genezen grootDe wonderen zijn de wereld nog niet uit: Het begint te dagen in het Zuiden ...

 

Een onderzoekscommissie van het Europarlement nagelt o.a. graaigraag Nederland aan de schandpaal voor het massaal bespioneren van de eigen burgers.

 

Nadat diverse regeringsleiders hun misnoegen hebben geuit dat ze door hun beste vrienden worden afgeluisterd, maar helemaal geen bezwaar maken als alle andere burgers dat overkomt en sterker nog, dat eigen burgers bespieden nog willen uitbreiden, beginnen in Brussel stemmen luid te worden, die deze ontwikkelingen nu eens niet voor normaal houden en er een halt aan willen toeroepen.

De parlementscommissie belast met onderzoek naar de wandaden van de NSA adviseert de Safe-Harbour overeenkomst en het anti-terroristen programma TFTP (Terrorist Finance Tracking Program) op te schorten. Dat verklaarde Claude Moraes van de Labour Party en liet weten voorstander te zijn om het voorstel voor de bescherming van data aan te nemen en de rechten van de burgers in Europa met betrekking tot persvrijheid en persoonlijke communicatie te beschermen. Bovendien dienen klokkeluiders beter beschermd te worden en pleitte hij voor een nieuw Europa dat zich zou moeten inzetten voor een democratische en neutrale controle van het internet. Ook zou er een Europese strategie voor IT-onafhankelijkheid moeten worden ontwikkeld.

In het rapport van 52 pagina's krijgt ook Nederland een flinke veeg uit de pan voor wat betreft het hier te lande uit de hand gelopen massaal bewaken van burgers. Moraes en de andere auteurs van het rapport verklaren dat de overweldigende bewijzen voor vergaande en hoogontwikkelde systemen voor het ongekende datagraaien er toe moet leiden, dat deze massaspionage door de V.S. en de Europese lidstaten, waaronder dus graaigraag Nederland moet worden stopgezet. Verder in de beklaagdenbank: Engeland, Duitsland, Frankrijk en Zweden. Ook deze landen dienen na te gaan in hoeverre hun eigen soevereiniteit en de fundamentele rechten van de burgers gevaar lopen en zouden onmiddellijk maatregelen moeten treffen om die te beschermen.

In het rapport wordt ook vermeld, wie geweigerd hebben om de uitnodiging om voor de commissie te verschijnen, gevolg te geven: NSA-baas Keith Alexander, GCHQ-Chef Iain Lobbain, vertegenwoordigers van de Franse geheime dienst. Verder Amazon, Yahoo, Vodafone en British Telecom. Van de baas van de Zweedse geheime dienst FRA en van de Duitse Bundesnachrichtendienst werd zelfs helemaal niets vernomen.

Centraal in het rapport staat de vraag voor welke samenleving wij willen kiezen. En dat is m.i. ook de meest urgente en verrijkende uitdaging waarvoor wij als mensheid momenteel staan.

http://www.elias-medium.info/NL/

 

Bron: http://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Parlamentsbericht-zum-NSA-Skandal-Harsche-Reaktionen-gefordert-2078761.html