we the people banner2012 is achter de rug, 2013 is al in volle gang en er verandert helemaal niks!

 


Ik heb het nooit geweten,
waar het eigenlijk om gaat.
Ik blijf gewoon maar meedoen,
net als wij allemaal.
Ik wordt er moedeloos van,
als ik ons zie gaan.


Ons leven doen en dood gaan.
En is het dan...... gedaan?Maar nee, het heeft geen zin.
Nee, het heeft geen zin.
Het heeft geen zin om steeds weer stil te staan
want het leven gaat door
ja, het leven gaat door
niets verandert echt
want het leven gaat doorKinderen zag ik komen,
en anderen zag ik gaan.
Maar niets veranderd echt.
Het maakt niet uit.
Het maakt ons allemaal ...gelijk
we zijn allemaal gelijkEr verandert niks
Er verandert, er verandert, er verandert niks.
(5x)Niks 

 

En daar wil ik het graag met jullie en alle andere mensen eens goed over hebben.

Oude media nieuwe media

TheCorporateMedia sToen ik als jonge jongen kennis begon te nemen van hoe onze samenleving vormgegeven wordt door de staat, accepteerde ik dit net als iedereen , zo gaat het nu eenmaal, het is altijd zo geweest, je weet niet beter. Naarmate ik ouder werd stelde ik steeds vaker vraagtekens bij zaken die voor het oog van de samenleving ogenschijnlijk normaal bleken. Vanuit die vragen ben ik op zoek gegaan naar mensen die er net zo over dachten of in elk geval zagen dat de zaken anders zouden kunnen. Samen met die mensen heb ik gezocht naar de oorzaken en deze blootgelegd waar dat kon. Aan dat blootleggen komt nooit een einde, althans, vooralsnog niet. Het blijft belangrijk de vinger aan de pols te houden en mensen te blijven voorzien van de andere kant van de medaille. Die andere kant ziet er vaak niet mooi uit maar benadert de werkelijkheid in onze ogen meer dan het nieuws dat wij lezen en zien uit de geconditioneerde media. Daar maken zelfs de journalisten van de geconditioneerde media geen geheim meer van, ook een groot gedeelte van die media is het zat om enkel nog maar niet geverifieerd werk van anderen te mogen overtypen en verspreiden alsof het werk van hen zelf is. Het is ook onbegonnen werk voor die mensen, internet is zo snel, op het moment dat de journalisten de rapporten van Reuters en dergelijke zitten over te pennen hebben de alternatieve journalisten de bron al gelezen en zijn ze al op zoek naar het waarheidsgehalte van de teksten. Vaak nog voordat de officiële teksten in onze kranten staan of op de teleprompter van de nieuwslezer, heeft de alternatieve media, ook wel nieuwe media genoemd, het echte verhaal al duidelijk in kaart. Via filmpjes die plaatselijke bewoners maken, verslagen van groeperingen die zich het lot van anderen aantrekken en ter plekke verslag doen, dus niet vanachter hun pc, vergelijkingen van informatie, bronnen toetsen etc. komt dit nieuws tot stand, vanuit de mensen zelf dus. Vrijwel alles wat de kranten haalt heeft een keerzijde, een andere kant, een ander verhaal, het is de keuze van het mediakanaal welke kant van het verhaal ze willen vertellen en jammer genoeg speelt geld ook hier een belangrijke rol in. Wie het geld heeft heeft de macht, helaas maar waar. Wanneer bepaalde organisaties er belang bij hebben dat bepaalde informatie op een bepaalde manier gebracht wordt, dan zal die informatie zo gebracht worden. Onze rol in deze is om de werkelijke waarheid zo dicht mogelijk te benaderen met de middelen die wij tot onze beschikking hebben. Nu, de afgelopen jaren is er zoveel informatie vrijgekomen die aantoont dat er doelmatig en bewust aangestuurd wordt op escalatie van onze samenleving dat ik een oproep wil doen aan iedereen die dit leest.

Zoals het nummer van Doe maar hierboven al laat doorsijpelen, het schiet niet op, wij maken geen vooruitgang meer, het wordt van kwaad alleen nog maar erger en ik vraag mij af hoe dat kan.

Operatie geslaagd, patiënt overleden

europedefenceforceOnze overheden, mensen die door ons zijn aangesteld om onze zuur verdiende centen te beheren en dit land te runnen, functioneren aantoonbaar decennia al niet meer. In plaats van elk jaar een beter resultaat neer te leggen bij de opdrachtgevers, wij dus, wordt het resultaat elk jaar minder. Het apparaat dat wij de politiek noemen blijft ondanks dit gegeven maar groeien en groeien en kost elk jaar weer meer geld, geld dat NIET bedoeld is voor de politiek maar geld dat bedoeld is om het leven van de werkende burgers beter te maken. Waar is het misgegaan? Of is het gewoon altijd zo geweest? De kranten en de nieuwszenders vertellen ons hoe goed wij het hebben, hoe trots wij zijn op ons land en dat wij misschien wel de gelukkigste mensen van deze wereld zijn. Ik wil geen pessimist zijn maar ik durf het tegendeel te beweren. Onze samenleving staat op de rand van bastade afgrond. Er is geen sociale samenhang meer, mensen laten zich door mediakanalen en politiek verdelen. Had je pakweg 30 jaar geleden allochtoon gezegd tegen een medelander die zijn oorsprong elders heeft, kon je er gif op innemen dat iemand je ter plekke zou corrigeren. Nu is het heel normaal dat zelfs ministers op nationale televisie roepen dat bepaalde groepen maar moeten oprotten, dat ze het land uitgeschopt dienen te worden. Naast de xenofobie die heerst laat niemand een traan wanneer de buren uit hun huis gezet worden, het zijn immers wanbetalers en het dus zelf schuld. Ik vind dat schrijnend om te zien. De meeste mensen willen graag alles kunnen betalen maar krijgen door de enorme lastenverzwaringen van de laatste jaren de touwtjes gewoon niet meer aan elkaar geknoopt. Zo’n uitzetting gaat vaak gepaard met veel persoonlijk drama. Kinderen die hun ouders niet meer mogen zien en verder door de staat opgevoed worden, met alle gevolgen van dien, gezinnen die volledig ontwricht worden, etc.

Niemand wil dit meemaken maar toch gebeurt dit steeds vaker en wij staan erbij en ondernemen niets. Het lijkt wel alsof het ons allemaal niet deert. Net zoals de lammeren die in afwachting van de slachtbank de anderen lammeren voorbij zien gaan. Het is zoals het is, wij kunnen er toch niets aan veranderen. Fout, fout fout!

Gewone mensen zijn sociale mensen

3fmresultaatMaar wij helpen toch elk jaar een bepaalde groep mensen in nood, de ene keer is dat Haïti, de andere keer een land in Afrika. Klopt, als er ophaalacties zijn dan blijken wij enorm gul, alhoewel ik toch soms denk dat dit een soort afkoop is van onze schuld. Ook afgelopen jaar werden er weer acties gehouden, de meest recente was die van de 3FM diskjockeys voor de arme kinderen opdat ze gevaccineerd kunnen worden. Ben ik dan de enige die ziet wat hier gebeurt? Geld dat broodnodig is voor de infrastructuur, directe hulpmiddelen in de vorm van eten en schoon drinkwater, een dak boven je hoofd, wordt ingezet voor vaccinaties. Met andere woorden, de farmindustrie vaart hier wel bij. Voor mij een heel belangrijke reden om niets te geven aan deze actie. Verder weet iedereen dat bij vrijwel alle stichtingen en hulporganisaties meer geld aan de haitiehelpstrijkstok blijft hangen dan er daadwerkelijk wordt ingezet voor hulp. Neem het voorbeeld Haïti. In Nederland werd een recordbedrag van 111 miljoen euro opgehaald. Alleen dit geld zou voldoende moeten zijn om de meeste mensen te voorzien van een goedkoop nieuw huis zodat ze uit de noodtenten kunnen vertrekken. De tentenkampen zijn er nog steeds, de vernielde huizen staan nog vrijwel allemaal en nieuwe huizen, daar is nog niet eens serieus mee begonnen. Vreemd gegeven is deze is ook dat wanneer overheden banken of financiële instellingen moeten redden, ze daar meteen geld voor hebben maar wanneer het aankomt op het helpen van mensen van vlees en bloed, er gezocht moet worden naar geld en dit normaal gesproken van de burgers moet komen. Dit lijkt voor sommigen niet zo belangrijk maar dit is typisch voor onze overheden. Alles draait om de economie. Fout, fout fout!

De economie of de samenleving?

Eerst de mensen, dan de economie. De economie doet namelijk maar weinig nog voor de mensen, ze gebruiken arbeiders als poppetjes. Er komt weinig tot niets terug voor de arbeiders die de economie mogelijk maken. Alles gaat naar aandeelhouders die de prijzen bepalen, niet op basis van de werkelijkheid, maar op basis van bedrijfsresultaten en vooraf geprognosticeerde winsten. Alles draait enkel nog om winst. Fout, fout fout!

arbeidersDe samenleving dat zijn wij! Niet de fabrieken of de overheid, ook niet de politiek of het leger. De samenleving draait volledig op de opbrengsten van ons! Is het dan vreemd dat wij ook op de eerste plaats komen wat betreft de uitvoering van onze samenleving? Nu zou je kunnen stellen dat wij onze eigen overheid toch zelf kiezen en wij dus verantwoordelijk zijn voor het beleid. Niets is minder waar en als je een beetje verder kijkt dan wat het heilige kastje ons avond in en avond uit vertelt, dan prik je door die stelling heen. Maar ik ga even mee in die stelling. Wanneer de samenleving het beleid uitstippelt door te kunnen kiezen en stemmen, waarom is het beleid dan nu al meer dan 10 jaar niets meer dan steeds meer inleveren en er steeds minder voor terug krijgen? Ik meen, wij zijn sociaal, dat blijkt uit de ophaalacties maar wij zijn ook niet gek. Wij kiezen geen mensen die steeds meer geld van ons vragen, daar kiest niemand voor. Maar toch zitten die mensen daar, mensen die niets met ons ophebben behalve als er verkiezingen zijn. Dan lijken de rollen ineens omgedraaid. Zijn de verkiezingen eenmaal voorbij, gaat het verder waar het gebleven was. Geen nieuwe agenda, geen nieuwe mensen die wel echt hart hebben voor de burgers, neen, in tegendeel. De nieuwe mensen pakken de draad weer op en je kunt er gif op innemen dat dit betekent dat wij weer ergens extra moeten gaan betalen. Dat is geen democratie, daar heeft demos, het volk, niets mee van doen.

Het is een vicieuze cirkel waaruit enkel een selecte club mensen voordeel weten te behalen. Wij als motor van de economie kennen geen voordelen, wij kennen enkel de nadelen. Fout, fout, fout!

De motor is defect

kapotte motorEigenlijk is het niet zo moeilijk om dit tij te keren. Als wij de motor van de economie zijn maar geen voordelen ervaren van onze inzet, ons werk, het verdriet dat velen hebben door de jarenlange bezuinigingen, dan zit er nog maar één ding op en dat is de motor eens voor een tijdje stop te zetten!

De motor is klaarblijkelijk stuk, het rendement dat de leverancier ons beloofde werd nooit behaald, er moet eens goed gekeken worden naar de motor. Onmogelijk, zullen enkelen roepen, killing voor de economie, ja, het zal. Maar laten wij nu eens eerlijk zijn tegenover elkaar. Is dit wat wij willen overdragen aan onze kinderen? Deze vorm van uitputtende samenleving waar slecht weinigen de vruchten van plukken? Dat zal toch niemand willen! Maar wat dan? Ik alleen weet het niet maar ik ken wel mensen die ideeën hebben die hout snijden. Die op papier kloppen maar in de werkelijkheid nooit uitgeprobeerd zijn door onze volksvertegenwoordigingen door de jaren heen omdat het melken van de burgers veel gemakkelijker is, wij zijn namelijk met heel veel en laten ons nog gemakkelijker nieuwe maatregelen aanpraten. Voor mij en voor heel veel uithuiszettingenmedelanders, Europeanen en zelfs Wereldburgers is het zo klaar als een klontje. Het probleem ligt niet bij ons als het ware maar bij de leiding. De leiding kent geen andere oplossingen dan steeds weer terugkeren naar de burgers en deze onder dwang ( deurwaarders, belastinginspecteurs, aanmaningen, incassobureaus, etc.) geld afhandig te maken dat ze zelf harder nodig hebben dan die weinige aandeelhouders van grote corporaties en banken die van gekkigheid niet meer weten wat ze met hun winsten moeten doen. Bootje hier, een paar extra auto’s, huisje in zonnige streken en een bankrekening die ze van hun levensdagen nooit leeg kunnen krijgen. Wat bezielt die mensen om alsmaar door te gaan en de ellende onder de bevolkingen niet te zien of zelfs glashard te kunnen weerstaan? Soms zelfs te ontkennen, zie onze premier die meent dat er geen armoede en honger in Nederland is. Het is een verloren zaak om zo door te gaan daarom stel ik voor om even de motor stil te zetten en eens goed te gaan kijken waar de problemen zitten, deze op te lossen en dan pas de motor weer te starten.

Wie bepaalt wat wij belangrijk vinden?

loveneverfailsDaarbij zou er vooral gekeken moeten worden naar wat mensen, de burgers nu echt belangrijk vinden. Van veel burgers weet ik wat ze belangrijk vinden. Een rustig leven met zo min mogelijk stress waarin je kinderen kunnen opbloeien tot prachtige medemensen, mensen zich kunnen ontwikkelen, samenlevingen weer echt samen gaan leven maar vooral de mens en het leven voor alles gaat, zelfs boven de economie. Natuurlijk zullen wij zaken blijven produceren maar produceer zaken die echt noodzakelijk zijn, let erop dat voeding zo natuurlijk mogelijk is, met het leven moet je niet spelen en al zeker niet gokken, daar is elk leven te kostbaar voor. Maak elke industrie dienstbaar aan de samenleving op die manier die de samenleving wil. Is een bedrijfstak niet dienstig aan de samenleving dan zou de samenleving deze tak kunnen afstoten of kunnen negeren.

Mis leiding

badleadersEen leiding in de vorm van een overheid is geen overbodige luxe maar dan moet deze overheid, volksvertegenwoordiging, wel echt het volk vertegenwoordigen en kennen in zaken die belangrijk geacht worden voor het volk. Referenda zijn er niet voor niets, dat is het democratische hulpmiddel om de bevolking te betrekken bij besluitvorming die de bevolking aangaat. Het volk dient daarin altijd het laatste woord te hebben. Mocht een volksraadpleging in de wind geslagen worden of bewust genegeerd, zoals destijds met Balkenende en de grondwet van Europa, dan is die volksvertegenwoordiging vanaf dat moment geen vertegenwoordiging meer, zo simpel is het. Vertegenwoordig je ons niet, doe je niet wat je gezworen hebt te doen, dan zit je verkeerd en vervallen je rechten en je plichten en wordt de vertegenwoordiging ontbonden. Zo hoort dat te gaan en niet anders. Volksvertegenwoordigers die eenmaal een scheve schaats gereden hebben kunnen enkel weer terug in de politiek wanneer zij de bevolking, die zij verraden hebben, een bijzondere dienst verleend hebben, wat dat zou kunnen zijn mag je zelf invullen. Zonder meer terugkomen zoals dat vandaag de dag gaat is uit den boze!

Nieuwe Europese oorlogen op komst

Ik weet dat het makkelijker gezegd is als gedaan maar doorgaan op deze voet is wachten op het onvermijdelijke, oorlogen, rellen, etc. Onze leidingen hebben gefaald, niet één keer maar al jaren achter elkaar. Het systeem functioneert niet meer en kan enkel blijven draaien door een nieuw katalytisch evenement.

SMALL deadworld

Die momenten kunnen wij terugvinden in onze geschiedenisboeken en leerden wij kennen met de noemer oorlog. Alle oorlogen van de afgelopen eeuw en van deze eeuw hebben te maken met de fout die in onze motor zit, de banken.

Alle oorlogen van de afgelopen eeuw waren bankenoorlogen. Oorlogen die banken nodig hadden om het systeem te herstarten om vervolgens weer een jaar of 30-50 door te kunnen tot de volgende herstart via een oorlog. Onzin? Duik dan maar eens in de geschiedenis van het geld, de Rothschilds en andere bankiersfamilies, dan zul je zien dat hier meer waarheid in schuilt dan je je hele leven geleerd hebt in de schoolbankjes.

rothschildswar

Laat deze tekst eens rustig bezinken en denk er nog eens diep over na. Probeer je het leven van je kinderen voor te stellen bijvoorbeeld als wij 20 jaar verder zijn. Kun je je daar en beeld bij maken, aansluitend op de situatie zoals deze al eeuwen is? Is het mooi wat je ziet of ben je bang dat die toekomst voor onze kinderen, jouw kinderen, mijn kinderen, er slechter uit zal zien dan wij momenteel kunnen bevatten? Als er niets gebeurt ben ik bang dat onze kinderen het vele malen zwaarder zullen krijgen dan wij. Dat oorlogen ook in Europa weer zullen aanwakkeren onder aanvoering van banken en multinationals wiens belangen ( winsten ) op het spel staan. Zij zullen er net zoals vroeger alles aan doen om die winsten te blijven maximaliseren en ongewijzigde overheden zullen de facilitaire dienst blijven spelen van deze club superrijken die ik de elite noem.

we-wont-fight-final

Dat wil ik niet, dat wil jij niet, dat wil niemand!

Het is één voor twaalf wat niets anders wil zeggen dat er haast geen tijd meer is. Wanneer de verstikkende greep van de elite nog meer ruimte krijgt zullen er straks geen democratische mogelijkheden meer zijn om de zaken te keren. Democratie, dat zijn wij en niet onze leiders, motor van de economie, ook dat zijn wij en niet onze leiders, producent dat zijn wij en niet onze leiders, consument, ook dat zijn wij en niet onze leiders. Wij doen alles en hebben daarom ook het recht alles naar onze hand te zetten met leiders die naar ons luisteren, uitvoeren wat wij vragen, met al enige doel ons leven zo aangenaam mogelijk te maken!

massademonstratie

Het kan echt!