PoliceversuspeopleJe hebt van die nummers die je diep raken en je heel even weer mens laten voelen, je laten huilen of enkel even stil doen staan bij de realiteit waar wij nu in leven.

Iron Sky van Paolo Nutini is zo’n nummer. Pakweg een half jaar geleden kwam ik dit nummer tegen en raakte mij in het diepst van mijn ziel. Niet alleen de stem die als een goed geraakte vioolsnaar door merg en been gaat maar de emotie die Paolo in dit nummer legt, snijdt door hart en ziel. Opgelucht dat niet alleen ik zo’n kijk op de wereld heb maar meerdere mensen, zelfs geweldige artiesten als Paolo Nutini.

Giel van radio3FM had een vertaling gemaakt van dit nummer omdat het hem ook zo aangreep. Die vertaling heb ik niet gebruikt omdat enkele kleine zinnetjes te veel afwijken van de oorspronkelijke tekst. Dus zelf even een vertaling gemaakt.

Wij zijn trotse individuen
Leven voor de stad
Maar de vlammen
kunnen niet hoger rijken

Wij vinden God en religies
om ons te verleiden met verlossing
maar niemand, neen niemand
kan je de kracht geven

om boven liefde en haat uit te stijgen
door deze ijzeren lucht
die snel onze geest over neemt
over de angst naar de vrijheid

Oh, dat is het leven
dat langs de muren naar beneden druipt
over een droom die niet kan ademen
in deze harde realiteit
massa verwarring met de paplepel ingegeven
aan de blinden om onze koude samenleving te dienen

om boven liefde en haat uit te stijgen
door deze ijzeren lucht
die snel onze geest over neemt
over de angst naar de vrijheid

Je hoeft alleen maar vol te houden

Je hoeft alleen maar vol te houden

[Charlie Chaplin’s speech from The Great Dictator]

Aan hen die mij kunnen horen zeg ik, vertwijfel niet!

De ellende die wij nu aan de hand hebben is slechts het passeren van de hebzucht, de bitterheid van mensen die bang zijn voor menselijke vooruitgang. De haat van mensen zal voorbij gaan en dictators zullen sterven en de macht die zij van de mensen afnamen zal terugkeren naar de mensen. Zo lang als mensen zullen sterven zal de vrijheid nooit verdwijnen. Geef jezelf niet over aan deze onnatuurlijke mensen, machine mensen met machine hersenen en machine harten! Jullie zijn geen machines! Jullie zijn geen kudde! Jullie zijn MENSEN! Jullie, de mensen hebben de macht om dit leven vrij en mooi te maken, om dit leven een wonderbaarlijk avontuur te maken. Laten wij die macht gebruiken, laten wij ons allen verenigen!

En we zullen stijgen
boven liefde, boven haat.
Door deze ijzeren hemel
die hard op weg is om onze geest over te nemen
Voorbij angst en richting vrijheid
In vrijheid.
 
Van waaruit we zullen stijgen
boven liefde, boven haat.
Door deze ijzeren hemel
die hard op weg is om onze geest over te nemen
Voorbij angst en richting vrijheid , vrijheid Van waaruit we zullen stijgen.

----------------------------------------------------------------------------------------

Ik hoop dat jullie net zoveel genieten van dit nummer als ik. Laten wij echte waarde hechten aan de woorden van Nutini en Charlie Chaplin, wij zijn de macht, wij zijn de economie, wij zijn de samenleving. Geen enkele overheid, gekozen of ongekozen kan ons deze macht afnemen en als ze dat toch doen dan kunnen wij die macht legitiem zonder slag of stoot terug nemen. Dat is wat nu aanstaande is!

Verder wil ik Paolo Nutini bedanken voor zijn  moed om een zo zwaar beladen nummer te schrijven, een nummer waar zoveel waarheid uit spreekt, een nummer dat duidelijk maakt aan de hele wereld dat het roer absoluut om moet! De oorlogen, de ellende, het vermaledijde geldsysteem, machthebbers die hun macht misbruiken. Het wordt niet beter, het wordt alleen maar erger en dat zien wij dagelijks terug in onze samenleving.