misleide volkIedere oorlog wordt gevoerd met een strategie. De meest geniepige oorlogsstrategie is die waarbij een vijand ongemerkt zodanig wordt gemanipuleerd, dat hij zichzelf stap voor stap vernietigt en als het lukt,ook nog zijn eigen graf graaft. “Zo dom zal toch zeker niemand zijn”, zou men hier kunnen tegenwerpen. Maar oordeel niet te snel! Onder invloed van behendige oorlogsstrategen, kan dat helaas wel, want moderne oorlogstokers* beheersen de tactiek  om mensen te misleiden zodat ze een instrument in de hand van de vijand worden. Degene die tot vijand wordt verklaard, wordt  m.a.w. doelgericht gesmeed tot instrument.

 

Allang worden hele volkeren op deze manier strategisch zo gemanipuleerd dat zij, door manoeuvres die afleiden en misleiden, zichzelf ongemerkt vernietigen. Dat doen ze zelfs  met vurige ijver, grote zelfopoffering en, zelfs op eigen kosten.  Hoewel dit 'smeden tot instrument' bijna dagelijkse kost is,  wordt dit duister spel slechts door weinigen doorzien. Opdat dit in de toekomst verandert, leggen wij nu uit dat het principe altijd hetzelfde is.  We nemen de val van Libië als voorbeeld.

Bronnen/Links: https: www.wsws.org de articles 2011 07 liby-j28.html https: www.wsws.org de articles 2015 02 18 liby-f18.html