liesNet zoals echtscheidingen niet komen als een donderslag bij heldere hemel maar veeleer het resultaat zijn van moeilijke gebeurtenissen vooraf, zo ontstaan ook oorlogen niet als een donderslag bij heldere hemel. Oorlogen worden ook steeds ingeleid, voorbereid en aangewakkerd lange processen vooraf. Tot de grootste oorlogsstokers van tegenwoordig horen de grote toonaangevende media. Hierna volgen twee medialeugens met misschien de meest vérstrekkende gevolgen van de afgelopen decennia. De nadruk ligt daarbij niet op de afzonderlijke leugen als zodanig, maar op de doelgerichte en moedwillige praktijk van professionele leugenaars uit de mediabranche.

Achteraf ziet u het getuigenis van een man die kortgeleden nog deel uitmaakte van doelgerichte leugenpropaganda van ZDF. Hij getuigt hoe hij in opdracht van ZDF heeft gelogen. Hij kon het daarop niet meer in overeenstemming brengen met zijn geweten en heeft daarom openlijk verklaard hoe een leugenachtige uitzending van ZDF ijverig en gedetailleerd werd uitgewerkt en letterlijk “in scène gezet”. In het tweede deel herinneren wij aan een medialeugen die in 2001 de hele wereld in brand heeft gezet. Ze heeft de haat tegen de Islam aangewakkerd als geen ander. Neem de tijd deze documentaire nauwkeurig te bestuderen en door te geven. Trek daaruit ook de nodige conclusies: alleen een consequente boycot van alle media-agentschappen is het adequate en juiste antwoord van het volk op hun grove nalatigheid , of het nu de geschreven pers, radio, televisie of internet is, die met zulke leugens werken. Men moet eindelijk hun misdadige handelen als gevaarlijke misdaad doorzien, aangeven en als dusdanig behandelen. Al het andere zou totaal verkeerd zijn, want het leven van hele volken staat op het spel door deze moedwillige leugenaars. Maar ziet u nu zelf:

 

 

Net zoals echtscheidingen niet komen als een donderslag bij heldere hemel maar veeleer het resultaat zijn van moeilijke gebeurtenissen vooraf, zo ontstaan ook oorlogen niet als een donderslag bij heldere hemel. Oorlogen worden ook steeds ingeleid, voorbereid en aangewakkerd door lange processen vooraf. Tot de grootste oorlogsstokers van tegenwoordig horen de grote toonaangevende media. Hierna volgen twee medialeugens met misschien de meest vérstrekkende gevolgen van de afgelopen decennia. De nadruk ligt daarbij niet op de afzonderlijke leugen als zodanig, maar op de doelgerichte en moedwillige praktijk van professionele leugenaars uit de mediabranche. Achteraf ziet u het getuigenis van een man die kortgeleden nog deel uitmaakte van doelgerichte leugenpropaganda van ZDF. Hij getuigt hoe hij in opdracht van ZDF heeft gelogen. Hij kon het daarop niet meer in overeenstemming brengen met zijn geweten en heeft daarom openlijk verklaard hoe een leugenachtige uitzending van ZDF ijverig en gedetailleerd werd uitgewerkt en letterlijk “in scène gezet”. In het tweede deel herinneren wij aan een medialeugen die in 2001 de hele wereld in brand heeft gezet. Ze heeft de haat tegen de Islam aangewakkerd als geen ander. Neem de tijd deze documentaire nauwkeurig te bestuderen en door te geven. Trek daaruit ook de nodige conclusies: alleen een consequente boycot van alle media-agentschappen is het adequate en juiste antwoord van het volk op hun grove nalatigheid , of het nu de geschreven pers, radio, televisie of internet is, die met zulke leugens werken. Men moet eindelijk hun misdadige handelen als gevaarlijke misdaad doorzien, aangeven en als dusdanig behandelen. Al het andere zou totaal verkeerd zijn, want het leven van hele volken staat op het spel door deze moedwillige leugenaars. Maar ziet u nu zelf: Aan deze mate van leugens kan men opmaken dat liegen al sinds lang een gewoonte geworden is van de massamedia. Een alcoholist heeft ook niet plotseling een fles whisky per dag nodig; daar is hij stapsgewijs toe gekomen. Precies zo stapsgewijs is de gelijkgeschakelde pers gekomen tot zo’n mate van leugen, haat-en oorlogsenscenering. Wij hebben het alleen niet gemerkt omdat het vóór de tijd van het internet – en daarmee de grote verspreiding van tegenstemmen was. Voor de kijkers was er geen mogelijkheid tot onderzoek en toetsing, en de media konden zulke dingen doen zonder betrapt te worden. We besluiten deze uitzending met de herinnering aan een medialeugen die sinds 2001 in de hele wereld nawerkt en een minstens even verwoestende werking uitoefent op de mensheid: de leugen van de juichende Moslims over 9/11: toen vlogen, zoals iedereen weet, 2 vliegtuigen in het World Trade Center en de hele wereld was er over ontsteld dat de VS zo’n verschrikkelijke terreuraanslag moest ondergaan door Islamisten. Wie toen naar de tv heeft gekeken, was door twee dingen uitermate geschokt. Aan de ene kant het ondraaglijke leed van de Amerikaanse slachtoffers, aan de andere kant het hart- en genadeloze gejuich van vele Moslims, die schijnbaar overal op de wereld gejuicht hebben over deze tragische gebeurtenis. »Hoe kunnen ze?« vroeg een geschokte wereld zich af, »Moslims moeten wel wrede barbaren zijn!« Toen aan het licht kwam dat deze beelden één enkel bedrog waren, zweeg de media wereldwijd daarover als het graf. Er volgde ook geen strafvervolging en geen beroepsverbod voor de leugenachtige en oorlogsstokende media. En dit, hoewel de juichende Moslims enkel voor de camera’s juichten omdat ze door journalisten van het persagentschap Reuters om de tuin waren geleid en bedrogen. Hoe dat precies gebeurde? De journalisten van Reuters kwamen bij hen met veel taarten en zouden tegen de Moslims hebben geroepen: luister eens, iedereen die nu gewoon voor de camera juicht met grote vreugde krijgt gratis taart. Zonder te weten waarvoor deze beelden nadien werden gebruikt, begonnen de Moslims te juichen en daarop taart te eten. De hele zaak was daarmee voor deze Moslims afgedaan. Maar toen deze beelden in vervalste samenhang werden gepubliceerd en gedocumenteerd, kwam de hele wereld tot de overtuiging dat veel mensen in de Arabische wereld juichten over deze terreuraanslag op het World Trade Center. Niemand stelde toen vragen waarvandaan deze beelden eigenlijk afkomstig waren. Men vroeg niet wat precies te zien was op deze beelden, wat de echte achtergrond was van de beelden. En zo ontwikkelde het hele bedrog zich tot een wereldwijde leugen en ophitsing tegen de Islam. De gevolgen daarvan zijn tot op heden ten dage fataal! Een geweldige haat tegen de Islam. En de mainstream media liegen en liegen gewoon ongestraft verder. Maar hoe is het te verklaren dat volksophitsing door de media en oorlogspropaganda in zo’n dramatische omvang ongestraft voortgezet kan worden tot op de huidige dag? Wie de berichtgeving van de ontmaskerde leugenmedia verder verbreidt in blind geloof, maakt zich daardoor tot medeplichtige van zeer criminele organisaties. Zolang noch openbare aanklagers, noch rechtbanken strafrechtelijk optreden tegen de leugenachtige media, kan er maar één manier zijn om deze onschadelijk te maken: een consequente boycot door het volk van de ontmaskerde leugenmedia, of het nu de geschreven pers, radio, televisie of internet is. Beschermt ook u de wereldgemeenschap voor iedere meningsterreur en iedere oorlogsophitsing door de leugenpropaganda.