor de burgers dan zou dat nog te verkroppen zijn maar zoals iedereen weet gaat heel veel van alle gestolen gelden naar allerlei kanalen behalve naar ONS.

WOB verzoeken halen in zijn geheel niets uit. Ik heb het zelf aan de hand gehad. Ik kreeg een beschikking thuis gestuurd omdat mijn oude auto, die volgens de sloper op 1 maart afgemeld zou worden, volgens een computer, LET OP, geen mens dus, nog niet afgemeld zou zijn en dus onverzekerd aan het verkeer zou deelnemen. Niets was minder waar. De wagen stond inderdaad voor de deur van de sloper en tegen de tijd dat ik de beschikking in huis had was deze alsnog afgemeld. Weliswaar enkele dagen  later maar ik kon aantonen dat de auto echt was afgemeld. Dat mocht niet baten, de beschikking vertelde mij dat ik maar liefst 390 euro moest betalen.

WOB verzoeken haalden niets uit want ze stuurden mij van alles en nog wat waar ik NIET om gevraagd had en kreeg uiteindelijk een brief waarin stond dat ze nu de centen snel wilden hebben anders zouden de verhogingen in werking treden. De eerste verhoging was al 1150 euro, laat ik daar nu niet op gaan wachten. Wij zijn feitelijk gewoon overgeleverd aan een apparaat dat bewust zaken manipuleert om bepaalde info niet te hoeven verstrekken en ze gebruiken pressiemiddelen om je tot betalen te dwingen. Het CIJB liet zelfs weten dat zij boven de wet staan en bijvoorbeeld geen enkel formulier aangetekend hoeven te versturen, dit terwijl iedereen anders dit wel moet. Dit kreeg ik te horen toen ik een  tweede herinnering kreeg en de beschikking en de eerste herinnering helemaal nooit gehad heb. Ik vroeg of ze een bewijs hadden dat de stukken eerder verstuurd waren, nu, dat hoefden zij niet omdat zij daar niet aan gebonden zijn.

 

Hoe kan een systeem functioneren wanneer de doelen niet helder zijn en de regels niet uniform zijn voor iedereen? Zo'n systeem kan niet goed functioneren en geeft alleen aan dat onze overheid zelf de eigen regels overtreedt om maar zoveel mogelijk extra belastingen te kunnen innen via belachelijke boetes en andere vormen van beschikkingen.

Hoe lang mag dit nog duren?