genezen groot

Mega datagraaiprogramma van de NSA heeft in 5 jaar geen enkele aanslag verhinderd.


Geoffrey Stone, adviseur van Obama voor de hervorming van de NSA verklaarde dat het NSA programma dat sinds vijf jaren de data van verbindingen en telefoonlocaties verzamelde geen enkele terreuraanslag heeft verhinderd.

Obama en de vertegenwoordigers van de NSA hebben afgelopen zomer nochtans steeds beweerd dat er hierdoor minstens 50 aanslagen zijn verhinderd.

De analyse van deze metadata hebben slechts een bescheiden rol gespeeld voor wat de veiligheid van de natie betreft, zo het rapport wat de president inmiddels heeft ontvangen. De NSA was in geen enkel geval in staat om aan te tonen dat hun onderzoek zonder dit programma anders zou zijn verlopen. Dat komt ook naar voren in het oordeel van de rechter die het werk van de NSA onlangs als ongrondwettelijk heeft verklaard.

Toch geven de adviseurs niet de raad om deze metadatagraaierij te stoppen, maar stellen voor de gegevens op te slaan bij de providers in plaats van bij de NSA. We kunnen ons dan wel afvragen welk verschil dat uiteindelijk maakt, daar de NSA ze dan toch bij de providers kunnen ophalen .....

Bron:

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Obama-Berater-NSA-Vorratsdatenprogramm-hat-keine-Anschlaege-verhindert-2072184.html

 

Expertengroep aangesteld door Obama adviseeert ingrijpende beperking van de NSA spionage activiteiten.

Geen achterdeuren meer in software, geen aanvallen op de encryptiestandaards, geen databank van telefoongesprekken. Dat zijn enkele aanbevelingen van de groep experten om het werk van de NSA te reorganiseren.

Volgens de Washington Post hebben de vijf experts 46 concrete adviezen in een rapport van 308 pagina's voorgelegd om de NSA beter te controleren en om hun bevoegdheden in te perken. De belangrijkste voorstellen om het vertrouwen van de Amerikaanse bevolking in het spionageapparaat te herstellen zouden zijn:

 

1. De telefoondata worden enkel bij de providers opgeslagen

 

2. Geen open achterdeuren meer voor de NSA in software, zoals in Microsofts Outlook.com.

 

3. Het zou de NSA niet meer toegestaan worden om bij criminelen gaten in software te kopen.

 

4. Ook zou er een verbod moeten komen om de encryptiestandaards te kraken.

 

Gevolgen:

Het blijft af te wachten in hoeverre Obama die aanbevelingen overneemt en hoe ze geformuleerd en hoe de formuleringen door de NSA geïnterpreteerd zullen worden.

 

Wat een en ander helpt is de uitspraak van een rechter die het massaal opslaan van telefoondata onlangs als een overtreding van de grondwet heeft bestempeld. Daardoor kunnen de politici, die al voor de beperking van de bevoegdheden van de NSA waren waarschijnlijk meer gewicht in het congres en de senaat kunnen krijgen.

 

Daarbij komt dat ook de grote internetbedrijven er bij Obama hebben aangedrongen de bevoegdheden van de NSA te herzien (zie hieronder).

 

http://www.elias-medium.info/NL/

 

Bronnen:

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/nsa-shouldnt-keep-phone-database-review-board-recommends/2013/12/18/f44fe7c0-67fd-11e3-a0b9-249bbb34602c_story.html

 

http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/obama-veroeffentlicht-expertenbericht-zu-nsa-reformen-a-939956.html

 

 Vorig artikel:

Acht Grote Internetondernemingen roepen de regeringen wereldwijd op om hun spionagewetgeving en praktijken te hervormen. Het initiatief komt van Google, Microsoft, Twitter, Yahoo, AOL, Apple, Facebook en Linkedin.

 Zij roepen met hun initiatief de regeringen op om de privésfeer en veiligheid van hun burgers beter te beschermen. “Wij zijn er vast van overtuigd dat de geldende wetgeving moet worden gereformeerd” zeggen zij vandaag, 9 december 2013 in de gemeenschappelijke verklaring.

De ondernemingen hebben ook een open brief aan Obama en het congres gestuurd waarin ze stellen dat in vele landen de balans teveel in de richting 'staat' is doorgeschoten, weg van de rechten van de individuen, die toch door de grondwet worden gewaarborgd. “Dit ondergraaft de vrijheid waar we allen toch een groot belang aan hechten. Het is tijd voor een ommezwaai”, zo de open brief. De regering wordt daarin ook opgeroepen om hier het voortouw te nemen en daarom te beginnen met de spionage te reformeren. Elke vorm van bewaking moet daarin duidelijk door middel van wetgeving worden gereglementeerd en daarbij ook heel transparant zijn.

Het voorstel is dat bij het reformeren vijf belangrijke principes worden gehanteerd. Daarbij behoort dat spionage heel gericht en enkel op verdachte personen moet worden toegestaan. Het massaal verzamelen van data moet worden verboden. De geheime diensten, die om toestemming vragen voor het verzamelen van data moeten daarbij verplicht worden om heel duidelijke richtlijnen te volgen. Het handhaven hiervan moet dan door onafhankelijke rechtbanken worden bewaakt. Verder moeten de regeringen de vrije wereldwijde datastroom respecteren.

 

Vorige bijdrage:

Datspionage - Ook een kans?

Alles wat er plaats vindt waarin wij ons niet kunnen vinden zouden we als een uitdaging moeten begrijpen. Dit om alternatieven te vinden die het bestaande negatieve gebeuren vervangt door positieve oplossingen. Dat is de ware zin van onze ervaringen in de dualiteit. 

Wat is hier de uitdaging?

De kwaliteit van software is absoluut onvoldoende. Computersystemen hebben meer dan 10 miljoen 'lines of code' met gemiddeld boven de 3000 fouten waardoor ze veel te veel zwakke punten vertonen.

2013-11-26 152337              trojan-horse-24756844phishing-14098925

                      

Er bestaat geen afdoende bescherming voor malware: Elke 25e computer is met malware geïnfecteerd.: keyloggers, Trojaanse paarden, identiteitsdiefstal, phishingaanvallen enz. Verder wordt ongevraagd rekenkracht van de pc's. gebruikt, bestaat er click fraude, kan spam nauwelijks worden tegengehouden en wordt er losgeld gevraagd, nadat je computer van buitenaf wordt geblokkeerd.

 

De malware wordt tegenwoordig hoofdzakelijk via websites verspreid omdat deze niet goed werden geprogrammeerd, te laat of niet gepatched worden, omdat bedrijven geen geld voor IT-zekerheid uitgeven en de verantwoordelijken de problemen niet kennen.

De escalatie naar een ware internet oorlog is voor professor Norbert Pohlmann, directeur van het Duitse Instituut voor Internetzekerheid wel het grootste gevaar.

 

Pohlmann

Pohlmann: 'We moeten de crisis als een kans zien. Er is een paradigmaverschuiving nodig'.

 

Ook het gebruik van mobiele apparaten bergt gevaar in zich:

Mensen verplaatsen zich voortdurend en verliezen hun apparaat in luchthavens, stations en treinen, in cafés en taxi's.


Cloud-Computing:

Betekent een constant en attractief doel voor aanvallen. Netwerken bieden nog meer aanvalsmogelijkheden. Ook in de cloud is identiteitsdiefstal mogelijk, sessie-hijacking, kwetsbaarheid door Shared Services. Ook kunnen we nooit zeker weten of de data er nog wel zijn of dat anderen die misschien wel meelezen. De cloud kan ook gehackt worden.

Onderzoeken tonen aan dat een derde van de internetgebruikers zich onvoldoende beschermen. Dertig percent heeft nog geen firewall, achtentwintig percent geen anti-malware programma of er wordt te zorgeloos met e-mails en links omgesprongen. Zevenenvijftig percent van de ondervraagden hebben wel eens een link in een spammail aangeklikt.

2013-11-26 153552

De Amerikaanse autoriteiten hebben ook toegang tot de Europese data van alle clouds in de V.S.


Wat is het alternatief,
wat is de volgende stap?

Pohlmann: 'We moeten eerst en vooral leren hoe spionnen en hackers onze verdediging omzeilen en kunnen van daaruit betere zekerheidstechnologieën ontwikkelen.

De onthullingen van Edward Snowden hebben getoond, dat wij een groot IT-zekerheidsprobleem hebben. Ook de V.S. heeft grote problemen op dit vlak. Chinese hackers hebben de laatste jaren grote bedrijven als Google en RSA Security met succes gehackt. Ook dagbladen zoals de New York Times en de Washington Post waren makkelijke doelwitten. De hackers moeten bij de talloze aanvallen op autoriteiten in de V.S. de te hacken systemen wel als Zwitserse gatenkazen zijn voorgekomen.

We moeten begrijpen, dat de bestaande beschermingsmogelijkheden niemand kunnen stoppen, de NSA niet en hackers ook niet. Dat is geen Europees probleem, het bestaat wereldwijd. Hackers die over voldoende geld en de nodige kennis beschikken kunnen in eender welke organisatie waar ook ter wereld inbreken.

Natuurlijk wisten we dat de NSA en Co. ons bespioneerden. Maar de omvang en de diepte er van, of de hoeveelheid geld die daaraan besteed werd, ging duidelijk ons voorstellingsvermogen te boven.

We moeten de crisis als een kans zien en niet nog meer gaan investeren om onze eigen spionagecapaciteit te vergroten. In plaats van de V.S. aan te klagen moeten we naar hen toegaan en samen over verbeteringen van de beschermingstechnologieën praten. We kunnen van de NSA nog veel leren. Hoe zijn ze erin geslaagd om onze beschermingen te doorbreken? Hoe kunnen we ons met die kennis beter beschermen in de toekomst? Welke gaten gebruiken de meest succesvolle hackers. Wat kunnen we van die mensen leren om ons te beschermen tegen bedrijfsspionage en terrorisme.

 

                                                                   2013-11-26 152217

 

We hebben intelligente elektriciteitsnetwerken nodig die met het internet zijn verbonden. Alle bekende aanvallen via het internet kunnen ook worden toegepast om onze elektriciteitsvoorziening lam te leggen. De elektromobiliteit kent vele voordelen maar maakt onze voertuigen en verkeersinfrastructuren kwetsbaar omdat deze via het internet met elkaar zijn verbonden.

Toekomstige aanvallen kunnen de schadeposten nog belangrijk vergroten. De laatste ontwikkelingen hebben ons getoond dat we voor veel cyber-uitdagingen staan. Maar we moeten de crisis als een kans begrijpen en in het ontwikkelen van afdoende beschermingsmaatregelen investeren in plaats van het wederzijds wantrouwen te vergroten. We moeten hier onze verantwoordelijkheid nemen om een zeker globaal internet voor de toekomst te creëren, dat ieder werkelijk vertrouwen kan'.


Naschrift:

KAN OOK ANDERS: Door deze nieuwe serie artikels wil ik aantonen, dat er ook concrete alternatieven zijn die de huidige gangbare maar vaak nefaste toestanden en methoden kunnen vervangen door andere mogelijkheden, die wel het welzijn van de mensheid voor ogen hebben.

Aan het Licht brengen van wantoestanden is de ene (noodzakelijke) helft van de medaille. De andere is actief te ijveren voor een betere wereld met alle geweldloze middelen die we tot onze beschikking hebben zoals masaal petities sturen naast het visualiseren van de toekomst van onze dromen. Visualiseren = creëren !!!

http://www.elias-medium.info

 

Workshop 'Genezingstechnieken van de toekomst' - 28 en 29 december 2013:

http://www.elias-medium.info/NL/seminars/13-genezingsmethoden-van-de-toekomst

 

 

Meer:


http://www.bovendien.com/categorieen/gezondheid/russische-genezingstechnieken-met-elias?highlight=YToxOntpOjA7czo1OiJlbGlhcyI7fQ==

http://www.bovendien.com/categorieen/gezondheid/russische-genezingtechnieken-met-elias-deel-2

http://www.bovendien.com/categorieen/spiritueel/jezus-en-de-russische-technieken