waeponsmassdeceptionAls er werkelijk andere beschavingen bestaan zouden die dan contact met ons maken? Laat ik het zo stellen, stel ik ben van en andere beschaving en heb een vrije inkijk in alles wat er op deze Aardkloot gebeurt, zou ik dan contact willen maken?

 

Een wereld waar niets is wat het lijkt maar wel precies is zoals het is, zo wordt vaak de huidige wereld beschreven. Uit die tekst kun je een paar zaken filteren.

Niets is wat het lijkt............. zaken worden anders voorgespiegeld dan ze werkelijk zijn........zaken zijn aantoonbaar krom maar iedereen lijkt het te accepteren en alles en iedereen gaat er in mee. Maar is dat ook zo of lijkt dat alleen maar zo?

Volksvertegenwoordiging

Wij bereiken schijnbaar met elkaar, zonder dat wij elkaar ooit in het echt spreken, zien of horen, op heel veel gebieden consensus. Op zich is dat ondenkbaar voor zoveel mensen tegelijkertijd maar daar hebben wij een oplossing voor, de politiek, onze vertegenwoordigers. Volksvertegenwoordigers zijn mensen die op basis van hun ideeën en denkbeelden gekozen worden door de rest van de burgers om die burgers te vertegenwoordigen. Ze krijgen een speciale functie binnen de samenleving om de samenleving soepel en vlot te laten verlopen, gebaseerd op de denkbeelden van het volk, het volk schenkt deze mensen hun absolute vertrouwen om dat te doen wat voor het volk het beste is.

Nu, als volksvertegenwoordigers niet doen wat ze moeten doen dan schaden zij het vertrouwen van het volk en moeten tot de orde geroepen worden, ze verzaken immers hun gegeven en genomen plicht. Maar wat als blijkt dat onze zogenaamde volksvertegenwoordigers ons helemaal niet vertegenwoordigen omdat het land dat zij vertegenwoordigen geen land is maar een corporatie blijkt te zijn? Hoe kunnen ze dan nog volksvertegenwoordigers zijn? Een corporatie ofwel bedrijf heeft namelijk geen volksvertegenwoordigers maar managers en aandeelhouders en als er één iets is dat managers en aandeelhouders absoluut niet vertegenwoordigen dan zijn dat wel de mensen op de werkvloer. Die zijn allemaal vervangbaar, het enige dat telt is de winst die elk jaar weer gemaakt dient te worden want dat is wat managers en aandeelhouders doen, maximaliseren van de winst. De mensen op de werkvloer spelen daarbij slechts een onbeduidende en vervangbare rol. Voor elk poppetje/nummer is een ander poppetje/nummer te plaatsen. Mensen die vragen stellen worden weggewerkt en krijgen een stempel, mensen die zonder vragen hun werk uitvoeren blijven en maken zelfs af en toe kans op een iets hogere vergoeding voor het geleverde werk.

Uit stukken van OPPT is gebleken dat de meeste Westerse landen als corporatie in de boeken staan en niet als land. Ze staan genoteerd op de beurs van Wall Street, ja hoor, je leest het goed. OPPT is een club mensen die de gang van zaken de laatste decennia vreemd vonden en op zoek zijn gegaan naar antwoorden. Wat zij ontdekten konden ze in eerste instantie nauwelijks geloven. Hier een korte introductie in OPPT;

OPPT

Op 25 december 2012 maakte de One People's Public Trust ( OPPT ) zich bekend. Sindsdien zijn er over de hele wereld mensen zich gaan verdiepen in het prachtige nieuws dat werd gebracht. Zo ook op deze website, waarmee we je willen informeren over de One People's Public Trust en je meenemen in de ontwikkeling en samen gaan begrijpen wat dit voor ons en de wereld betekent.

De One People's Public Trust heeft onderzocht hoe het systeem van macht is georganiseerd en ontdekte dat allerlei organisaties waarvan je eigenlijk zou verwachten, dat zij in dienst zouden staan van het volk, particulier gerunde bedrijven zijn met als doel financieel gewin. Dus niet alleen particuliere bedrijven zijn op winst ingericht, maar ook nationale en internationale banken en instituten en zelfs overheden. De enorme winsten die worden gemaakt, worden niet ten goede van de bevolking gebruikt, maar worden het bezit van een zeer kleine groep super-rijken en hun macht en invloed worden daardoor alleen maar nóg groter.

De One People's Public Trust heeft zich jaren verdiept in de constructie van dit oneerlijke systeem en ontdekt hoe het werkt en daarna gezorgd dat dit machtspel gestopt is. Vanaf 25 december 2012 is iedereen op aarde legaal VRIJ en soeverein !!!

Waarschijnlijk denk je nu je dit leest....ja, dat kan best zo zijn maar enkel de mensen die de juiste websites bezoeken kennen deze informatie maar niets is minder waar. Elk bedrijf, dus ook overheden die als bedrijf genoteerd staan en koningshuizen, presidenten en andere leiders hebben een brief ontvangen waarin uitgelegd wordt wat het volk ontdekt heeft. Een voorbeeld van zo’n brief, deze gericht aan mevrouw van Amsberg, beter bekend als koningin Beatrix, inmiddels prinses Beatrix en daarmee ook gericht aan de voltallige overheid.

Bron: OPPT

Mooi, wij zijn klaar, OPPT heeft alles en iedereen aangeschreven, wij zijn vrij!

Helaas. OPPT heeft natuurlijk haar uiterste best gedaan maar waar OPPT over struikelt is waar iedereen over struikelt, ze hebben de middelen niet deze belangrijke informatie bij het grote publiek te krijgen, bijvoorbeeld via TV en Radio en niet te vergeten de kranten. Natuurlijk zijn die ook aangeschreven maar de mainstream werkt niet, zoals het hoort, voor de burgers als doorgeefluik, maar werkt voor de corporaties en daarmee wordt duidelijk dat dit nieuws nooit de voorpagina’s van grote kranten zal halen, laat staan goed beluisterde of goed bekeken TV programma’s. De deur naar de massa wordt angstvallig dichtgehouden voor de burger, de burger mag zijn boodschap plaatsen op het internet en zoals je weet moet je vooral niet alles geloven wat op het internet staat waarmee de informatie die de burger daar al kwijt wil op voorhand bedenkelijk geacht kan worden, ergo, het is een complottheorie. Enkele dagen geleden maakte onze nieuwszenders bekend dat complotdenkers met name te vinden zijn in de hoek van de momenteel grootste partijen, de PVV en de SP. Hiermee classificeert onze media het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking als complotdenker. Waarom net die groepen? Mensen die de PVV of de SP aanhangen zijn in de regel gewone mensen met een gemiddeld inkomen en dito leven en merken de bezuinigingen van de afgelopen jaren als eerste. Ik zie het dagelijks vanuit mijn professie. Mensen die eerder overal mee eens waren geraken in de problemen en beginnen dan pas zelfstandig te denken. Ze zien geen verbeteringen ondanks alle zogenaamde noodzakelijke maatregelen en beginnen vragen te stellen. Vanuit die vragen gaan ze zelf p zoek en komen net als zo velen voor hen dezelfde informatie tegen. Informatie die je op inmiddels talloze websites en blogs dagelijks kunt lezen. Dat zijn er momenteel al duizenden maar als wij de overheid moeten geloven vertellen al die websites onzin en hebbe die 150 mensen in Den Haag gelijk. Juist ja, het zijn maar 150 mensen die daar de dienst uitmaken en een groot gedeelte van die mensen hebben niets in de melk te brokkelen, zitten daar voor de vorm en het uitstekende salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden die de functie met zich meebrengt. Slechts enkelen hebben werkelijk iets te vertellen en net die mensen hebben weer nauwe banden met de grote multinationals, banken en wereldwijde overkoepelende ongekozen organisaties zoals al zo vaak genoemd, Club van Rome, Trilaterale Commissie, Council on Foreign Relations, etc.

Corruptie en belangenverstrengelingen

Het is dan ook niet meer vreemd de minister van financiën na zijn carrière plaats te zien nemen in de raad van bestuur van een grote bank of andere multinational. Mag je als burger vermoeden dat belangenverstrengeling in de hand gespeld wordt en dat deze minister misschien zijn beleid aangepast heeft om zijn toekomstige werkgever te pleasen? Het ligt voor de hand maar suggereer het eens, ongeloof en onthutsing zal je ten deel vallen. Neen, die mensen zijn zo integer dat je ze echt wel kunt vertrouwen. De “complotterpartij” SP heeft er een stukje over staan, weliswaar zwaar genuanceerd maar het maakt duidelijk dat deze partij meer weet dan ze laat blijken uit dit stuk.

De afgelopen weken zijn wij getrakteerd op een hele batterij schandalen en voorbeelden van overheid en/of corruptie bij multinationals. Zo werd gisteren duidelijk dat de Staatsloterij bij verkoop van 3 miljoen loten uit maar liefst 10 miljoen loten de trekking houdt, ja mensen, de Staatsloterij! Al weken staan de kranten vol van de corruptie binnen de gezondheidszorg en de verzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen. Dan hebben wij nog Nederland als belastingparadijs, bedrijven die niet in Nederland opereren houden hier postbusadressen aan en wassen jaarlijks vele tientallen zo niet honderden miljarden euro’s wit en betalen geen belastingen. Ook in de offshore sector is de corruptie te vinden. Offshore zegt de naam zelf al, niet hier maar elders, waar rijke mensen talloze onderdelen van hun kapitaal verstopt hebben in bedrijven en organisaties. Een eerste schatting stelt dat het hier gaat om tenminste 25 duizend miljard euro per jaar dat door rijke mensen aan belastingen ontweken wordt die vervolgens bij de gewone burgers verhaald worden. Schrijnend om te zien is dat ook de leden van ons zo geroemde Koninklijke huis op een Koninklijke manier belasting ontwijken en dat mag dan weer wel? Voor mensen die nog niet willen geloven hoe groot de corruptie is en dat die er daadwerkelijk is als traktatie nog een lezing van de TU Delft met de pakkende titel; Corruptie, handel in macht en invloed

Media van de elite

Van de week werd een andere handel die het internationaal goed doet ook nieuw leven ingeblazen. De EU heeft besloten dat vanaf eind deze week alle Europese landen die dit willen wapens mogen gaan verkopen aan de rebellen die door het westen via Quatar en Jordanië Syrië binnen gebracht zijn om een burgeroorlog te veinzen. Dat deze rebellen die nu dus legitiem bevoorraad mogen worden met wapens etc. huurlingen zijn die zelfs ingewanden van mensen eten maakt blijkbaar niets uit, dat ze onschuldige burgers vermoorden omdat ze geen extremistische moslimgedachte aanhangen, maakt ook niet uit. Als het geld maar kan rollen maakt het rollen van een onbepaald aantal koppen van onschuldige mensen niet zoveel uit. Onze leiders nemen dit soort besluiten! Dat willen wij toch niet als leiders hebben?! Bij Knevel en de Brink zat een moslimman die ons kwam vertellen hoe belangrijk het is dat de rebellen meer wapens krijgen. Twee zinnen van deze akelige man en ik had al genoeg gehoord maar toch even blijven luisteren, hij zou iets zinnigs kunnen zeggen, tevergeefse moeite van mijn kant. De man sprak als en priester die niet gestoord wil worden, het leek een mantra van excuses waarom die wapens er moesten komen en waarom Assad weg moest. Hij beschermt christenen en doet niets voor de moslims. Assad heeft die woorden nog nooit in zijn mond genomen, hij beschermt zijn burgers, ongeacht welk geloof zij aanhangen, zoals een goed leider betaamt. Ook Iran moest het ontgelden bij deze man. Iran steunt Assad en is daarmee vijand van de Islam, wat een giller. Dat soort mensen moeten een lans breken voor de rebellen waar wij niets als ellende van horen en zien. En dan het overdreven respect waarmee deze oetlul bejegend werd, sorry hoor, elk ander persoon had van alle aanwezigen al lang en breed een sneer gehad. De andere kant van het verhaal, die kant die wij wel laten zien, krijgt in de media geen zendtijd. Dat heet hoor en wederhoor, waar de media altijd zo prat op gaat. Helaas kent de media deze regel niet meer, er is alleen maar hoor, wederhoor is er niet bij en van alle verslaggevers die schrijven dat Assad zo,n slechte man is met dito regime ( ook zoiets, het een regime noemen in plaats van gekozen regering ) is er niemand die met Assad zelf gesproken heeft, zijn standpunten kent of ook maar enig inzicht heeft in wat de Syrische overheid beweegt. Daarnaast verzuimen de copywriters die zich journalist mogen noemen alle belangen bloot te leggen die de Europese landen en landen zoals Israel, Jordanië en Quatar hebben met het opvoeren van deze proxyoorlog.

Hoe dan ook, wij worden met zijn allen op vrijwel alle gebieden van onze samenleving besodemieterd en blijken er nog trots op te zijn ook nog. Op fora posten honderden mensen die blij zijn met deze en andere oorlogen, geen kwaad zien in onze bemoeienissen in andere landen, respect hebben voor oplichters van klein tot groot en graag een monsantomaaltijd extra naar binnen werken en het liefst hun hele salaris afgeven aan de banken.

Niets is wat het lijkt maar het is precies zoals het is.

Mochten er andere beschavingen bestaan die ons gadeslaan, doen ze er wellicht goed aan deze hoek van de melkweg als gevaarlijk terrein te bestempelen. De grootste welvaartsziekte die bestaat, macht en geld, houdt huis op Aarde en maakt alles kapot wat ons lief is.