aan de politiek verantwoordelijken


Hoe lang nog blijft de leugen regeren ? 
 
Terwijl ons leventje voorlopig nog zijn comfortabele gangetje gaat en de nucleaire ramp in Japan nog steeds ver van ons warme bedje lijkt te blijven dankzij de verhoogde schadelijkheidsnormen, wordt in Libië de internationale 'Coalition of the willing' de no fly -zone afgedwongen. Operatie Odyssey Dawning is de humanitair helpende hand die genereus het westen wordt uitgereikt ten behoeve van de Libische bevolking die zich wil bevrijden van een wrede dictator.


Schijnbaar is er weinig protest, zelfs niet of amper vanuit de vredebewegingen en vanuit die politieke hoek die zich als pacifistisch wil profileren. Iedereen is het er schijnbaar over eens :  even doorbijten om met enkel goed gemikte F16-vluchten de militaire puntjes op een rechtmatige democratische evolutie te zetten. Even een paar eitjes breken om daarna tevreden van de omelette te genieten.
 
Voor wie ogen heeft om te zien en vooral te door-zien is dit conflict een zoveelste bedrog waarbij de ware machthebbers ons via de media in slaap sussen om hun plannen te kunnen uitvoeren.
 
De waarheid is dat die ogenschijnlijk spontaan onstane onrusthaarden rond de Middellandse Zee al jaren geleden zijn beraamd en voorbereid door geheime diensten, de CIA  voorop. Wie op onderzoek gaat vindt daarvan de bewijzen.
 
De echte bedoeling is vooral
 
* strategische (olie)belangen te dienen en zeker niet de democratische macht aan de misleidde volksmassa's te geven
 
* de oude, versleten en niet meer in het strategische plan passende poppetjes vervangen door nieuwe die perfect (voor)bereid zijn om netjes in de pas van hun meesters te lopen
 
* kunstmatig Islamitisch fundamentalisme aan te wakkeren en finaal een derde wereldoorlog voor te bereiden, die moet plaatsvinden in het Midden-Oosten
 
 
Dames en heren,
 
Of jullie het met deze visie eens zijn of niet, één ding staat vast :
 
* Dit is een oorlog en die wordt nu iedere dag gevoerd met jullie goedkeuring !
 
* Dit is een oorlog met alles erop en eraan : onvoorstelbaar veel lijden bij de weerloze burgerbevolking !
 
* Dit is een oorlog waarin opnieuw verarmd uranium wordt gesmeten in dicht bewoonde wijken zoals in Pakistan en Afghanistan en Irak, waar vele honderdduizenden onschulidgen al geofferd zijn op het vergeldingsaltaar van de nine eleven-leugen . Dit is een van de reportages die de gevolgen in beeld brengt :  

 

 
 

Kijk aub en laat u ziek worden van de schokkende beelden !Deze oorlog is de collectieve verantwoordelijkheid van ons allemaal, maar van jullie als politici in het bijzonder.

 
Dames en heren,
 
Het wordt dringend tijd dat jullie inzien en beseffen
 
* dat ook dit geen 'goede' oorlog kan zijn. Die bestaat trouwens niet : zolang de wapens tegen elkaar spreken in plaats van mensen met elkaar kan er geen vrede zijn
 
* dat een toenemend aantal burgers, die jullie geacht worden te vertegenwoordigen, dit niet meer nemen.
 
* dat jullie inzien hoezeer we wereldwijd door een beperkte kliek machthebbers, die we niet zien maar die achter de schermen en op het hoogste niveau de touwtjes in handen hebben, ons ook nu weer in een richting duwen waarvan elk mens die naam waardig gruwelt
 
* dat jullie niet de echte waarheid aan het daglicht brengen : alle grote oorlogen en belangrijkse revoluties zijn op voorhand achter de schermen gepland en uitgelokt door leugens. Irak bv. had zogezegd massavernietigingswapens, maar enige jaren wordt zelfs door Bush & C° toegegeven dat men op het moment zelf al wist dat dit een leugen was. Kan het nog schaamtelozer ?
 
 
Als we voor onszelf en onze jeugd nog een toekomst willen hebben moeten we dringend wakker worden, met zijn allen beseffen hoezeer we belogen en bedrogen worden en dan een grote streep trekken :

 

 no passaran !

 
In verontwaardiging en verbolging en diepe schaamte,
 
  
Peter Vereecke

 

BELFORT - NIEUWSBRIEF 
6 april  2011

Als het millenium begint dat na dit millenium komt
zullen op alle plekken ter aarde Babylonische torens verrijzen.
Het zal als Rome en Byzantium zijn.
De velden zullen leegstaan.
Er zal geen wet zijn, behalve die van zichzelf en van de eigen groep.

Johannes van Jerusalem (1042-1119)

Beste Belfort-vrienden,

Hierbij nodigen wij je graag uit op onze  eerstkomende open meeting die doorgaat op vrijdag 15 april om 20 u in het Ontmoetingscentrum ‘Ter gulden Celle’  te Doornzele, deelgemeente van  Evergem :

 

De waarheid over de politieke impasse in België

 

'Voormalig hoger officier onthult machtspelletjes
achter de schermen door de vrijmetselarij

 

 

Wij verwelkomen Jan Scharpé, die we recentelijk leerden kennen op de Energetische Zondag-beurs te Gent waar we met een stand mochten staan.
 
Jan studeerde in 1987 af als burgerlijk ingenieur en beroepsofficier aan de Belgische Koninklijke Militaire School (KMS). Tijdens zijn loopbaan kreeg hij diverse belangrijke opdrachten en ontwikkelde hij heel wat vaardigheden o.a.  inzake kwaliteitsmanagement.
 
Op 13 juni 2007, 3 dagen na de tweede opeenvolgende ongrondwettige verkiezingen in België, bood Jan zijn ontslag aan als hoger officier van de Belgische krijgsmacht. Niet langer kon hij zijn eed ‘Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk’ nog waarmaken wanneer hij vaststelde dat in België de grondwet met de voeten plat getreden werd door de uitvoerende, rechterlijke en wetgevende machten.
 
Jan stelde bovendien vast dat er ontzettend veel onwetendheid bestaat en besloot daarom tot het schrijven van de 20-delige boekenreeks ‘Het Pinokkio Manifest’. 
 
De serie ‘Het Pinokkio Manifest’ is een avonturenverhaal waar Pinokkio zich ontpopt als een vrijgevochten, gelukkige persoon. Verder leert Pinokkio samenwerken in groep en wordt hem de mechanistische werking van onze huidige Big Brother maatschappij duidelijk gemaakt.
Tegelijkertijd ontdekt hij hoe alles fijn op elkaar afgestemd is bij de mooie muziek van de fysica van ons heelal. Zo ziet hij in hoe de ganse mensheid stapsgewijs, volgens de principes van kwaliteitsmanagement, een nieuwe aarde kan creëren afgelijnd op de harmonische werking van ons universum 
 
Verder heeft Jan enkele meer spiritueel georiënteerde opleidingen gevolgd en heeft zich technieken eigen gemaakt om verscholen blokkades in een mens te helpen ompolen.
 
Hierdoor is Jan geëvolueerd tot een spiritueel zoeker die geleerd heeft alle wijsheid diep in zichzelf te vinden
Meer over deze veelzijdige man kan je lezen op zijn website : http://harmonic-society.com/home/ons/
 
Jan is dus een klokkenluider pur sang. Hij heeft van binnenuit het systeem leren kennen. Tijdens zijn lezing zal hij vooral inzoomen op de huidige ‘Belgische’ situatie en toelichten wat er achter de schermen werkelijk speelt. Heel concreet zal hij het ook hebben over de dominerende invloed vanuit de vrijmetselarij. Bovendien zal hij ook perspectieven aanreiken van hoe het anders kan.

Het belooft dus een heel ont-hullende voordracht te worden !

 


Praktische info ivm Open Meeting :

 

·         Ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle, Doornzele Dries 57 te Doornzele, deelgemeente Evergem.
 

Helaas was onze huidige vaste stek van de raadzaal van Ertvelde niet ter beschikking, maar je raakt op de vervangingslokatie op dezelfde manier, nl.  via de grote ring R4-West richting Zelzate.

Je slaat op Evergems grondgebied rechtsaf wanneer je de richtingaanwijzer Doornzele ziet. Deze blijf je volgen tot je op de historische unieke dries komt.
 
Er is ruime parkeerplaats in de onmiddellijke omgeving
 

·         Vrijdag 15 april  – deuren open om 19.30 u – begin 20 u
 

·         Inkom : we vragen 10  euro
 

·         Voor de speakerscorner : graag je aanmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL

 

 

Op vrijdag 1 april moest ik verschijnen voor de Raadkamer van Rechtbank van Eerste Aanleg in verband met mijn klacht bij de onderzoeksrechter dd. 16 augustus 2009 betreffende chemtrails.

Ondanks mijn pleidooi is het dossier afgesloten  …

 

Er waren twee grote struikelstenen :

 

·         Het sproeien gebeurt voor ons land in belangrijke mate vanop de vliegvelden van Chièvres (tegen Doornik) en Gailenkirchen (net over de Duitse grens). Deze zijn echter militaire domeinen van respectievelijk de US Air Force en de Nato.

Een onderzoeksrechter kan zich hier geen toegang toe afdwingen. Je kan dus niet anders dan besluiten dat het leger boven en buiten de wetstaat.
 

·         Het is ook heel waarschijnlijk dat burgerlijke vliegtuigen ingezet worden in dit wereldwijd georchestreerd sproeigebeuren, vooral low cost maatschappijen . Op mijn vraag vaststellingen te gaan doen op een vliegveld zoals Charleroi kreeg ik het verzoek om 25.000 euro provisiete storten voor de kosten van het nemen en analyseren van stalen ...
 

Bovendien moest ik vaststellen dat men bij het gerecht -  net als bij de politiek, de pers, de instanties en de bevolking – ten gronde geen ‘geloof’ hecht aan het bestaan van chemtrails. Men gaat ervan uit dat het gewoon waterdamp is en dit ondanks zoveel niet te ontkennen bewijs, zoals o.a. door ons Case Orange rapport aangeleverd : al die documenten, rapporten, patenten, licenties en vooral hetgeen we de laatste dagen zo overduidelijk boven ons hoofd zien ... dikke, volle strepen die uren blijven hangen en die niemand van die zogezegde klimatologische specialisten kan verklaren als gevolg van louter tijdelijke condensatie … !

Ik wil het niet ontkennen : dit is een zware ontgoocheling voor mij en voor al wie het chemtrail-dossier kent en gehoopt had dat het gerecht dit zou aan de oppervlakte brengen . Maar ja, zoals bij Dutroux is men ook hier niet tot op het bot kunnen/durven/willen/mogen gaan ….
 

Positief is in ieder geval dat dankzij deze klacht en de werking van de Belfort-group het fenomeen van chemtrails en de bezorgdheid hierover bij brede lagen van de bevolking bekend zijn geworden.

 

We moeten ook hier vertrouwen en standvastigheid hebben. We beraden ons nu over welke strategie we voor de toekomst moeten volgen want opgeven staat niet in ons Belfort-woordenboek : ook deze schandalige waarheid zal naar boven komen, daar is geen kruid tegen gewassen. Zelfs geen onkruid !

In ieder geval ga ik nu contact opnemen met de minister van Justitie met de vraag dat hij gebruik zou maken van zijn positief injunctierecht. Dit geeft hem de wettelijke mogelijkheid om rechtstreeks aan de procureur des konings de opdracht te geven een bepaald dossier te onderzoeken. De kans op succes schat ik niet heel hoog in, maar ik wil deze mogelijkheid zeer zeker ook benutten.

 

De dag voordien, op donderdag 31 maart,  werden we ontvangen op het hoofdkwartier van de Hoge Gezondheidsraad. We hebben er ons rapport toegelicht en overhandigd in verband met onze kritische bedenkingen bij zovele onrustwekkende evoluties binnen de gezondheidssector.

Voor meer informatie hierover kan je een bericht lezen op mijn blog Klokke Belfort :
http://belfort-group.blogspot.com/
.

 

Wie ons dossier zelf wil ontvangen kan een mailtje sturen naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Tot slot vermelden we graag nog een doorbraak op het vlak van elektro-magnetische stralingen. De bezorgdheid hierover neemt almaar toe .

 

In Vlaanderen is het begonnen met  www.beperkdestraling.org  ( Jan Alleyn) . Sinds enkele maanden is er vanuit Limburg een tweede actiegroep onder leiding van Luc Leenders :  www.stralingsarmvlaanderen.org.  We zijn in goed contact met beiden. In Nederland is er vooral de werkgroep Stralingsarm Nederland (http://www.stralingsarm-nederland.org/navigatiepagina.htm ) , waarmee wij van bij onze oprichting in uitstekende samenwerking zijn en ook de informatief heel waardevolle site www.stopumts.nl.


Vergezeld door een aantal professoren hebben Jan, Luc & C° een onderhoud gehad op het Kabinet van minister Schauvliege. Een verslag hiervan kan je via deze link lezen:

http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=232:onderhoud-met-het-kabinet-welzijn-volksgezondheid-en-gezin-is-een-succes&catid=43:nieuws-algemeen&Itemid=68

 

Dit is hoe dan ook een positieve trend : burgerinitiatieven worden ernstig genomen, krijgen stilaan aandacht in de pers en slagen erin door de overheid gehoord te worden.

 

Algemeen gesproken gaat het goed met onze burgerbeweging:

 

·         Iedere dag krijgen we spontane aanmeldingen van burgers die zich bij ons willen aansluiten. Het blijft belangrijk onze groep verder te laten uitbreiden.

Als je hiervoor mensen wilt aanspreken kan je volgende documenten gebruiken : een algemene notendop-voorstelling en twee flyers, aangemaakt door krak Sven Godijn en vooral te gebruiken in de context van informatie over vaccinatie.  We denken hierbij vooral aan de HPV-campagne en de grote druk ivm mazelen .
 

·         De werking in het Ontmoetingscentrum De Weg te Wiekevorst bij Reine De Ceulaer draait op volle toeren.
 

·         Plannen worden gesmeed om ook vanuit het Kortrijkse met een Belfort-antenne op te starten
 

·         Wellicht beginnen we binnenkort met een nieuw initiatief : de Belfort-klas.

We hebben binnen onze groep heel veel kennis en het zou de bedoeling zijn deze te delen door de gelegenheid te geven lezingen te geven. Als eerste heeft zich reeds Johan Decocker aangemeld, die heel wat interessante info en tips heeft over ayurvedische voeding.

 


ANDERE ACTIVITEITEN

 

“ De toekomst ziet er stralend uit … ! “

met Jos Loete

Human Design engineer

 

Deze lezing was oorspronkelijk bij ons voorzien voor dinsdag 29 maart, maar werd door omstandigheden vervangen door de voordracht van Rik Vermuyten, die zowel in de Ertveldse raadzaal als twee dagen later in Reine’s stulpje door telkens bijna honderd aanwezigen zeer gewaardeerd werd !

Maar niet getreurd : je kan Jos dinsdag 19 april aan het woord horen in een organisatie van de bewustzijnsbeweging Diogenes !

 

Jos is een heel interessante en boeiende spreker met een eigen visie op  de gezondheid van de mens, gebaseerd op jarenlange studie en praktijkervaring vooral met terminale kankerpatiënten.

In zijn lezing geeft hij eerst een analyse over hoe het komt dat de hedendaagse mens  globaal gezien zo ziek geworden is . Het soort en aantal ziekten neemt almaar toe. Zo mag nu al één op de drie Vlamingen zich voorbereiden op een kankertoekomst, de kinderkankerklinieken rijzen uit de grond en een kentering is helaas nog niet in zicht … !

 

Zoekend naar de oorzaken brengt Jos de gevaren van allerlei soorten straling in beeld, het effect van onze industriële en geraffineerde voeding en allerlei andere aspecten van onze moordende maatschappij.

Het algemeen gevolg is dat ons natuurlijk immuniteitssysteem grondig ondermijnd is.

 

Ook al geeft men het niet (graag) toe, maar de klassieke westerse medische wereld heeft hiertegen geen afdoend antwoord. Alle medicatie en vaccinatie ten spijt slaagt men er vanuit deze hoek niet in de mens ten gronde te beschermen, te helen en te genezen.

 

Maar er zijn wel degelijk oplossingen en perspectieven !

 

Met veel kennis en gedrevenheid zal Jos ons vooral spreken over hoopgevende bestaande behandelingswijzen als ozontherapie en de frequentietherapie gebaseerd op de kwantum-metafysica.

 

Praktisch :

 

  • Deze lezing gaat door in Ontmoetingscentrum Sportcomplex Assebroek, Weidestraat 85 A, te Assebroek (Brugge).
  • Dinsdag 19 april . Deuren open om 19.30 u – begin om 20 u
  • Inkomprijs : 8 euro


 

Klokke Belfort

 

Dat is de naam van mijn  persoonlijke blog , waar je kan lezen wat ik stuur naar politici, pers, instanties, verantwoordelijken allerlei .

U komt er via deze link :  http://belfort-group.blogspot.com/.

 

 

VARIA

 

·         Het begincitaat van deze nieuwsbrief is genomen uit de laatste brief van Marcel Messing, die een indringend beeld schetst van wat er momenteel aan het gebeuren is.

Je kan het volledig raadplegen via deze link :

http://www.marcelmessing.nl/content.asp?m=M8&s=M58&ss=P244&l=NL

 

·         De oorlog in Libië door een andere bril bekeken :

http://www.bovendien.com/actualiteit/libie-en-de-financiele-elite


De “coalition of the willing” gooit er “om humanitaire redenen” dezelfde bommen als o.m.in Irak. De meeste van die bommen bevatten verarmd uranium, dat vreselijke misvormingen veroorzaakt bij babies en duizenden doden tengevolge van kanker.