We staan nu aan de vooravond van dit grote gebeuren, de grote ommekeer in bewustzijn dat gekenmerkt wordt het jaartal 2012. We keren nu weer terug naar het contact met de goddelijke Rede, de natuurwetten, de planetaire krachten en energetische velden van de sterren. We worden ons weer bewust van het feit dat we weer gebruik kunnen maken van de krachten van de universele rasters; helende energievelden die zich om ons heen bevinden en die ons helpen om onze genezende vermogens (zelfs op celniveau!) sterk te activeren. Zo worden we ons weer bewust wie we werkelijk zijn, het evenbeeld van God, de Adam Kadmon, de goddelijke mens.

Dit nieuwe bewustzijn opent ons vermogen om te zien wie wij werkelijk zijn en te ervaren dat wij in staat zijn om een betere wereld te scheppen. Het is ons erfrecht om weer volledig bewust te leven en alle stadia van zijn te ervaren. Dit bewustzijn hebben we lange tijd geleden verloren door een innerlijke opstand tegen de grote natuurwetten en het goddelijk Bewustzijn. We hoeven niet meer de gekwelde mens te zijn die constant op zoek is naar een betere verbinding met zichzelf en alles wat leeft. We hoeven enkel bewust te zijn, weer te  geloven dat we ons kunnen aansluiten op het veld van Licht en Liefde, het veld van Inspiratie en Kennis en voelen dat alles aanwezig is. Ieder mens kan dit doen op zijn of haar unieke manier. We gaan ons steeds meer herinneren hoe we dit kunnen realiseren, het gaat niet om de techniek maar om de intentie en beeldvorming. Hoe gemakkelijk of snel dit gaat, ligt dus aan je zuivere intentie, beeldvorming, snelheid van gedachten en afstemming. Je kunt nog blijven worstelen of je wentelen in onvrede en neerhalende gedachten… of je kiest voor jouw scheppend vermogen, je goddelijke aard elke dag weer te manifesteren. Dit brengt jouw levenswijze in volledige overeenstemming met de kracht van Liefde, de hogere aspecten van je ziel en de grote natuurwetten. Zorg dat je liefde koestert in je hart, elke dag weer. Als dit je zielenwens is, als je hiernaar verlangt met heel je wezen; maak dan elke dag heel bewust contact met jouw Bron, de plek in je buik waar alles aanwezig is. Verlang ernaar en doe alsof je God kunt zien, kunt ervaren en met hem kunt spreken, Hem alles kunt vragen. Vertrouw op jouw vermogen om dit te realiseren. 

Onze eerste kennismaking met het leven bepaalt in grote mate of we dit vanzelfsprekend kunnen én dat we ons veilig, beschermt en gekoesterd voelen als mens. De eerste impulsen die we als ziel krijgen -zelfs voor de indaling in het fysieke- en in de moederschoot zijn heel bepalend voor ons verdere verloop, of we gezond of ziek op de wereld komen. De  gedachten en gevoelens van de ouders rondom de conceptie, gedurende de negen maanden in de moederschoot en bij de geboorte zijn heel bepalend voor het verdere verloop van het leven van deze mens. Iedere ouder wenst het beste voor zijn of haar kind maar vergeet dat hun gedachten en gevoelens die ze hebben voor! en tijdens de zwangerschap en bij de geboorte heel belangrijk zijn. Ze geven meestal veel aandacht aan een mooie bruiloft maar wat gebeurt er als ze samen leven? Brengen ze bewust hun meest liefdevolle gedachten bij elkaar als ze een kinderwens hebben? Koesteren ze deze gedachten en gevoelens elke dag weer zodat de blauwdruk van de komende ziel gevoed wordt door zuivere liefdesgevoelens? Hierdoor kan het lichaam zich optimaal ontwikkelen en eventuele karmische beperkingen! hoeven zich niet te manifesteren! Dit kunnen ouders hun kinderen meegeven. Een veel gezonder en sterker lichaam en bewustzijn. Wij dienen in dit komende tijdperk weer veel bewuster te kiezen, te beseffen dat onze gedachten en gevoelens hele nieuwe werelden scheppen.

Als een kind niet gezond ter wereld komt of met een afwijking zeggen we tegenwoordig al gemakkelijk dat het “karma” is of een les voor alle betrokkenen maar welke rol spelen de gedachten en de liefdevolle of juist onbewuste ontvangst van de ouders hierin? De Liefde kan haar liefdevolle intenties niet aan mensen schenken die constant ruzie hebben of langs elkaar heen leven op zoek naar afleiding. Die geen werkelijke diepe verbinding voelen met een prachtige toekomst. Die niet de werkelijke intentie hebben om deze komende ziel met een open hart te verwelkomen. Als de Liefde zich terugtrekt kunnen er al voor de conceptie stoornissen in het DNA ontstaan en zullen de lagere aspecten van de ziel de overhand krijgen. Je ziet dan ook dat er in bepaalde families steeds meer erfelijke belastingen ontstaan. Ons DNA is dan letterlijk zijn (goddelijke) handleiding kwijt geraakt door het gemis aan liefde, er ontstaan dan “foutjes” in de celkern, in gedrag en denken. Liefde streeft er altijd naar de goddelijke schepping te voeden, zij zal (en kan) haar licht en warmte enkel geven aan diegenen die liefde in hun hart koesteren. Liefde is…maar kan zich niet ontplooien als er geen warme gevoelens zijn. We dienen ons nu heel bewust te zijn de liefde ook echt te leven en te ervaren dat liefde heelt!  

Een echtpaar woonde samen met de moeder van de man in een groot huis. Deze schoonmoeder was een dominante vrouw en lette letterlijk op alles. De vrouw was zwanger en voelde zich constant op de vingers gekeken, alsof ze moest voldoen aan de eisen van de schoonmoeder.  De schoonmoeder had niet echt in de gaten dat ze heel bepalend was maar de vrouw leed er echt onder. Ze kreeg hartklachten, hartritmestoornissen en ze voelde vaak een druk op haar borst. Toen het kind geboren werd, wilde de schoonmoeder erbij zijn en de vrouw was niet bij machte om aan te geven dat ze dit niet wilde. Het werd een zware bevalling, de vrouw voelde zich beperkt en verkrampte. Uiteindelijk greep de huisarts in en stuurde de schoonmoeder weg. Ook toen de baby er was controleerde de schoonmoeder veel te veel. De hartklachten van de moeder werden steeds erger en op een gegeven moment luchtte de vrouw haar hart bij de huisarts. Hij heeft toen een gesprek gehad met de man waarop is besloten dat de schoonmoeder naar een ander huis verhuisde.

Het kind dat werd geboren heeft haar leven lang al angstgevoelens als mensen kritiek op haar hebben, terwijl ze eigenlijk een hele krachtige vrouw is. Bij dominante  mensen voelt ze zich onmiddellijk onzeker worden. Haar zijn is behoorlijk aangetast door de herinneringen en gevoelens in de buik van de moeder, en de ervaringen in haar eerste levensjaren.    

De eerste levenservaringen, de komst naar de aarde als ziel en hoe wordt deze ziel ontvangen, de gedachten van de ouders zijn zo belangrijk! Zij drukken een stempel op je hele zijn, zelfs op je lichamelijke condities. Dit is niet alleen bepalend voor je verdere gedrag, je gevoelens en het feit hoe vrij je je voelt maar zelfs voor de vorming van je lichaam. We bestaan uit complexe energiesystemen die behoorlijk gevoelig zijn, gemakkelijk beïnvloedbaar en als de kracht van liefde niet door je heen stroomt kunnen er afwijkingen ontstaan in ons DNA.  We worden geboren naar Zijn beeld en gelijkenis maar als we er niet naar handelen ontstaan er vervormingen.

De mens wordt al gevormd voordat hij geboren wordt, de ouders zijn de poort. Zij bieden deze ziel de gelegenheid om in contact te staan met de gehele kosmische schepping, als mens, de volmaaktste vorm in dit universum. Dit is een groot geschenk en hier dienen we ook liefdevol en zorgvuldig mee om te gaan. Doen we dit dan worden de poorten voor de hoog gevoelige zielen steeds meer geopend en komen zij ter wereld in een situatie die past bij hun gevoeligheid. Dan worden het krachtige bewuste mensen die onze toekomst bepalen en die hun hooggevoeligheid niet als een last zien en ook letterlijk overal last van hebben.

Zorg dat de kosmos jouw dienaar is en dat wij 2012 kunnen zien als de poort naar een beter bestaan. Alle stromen van de kosmische energieën kunnen alleen maar samenkomen waar liefde heerst. Er is geen schuld. Elk moment is een nieuw begin om jouw droom, jouw creaties te leven. Zo scheppen wij de nieuwe wereld. Een wereld waarin wij worden gedragen door de klanken van de kosmische vibraties en gevoed door de giften van deze prachtige planeet, moeder Aarde.  

www.moniquetimmers.nl