Het is heel opmerkelijk dat de laatste jaren IJsland van de aardbol lijkt verdwenen te zijn. Toch stond in 2008 dit kleine eiland in het centrum van de belangstelling als slachtoffer van de eerste bankencrisis. Er werd toen bijzonder zware druk uitgeoefend op de bevolking om de banken via een bailout te redden met als gevolg een heel zware schuldenlast.

 

 Maar de bevolking dacht er anders over :

de volledige regering werd ontslagen

de premier werd officieel aangeklaagd voor een volksrechtbank

via referendum werd besloten de schulden niet af te betalen

de banken werden genationaliseerd

burgers hebben zelf de grondwet herschreven


De toestand nu :

stabiele economische groei van ongeveer 2,5 %

voorbeeldige participatieve democratie

de nieuwe grondwet zal in het najaar ter goedkeuring voorgelegd worden
( hieronder een aantal simpele, maar wezenlijke principes )

Deze geweldloze revolutie kon plaatsvinden omdat de bevolking opstond en heel cool reageerde met een

NEEN aan EU en ECB

Waarom ? Zowel de Europese Unie als de Europese Centrale Bank worden volledig gecontroleerd en zijn volledig eigendom van privé-families . Deze dreigden Ijsland ermee dat het niet aanvaarden van de schuldlast om de banken te redden van hen het 'Cuba van het noorden' zou maken. Omdat zij het aangedurfd hebben Europa de rug toe te keren hebben ze zichzelf ervan gevrijwaard het 'Haiti van het noorden' te worden.

De druk van EU en ECB rust nu op Griekenland, Italië, Spanje, Portugal en straks nog andere landen .

Waarom lezen we in kranten niets over deze vredelievende structurele Ijslandse oplossing ?

Omzeggens alle mainstream media worden op het hoogtste niveau gecontroleerd en gecensureerd. Gevolg : bepaalde problemen worden verzwegen en leugens blijven schaamteloos herhaald worden. In dit geval : de machthebbers zijn als de dood dat het voorbeeld van IJsland navolging zou krijgen .

De machtigste familie van deze elite zijn de Rothschilds. Hun rijkdom hebben ze opgebouwd via hun banken en hun geldsysteem. Deze familie zit achter alle belangrijke conflicten, oorlogen en revoluties van de laatste twee eeuwen. Enkele cijfers :

  • Hun globaal vermogen wordt geschat op 490.000 triljoen dollar
  • Deze ene familie is dus 490.000.000.000.000.000 dollar rijk


Elementaire wiskundige kennis leert ons dan het volgende :

  • er zijn 7.000.000.000 mensen op deze aarde
  • indien het kapitaal van deze ene familie verdeeld zou worden beschikt iedere mens dus over 70 miljoen dollar


Bij het contempleren van deze cijfers keert de maag van al wie nog een greintje rechtvaardigheidsgevoel heeft : elk van de 35.000 kinderen die iedere dag wereldwijd sterven van honger, dorst & ziekte verlaten deze aarde als potentiële multimiljonair.


Dit is geen complottheorie. Dit zijn feiten en cijfers die aantonen dat het waar is : het lot van 7 miljard wordt bepaald door enkele duizenden, die alle macht en alle rijkdom hebben. Deze toestand is er niet 'per toeval' gekomen of omdat zij gewoon handige zakenmannen zijn maar omdat ze daartoe achter de schermen hebben besloten en dit plan vanuit hun machtspositie uitvoeren.

Zolang wij als mensheid hiervoor blind bliljven en dit aanvaarden walsen we verder richting afgrond ....Hoogachtend,


Peter Vereecke

Gewezen burgemeester Evergem
Initiatiefnemer Belfort-group

Hooiwege 20
9940 Evergem

PS Enkele artikelen uit de nieuwe grondwet van IJsland

DE VOORNAAMSTE VOORSTELLEN VAN DE NIEUWE GRONDWET
Art 15: Recht op informatie. De informatie en dokumenten waarover de publieke overheden beschikken moeten zonder uitzondering ter beschikking zijn en de toegang voor het publiek tot al deze dokumenten moet door de wet gegarandeerd worden.
Art 63: Oprichten van een Controlecomité van de verantwoordelijkheid van de Regering. Een onderzoek naar de maatregelen en beslissingen van de regering kan door 1/3° van de parlementsleden gevraagd worden.
Art 65: Recht van Rechtstreekse consultatie. 10% van de kiezers kunnen een nationaal referendum vragen over de wetten die in het Parlement gestemd worden.
Art 66: Mogelijkheid voor rechtstreelse interpellatie van het Parlement. 2% van de kiezers mogen een vraag voorleggen aan het Parlement en een wetsontwerp kan er neergelegd worden als het door 10% van de kiezers gesteund wordt.
Art 90: Regeringsvorming: De Eerste Minister wordt door het Parlement benoemd.
Art 99: Onafhankelijkheid van de rechtbanken. De onafhankelijkheid van de rechtbanken moet door de wet gegarandeerd worden.
De nieuwe Grondwet moet aan een referendum onderworpen worden voor het door het Parlement gestemd wordt. Dit moet gelijktijdig plaats vinden met de presidentsverkiezingen op 30 juni of in het najaar