karen hudes frontKaren Hudes, die jarenlang als juridisch adviseur gewerkt heeft voor de Wereldbank, luidt de noodklok met betrekking tot ons bankwezen en onze media, de mainstream media wel te verstaan.

 

 

karen hudes

Karen Hudes stelt dat op basis van onderzoeken die zij en meerdere collegae binnen de Wereldbank gedaan hebben dat deze crisis maar ook eerdere crises ontstaan zijn door corruptie bij banken die ogenschijnlijk overheidsorganen zijn maar nu blijkt gewoon privé instituten zijn. Karen Hudes zegt dat tenminste 60 centrale banken wereldwijd gelieerd aan de BIS en/of de FED in en in corrupt zijn en aangepakt moeten worden door de internationale gemeenschap. Deze banken maken bewust en doelmatig complete samenlevingen kapot door ze schulden op te dwingen. Deze schulden ontstaan doordat overheden geld lenen bij deze centrale banken tegen rentetarieven van 4 procent en meer. De rente die berekend wordt moeten overheden vorderen van hun bevolking via belastingen, hoe meer leningen, hoe meer rente, hoe meer belastingen of andere methoden om de begrotingen rond te breien.

Volgens Hudes en vele economen is het compleet idioot dat overheden bij deze banken geld lenen tegen woekerrentes omdat elke soevereine staat zelf het recht heeft om geld te drukken en in omloop te brengen. Het geld dat een soevereine staat zou drukken wordt niet belast met rente waardoor de geldstroom gelijk blijft ( er hoeft niet telkens nieuw geld bij om de rentes te kunnen voldoen ) en dus veel beter controleerbaar waardoor die geldstroom gedienstig zal zijn aan de samenleving die dit geld drukt. Geld is niet meer dan een middel om een samenleving soepel te laten verlopen. De manier waarop centrale banken geld maken en in omloop brengen maakt samenlevingen kapot en levert enkel winst op voor de privé eigenaren van die banken. Dienstigheid staat NIET in het vocabulaire van deze banken!

Karen Hudes gaat verder....In Amerika bijvoorbeeld zie je dat staten met argusogen kijken naar de bank van Noord Dakota. Dat is een echte staatsbank die zelf haar eigen geld drukt en in omloop brengt. Noord Dakota gaat als een speer en inmiddels hebben 11 andere staten aangekondigd serieus te overwegen ook een eigen staatsbank te beginnen. Dan over het goud verhaalt Karen Hudes. Er zou een tekort zijn aan goud op deze wereld, je reinste onzin weet ze te vertellen. In de bank van Hawai ligt 170.000 ton aan goud opgeslagen, dat is meer dan de financiële wereld, media en overheden ons willen doen geloven. Er is goud zat dus koop geen goud als belegging want je zou wel eens bedrogen uit kunnen komen.

De goudstandaard is voor Hudes dan ook zeker niet heilig. Geld moet waarde vertegenwoordigen, echte waarde, tastbare waarde, zolang die waarde tegenover het geld staat is er niets aan de hand. Fiatgeld, het criminele systeem dat door vrijwel alle Westerse landen gebruikt wordt, daar staat niets tegenover en kost ook nog eens rente, terwijl er dus helemaal niets tegenover staat, het is gebakken lucht! Dat en alleen dat is de reden voor de crisis die wereldwijd mensen in armoede stort, gezinnen ontwricht, oorlogen ontketent, kortom, alle ellende die wij kennen.

Hudes verwijst ook nog even naar de zogenaamde dictaturen waar het Westen het zo druk mee heeft om omver te gooien zoals Irak, Libië en nu weer Syrië. Het gaat het Westen niet om de mensen die daar wonen, het enige dat belangrijk is voor de Westerse landen is dat deze landen zo snel mogelijk een banksysteem krijgen dat ook gelieerd is aan de criminele banken waarover dit stuk gaat.

rothschildswar

 

De basis van deze privé banken is vele jaren geleden gelegd dor de familie Bauer die wij nu kennen als de fam. Rothschild. Zij staan aan het roer van vrijwel alle banken op deze wereld behalve die banken die horen bij landen die door de mainstream media, het Westen dus, als schurkenlanden gezien worden. Die status hebben ze dus alleen omdat ze hun eigen geld maken en gebruiken en niet het geld van de financiële elite waarvan de Rothschildfamilie het hoofd is. Door landen hun geld op te dringen en geld uit het niets te kunnen maken en tegen rente te verkopen aan landen over de hele wereld, heeft deze familie enorm veel macht vergaard. Zo zijn ze graag geziene gasten bij de verschillende koningshuizen, politici, mediakanalen, etc. kortom, al die mensen die zij in hun zak hebben en dansen naar de pijpen van de familie Rothschild. Alle oorlogen die wij kennen uit onze recente geschiedenis zijn op verzoek van deze familie begonnen en geëindigd zoals deze familie dit bevolen heeft.

Deze familie, die ook Israel opgericht heeft, de Knesset betaald en gebouwd heeft, zijn ook de as van het kwaad met betrekking tot de voortdurende molsimhetze. Zij zijn het die het voortdurende moorden in deze gebieden bevelen en mogelijk maken.

Heb je jezelf nooit de vraag gesteld hoe Israel zo enorm rijk kan zijn? Waarom Israel als enige land ter wereld cadeautjes krijgt van grote landen zoals de VS die in de tientallen miljarden euro’s lopen zoals gevechtsvliegtuigen, oorlogsboten, etc.etc. Heb je jezelf nooit afgevraagd waarom Israel bewezen atoomwapens heeft maar dor niemand gedwongen wordt mee te werken aan inspecties of ontmanteling van deze illegale wapens?

Dit filmpje biedt een inkijkje in de handel en wandel van deze vreselijk corrupte en criminele familie.

Verder kun je hier nog 3 filmpjes bekijken over de Rothschilds en hun criminele praktijken.

Luister vooral ook goed naar wat de klokkenluidster zegt over onze media, de mainstream is volledig in handen van de financiële elite en vertellen enkel en alleen wat deze hen opdragen en door laten gaan! Vertrouw daarom de mainstream media niet. Zij vertellen je niks waar je iets aan hebt, zij vertellen alles dat in het voordeel werkt van deze familie en alle handlangers die deze familie nu enkele eeuwen later rijk is.

De familie Rothschild is ooit begonnen met het omkopen van overheidsambtenaren, krantenmensen, televisiemensen, farmaceutische bedrijven, oliebedrijven, opleidingsinstituten, universiteiten, etc.etc. Door de eeuwen heen hebben ze zoveel macht gekocht binnen ontelbare overheidsorganen wereldwijd en alles dat met ons leven te maken heeft, dat het bedrog zo gigantisch geworden is dat veel mensen dit niet meer kunnen zien en sommigen het simpelweg niet willen zien.

Alle Westerse overheden dansen naar de pijpen van deze familie waarmee al onze volksvertegenwoordigers handlangers worden van deze criminelen die verantwoordelijk zijn voor bijna al het leed dat zich op deze wereld afspeelt.

De vraag is nu. Kan iemand deze familie nog een halt toe roepen? Ik zeg ja, maar dan alleen wanneer heel veel mensen dit doen in zoveel mogelijk landen ter wereld.

Karen Hudes zegt verder nog dat zij niet alleen staat in haar stelling, dat velen weten van deze wereldwijde oplichting en dat op hoog niveau gekeken wordt hoe deze familie en al hun handlangers op te pakken en te veroordelen. Ik mag hopen dat deze beweringen kloppen want zoals het er nu uit ziet zullen de komende jaren bij ongewijzigd doorgaan met het huidige criminele systeem, heel veel mensen het leven moeten laten voor de geneugten van deze familie en hun dienaren.

Uit een andere bron nog een klokkenluider die zijn verhaal doet.

 

 

Spiritueel of niet spiritueel, om onder het juk van de huidige dominantie uit te kunnen komen heeft de mensheid maar 1 ding nodig, samenwerking! Samen staan wij sterk!

 

Hier nog een uitstekend artikel, geschreven door de Uitpers op basis van gegegevens van: „Für eine neuordnung Weltfinanzarchiktur“ van Prof. Dr.Heinrich Wohlmeyer in Zeit-Fragen Ostereich.

 

De VS bezit nog altijd het summum aan militaire macht, maar door de enorme schuldencrisis van 17 biljoen dollar is deze niet langer financierbaar. Voor iedere dollar aan staatsuitgaven moet 49 cent geleend worden. Om de financiering van de VS op gang te houden is Washington verplicht regelmatig het schuldenplafond door het Congres te laten verhogen.

alternatieven

De landen in Azië en Zuid-Amerika zijn zich bewust van het dreigend gevaar. Ze richten bijgevolg regionale banken op en zoeken voor hun onderlinge handel alternatieve betalingsmiddelen. De grote economische groeimacht China sluit bijvoorbeeld handelsakkoorden met Japan, Australië en andere landen waarbij de betaling niet meer in dollars maar in nationale munten afgewikkeld wordt. De handel  tussen China en een reeks Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen geschiedt meer en meer op basis van grondstoffen als betaalmiddel. Deze landen moeten dus niet langer dollars op de internationale financiële markt lenen tegen hoge rente. Het biedt hen de mogelijkheid om zich te bevrijden van de wurggreep van de westerse financiers en om een eigen sociaal en economisch beleid tot stand te brengen. Deze ontwikkeling toont zeer concreet dat de dollar als internationale handelsmunt zijn beste tijd heeft gehad. Hierdoor begint ook de blokkeringsminderheid van de VS in het IMF en de Wereldbank enorme barsten te vertonen en af te brokkelen.

De Amerikaanse minister van financiën, Jack Lew, heeft onlangs tijdens een bijeenkomst van het IMF, ervoor gewaarschuwd dat de aftakeling van de dollar als veilige handelsmunt Washington niet onberoerd kan laten. Het financiële blad Wealth Daily drukte het zeer drastisch uit: “Het verlies van de dollar als internationale handelsmunt, heeft tot gevolg dat de VS niet meer naar believen dollars kan drukken om op kosten van de wereld verder haar deficit te financieren.” Met andere woorden, de militaire Amerikaanse overmacht is in de toekomst niet langer betaalbaar. Moet men zich verwachten aan Amerikaanse paniekreacties – die een militair optreden niet uitsluiten - om de staatsmachine van Washington draaiende te houden? Het is in elke geval voor de VS een onuitgegeven situatie. Het verklaart voor een groot deel het streven van Washington voor het 'doen uitdrogen' van mogelijke concurrerende financiële centra in de hoop om zo de macht van de dollar in stand te houden. Maar dit kan maar een beperkte periode soelaas brengen.

De Amerikaanse handelsbalans is sinds 1980 structureel deficitair en de betalingsbalans sinds de jaren negentig. Het Chinese persagentschap Xinhua commentarieerde onlangs over de Amerikaanse precaire financiële situatie: “Het tijdperk is misschien aangebroken om een gede-amerikanseerde wereld te bewerkstelligen.”  

verandering

Sinds 1913 had de Amerikaanse financiële elite zich nationale privilegies toegeëigend. Na de tweede wereldoorlog heeft ze zich door de Bretton Woods instrumenten verzekerd van een internationale financiële architectuur om de wereldhandel te domineren en te controleren, de rijkdom te concentreren. Om deze toestand in stand te kunnen houden heeft ze gelijktijdig een militaire structuur op poten gezet.

Op sociaal vlak nemen de spanningen tussen arm en rijk toe. In de VS is meer dan een tiende van de bevolking aangewezen op voedselbonnen ( Food Stamps) om te overleven. De precaire situatie in de VS wordt nog aangescherpt door de aftakeling van haar economische en financiële macht op de wereldmarkt. De VS en de EU zijn op elkaar aangewezen om hun economie draaiend te houden en om de externe toegang tot de nodige grondstoffen te verzekeren. Deze bevinden zich niet in het noordelijk halfrond maar in het Zuiden, in Afrika en Azië. Dit verklaart waarom het Pentagon een grotere militaire aanwezigheid in Afrika uitbouwt, verpakt en toegedekt met de vlag van vredeshandhavingsmissies en de strijd tegen het internationaal terrorisme. Om deze strategie concreet gestalte te geven zijn de VS en de EU op elkaar aangewezen. Dit is duidelijk merkbaar bij het Amerikaans streven om met de EU een vrijhandelsakkoord af te sluiten. Maar het gaat hier veel meer om een omarming van twee drenkelingen: de afbrokkeling van het westers imperium is niet meer te redden.

De wereld heeft decennialang gefunctioneerd onder een de-facto financiële dictatuur van de Bretton-Woods-instrumenten, IMF en Wereldbank. Deze instellingen zullen maar kunnen overleven indien ze grondig worden gewijzigd, dit wil zeggen dat de machtspositie van Washington en West-Europa moet verdwijnen. Wanneer men weigert om de nodige structurele aanpassingen door te voeren dan betekent dit ook wellicht het einde van het Europese sociale model. Hoever deze sociale afbraak al vordert kan men lezen in een recente studie van het Internationaal Rode Kruis ( IFRC). In de 52 onderzochte Europese landen hebben 43 miljoen burgers geen toegang tot hun dagelijkse voeding en 120 miljoen Europese burgers worden met armoede bedreigd. Het het is hoogt tijd voor een andere wereldorde.

 

 

Ontvangen documenten en afbeeldingen van Karen Hudes m.b.t. deze kwestie.

From: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. CC: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Subject: FW: The World Bank's Mandate to Avert a Currency War Date: Wed, 31 Oct 2012 10:59:04 -0400

Jerome,

     I just wanted to put you into the picture.  Previous emails are attached for your ready reference.  I am forwarding my emails updating the US authorities.  For a more detailed update, see my website at www.kahudes.net

 Best,

Karen

301 229 0058

From: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Subject: Re: La Banque Mondiale et Loi Internationale Date: Tue, 1 Nov 2011 15:36:31 -0400

Priere de contacter M. Evrard pour apprendre la verité.  Nous devrons commencer de reparer ce qui est arrivée à M. Strauss-Kahn.

 Dear Jerome,

      Thank you very much for your email.  You have my consent to share with colleagues and partners the Joint Statement to the UK Select Commons International Development Committee and my testimony to the European Parliament's Committee on Budgetary Control.  

Best,

Karen 

Law Offices of Karen Hudes

5203 Falmouth Road

Bethesda, MD 20816

            202 316 0684      

www.kahudes.net

 Subject: RE: Rule of law at the World Bank Date: Fri, 28 Oct 2011 14:43:39 +0200 From: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dear Karen, thank you very much for these elements. I will surely consult them and, if you agree, I’ll share them with some colleagues and partners who may be interested in the issues you mention. Best wishes,

 J.

Jerome Evrard

Head of Secretariat

 The Parliamentary Network

On The World Bank & International Monetary Fund

66 avenue d'Iena 75116 Paris - France

Tel.             +33 (0)1 40 69 31 63      

Fax +33 (0)1 40 69 31 64

Mobile             +33 (0)6 42 52 98 29      

E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


From: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Subject: The World Bank's Mandate to Avert a Currency War Date: Wed, 31 Oct 2012 06:20:27 -0400


From: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Subject: Rule of Law in the International Financial System - See http://www.onenewspage.com/n/Press+Releases/74rh5x1os/Failure-to-Tell-Voters-of-Corruption-Lowers-the.htm Date: Wed, 31 Oct 2012 06:06:27 -0400

I met with Dr. Hasan, then chair of the Board's Ethics Committee, in 2009 at the request of A. Almofadhi, who chaired the Board's Audit Committee.  The following week the Audit Committee commissioned KPMG to audit the Bank's internal control over financial reporting. 


From: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Subject: Re: World Bank's Deficient Control Environment Date: Wed, 31 Oct 2012 04:37:14 -0400

Dear Dr. Hasan,

      I have been informing the World Bank's Board of Executive Directors and Board of Governors of a deficient control environment for many years:

> > Ten years ago when I was a member of the Human Resources taskforce> > under the Strategic Compact with the Board, I proposed reforms to increase> > accountability and transparency at the World Bank. At that time, I counseled> > that change efforts succeed only when 75% of management is ultimately> > convinced that the status quo is unacceptable (Email dated June 1, 1998 to> > Robert Drysdale, Katherine Tyler, and Alberto Bazzan). The Human Resources> > Vice Presidency did not follow its institutional mandate to promote> > increased transparency and accountability. Instead, HRS is part and parcel> > of a deficient control environment in the World Bank, documented fully by> > the institutional cover-up on the Philippines Banking Sector Reform Loan.> >        Leaving correction of the Bank's internal control lapses to a panel of American judges, including A. Raymond Randolph,http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Raymond_Randolph

is not in the best interest of the World Bank.  The Board of Executive Directors is empowered

to put this case into mediation in order to bring the Bank into compliance.  

     I am forwarding for your information an email to an Irish reporter who interviewed me yesterday.  

Best,

Karen Hudes

301 229-0058


From: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Subject: Final Update Date: Wed, 31 Oct 2012 03:47:05 -0400

Eamonn,

      A final update: Here is the email confirming the Financial Reporting Council's investigation of KPMG and Deloitte (IFC's auditor).  Elaine Colville is an IFC whistleblower who lives in Edinburgh. 

     I am also forwarding my email to the Executive directors of the National Association of Attorneys General and the Coalition for Employment through Exports, an association of US exporters.  http://www.usaexport.org/  Robert Zoellick refused the request of the attorneys general and exporters for my reinstatement.

Best,

Karen

From: "Fleck, Richard" <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

Date: 1 October 2012 12:56:50 BDT

To: "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

Subject: Request for FRC Investigation of Deloitte and KPMG for deficient audits of World Bank Group. 

 Dear Ms Colville,

 I am writing to confirm that your emails dated 29 august, 9 September and 1 October have been passed to me and that the matters that you have raised are being looked into to determine the appropriate approach to be taken by the Financial Reporting Council.

 I will be in touch as soon as we have completed our review of the information you have provided.

 Regards

Richard Fleck

 Chairman, FRC Conduct Committee.


From: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Subject: Rule of Law in the International Financial System Date: Wed, 31 Oct 2012 03:33:54 -0400

Dear John and Jim,     The Development Committee gave an ultimatum to Dr. Kim in Tokyo:  We look forward to an update at the Spring Meetings on the implementation of the modernization agenda and the next steps toward a more results-oriented, knowledge-based, open, transparent, and accountable WBG which can help deliver transformative change for client countries.  http://www.imf.org/external/np/cm/2012/101312a.htm     Dr. Kim is getting a black eye for spending the Bank's resources on litigation. Could you request Dr. Kim to accept the DC Circuit Court of Appeals' offer of mediation http://kahudes.net/wp-content/uploads/2012/10/emmediation1.docx   before oral arguments on Nov. 6th? Here is an email from Estonia's embassy.Best, Karen


From: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. CC: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Subject: Vs: Rule of Law in the International Financial System Date: Mon, 29 Oct 2012 18:00:58 +0000

Dear Karen Hudes,

Thank you for your e-mail. I am hereby replying behalf of Mr Reinart. We have well received your e-mails and taken this information for consideration and further action if necessary.

If we need your further assistance, we will contact you directly.

Sincerely,

Lea Aasamaa

Lea Aasamaa

Economic and Commercial Affairs Officer

Estonian Embassy in Washington

2131 Massachusetts Ave NW

Washington D.C. 20008

ph   + 1 202 588 0101

fax  + 1 202 588 0108

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


From: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. CC: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Subject: Rule of Law in the International Financial System - See http://www.onenewspage.com/n/Press+Releases/74rh5x1os/Failure-to-Tell-Voters-of-Corruption-Lowers-the.htm Date: Mon, 29 Oct 2012 10:35:29 -0400

The international community, led by the UK, is about to bring the World Bank into compliance on the capital markets, if I am not mistaken.  I blind copied the UK's Executive Director at the World Bank on the attached email.  I have been prevented from informing American voters, due to corruption which you have been trying to correct.  


From: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. CC: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bcc:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Subject: Rule of Law in the International Financial System Date: Mon, 29 Oct 2012 08:10:30 -0400

From:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

To:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dear   Mr. Reinart,

         As a US lawyer from the World Bank, I am trying to   restore rule of law in the international financial

system.    I have been informing your Washington embassy and the other World Bank   membership on these

rule   of law issues for many years.   Could you confirm Estonia's request for   the Executive Director representing

Estonia   on the World Bank's Board of Executive Directors to bring the World Bank into   compliance on the

capital   market, reduce the risk to the IBRD's credit rating, and qualify for the US   contribution to IBRD's capital

increase   by accepting an offer of mediation from the DC Circuit Court of   Appeals: 

Sincerely,

Karen   Hudes

Law   Offices of Karen Hudes

www.kahudes.net


From: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Subject: RE: Compliance of the IBRD -   Date: Mon, 29 Oct 2012 07:24:08 -0400

Thank you for responding so quickly.  As   you realize, there is a hurricane in Washington and

the embassy is closed today.  I will try   calling Estonia's Ministry of Foreign Affairs to inform

them of my conversation with the embassy now,   as this is time sensitive.

Best,

Karen Hudes


From:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Subject: Compliance of the IBRD -   Date: Mon, 29 Oct 2012 07:04:42 -0400    

Dear   Mr. Hololei,

       I spoke with Mr. Henrik Bergquist in the Swedish Ministry of   Foreign Affairs about

bringing   the World Bank into compliance on the capital market through accepting the

Court   of Appeal's offer of mediation.  The Estonian embassy called me last   week in

response   to my letter requesting the Board of Governors of the World Bank to mediate

my   case.  Mr. Bergquist said that it would be necessary for the Swedish   government to

receive   confirmation from Estonia.  Is this possible?

Sincerely,

Karen   Hudes

Law   Offices of Karen Hudes

www.kahudes.net

202 316 0684


From:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Subject: Compliance of the IBRD -   Date: Sun, 28 Oct 2012 08:49:40 -0400

Dear   Ms. Brandt,

       I just spoke to Christian Ahlund, Executive Director of the   International Legal Assistance

Consortium,   about resolving the governance crisis at the World Bank.  The first   email at the

bottom   of this chain is to China's former Executive Director on the World Bank   board.  I met

with   Ms. Zou, then chair of the Board's Committee on Development   Effectiveness.  The top

email   is to Melanne Verveer, the Ambassador-at-large for Global Women's Issues.    I have

met   many times with Ambassador Verveer on these rule of law issues, starting in   2006.  

       The Board of Executive Directors can protect the World Bank's   credit rating and bring the

IBRD   into compliance on the capital market through accepting the DC Circuit Court   of Appeal's

offer   of mediation in my case.  http://kahudes.net/wp-content/uploads/2012/10/emmediation1.docx 

The   US Congress has also conditioned the US contribution to IBRD's capital   increase to putting an

end   to this corruption.  

http://www.change.org/petitions/tell-treasury-protect-whistleblowers-at-u-s-taxpayer-funded-international-banks

funded-international-banks

       At Christian's suggestion, I will call you tomorrow at 468   4051000.  If there is different number,

please   let me know.  

Sincerely,

Karen   Hudes

301   229 0058

            


To:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Subject: Fwd: Reason that China is boycotting the World Bank Annual Meetings.   From: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Date: Fri, 26 Oct 2012 14:42:39 -0400       -----Original Message-----   From: kahudes <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;   To: verveerms <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;   Sent: Fri, Oct 12, 2012 11:53 am   Subject: Reason that China is boycotting the World Bank Annual Meetings.

Melanne,

      I met with Jiayi Zou, then China's Executive Director at the World   Bank, on the cover-up at

the   World Bank.  We are on track for a currency war, and credit rating   downgrade.  All that is

necessary   to avoid both is to put my case into mediation before the oral hearings,   scheduled

for   November 6, 2012 in the DC Circuit Court of Appeals.

Best,

Karen

www.kahudes.net    

-----Original   Message-----   From: Karen Hudes <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>   To: afayolle <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>   Sent: Fri, Oct 12, 2012 11:36 am   Subject: FW: Internal Control Deficiencies

reason   for China's boycott of the World Bank/IMF Annual Meetings.

   

      --------- Forwarded message ----------   From: <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>   Date: Fri, Oct 12, 2012 at 10:41 AM   Subject: Thank you for your email on 10/12/2012   To: Karen Hudes <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>       We have received your message.  We will do our best to answer any   queries as quickly as possible.

----------   Forwarded message ----------   From: Karen Hudes <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>   Date: Fri, Oct 12, 2012 at 8:56 AM   Subject: Fwd: October 13-14 Annual Meetings of World Bank/IMF in Tokyo;

Capital   Increase for International Bank for Reconstruction and Development;

Corruption   and US Credit Rating Downgrade   To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.       From: Karen Hudes <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>   Date: Fri, Oct 12, 2012 at 8:22 AM   Subject: Re: in Edinburgh - hans-werner Re: October 13-14 Annual Meetings of   World

Bank/IMF   in Tokyo; Capital Increase for International Bank for Reconstruction and

Development;   Corruption and US Credit Rating Downgrade   To: hw w <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>       Thanks, Hans.      Along with you, I blind copied Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Saskia   Sassens

heads   Columbia's Globalization Center where Ocampo works),  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (executive  

director   of the National Taxpayers' Union), Yesterday I updated a list serve of   whistleblower experts.      Karen

On   Fri, Oct 12, 2012 at 8:04 AM, hw w <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.> wrote:

I   wish you all luck     --   ---------- Forwarded message ----------   From: Karen Hudes <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

Date:   Fri, Oct 12, 2012 at 8:04 AM   Subject: October 13-14 Annual Meetings of World Bank/IMF in Tokyo; Capital   Increase for

International   Bank for Reconstruction and Development; Corruption and US Credit Rating   Downgrade

To:   Pieter Stek <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>       Pieter,           Did Churchill have it wrong? "You can   always count on Americans to do the right thing -

after   they've tried everything else"     Karen

----------   Forwarded message ----------   From: Karen Hudes <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

Date:   Fri, Oct 12, 2012 at 7:57 AM   Subject: Fwd: October 13-14 Annual Meetings of World Bank/IMF in Tokyo;

Capital   Increase for International Bank for Reconstruction and Development;

Corruption   and US Credit Rating Downgrade

To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.       fyi  am I missing an opportunity?

----------   Forwarded message ----------   From: Karen Hudes <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

Date:   Fri, Oct 12, 2012 at 7:54 AM   Subject: Fwd: October 13-14 Annual Meetings of World Bank/IMF in Tokyo;

Capital   Increase for International Bank for Reconstruction and Development;

Corruption   and US Credit Rating Downgrade   To: Larry Garrison <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>       McCurry is a co-chair of the Commission on Presidential Debates.

----------   Forwarded message ----------   From: Karen Hudes <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

Date:   Fri, Oct 12, 2012 at 7:47 AM   Subject: October 13-14 Annual Meetings of World Bank/IMF in Tokyo;

Capital   Increase for International Bank for Reconstruction and Development;

Corruption and US Credit Rating Downgrade

To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   bcc: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.       Dear Fred,          Here is an update on the illegality and corruption   that I have been reporting. 

An   accurate stakeholder analysis http://kahudes.net/wp-content/uploads/2012/05/board-of-governors.pdf 

predicted   in 2004 that the rest of the world would rescind the Gentlemen's Agreement   for US

to   appoint the President of the World Bank.  This happened in 2010 

http://www.imf.org/external/np/cm/2010/042510.htm            With the publication of my testimony in UK parliament 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmintdev/writev/402/contents.htm  

the   stakeholder analysis is now predicting an end to the cover-up.  Too bad   the American people

are   left out of the equation by malfunctioning of the press.

Best,   Karen

From: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Date: Sun, 7 Oct 2012 09:53:10 -0700   Subject: Re: WantToKnow.info - cover-up of corruption at the center of the   financial system 

www.kahudes.net - Karen   Hudes   To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

    Dear Karen,     Thank you so much for all your courage in pursuing this most important case   with the World Bank.

It's   people like you who are really making a difference by keeping key,   power-hungry people

from   dominating the financial landscape of our world in a way that does not serve   the people.      Thanks for sharing those links, too. Has your case been reported anywhere in   the major media

other   than Huffington Post?      In case you haven't seen our extensive section on banking and financial   cover-ups, you might

find   it useful at http://www.wanttoknow.info/bankingfactsinformationcorruption. Thanks

for   contacting us, and have a good day.     With warm wishes,   Fred Burks for WantToKnow.info    
  Explore the mind and heart expanding websites managed by the nonprofit PEERS   network:   www.peerservice.org - PEERS   websites: Spreading inspiration, education, & empowerment   www.momentoflove.org - Every   person in the world has a heart   www.personalgrowthcourses.net - Dynamic   online courses powerfully expand your horizons   www.WantToKnow.info -   Reliable, verifiable information on major cover-ups   www.weboflove.org -   Strengthening the Web of Love that interconnects us all       On Sun, Oct 7, 2012 at 2:06 AM, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.> wrote:     Right Web picked up my comment on what Robert Zoellick means to the Romney   campaign.  

See http://rightweb.irc-online.org/profile/Zoellick_Robert

http://www.theamericanconservative.com/larison/the-zoellick-panic/   The United States Court of Appeals for the District of Columbia ruled that   the World

Bank   was not immune from suit in Case No. 11-7109.   Robert Zoellick, the   World Bank's

former   President, fired me after I attempted to end the cover-up of corruption in a   banking

sector   project in the Philippines.  I bought a World Bank bond and sued the   World Bank and

KPMG,   the World Bank's auditor, under the securities laws.  After the World   Bank's 188

members   refused Robert Zoellick a second term, Mitt Romney appointed Zoellick as his

national   security transition planning chief.     I also warned US Congress that unless there was better Congressional   oversight to reign in

US   abuse of authority at the World Bank, the World Bank's shareholders would end   the 66

year   old "Gentlemen's Agreement" for the US to appoint the President of   the World Bank.  

In   a 2007 letter to the Joint Economic Committee, I wrote:   "As the cover-up proceeded, I warned the U.S.  State and Treasury   Departments about the

possible   consequences.  A highly accurate stakeholder analysis predicted three   years ago

[in   2004] that the World Bank's Board of Directors would take back the authority   delegated

to   the president if he did not respect rule of law at the Bank.  The   analysis uses modern

game   theory to simulate a bargaining process among stakeholders, predicts how they   will

shift   their positions, and assesses the level of consensus in support of a   particular outcome."

  The 188 member countries of the World Bank ended the Gentlemen's Agreement   for the

US   to appoint the World Bank president in 2010. 

http://www.imf.org/external/np/cm/2010/042510.htm  The   World Bank's Board of

Executive   Directors selected Dr. Kim as the World Bank's president from a field of   three

nominees,   including Nigeria's Finance Minister, Ngozi Okonjo Iweala, and Colombia's

former   Finance Minister, Jose Antonio Ocampo.

Senators   Lugar, Leahy and Bayh commissioned a GAO study into corruption at the World

Bank,   but the World Bank only stonewalled.  

http://www.huffingtonpost.com/social/Karen_Hudes/china-financial-reform_n_1191600_127701808.html  

The   US Congress is requiring the World Bank to make significant progress in   protecting its

whistleblowers   before its capital increase may be disbursed under Section 7082 of H.R. 2055,  

signed   into law on December 23, 2011.  The National Taxpayer's Union has a   petition about this

corruption   at:  

http://www.change.org/petitions/tell-treasury-protect-whistleblowers-at-u-s-taxpayer-funded-international-banks Roughly   three-quarters of the American public consistently prefers that the United   States act jointly with -funded-international-banks. Roughly three-quarters of the   American public consistently prefers

that   the United States act jointly with other nations in foreign affairs.

I   met with the Chairman of the World Bank's Audit Committee in 2009, and the   Audit Committee

appointed   KPMG to audit the World Bank's internal control over financial reporting.    When

KPMG   did not follow Generally Accepted Auditing Principles and Standards, I met   with the

UK's   Serious Fraud Office.  In 2010 the SFO called the US Securities and Exchange   Commission.  

I   testified before the European Parliament on May 25, 2011, 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201105/20110518ATT19540/20110518ATT19540EN.pdf

and   my testimony is on the UK Parliament's website:

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmintdev/writev/402/contents.htm

The   UK's Financial Reporting Council is investigating KPMG's failure to follow   auditing standards.  

The   UK replaced Andrew Mitchell as Secretary of International Development on   September 4, 2012.

  The three rating agencies, the International Organization of Supreme Audit   Institutions, and

the   International Organization of Securities Commissions are now considering the   following

statement   of Mr. Pieter Stek, then Executive Director of the Netherlands constituency   and

Chair   of IBRD's Board Committee on Development Effectiveness:  

"In   a multilateral institution which should be governed by the rule of law and

high   standards of probity the charge of concealment from the Board of Executive

Directors   of information relevant to the exercise of its duty of supervising management  

and   the persecution of the person who brings this to light is extremely serious.    If correct,

which   I believe, this poisonous cocktail undermines good governance and ultimately   the

effectiveness   of the Bank in fulfilling its mandate.  I shall continue to assist Ms.   Hudes in

her   efforts to have due process brought to bear, preferably by the Bank itself,   on these

issues   of governance."     Let me know if you want any further information.  Dr. Jim Kim, Obama's   appointee as

President   of the World Bank, has not accepted the DC Circuit Court of Appeal's offer of  

mediation.    The stakeholder analysis is now predicting a currency war unless the

corruption   at the World Bank is brought under control and the World Bank is brought

into   compliance on the capital markets.

  Sincerely,   Karen Hudes    

----------   Forwarded message ----------   From: Karen Hudes <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

Date:   Fri, Oct 12, 2012 at 7:25 AM   Subject: October 13-14 Annual Meetings of World Bank/IMF in Tokyo;

Capital   Increase for International Bank for Reconstruction and Development;

Corruption   and US Credit Rating Downgrade

To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Cc: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.       Dear Mr. Biden,          The citizens in Delaware who hold World Bank bonds   are being defrauded by the cover-up

of   corruption.  What is worse is the imminent downgrade to the US credit   rating and risk of a

currency   war because of the unresolved cover-up, currently under investigation in the   UK

Financial   Reporting Council and ICAEW.  Attorney General Doug Gansler and the rest   of the

Attorneys   General tried to resolve the problem when Robert Zoellick was president of   the

World   Bank.  Now Robert Zoellick is Mitt Romney's national security transition   planning chief.     Sincerely,   Karen Hudes   www.kahudes.net

----------   Forwarded message ----------   From: Karen Hudes <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

Date:   Fri, Oct 12, 2012 at 7:12 AM   Subject: October 13-14 Annual Meetings of World Bank/IMF in Tokyo; Capital   Increase for

International   Bank for Reconstruction and Development; Corruption and US Credit Rating   Downgrade   To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Cc: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.       I am asking Senators Grassley and Blumenthal to prevent the cover-up at   the World Bank from

lowering   the US credit rating.  The Chinese are boycotting the World   Bank/IMF Annual Meetings

because   of the unresolved cover-up of the corruption.  I am also in touch with   John O'Hara in the

Senate   Banking Committee.  My testimony to UK Parliament about the cover-up is   at

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmintdev/writev/402/contents.htm

The   Court of Appeals has offered mediation prior to the oral argument, scheduled   for November 6, 2012.     Best,   Karen Hudes     From: Karen Hudes <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>   Date: Thu, Oct 11, 2012 at 1:36 PM   Subject: Re: Annual Meeting of World Bank/IMF in Tokyo; Capital Increase for

International   Bank for Reconstruction and Development; Corruption and US Credit Rating   Downgrade   To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.        

----------   Forwarded message ----------   From: Karen Hudes <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>   Date: Thu, Oct 11, 2012 at 12:10 PM   Subject: Cover-up of corruption at the World Bank 

http://www.guardian.co.uk/business/2012/sep/11/us-credit-rating-downgrade   To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Cc: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.       Scott Pelley's interview with President Obama on the budget impasse with   Congress missed other

more   significant reasons behind the US credit rating downgrade: 

http://www.cbsnews.com/8301-3460_162-57508978/obama-wont-compromise-balanced-approach-on-budget-despite-gridlock/     A more serious problem is the impasse with Congress on the GAO inquiry into   corruption. 

Congress   is refusing to disburse the World Bank capital increase until there is   substantial 

progress   in eliminating the effects of World Bank retaliation against whistleblowers   who

disclosed   illegality and corruption

http://www.change.org/petitions/tell-treasury-protect-whistleblowers-at-u-s-taxpayer-funded-international-banks

  The corruption at the World Bank was the real reason that China is boycotting   the

IMF/World   Bank Annual Meetings this week-end in Tokyo.      The press is fueling future more substantial downgrades to the US credit   rating and the

certain   risk of a currency war by perpetuating the cover-up.     Best,   Karen

   

  From: Karen Hudes <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

Date:   Thu, Oct 11, 2012 at 11:49 AM   Subject: Cover-up of corruption at the World Bank 

http://www.guardian.co.uk/business/2012/sep/11/us-credit-rating-downgrade   To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.       Dear Mr. Inman,          I take issue with your analysis of the reason for the US   credit rating downgrade.       Sincerely,   Karen Hudes   Law Offices of Karen Hudes   www.kahudes.net    

----------   Forwarded message ----------   From: Karen Hudes <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>   Date: Thu, Oct 11, 2012 at 11:42 AM   Subject: Cover-up of corruption at the World Bank   To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.       Dear Prof. Reich,             The chief culprit for the   downgraded US credit rating is lawlessness and

institutional   malfunctioning.  The US Congress and US Executive are at

loggerheads   in fighting corruption.  I am a lawyer/economist who has been

trying   to end a Sarbanes/Oxley cover-up at the World Bank ever since the

attached   stakeholder analysis predicted a currency war if the US did not comply

with   its treaty obligations in the Bretton Woods institutions.  I have   reported the

governance   crisis to the 3 credit rating agencies at the suggestion of a UK   lawyer. 

The   press refuses to cover the problem.  However, my testimony to the UK

Parliament   is forcing the UK Financial Reporting Council to take an active role

in   resolving the problem.  I bought a World Bank bond, and am suing under   the

securities   laws; my oral argument is scheduled for November 6, 2012 in the DC

Circuit   Court of Appeals.  You can read about my case at www.kahudes.net     Sincerely,

  Karen Hudes                                                                   

  From: Karen Hudes <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>   Date: Wed, Oct 10, 2012 at 4:14 PM

Subject:   Cover-up of corruption at the World Bank   To: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.       Thank you for taking my call about a cover-up of corruption at the World   Bank. 

CBS   tried to end the cover-up when David Letterman interviewed the UK's Prime

Minister,   David Cameron.     The Annual Meetings of the World Bank and IMF in Tokyo October 9-14, 2012 are  

headed   for disaster.  China is already boycotting the meeting. 

http://www.businessweek.com/ap/2012-10-09/china-finance-officials-to-skip-tokyo-imf-meeting

Start off with the fact that the 188 member   countries of the World Bank ended the Gentlemen's

Agreement for the US to appoint the World   Bank president in 2010.  

http://www.imf.org/external/np/cm/2010/042510.htm  The   World Bank's Board of Executive

Directors selected Dr. Kim as the World   Bank's president from a field of three nominees, including

Nigeria's Finance Minister, Ngozi Okonjo   Iweala, and Colombia's former Finance Minister,

Jose Antonio Ocampo. Dr. Kim took over from   Robert Zoellick as President of the World Bank

on July 1, 2012.  But Dr. Kim has not   ended the cover-up of corruption, currently under

investigation by the UK Financial Reporting   Council.  Andrew Mitchell, the UK's former

International Development Secretary, lied to   the UK Parliament about the cover-up.  My

testimony is on the UK Parliament's website:    

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmintdev/writev/402/contents.htm

The UK replaced Andrew Mitchell as Secretary   of International Development on

September 4, 2012.  Senators   Lugar, Leahy and Bayh commissioned a GAO study into corruption

at the World Bank, but the World Bank only   stonewalled.  

http://www.huffingtonpost.com/social/Karen_Hudes/china-financial-reform_n_1191600_127701808.html 

The US Congress is requiring the World   Bank to make significant progress in protecting its

whistleblowers before its capital increase   may be disbursed under Section 7082 of H.R. 2055,

signed into law on December 23,   2011.  The National Taxpayer's Union has a petition

about this corruption at:  

http://www.change.org/petitions/tell-treasury-protect-whistleblowers-at-u-s-taxpayer-funded-international-banks Roughly   three-quarters of the American public consistently prefers that the   United States act jointly with funded-international-banks. Roughly three-quarters of the   American public consistently prefers

that   the United States act jointly with other nations in foreign affairs.

I met with the Chairman of the World Bank's   Audit Committee in 2009, and the Audit

Committee appointed KPMG to audit the World   Bank's internal control over financial

reporting.  When KPMG did not follow   Generally Accepted Audit Principles and Standards, 

I met with the UK's Serious Fraud   Office.  In 2010 the SFO called the US Securities and

Exchange Commission.     I testified before the European Parliament on May 25, 2011,  

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201105/20110518ATT19540/20110518ATT19540EN.pdf

The   American Society of News Editors is also informed: 

http://kahudes.net/wp-content/uploads/2012/05/press3.pdf  If the   cover-up of corruption

does   not end, there is a 90% chance of a currency war, predicted by the same   stakeholder

analysis   that predicted an end to the Gentlemen's Agreement in 2004.  That   stakeholder

analysis   is at http://kahudes.net/wp-content/uploads/2012/05/board-of-governors.pdf

A   UK lawyer also advised me to inform the credit rating agencies.  The US   credit rating is

now   also at risk.     I am suing the World Bank and KPMG under the securities laws.  The US   Court of Appeals

for   the DC Circuit is scheduled to hear my case on November 6, 2012 if Dr. Kim   and the

World   Bank's other shareholders refuse the Court of Appeals' offer of   mediation.  Other

documents   are on my website, and I am happy to answer any other questions.

Sincerely,

Karen   Hudes

Law   Offices of Karen Hudes   www.kahudes.net

-----Original   Message-----

From:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. [mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.]

Sent:   Tuesday, November 11, 2008 10:33 AM

To:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Subject:   RE: Internal Control Deficiencies

Dear   Carol,

     Per our conversation, the Board   Calendar on the Bank's external

website   listed a meeting of the Audit Committee yesterday.

http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/calendar1.pdf

     I am forwarding to you the email which   to the Audit Committee

requesting   resolution of the cover-up on the Philippines Banking Sector

Reform   Loan and correction of the internal control deficiencies resulting

from   INT's unprofessional report to the Audit Committee on my case. I was

fired   illegally in retaliation for assisting the Board of Executive

Directors   to carry out their oversight responsibilities.

Best,   Karen

-----Original   Message-----

From:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

To:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sent:   Fri, 7 Nov 2008 12:52 pm

Subject:   RE: Internal Control Deficiencies

The   Audit Committee needs to resolve the cover-up of the World Bank's

supervision   mistakes in the Philippines Banking Sector Reform Loan at its

meeting   on November 10, 2008. At the current   time, the Appeals Committee

erroneously   referred the matter back to the Institutional Integrity

Department,   although INT is precluded under the Bank's whistleblower policy

from   considering cases involving INT. As   stated by the International Law

Association   in its report on Accountability of International Organisations:

     "The processes of reporting and   evaluation are situated at a crucial

juncture   of the principle of good governance and the implementation of

accountability   of international organisations...The principle of

institutional   balance entails that organs of an international organisation

cannot   overstep the institutional restraints laid down in the constituent

instrument   determining how they exercise their powers."

Sincerely,

Karen   Hudes

Chair,

Committee   on Multilateralism and Accountability of International

Organizations   American Branch of the International Law Association

202   316 0684

-----Original   Message-----

From:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

To:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sent:   Tue, 1 Apr 2008 4:35 pm

Subject:   RE: World Bank Governance

To   the Audit Committee:

     The Audit Committee's mandate includes   the adequacy of governance and

the   Bank's controls. The Audit Committee   has been requested tomorrow to

approve   hasty recommendations on a far-reaching restructuring of the Bank's

Institutional   Integrity Department ("INT").   The work of the Volcker Panel

was   predicated upon terms of reference that did not include INT's

regrettable   practice of intimidating staff who report misconduct to the

Board,   as evidenced in the ongoing cover-up to the Board of the Bank's

supervision   mistakes on the Philippines Banking Sector Reform Loan.

     Insofar as the proposed advisory panel   would supplant important

functions   envisaged for the Advisory Council established pursuant to Article

V,   Section 6 of the Bank’s Articles, it is my opinion that the Audit

Committee,   if it is inclined to accept the recommendation before it at

tomorrow's   meeting of the Audit Committee, must refer the proposal on to

other   Board members in order to obtain the requisite votes for amendments of

the   Bank's Articles.

Sincerely,   Karen Hudes

-----Original   Message-----

From:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

To:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cc:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sent:   Sun, 30 Mar 2008 10:40 am

Subject:   RE: World Bank Governance

Dear   Mr. Roberts,

       Thank you for your email concerning   governance issues at the World

Bank,   which I received 3/30/2008 at 10:00 a.m. EST.   As you are aware, the

recommendation   of the Volcker Panel that the Institutional Integrity

Department   (“INT”) no longer be given responsibility for investigating

whistleblower   retaliation cases was not followed. Staff currently have the

right   to report misconduct directly to multiple authorities within the World

Bank,   including the Board. Instead, under the proposed whistleblower

protection   policy, staff “generally should” report suspected misconduct

either   to their managers or to INT.

         On February 26, I asked the members   of the Board’s Committee on

Development   Effectiveness, in the attached email, whether in view of INT’s

unfortunate   reputation for harassing whistleblowers, staff should be

prevented   from reporting directly to CODE and whether INT’s proposed

advisory   board would overlap the responsibilities envisaged for the Advisory

Council   established pursuant to Article V, Section 6 of the Bank’s Articles.

       Ten years ago when I was a member of   the Human Resources taskforce

under   the Strategic Compact with the Board, I proposed reforms to increase

accountability   and transparency at the World Bank. At that time, I counseled

that   change efforts succeed only when 75% of management is ultimately

convinced   that the status quo is unacceptable (Email dated June 1, 1998 to

Robert   Drysdale, Katherine Tyler, and Alberto Bazzan). The Human Resources

Vice   Presidency did not follow its institutional mandate to promote

increased   transparency and accountability.   Instead, HRS is part and parcel

of   a deficient control environment in the World Bank, documented fully by

the   institutional cover-up on the Philippines Banking Sector Reform Loan.

       Pieter Stek, the former Dutch   Executive Director, Chair of the Board’s

Audit   Committee and Committee on Development Effectiveness, described my

case   as follows:

Karen   has bitten into a case of failure of the Bank, harm to a country,

cover-up,   failure of evaluation, failure of controls, and threatening

failure   of the Board (Audit Committee) to take up the issue. The corollary

is   not hard to envisage: the Bank runs the risk of being caught with its

pants   down (in an area where it is lecturing the developing world on how to

dress)   and the whistleblower (who has not whistled in public) is at imminent

risk   of being dismissed, due to failure of the checks and balances in the

Bank   meant to protect individuals (the Integrity Directorate, the Ombudsman,

the   Tribunal, President (Email dated   February 23, 2005, forwarded February

16,   2007 to Vincenzo La Via, Chief Financial Officer, and Fayezoul

Choudhury,   Controller)

       Last week, I asked various US   Congressional committees charged with

oversight   of the World Bank whether it would be appropriate for the US

Government   Accountability Office to assist the Independent Evaluation Group

in   the evaluation of the World Bank's internal controls. On March 26, 2008

Ms.   Michele Sumilas of the House Appropriations Committee met with Mr. Tom

Melito   of the US Government Accountability Office to review this question.

Mr.   Chris Armstrong of the Senate Finance Committee is also considering this

question.

       In light of OLAF's familiarity with   the deficient control

environment   at the World Bank, I wonder whether OLAF would care to assist in

helping   to formulate appropriate terms of reference for the proper diagnosis

of   requirements for whistleblower protection, HRS and INT independence.

Best,   Karen Hudes

-----Original   Message-----

From:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

To:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cc:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sent:   Sat, 29 Mar 2008 2:08 pm

Subject:   RE: World Bank Governance

Dear   Ms. Hudes,

Thank   you for your e mail. I recall your raising some of these issues with

me   when we met. I regret that you have found the work of the Volcker Panel

deficient.   As I advised you when we met, the ambit of the Panel's review was

prescribed   by the terms of reference under which it was established. The

Panel   adhered to those terms of reference. My role as Counsel to the Panel

came   to an end shortly after the report was presented to the President, in

September   last year.

OLAF   is part of the institutions of the European Union. Its existence,

mandate   and functioning is established and supervised by the laws of the

European   Union. These do not, to the best of my knowledge extend to having

legal   competence to pursue the grievances you raise.

You   ask that OLAF inform member governments about what you see as a crisis

in   governance at the bank. My Director   General and I met with a number of

European   Executive Directors of the World Bank a few weeks ago to discuss

the   Volcker Panel report. At the meeting there was also discussion about

governance   issues. My impression was that the European Executive Directors

are   well apprised of all relevant issues at the Bank and no further comment

by   OLAF is warranted even if it was within our legal competence.

Yours   sincerely

Paul   Lachal Roberts

Adviser   to the Director General

European   Anti Fraud Office (OLAF)

European   Commission

Brussels

-----Original   Message-----

From:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

To:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sent:   Tue, 26 Feb 2008 10:43 am

Subject:   RE: CODE's Oversight Responsibility for Accurate Evaluations and

Reporting   of Supervision Mistakes

To   the Members of the Board Committee on Development Effectiveness:

The   Committee on Development Effectiveness is required to satisfy itself

that   the Bank Group’s operations evaluation and self-evaluation activities

are   adequate and efficient. It is now   proposed that staff should be

prevented   from reporting misconduct on evaluations to the members of CODE to

enable   them to carry out their oversight responsibilities. Instead, the

proposed   whistleblower policy directs staff to report cover-ups on

evaluations   to the Department of Institutional Integrity, (“INT”).

Bank   staff lack confidence in INT’s independence.   The Staff Association

Newsletter   reported in a May 2005 article entitled, Staff Want Grievances

Handled   with Due Process:

“INT   has been controversial. Outside   watchdog groups and staff have accused

management   of using INT to perform punitive investigations on scanty

evidence,   or of doing the reverse—calling off a warranted investigation.

Victims   have included staff who have revealed accounting or project facts

embarrassing   to managers…”

INT’s   report to the Board concerning the cover-up of the Bank’s supervision

mistakes   on the Philippines Banking Sector Reform Loan was unprofessional.

INT   did not correct an inaccurate evaluation of the Bank’s supervision

mistakes   on the BSRL, which resulted in a $500 million banking failure,

cancellation   of $200 million from the Bank loan, and cancellation of a

similar   amount from the Japanese cofinancing.   Instead, INT sought to

discredit   me through a vicious ad hominem personal attack that did not

address   any of the issues that I had raised.   Mr. Zutt has refused my

February   1, 2008 request for INT to inform the Executive Directors of INT’s

mistake   (attached).

In   September 2007 the former President of the Philippines was found guilty

of   plunder and ordered to repay the commissions that I had tried to prevent

him   from receiving for the corrupt sale of government employee pension stock

in   violation of the conditionality on the BSRL and the banking laws in the

Philippines. The Bank’s supervision performance was   rated as satisfactory,

and   I was fired on August 1,2007 in retaliation for reporting this internal   control

lapse   to the Board. The Staff Association tried to inform the Administrative   Tribunal

that   staff are intimidated from reporting misconduct as a result, but the   President

of   the Tribunal refused to provide the Staff Association’s attached statement

of   support to the other judges on the Tribunal.

It   is now proposed to establish a three person advisory board for INT, with

a   secretariat in the OPCS unit. I   request CODE to consider whether in view

of   INT’s unfortunate reputation for harassing whistleblowers, staff should

be   prevented from reporting directly to CODE and whether INT’s proposed

advisory   board would overlap the responsibilities envisaged for the Advisory

Council   established pursuant to Article V, Section 6 of the Bank’s Articles.

"Steben, W Subject fotaw-up todays telsphona conversation

<ij.3iob9n3mlnbuza.nl

01/1 3/2005 10:07 AM

Dear

Ms. Hudeg,

Following-up on our telephone conversation of this morning, I can inform you

that

Mr Stek has had contact with my colleague, Ms. van Eerten. Mr. Stek

confirmed

that he had had a meeting with Mr. Wolfensohn and yourself, at

which occasion Mr. Wolfensohn promised an independent legal Investigation

- into your

allegations of misconduct of Bank natters. #

At

this conjuncture, it is difficult for us to assess-the veracity of your

allegations

and, under these circumstances, it will also be difficult for us

to

assess whether dismissal from the Bank is a retaliation for whistle

blowing or a

result of regular staff management procedures. It should be

: clear that we would consider your dismissal unjust and counterproductive

: should

it merely be a retaliation for whistle blowing.

We feel

that your allegations should be put on the agenda of the Bank's

Audit Committee and be discussed there. We requested our constituency office

to

be represented at such a meeting.

Yours sincerely,

Robert-Jan

Sieben

Ministry of Foreign Affairs

Internation Financial Institutions Division

Tel: +31-70-348 5044

Fax: +31-70-348 4803

s

I

Disclaimer Ministerie van Buitenlandse Zaken:

De in£ormatie verzonden met dit e-mailberlchc is uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde. Gebruik door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging

I

is

.

verbodeu. De afzender is niet aansprakelijk in geval van onjuiste overbrenging

: van

s *

.1 . het e-mailbericht en/of bij ontijdige ontvangst daarvan.

/

Disclaimer

Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands:

The information transmitted is intended only for the person or antity to

whom

or which

it is

addressed. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly

prohibited. The. "*

sender accepts no liability for the improper transmission

of this

coOTnun.icati.on. nor for

any

--

delay in its recaipt. _

To: "

1T<hud83«WotWteUiik.Org-<Khudes<9Wor1t5barik,Or9>

<3K

"JwasIander^WortdbanttOtB" •aJwaslandersaWofWbank.org>

-Plet8f_3lakaYahoo.eomr <Ptetw_Stek9Yahoo.Com>

"Blokker, Ntett* «N!ato.Sc*kw«Mlnbuza.Nl>

2TOVa

FRB Chicago

G22222410 front

G22222410 back

 

85-9-6 Japan.pdf

zenith world trust.pdf