In dit artikel geef ik mijn persoonlijke visie op de Palestijnse kwestie. Dat doe ik dus op persoonlijke titel, uiteraard wel rekening houdende met het feit dat ik momenteel ook lijsttrekker ben van de nieuwe politieke partij SOPN (link) voor de Tweede Kamerverkiezingen van aanstaande woensdag.

 Wie zijn nu eigenlijk Joden?

We nemen het woord ‘Jood’ doorgaans erg gemakkelijk in de mond. Maar wanneer is iemand nu precies een Jood? En heeft het Joodse volk eigenlijk wel een duidelijk afgescheiden grenslijn met de rest van de mensheid? Deze tweede vraag laat ik hier verder rusten.

Laten we maar beginnen met te constateren dat er twee hoofdgroepen zijn binnen wat het Joodse volk wordt genoemd: de Khazaarse Joden en de Asjkenazische Joden. De Khazaren waren een semi-nomadisch volk dat oorspronkelijk vanuit Turkije zich in Oost-Europa vestigde. Het Khazaarse rijk was zeer machtig en kwam tot grote bloei, totdat het rond de 10e eeuw verdween, door oorlogen en onderlinge verdeeldheid. Volgens veel deskundigen zijn deze Khazaarse ‘Joden’ helemaal geen afstammelingen van Abraham en zijn daarmee dus feitelijk geen echte Joden.

De echte Joden zijn daarmee de Asjkenazische Joden. In Nederland herkennen we deze afstammelingen van Abraham aan typische Asjkenazische achternamen als Polak, De Leeuw, De Hond, Schaap, Citroen en Appel. Deze namen zijn veelal van Hoogduitse afkomst. Deze dierennamen zijn deels te verklaren omdat een aantal van de twaalf stammen van Israël gesymboliseerd wordt door een dier (bron).

De Khazaarse afstammelingen, die voor alle duidelijkheid dus helemaal geen echte Joden zijn, hebben zich gegroepeerd als Zionisten. Naar het schijnt behoren ongeveer 90% van de huidige ‘Joodse’bewoners van Israël tot deze groep van Khazaarse afstammelingen, die dus geen enkele historische aanspraak kunnen maken op dit grondgebied.

Er is daarom een essentieel verschil tussen Zionisten en Joden, iets wat de mainstream media uit alle macht verborgen proberen te houden. Sommigen gaan zelfs zover dat zij beweren dat de Khazaarse Zionisten verantwoordelijk waren voor de Asjkenazische Jodenhaat van de Nazi’s. En in mijn eerdere uitlatingen heb ik aangegeven dat ik het erg vreemd vind dat destijds het Duitse woord Nationalsozialismus niet is afgekort als Naso, maar als Nazi. Mijn hypothese is dat Nazi verwijst naar Nationaal Zionisme in plaats van Nationaal Socialisme.

Een ander opmerkelijk feit dat de mainstream media uit alle macht verborgen proberen te houden is de betekenis van het woord semiet. De Semieten waren de stammen in het Midden-Oosten die zich beriepen op afstamming van Sem, één van de drie zonen van Noach. Daarmee betekent het woord Semiet dus gewoon ‘iemand die stamt uit het Midden-Oosten’, wat we heel eenvoudig kunnen samenvatten als ‘Arabier’. Momenteel zijn er ongeveer 280 miljoen Arabieren. Iemand die zich antisemitisch uitlaat discrimineert dus een Arabier.

 

Hoe lossen we het probleem in Israël op?

Ieder probleem kan alleen vanuit de kern worden opgelost. De kern van het probleem van de Palestijnse kwestie ligt bij het besluit dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam op 29 november 1947 om toestemming te geven voor de oprichting van de Staat Israël. Alleen de veroorzaker van dit probleem kan voor een duurzame oplossing zorgen. Daartoe dient de VN opnieuw een besluit te nemen, zonder uiteraard enige bemoeienis van de Staat Israël.

 

100% openheid

De SOPN wil 100% openheid over alles in het publieke domein. Dat betekent dus ook 100% openheid over de betekenis van de woorden Jood, Zionist en antisemitisme. Persoonlijk vind ik dat het nu maar eens afgelopen moet zijn met al die spastische reacties die de mainstream media keer op keer uitvergroten wanneer iemand deze woorden in de mond neemt. Ook hebben we er recht op om te weten wat er nu werkelijk allemaal is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog, onder andere met veel Asjkenazische afstammelingen. Ook daarover wil de SOPN dus 100% openheid. En dat geldt ook voor de aanhoudende geruchtenstroom dat de Khazaarse Zionisten de werkelijke terroristen van deze planeet zijn, want ook daarover wil de SOPN 100% openheid.

 

Zeist, zondagmiddag 9 september 2012,

Johan Oldenkamp

Pateo.nl

bron: http://www.pateo.nl/Dutch/israel.htm