Jong gezin weigert langer hypotheeklasten te betalen

Nu met video-interview!

 

 

 

 

 

 

 

 

In juni van dit jaar plaatsten wij van bovendien bovenstaande brief van een jong gezin dat weigert de hypotheeklasten verder te betalen omdat ze erachter zijn gekomen dat het systeem waarvan ze het benodigde geld leenden, dit geld uit het niets maakt en daar toch rente voor vraagt. Verder zijn ze in de wereld van de financiële dienstverlening gedoken en constateerden dat het hele systeem corrupt is en bewust in stand gehouden wordt in het voordeel van een kleine selecte groep mensen, de elite. Hierop besloten zij actie te ondernemen en schreven bovenstaande brief aan hun eigen bank.

Dit heeft heel wat reacties losgemaakt. Volgens het gezin zijn de reacties te verdelen in ongeveer 85% eens met hun stelling en 15% tegen. Dat is ook ongeveer de verhouding op Nederlandse fora. Maar hoe gaat het nu verder?

 

Het proces met de bank heeft een vlucht genomen. Het gevolg van deze 'communicatie' is dat ons geen andere keus gelaten wordt dan alles openbaar te maken.

Via http://www.ont-moeting.eu/?page_id=1784 zijn dan ook alle nieuwe brieven te lezen en te downloaden. Voor de volledigheid heb ik deze in de mail alvast toegevoegd. Lees svp eerst de verklaring 'Waarom?' voor je beeldvorming. Via deze site kun je bovendien ook de link naar de Facebook (status)pagina aanklikken.

met een warme groet,

Alexander en Linda Israël

Stedegroen 16 | 9408 HB | Assen

06.10382501 | 0592.314797

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.| www.ont-moeting.eu

 

 

 

 ONZE VERKLARING: ‘WAAROM?’

 

Mens, van vlees en bloed,

 

De afgelopen tijd hebben wij veel reacties van jullie mogen ontvangen. Deze hadden betrekking op de ‘Brief naar de bank’ die wij op 11 juni jl. aan een grote groep Nederlanders ter beschikking hebben gesteld. Het was hartverwarmend zoveel goedkeuring én afkeuring te mogen ontvangen, want iedereen die gereageerd heeft, heeft toch de moeite genomen om er zich in te verdiepen. Voor diegenen die het weten willen: zo’n 80—85% van de reacties was min of meer in lijn met wat wij geschreven hebben, de overige 15-20% was afwijzend tot vernietigend te noemen, hoofdzakelijk door de oordelen die wij mensen uit onze vooringenomenheid vormen. Dat is allemaal heel begrijpelijk. Wat wij zeggen is ook naadje, het zet een aantal ‘zekerheden’ duidelijk op losse schroeven. Maar de stabiliteit was al ver te zoeken. En precies dat heeft ons gemotiveerd om te doen wat we doen. Dat is ook datgene wat we onze kinderen meegeven: zoek zelf jouw richting. Doe wat goed voelt en láát wat onjuist of onzuiver aanvoelt. En bovenal: handel ernaar. Pas dan wéét je wat iets met je doet. Ondervind het en je bezit het empirische bewijs.

 

Ik beloof

Wij hebben altijd onze twijfels gehad over geld en de ware, zuivere betekenis ervan. We hebben ons zéér intensief geconfronteerd met allerlei geld gerelateerde zaken. Geld verdiend, geld uitgegeven, op allerlei manieren. Gespaard en verbrast. Vaak hoorden we dat ‘geld moet stromen, want het is ook energie’. Wij zien dat weer als een manier om er maar mee om te moeten gaan, want wat is de werkelijke energie van geld?.

Deze waarheid is tot ons doorgedrongen: geld IS schuld. Geld is gecreëerd met de gedachte dat je ergens een schuld hebt uitstaan en dat je deze moet inlossen. Geld is een pressiemiddel. Omgaan met geld – in welke vorm dan ook – is het dragen van schulden. Dat is de heersende energie. Wanneer je iets betaald (wat betrekking heeft op prijs en niet op waarde), betaal je namelijk niet werkelijk. Je ruilt, en dan meestal het ruilmiddel zelf in plaats van zelf iets van waarde er tegenover te zetten. Maar ja, daar kan de belastingdienst dan weer niks mee en daarop kun je niet parasiteren…

 

Bij het overhandigen of overboeken van geld verklaar jij alleen dat je beloofd te betalen omdat er arbeid is geleverd, waar een prijs voor staat. Dat is het enige wat het middel kan: de belofte uitdelen, ‘jij hebt iets tegoed van mij’. Met andere woorden:

hoe méér geld je hebt,

hoe méér je kunt beloven ,

hoe méér schuld je uit hebt staan.

Het is daarnaast verleidelijk om te denken dat schuld daarnaast de prijs is die vooral de rijken te betalen hebben, omdat zij parasiteren op anderen en schaarste creëren, maar dat is volgens ons niet geheel terecht, afgezien van een kleine groep die wel degelijk weten hoe de vork in de steel zit…

Schuldvraag

Waarom moeten we, omdat iemand iets voor ons doet, iets terugdoen? Hoezo: zijn we zo aan hem/haar iets verschuldigd? Wat geeft die persoon dan werkelijk? Of waartoe is die persoon dan werkelijk in staat iets te geven?

De mensen die afkeurend tot vernietigend reageerden hebben dit ook tot hun stokpaardje gebombardeerd: wanneer je iets krijgt moet je er iets voor teruggeven of voor gedaan hebben, anders heb je er geen recht op het te ontvangen. Wie heeft dat toch verzonnen? En waarom houden we die achterhaalde gedachte in stand? Wij zeggen: wanneer je iets geeft wat je niet missen kunt, moet je het zelf houden. Wanneer je iets geeft om er iets voor terug te krijgen, dan neem je. Geld is een probleem geworden op een existentieel niveau, want wanneer we niet leren onvoorwaardelijk te geven zullen we NOOIT leren te ontvangen. Terwijl dat wel onze taak is als mens. Anders zullen we nooit ons volledige potentieel leren te benutten noch de waarde van de andere mens van vlees en bloed kunnen zien.

 

Waarde

Arbeid heeft waarde en de ruil daarvan, moet voldoende zijn. Met geld houden en werken we verschillen in de hand. Volgens de economie staat waarde namelijk gelijk aan de prijs van iets. Dat is absoluut niet waar. De prijs van iets vertegenwoordigd tegenwoordig niet alleen meer haar feitelijke waarde, maar vooral de onnatuurlijke toegekende of toegevoegde waarde. Noem het winst, belasting, krediet of iets anders. Bedrijven die winst maken, doen dit vanwege dreigende schaarste. Wat ze niet begrijpen is dat zij daarmee die schaarste creëren. Een ander moet namelijk meer waarde leveren dan dat hij ervoor in ruil krijgt. Derden die niet zelf de waarde gecreëerd hebben, parasiteren vervolgens ook nog eens op die waarde. Banken parasiteren op jouw en mijn waarde, op jouw en mijn eigendommen en hebben hun eigen schimmige spel ontwikkeld om onze waarde zéér geraffineerd te verhandelen om er zelf beter van te worden. Dit hebben wij inzichtelijk gemaakt door haar praktijken – haar verdienmodel – aan de kaak te stellen. Kijk voor een volledige opsomming hoe het een en ander in zijn werk gaat op http://bit.ly/M4zr7T.

Door het parasieten-spel achter de schermen neemt de hoeveelheid geld in die kringen toe, terwijl diegenen die werkelijk waarde door arbeid leveren steeds minder krijgen. Dat is de andere schaarste die geld veroorzaakt: tekort door sparen. Terwijl schaarste eigenlijk niet bestaat, want er is altijd vraag en altijd aanbod naar gelang het aantal mensen op aarde.

Een ‘systeem’ wat voorziet in alles wat een mens werkelijk nodig heeft om te leven, heeft een onbegrensd potentieel en heeft zijn basis in gelijkwaardigheid. Zo komt niemand ooit tekort.

 

Géén strijd

Wat ons – Linda en mijzelf – al ons leven lang motiveert is ‘verder’. Goed, nu weten we dit, leuk en aardig, maar hoe nu verder? Onze levens bestaan uit een voortdurende afwisseling van tevredenheid en ontevredenheid, waarbij ontevredenheid de weg verder opent en tevredenheid een gebrek aan nieuwsgierigheid oplevert. Wij omarmen de ontevredenheid, omdat deze ons een les leert. Je moet ernaar handelen, anders kom je een in staat van ‘tevredenheid’ wat een staat is die tot vastgeroestheid en onwetendheid leidt, ergo zie; ‘de staat van de wereld’. Wij voeren dan ook onder geen beding een strijd tegen de bankenwereld of tegen geld of tegen personen. Dat is stilstand.

 

Werken, in loondienst of anders, voor geld leidt tot niets. Want wie dient het? Ons in ieder geval niet, maar wij zijn wel diegenen die dat – volgens de maatschappij – moeten doen. Dit systeem is door ons allen gecreëerd, wat precies de reden is waarom het niet ‘stroomt’. Het is tegennatuurlijk dat een mens die lichamelijke arbeid verricht dezelfde lunchtijd heeft als een mens achter een bureau. Of dat ze even lang werken. Denken we daar wel eens over na? Het is krom, net als dat deze personen verschillende inkomens hebben… maar wel allebei evenveel waarde leveren. De economie IS krom omdat deze de waarden stuurt en controleert op basis van veel meer factoren dan waarde alleen. Wij realiseren ons ook dat het geldsysteem voor velen nut lijkt te hebben. Dat het een houvast biedt, ook al heeft men inzicht verkregen in deze zichtbare beperkingen. We begrijpen dat het voor lang niet iedereen zo werkt, als voor ons. Dat hoeft ook niet.

 

De 5 elementaire levensbehoeften van de mens waar we ondanks alles recht op hebben zijn: Eten en drinken in de buik, een dak boven het hoofd, veilige leefomgeving en kleding om het lijf. Als ik dit, om als mens hier op aarde te kúnnen leven moet hebben, wie heeft er dan bedacht dat ik hiervoor moet betalen? Waarom moet ik hiervoor iets doen? Waarom moet ik het verdienen te leven? Welk mens is beter of meer dan een ander om dat te bepalen voor een ander?

 

Maar overgave

Wij hebben ons overgegeven en bijna alles los gelaten. De laatste eindjes zullen spoedig volgen. Er is een grenzeloos vertrouwen voor in de plaats gekomen. Wij volgen de onwrikbare, niet beïnvloedbare wetten van de natuur. Een leven leiden met de minste moeite doordat vrijwel alles vanzelf kan gebeuren. Het mag stromen omdat het stroomt. Er is een belangrijke deur dicht. De deur van zonden en schuld, pas goed genoeg te zijn wanneer je voldoet aan de normen en waarden die ons zijn opgelegd.

Wij voeren alleen handelingen uit die natuurlijk stromen. Zijn we moe dan slapen we, hebben we honger dan eten we. Dat zijn dingen die wij kunnen verantwoorden, naar onszelf, naar dit stoffelijke lichaam omdat het dan stroomt. De meest aangename situatie voor ons is er een die niet wij creëren, maar die wij herkennen omdat deze er is en niet langer belemmerd wordt door de dingen die zogenaamd moeten terwijl ze ons niet dienen.

En zo heeft iedereen van vlees en bloed het recht zijn leven te leiden naar zijn eigen kunnen en weten. Dit is niet discutabel. Iedereen mag leven naar zijn eigen overtuigingen, hoe deze ook moge zijn.

 

Geluk is het enige wat zich vermenigvuldigd, als men het deelt.

 

Alexander en Linda Israël

 

Brief 2 aan de bank

 

 ING Groep

1

T.a.v.: Drs. J.H.M. Hommen

Postbus 1250

1000 BG Amsterdam

Betreft: hypotheek “S 090-629995”

Datum: 13 juli 2012

Geachte heer Hommen,

In navolging van ons schrijven d.d. 11 juni jl. en uw reactie daarop, sturen wij u dit vervolgschrijven.

Voorafgaand

In het voornoemde schrijven hebben wij u onze initiële standpunten toegelicht. Dit zijn ze in het kort:

I. Wij claimen dat het geld voor de gevraagde lening fysiek niet bestaat en gecreëerd wordt op het moment dat daarvoor bij u een papier is ontvangen met daarop benodigde handtekening,

II. U voert getallen in uw systeem in, welke u uitvoert op aangeven en naar gelang de geldbehoefte van uw klant,

III. U beweert ten laatste ook dat u hiermee het recht verworven heeft dat u ons ‘de lener’:

a) Interest/rente kunt berekenen over de ‘lening’,

b) U ons uit de desbetreffende woning kunt laten verwijderen door een executieverkoop, indien wij achterblijven in het betalen van deze rente (of andere ‘fees’).

 

Deze punten noemen wij de kernpunten. In ons schrijven vroegen wij u eveneens om antwoord te geven op de navolgende vraag:

Wij vragen u ons aan te tonen, middels een officieel schrijven, wat de waarheid is.

Uw reactie

“Wij hebben uw brief in goede orde ontvangen en van de inhoud kennis hebben genomen”. Voorts stelt u in uw reactie nogmaals een aantal speelregels – in 3 fasen – vast tot 1 januari 2013. Alles alleen in uw belang. Dat is het. U kunt zich vast voorstellen dat uw “reactie” nogal onbevredigend is.

Serieus

Onze brief is naar ruim 900 adressen in de eerste lijn verstuurd, maar de overweldigende reacties hebben ertoe geleid dat deze zijn weg heeft gevonden naar zeker tienduizenden in de tweede lijn tot mogelijk honderdduizenden mensen in de derde. Verscheidene banken hebben ook gereageerd, maar ontkennen niets, de politiek reageert ‘verontwaardigd begripvol’.

Gezien de reacties en onze eigen wetenschap, bestaat er naar onze inschatting een risico voor gevolgen op immense schaal. Een bank is een ster in rekenen – maar daarover later meer – dus u kunt hieruit uw conclusies trekken. Het lijkt ons dan ook onwenselijk, voor u, dat uw reactie uitblijft. Hoe is het momenteel gesteld met het vertrouwen in de financiële wereld?

Integriteit

Naast dat we serieus zijn, zijn we ook integer. Dat betekent zoveel als; “zeggen wat je doet en doen wat je zegt”. Daarom wordt dit schrijven wordt in eerste instantie niet verzonden aan de (inmiddels sterk gegroeide) verzendlijst. Die garantie geven wij u. Wij willen u in de mogelijkheid bieden om op dit schrijven te reageren. Dit is in ons beider belang.

2

Wij denken dan ook dat 7 dagen u voldoende tijd biedt. De uiterste vervaldatum voor uw reactie is 21 juli 2012. Het is onze inschatting dat u uw administratie op orde heeft - getuige uw communicatie - dus zou het gevraagde voor u geen enkel probleem moeten vormen.

Mocht u onverhoopt niet in staat zijn om aan de termijn van 7 dagen te voldoen, dan vragen wij u om binnen de gestelde termijn, één schriftelijk ‘verzoek tot uitstel’ bij ons in te dienen. Deze zullen wij beoordelen. U begrijpt dat wij – bij het uitblijven van elke reactie – volgende stappen zetten?

Waarom zó

De ongelijkwaardigheid waarin ‘ons contact’ nu plaatsvindt is schrijnend en – daarom – volstrekt ontoelaatbaar. Wij hebben tot op de letter nauwkeurig alles uitgevoerd wat u van ons “gevraagd” heeft , maar u laat hierbij verstek gaan. Wij weten dat we sterk staan, maar bovenal in ons recht. Dat tonen we u aan met een waslijst aan punten, verderop in dit schrijven. De eerste brief en haar inhoud was slechts ‘het topje van de ijsberg ’. Het is jammer dat dit schrijven nodig blijkt te zijn, maar helaas laat u ons geen andere keus. U dreigt ons hele gezin haar onderdak te ontnemen en onze stellingname is dat u dat onrechtmatig doet.

Wij hebben het recht te weten wat u precies uitvoert. Er is gerede twijfel aan uw werkzaamheden en beweegredenen én bent u van plan ons van een primaire levensbehoefte te beroven, in letterlijke zin. Heeft u dat figuurlijk al gedaan? Ons verzoek is billijk, in de ruimste zakelijke én menselijke zin.

Doelstelling

Wij willen met u een open, persoonlijk en gelijkwaardig gesprek voeren, want wij beseffen ons zéér goed de implicaties van deze brief en onze (geplande) handelingen.

In-Zicht

Verbaasd het u als wij zeggen dat heel veel mensen ‘dit’ al weten? Wat wellicht méér opvalt is hoe diep geworteld hun moreel ‘te blijven betalen ondanks die kennis’ is. Gebruikt ook uw bank dat gegeven, omdat geld voor velen een instrument tot het uitvoeren en dus ook voelen van pressie is?

Onze kernpunten zijn u bekend, dus daarover kan geen misverstand bestaan. Geld bestaat niet, maar u ‘kent een krediet toe’ op het moment dat u onze handtekening in uw bezit heeft. Maar wie bent u om ons krediet toe te kennen? En de vraag rijst: wie het geld daadwerkelijk creëert… U, doordat u in uw systeem een getal invoert, of WIJ. Zonder onze handtekening kunt u namelijk niets. U zou ons dankbaar moeten zijn, maar in plaats daarvan ‘straft’ u ons met rente en regels. Voorgaande betekent dat onze handtekening in staat is om een stuk papier ‘magisch om te toveren’ tot een waardepapier – net als dit bij briefgeld gebeurd – en zelfs zo, dat het waarde blijft creëren. Ook nadat de lener er persoonlijk niets meer mee van doen heeft. Uw winst behaalt u dankzij ons.

Wij hebben ons lang afgevraagd wat er nu precies voor de bank inzit met het verstrekken van een “lening” aan ons. Zijn het de maandelijkse rentes of additionele fees? Nee, niet alleen. Er is meer.

Méér, door securitarisatie

Datzelfde heeft u zich vast ook afgevraagd: hoe maakt de bank méér winst!? Het maakt u niet uniek hoor, het is wat deze hele maatschappij bezigt: méér. Doet u dat, bijvoorbeeld, door het door ons ondertekende “contract” – wat inmiddels dus is verworden tot waarde document – te gaan gebruiken als een financieel instrument? U securitariseert namelijk activa. En om de een of andere wazige reden kunt u (mag u?)verstrekte hypotheken tot uw activa rekenen!

Dat is hetzelfde als dat ik 10 euro geef aan de buurman en dan claim dat ik méér geld bezit. Terwijl ik toch echt minder geld in mijn portemonnee heb. Waar zit dat in? In het onderpand? In OG?

Met aan 100% grenzende zekerheid stellen wij, dat u ook ‘onze’ hypotheek heeft gesecuritariseerd. De reden waarom we dat vrijwel zeker weten is dat we op het internet stukken gevonden hebben waarin staat dat u in 2007-2008 voor € 19.000.000.000,00 heeft gesecuritariseerd. (Bron: NRC Next)

3

Wilt u ons aantonen dat onze overeenkomst wel of niet gesecuritariseerd is? Momenteel lijkt het er sterk op dat u onze handtekeningen nodig heeft gehad om astronomische winsten te kunnen boeken, maar u ons daarvan niets heeft gezegd. We hebben opgezocht dat wanneer je ‘zaken anders voorstelt dan dat ze werkelijk zijn’ je dat fraude mag noemen.

Punten ter overweging

Om een en ander nader toe te lichten, volgt hier nu een opsomming van een aantal cruciale punten.

a) U staat ten dienste van ons, wij niet van u. Alléén en dankzij uw klant(en) bestaat uw bank.

a. Weet u wat dat betekent? Heeft u zich hieromtrent geïnformeerd?

b. Weten uw werknemers dat de klant – letterlijk – hun salaris betaald?

c. Wat zou die wetenschap kunnen betekenen voor uw bank?

 

b) Hebben wij het ‘geld’ voor de woning gecreëerd met onze handtekeningen (en niet u)?

a. Is de overeenkomst door de handtekeningen een ‘document van waarde’ geworden?

b. Bent u hier in gebreke gebleven door dit te verzwijgen?

 

c) Heeft u een getal in getoetst, zonder enige specifieke allocatie van gelden, met de ontvangst van onze handtekening(en), en heeft u ‘het’ een krediet/lening of anders genoemd?

a. Bent u hier in gebreke gebleven door dit te verzwijgen?

 

d) Indien B en/of C correct zijn, bent u dan ook uw deel van de overeenkomst niet nagekomen? De overeenkomst houdt in: wij brengen een huis in, u betaalt ons daar 197.500 euro voor.

a. De bank heeft een dienst geleverd, door, in ruil van onze handtekeningen getal ad. € 197.500,00 te verplaatsen van locatie ‘Y’ naar ‘Z’. Koper noch verkoper hebben dit bedrag feitelijk in handen gehad (ex. Eventuele overwaarde).

b. Bent u hier in gebreke gebleven doordat u dit geld nooit naar ons heeft overgemaakt (maar in plaats daarvan betalen wij u rente!?).

c. Indien dit het geval is zult u begrijpen dat u hiervoor een factuur ontvangt, ter waarde van ad. € 197.500,00 groot; één-honderd-zeven-en-negentig-duizend-vijf-honderd euro.

 

e) Heeft u de contractwaarde geboekt als activa, terwijl u ons 197.500 euro schuldig bent?

a. Heeft u de zaken onjuist voorgesteld omdat er volgens ons sprake is van passiva?

b. Passiva: “… leningen, voorzieningen voor uitgestelde opbrengsten, hieronder valt ook de onbetaalde waarde van een hypotheek of geld dat aan leveranciers verschuldigd is.” (Bron: WikiPedia). Wij hebben u een huis geleverd, waarbij u ons voor de duur van 30 jaar een hypotheek verstrekt heeft. Er is dus sprake van uitgestelde opbrengst én onbetaalde waarde van een hypotheek?

c. Bent u hier in gebreke gebleven?

d. Doet u dit zó omdat u geen eigen of te weinig geld bezit waarmee u hypotheken uit eigen middelen kunt financieren?

 

f) Heeft u ook onze gezamenlijke overeenkomst – door deze als bezitting te boeken – gesecuritariseerd? Bent u ervan op de hoogte dat u zich hiermee schuldig heeft gemaakt aan contractbreuk en dat onze overeenkomst per direct géén overeenkomst meer is? (Omdat dit zonder medeweten van één der partijen (lees: Alexander en Linda Israël, contracthouders, heeft plaatsgevonden))?

a. Bent u hier in gebreke gebleven?

b. Heeft onze overeenkomst “het contract” doorverkocht aan derden en het ingezet als financieel instrument (zie ‘G’)?

 

4

g) Heeft u ons verzwegen dat uw belang onze overeenkomst is, omdat u deze kunt inzetten als financieel instrument? Heeft u onze overeenkomst verkocht? Heeft u deze opbrengsten benut, alléén voor uw eigen gewin?

a. Weet u dat wij de wettige eigenaren zijn van onze handtekeningen en niet u?

b. Bent u hier in gebreke gebleven?

c. Indien dit het geval is zult u begrijpen dat wij u vragen per direct de effectieve meerwaarde, welke u heeft bedongen in de verkoop van ons waarde document, onverwijld aan ons over te maken. Tevens dient u, middels een officieel document, aan te tonen:

i. Aan wie u dit document verkocht heeft

1. Want dankzij uw handelingen is namelijk iemand anders eigenaar van onze woning geworden

 

h) Heeft u ons onrechtmatig rente laten betalen? Over geld wat:

a. Niet bestaat, dus zeker ook niet uw eigen middelen,

i. De ECB print geld uit lucht, tegen een rente van 1% (!), onder “dekking” van obligaties. U weet dat deze obligaties – gezien het voorgaande – óók eigendom zijn van uw klanten?

b. U ons feitelijk nooit uitbetaald heeft, dus hoezo “rente betalen”. Over wat?

c. U het “contract” heeft verbroken du moment u uw activa bent gaan securitariseren,

d. Indien dit het geval is vragen wij u dan ook per direct de effectief betaalde rente

 

ad. € 45.192,00 (groot: vijf-en-veertig-duizend-een-honderd-twee-en-negentig euro) aan ons over te maken. Hiermee zullen wij eveneens de Belastingdienst haar bijdrage restitueren.

i) BENT U IN GEBREKE GEBLEVEN?

 

Vervolgstappen

Gezien de voornoemde punten kunnen wij niet anders dan tot vervolgstappen over te gaan, indien u hierop niet, negatief of te laat reageert. Deze vervolgstappen houden in:

a) Wij per direct het huis uit de verkoop halen, waarbij alle kosten voor uw rekening zijn,

b) U ontvangt een drietal facturen: voor het huis, uw behaalde meerwaarde (geschat op 200%) en de betaalde rente,

c) Dat dit schrijven wordt verzonden aan de verzendlijst, nu met inbegrip van de naam ING,

d) Wij aangifte zullen doen bij de Politie inzake;

a. Fraude,

b. Diefstal,

c. Valsheid in geschrifte,

d. Contractbreuk,

e) Wij een openbare gerechtelijke procedure moeten starten. U begrijpt dat alle kosten hieruit voortvloeiende geheel en alleen voor uw rekening zijn.

 

Wij verwachten u hiermee voldoende in kennis gesteld te hebben van de stand van zaken en hopen op een adequate (en spoedige) reactie uwerzijds.

Met een warme en oprechte groet,

Alexander & Linda Israël en Kinderen

Stedegroen 16 | 9408 HB | Assen

06 10 382501 / 0592 314797

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / www.ont-moeting.eu / Facebook: ‘Brief naar de Bank’

 

 

 

 

 

 

Brief 3 aan de bank

 

Per aangetekende

ING Groep

T.a.v.: Drs. J.H.M. Hommen

Postbus 1250

1000 BG Amsterdam

Betreft: hypotheek “S 090-629995”

Datum: 24 juli 2012

Geachte heer Hommen,

In navolging van uw schrijven d.d. 21 juni jl. treft u hierbij onze reactie aan.

Wij zijn blij met een antwoord van uw zijde, zeker omdat het binnen de gestelde termijn van 7 dagen was. Liefst hadden wij deze – toegegeven – van u persoonlijk ontvangen, maar we realiseren ons dat u een druk bezet mens bent. Zeker in deze hectische tijden.

Patstelling of oplossing?

Wij zijn op zoek naar een oplossing voor zowel ons gezin als voor u. We zitten in hetzelfde schuitje. De door ons ontvangen reactie is kenmerkend voor de aangenomen houding van de ING Bank. U geeft nergens antwoord op, terwijl al onze vragen en opmerkingen helder geformuleerd zijn en u voldoende opening tot antwoorden geboden is. Zodoende ook dat onze houding ten opzichte van de ingenomen standpunten hiermee verder wordt verstevigd. Lijkt het u alsof we verder van een oplossing zijn? Wij zien dat anders.

Erkenning

Doordat uw reactie geen enkele vraag van onze zijde beantwoordt heeft, heeft u daarmee direct ingestemd met de volledige inhoud. Kortweg erkent u hiermee dat:

1. Geld gecreëerd wordt uit lucht en fysiek niet bestaat, het grootste deel is nergens door gedekt,

2. Uw bank een zuiver administratieve taak heeft,

3. Rente onrechtmatig geint wordt,

a. Wij per direct de door ons betaalde rente mogen opeisen ad. 45.192 euro,

4. Wij in ons recht staan omdat u ‘een onjuiste voorstelling van zaken’ heeft gedaan,

5. U zeer goed beseft wat de implicaties van deze brief zijn,

6. Uw bank – als ook uw persoonlijke functie – bestaat dankzij de handelingen van uw klant,

7. Dat u nooit – ook maar één maal – aangemerkt kunt worden als eigenaar van onze woning,

8. Uw bank ‘haar’ winst behaald heeft door een schimmig spel te spelen, waarmee u ons bewust heeft benadeeld,

9. Onze handtekeningen een waardepapier creëren,

10. Wij de enige eigenaren zijn van dit waardepapier, ergo “de lening”, ergo de woning,

11. Dat wij de ‘lening’ gecreëerd hebben,

12. Uw bank ons op die basis ‘een krediet’ toekent – wat dus an sich “waarde-loos” is -,

a. het krediet bestaat uit ‘gecreëerd geld’ en bestaat als zodanig dus niet,

b. uw bank alleen het beheer omtrent het krediet uitvoert,

13. Uw bank onze hypotheek heeft gesecuritariseerd om hiermee grote winsten te boeken,

14. Uw bank gefraudeerd heeft door te speculeren met onze handtekeningen en ons waardedocument in te zetten als financieel instrument,

15. Uw bank hierdoor direct contractbreuk heeft gepleegd,

16. Uw bank hiermee direct de overeenkomst heeft ontbonden,

17. Uw bank hiermee astronomische winsten heeft geboekt van 200% of meer,

18. Uw bank ons deze 197.500 euro nooit heeft overgemaakt,

 

 

19. Uw bank valsheid in geschrifte pleegt doordat deze;

a. Verstrekte leningen boekt als activa, terwijl deze passiva zijn,

b. Uw bank ons het geldbedrag ad. 197.500 euro nooit uitbetaald heeft en

i. U een betalingsachterstand heeft van 60 maanden,

20. Uw bank over onvoldoende eigen middelen beschikt om hypotheken te financieren,

21. Door de securitarisatie van onze hypotheek al onze eigendomsrechten heeft verspeeld, door de inmenging van een derde partij te creëren, en

a. U ons gezin onnodig in gevaar brengt bij het recht van directe opeisbaarheid door deze derde,

22. Uw bank ons niet uit de woning kan laten verwijderen, want u heeft de woning nooit betaald, wij zijn de eigenaren,

23. Een executoriale verkoop derhalve geheel en volledig onrechtmatig is,

24. U instemt met de ontvangst van een drietal facturen, te weten:

a. De waarde van de woning: 197.500 euro,

b. De betaalde rente: 45.192 euro,

c. De door uw bank behaalde winst t.a.v. de securitarisatie van onze hypotheek. Geschatte waarde: 200% van de executie waarde,

25. U begrijpt dat aangifte bij de Politie onvermijdelijk en terecht is, gezien de aantoonbare en door u erkende wandaden richting ons en u bekent schuldig te zijn aan:

a. Fraude,

b. Valsheid in Geschrifte,

c. Diefstal,

d. Contractbreuk,

26. Een rechtsgang per definitie in uw nadeel zal uitvallen,

27. U erkent – op alle punten – dat uw bank in gebreke is gebleven.

 

Oplossingsgericht

Zoals eerder aangegeven zijn wij op zoek naar een oplossing opdat wij gezamenlijk uit deze dreigende impasse kunnen komen. Wij zullen onze woning niet verkopen, noch deze onder de door uw bank aangedragen valse voorwendselen vrijwillig of gedwongen verlaten. Beseft u zich dat?

Echter, gezien de onvolledigheid van uw reactie, stellen wij u nogmaals graag in de gelegenheid om ons de gevraagde antwoorden concreet en helder te presenteren, waarmee u ons inzage geeft in uw feitelijke handelswijze. Wij willen u helpen met ons van dienst te zijn, door de communicatie én voorgenomen handelingen naar ‘de buitenwereld’ – zoals voorgesteld in onze brief – uit te stellen met 7 dagen. De vervaltermijn voor uw reactie is derhalve 1 augustus 2012.

Vertrouwt u erop dat het in ons enige belang is om een passende oplossing te vinden. Geenszins zijn wij erop uit u of uw bank schade toe te brengen of onredelijke eisen te stellen, noch willen wij u onder onnodige druk zetten. Vooralsnog ontbreekt de aanleiding daartoe, want de antwoorden om hieromtrent een besluit te kunnen vormen ontbreken in alle toonaarden.

Hiermede erop vertrouwende u voldoende deelgenoot te hebben gemaakt van uw rol in dit interessante proces, kijken wij reikhalzend uit naar uw persoonlijke en volledige reactie of een uitnodiging voor een persoonlijk onderhoud,

Met een welgemeend vriendelijke groet,

Alexander, Linda en Kinderen

Stedegroen 16 | 9408 HB | Assen

0592-314797 / 06-10382501

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.