VolgensBlack Hair Styles/Care HomeBlack Hair Styles/Care Home mijn interpretatie van de Lange-Telling-Kalender van de Maya’s eindigt met het etmaal van zaterdag 14 juli 2012 de Scheppingstijd (klik hier om daarover een korte 7-delige videopresentatie te bekijken, met een gezamenlijke speelduur van iets meer dan een uur). Dat betekent dat we vanaf vandaag (vrijdag 15 juli 2011) tot dit Einde der Dagen nog precies één vol rondje op de huid (of korst) van Moeder Terra om Vader Helios te gaan hebben. Het Einde der Dagen verwijst naar het Einde van de 7 Scheppingsdagen, met daartussen de 6 Scheppingsnachten, die samen de 13 fasen (of Tonen) van de Schepping vormen. Laten we eens kijken naar de belangrijke momenten die ons tijdens dit laatste ‘gewone’ rondje noch te wachten staan, in de volgorde van achteren naar voren:

 

15 juli 2012: De Schepping is voltooid

Vanaf de zonsopkomst op zondag 15 juli 2012 is de Algehele Schepping voltooid. Deze Schepping heeft in totaal 9 hiërarchische lagen geschapen in telkens 20 maal kortere tijdsperioden. Op 14 juli 2012 bereiken al deze 9 Scheppingslagen gelijktijdig hun voltooiing. Dit kunnen we visualiseren als een trappiramide met 9 plateaus. Het Einde der Tijden verwijst naar het moment waarop we bovenop deze getrapte piramide zijn gekomen. Vanaf dat moment betreden we het tijdperk (en de ruimte) na de Schepping. We zullen dan zowel tijd als ruimte op een geheel andere manier gaan beleven. We weten nu al dat ruimte, tijd, materie en dualiteit illusies zijn (die we zelf creëren), maar we kunnen ons nog geen voorstelling van de Nieuwe Werkelijkheid maken. Echter vanaf vandaag over een jaar gaat daar snel verandering in komen voor iedereen die het eigen bewustzijn weet te verruimen naar het negende en hoogste niveau binnen de begrenzingen van onze huidige werkelijkheid.

 

3 juli 2012: Open gaan van de Nieuwe Werkelijkheid

We kunnen de Algehele Schepping vergelijken met het beklimmen van de toonladder. Heel lang geleden begon de Schepping van onze werkelijkheid met de manifestatie van de do, de onderste trilling uit ons werkelijkheidsoctaaf. Op dinsdag 3 juli 2012, om 12:42 uur om precies te zijn, bereiken we de verdubbeling van die trilling en betreden we de bovenste do van ons werkelijkheidsoctaaf. Deze hoogste do is tevens de onderste van het volgende octaaf, dat wil zeggen onze volgende werkelijkheid. Vanaf dat moment staan mensen met het hoogste bewustzijnsniveau me met één been in de oude bekende werkelijkheid en met het andere been in de nieuwe.

 

24 november 2011: Start van de Schepping van Heelheidsbewustzijn

Vanaf de zonsopkomst op donderdag 24 november 2011 begint de Schepping van laag 9 van de Bewustzijnspiramide. In deze afsluitende Scheppingsperiode van 234 etmalen ontdekken mensen met een Krachtsbewustzijn (niveau 8) dat iedere vorm van dualiteit zelf wordt gecreëerd en dus niet echt bestaat. Dit besef stelt ons in staat de sprong naar Heelheidsbewustzijn (niveau 9) te maken, waarin we diep doordrongen zijn van de fundamentele éénheid van alles.

 

20 november 2011: Viering van het internationale Vrijheidsfestival

Op zondag 20 11 2011 wordt op in ieder geval in Nederland, België en Malta het (twintig-elf) Vrijheidsfestival gevierd. Allereerst is dit feest bedoeld om ons bewust te maken van de start van de 9de Scheppingsgolf, vier dagen na dit festival. Hoe hoger ons bewustzijnsniveau, des te bewuster we ons zelf zijn van onze vrijheidsgraden. Wij zijn veel vrijer dan we doorgaans denken, omdat ons bewustzijn dan nog niet ruim genoeg is. Veelal laten we heel veel ruimte (en tijd) onbenut die we vanwege ons fundamentele recht op Vrije Wil weldegelijk hebben. Kijk hier voor meer informatie over het 20 11 Vrijheidsfestival.

 

21 juli 2011: Start van de Dag 7 (van Scheppingslaag 8)

Vanaf de zonsopkomst op donderdag 21 juli 2011 begint Dag 7 van de 8ste Scheppingslaag. Het doel van deze 8ste Scheppingsgolf is om mensen te helpen de sprong van Machtsbewustzijn (niveau 7) naar Krachtsbewustzijn (niveau 8) te maken. Om ons daarbij te helpen zal alles wat gebaseerd is op macht steeds onbehaaglijker worden. De Schepping van deze 8ste laag is begonnen op woensdag 22 september 1999. Nagenoeg alle ‘schokkende’ gebeurtenissen van de afgelopen 12 jaar waren slechts bedoeld om ons te helpen naar Krachtsbewustzijn te springen, met uiteraard 9/11 als het meest duidelijke voorbeeld. De aanslagen van 9/11 vonden precies op het juiste moment plaats, namelijk bij de aanvang van Dag 2. De aanslagen van 9/11 waren namelijk bedoeld om het ontkiemend Krachtsbewustzijn in de kiem te smoren en de mensheid vast te houden in Machtsbewustzijn. Het is echter juist dankzij deze ‘tegenkrachten’ dat we als mensheid kunnen groeien in ons bewustzijn. Daarom is ook daarvoor dankbaarheid op zijn plaats.

Het laatste ‘gewone’ rondje van Terra om Helios wordt allesbehalve een gewoon rondje. Er zullen schokkende gebeurtenissen komen die nodig zijn om nog meer mensen te helpen de innerlijke sprong naar het Krachtsbewustzijn te maken. Laten we daarbij nooit vergeten wat het hogere doel van deze middelen is. Ik merk dat we ons keer op keer vreselijk druk maken over deze middelen (zoals aanslagen) en dat we vaak onvoldoende beseffen waarom dit blijkbaar nodig is. Al deze openlijke of geheime aanslagen, evenals alle absurde wetten en maatregelen zijn vanuit de Schepping gezien alleen maar bedoeld om ons te helpen bewust te worden van onze eigen scheppingskracht. Wij scheppen onze eigen werkelijkheid, of we ons daarvan nu wel of niet bewust zijn. De oorzaak van alles in onze eigen werkelijkheid vinden we altijd en alleen in onszelf.

Laten we ons nu alsjeblieft realiseren dat we het allemaal zelf doen. Wij zijn één. Wie nog met eurotekens in de ogen naar medemensen kijkt, die snapt niet dat commercie en bewustzijnsontwikkeling haaks op elkaar staan. Wie meer geld vraagt dan nodig, die blokkeert daarmee de innerlijke groei. En wie meent dat de Good Guys strijden tegen de Bad Guys, die begrijpt nog niet dat dit een illusoire strijd is tegen de eigen schaduwen. Het verhaal van de strijd tussen Licht en Duisternis helpt ons hooguit om de sprong naar Krachtsbewustzijn te maken. Maar wie verder wil groeien zal dat waanidee toch echt moeten laten varen. En dat geldt ook voor alle fantasie over helpers uit de ruimte of afkomstig uit hogere werkelijkheden. Wij zijn zelf de helpers waar sommigen met smacht op zitten te wachten. Alleen wanneer wij hebben laten zien dat we onze eigen problemen door bewuste samenwerking hebben opgelost, dan hebben we bewezen het waard te zijn deel te nemen aan een veel grotere eenheid dan we ooit voor mogelijk hebben gehouden. Laten we tot die tijd alle channelings, onheilsprofetieën en doemscenario’s negeren, want ze helpen ons niet om de sprong naar Krachtsbewustzijn gevolgd door die naar Heelheidsbewustzijn te maken. En dat is toch echt het enige waar het allemaal om te doen is. Wie dat niet begrijpt, die zal gedurende dit laatste ‘gewone’ rondje steeds sterker met dit onbegrip worden geconfronteerd.

Bedankt voor het (gedeeltelijk) lezen van dit artikel.

Zeist, vrijdag 15 juli 2011

Johan Oldenkamp

Pateo.nl