Omdat wij van Bovendien vinden dat er weinig informatie of eenzijdige informatie verstrekt wordt over zaken zoals Osama bin Laden, vertalen wij met enige regelmaat stukken van andere bronnen om hier wat meer diversiteit in te brengen. Zo kan iedereen zich een betere mening vormen over wat er nu werkelijk aan de hand is. Meerdere invalshoeken geven een ruimer perspectief en dat is volgens ons gewenst op alle gebieden.

Deze vertaling betreft een stuk van James Corbett en dateert van 24 mei 2011.

 

Dit is James Corbett van corbettreport.com met het laatste over Osama Bin Laden.

Osama Bin Laden was een van de 54 kinderen van Mohammed bin Awad bin Laden, een constructie magnaat die zijn fortuin heeft weten te vergaren dankzij vriendschappelijke banden met de koninklijke familie van Saudi Arabia. De bin Laden familie onderhield een intieme relatie met de hogere rangen uit de wereldpolitiek gedurende de afgelopen halve eeuw.

 

In 1976 was Salem bin Laden, Osama’s half-broer, samen met George W. Bush medeoprichter van Arbusto Energy.

In 1996, na het bombarderen van de Khobar Towers waar Osama verantwoordelijkheid voor opeiste, kreeg de Saudi Binladen Group het contract om deze accomodatie te herbouwen.

Ook in 1996 onderzochten FBI agenten in het Washington field office de World Assembly of Muslim Youth, een verdachte terroristenorganisatie met daarin Abdullah Bin Laden, president en beschermheer van de groep, en Omar Bin Laden. BBC News’ uncovered internal FBI documents toont aan hoe de FBI werd bevolen te stoppen met hun onderzoek.

 

Deze zaak werd pas een week nà 9/11 heropend en de dag daarna vluchtten beide broers weg uit de US met toestemming van de FBI.

In 1998 liep er weer een FBI onderzoek naar de Bin Laden broers, dit keer in opdracht van de New York field office, en werd geannuleerd door de State Department omdat aan het licht was gekomen dat aan de Bin Laden familie al in 1996 diplomatieke paspoorten was verleend, dus aanspraak kon maken op diplomatieke onschendbaarheid binnen de United States.

In de ochtend van 9/11 was Osama bin Laden’s half-broer, Shafig bin Laden, eregast bij een bijeenkomst van de Carlyle Group in Washington die ook naar George W. Bush refereerden.

 

In de dagen na 9/11 vloog een groep van ruim 20 leden van de Bin Laden familie en meer dan 100 leden van de Saudische Koninklijke familie naar verzamelplaatsen in Texas en Washington om van daaruit het land te verlaten.

Tenminste één van die vluchten vond plaats tijdens het totale vluchtverbod boven het Noord-Amerikaanse luchtruim.

Vrijgegeven FBI documenten laten zien dat dit Bureau er van overtuigd was dat de vlucht waarmee de Bin Laden familie het land had verlaten, met aan boord de verdachte terroristen Abdullah en Omar Bin Laden, door Osama Bin Laden zelf gecharterd was. Maar een aantal passagiers, waaronder Abdullah, was voorafgaand aan hun vertrek niet eens persoonlijk door de FBI ondervraagd.

Natuurlijk is dit volgens de aanhangers van de officiële samenzweringstheorie van Al-Qaeda niet relevant, omdat de Saudi Binladin Group, het zakelijke bolwerk van de familie, in april 1994 slechts een korte verklaring hebben gegeven waarin ze publiekelijk afstand nemen van Osama. Echter de feiten duiden erop dat die verklaring in feite een trucje was.

In 2004 gaf Osama’s half-broer Yeslam Binladin toe dat de familie samen met Osama een gezamenlijke bankrekening had bij de Swiss Bank. Die bankrekening werd niet gesloten tot 1997, het jaar na het bombarderen van de Khobar Towers.

Yeslam’s ex-vrouw, Carmen, verklaarde ook dat ze “niet kan geloven” dat de familie zich “volledig van Osama distantieert”, evenals Vincent Cannistraro, het voormalige hoofd van de CIA Counter Terrorism Center, Michael Scheuer, het voormalige hoofd van de CIA Bin Laden Unit en de Franse Informatie Dienst die 2 dagen na 9/11 een rapport publiceerden met daarin hun vermoedens over het heimelijk ondersteunen van Osama door de Bin Laden familie.

Desondanks blijft de vraag: hebben de Bin Laden familiebanden met de hoogste machtshebbers in Amerikaanse politieke gevestigde orde enige relevantie met het verhaal van Osama bin Laden? Is er bewijs dat de Amerikaanse Inlichtingendienst betrokken was bij Osama zelf gedurende de afgelopen jaren?

Tijdens Operation Cyclone financierde de Amerikaanse overheid de Afghaanse mujahedeen in hun strijd tegen de Sovjets gedurende de –tot die tijd- meest achterbakse operatie in de geschiedenis van de CIA. Er ging naar schatting $5 miljard aan wapens en financiering naar de jihads, inclusief Stinger, anti-aircraft missiles en ander wapentuig dat het Rode Leger van de Sovjets jarenlang in dit land onder de duim hield.

Officieel gezien moest het contact van de CIA zich beperken tot de Afghanen zelf en er werd geen enkele financiële steun gegeven aan de zogenoemde Arab-Afghanen zoals Osama bin Laden, de Moslims uit de Arabische landen die Afghanistan hielpen in hun gevecht tegen de Sovjets. Echter in werkelijkheid werden CIA fondsen doorgesluisd naar het ISI, de Pakistaanse Informatie Dienst die op hun beurt het geld weer doorgaven aan de Arab-Afghanen via een organisatie genaamd MAK, oftewel het Bureau of Services. Osama bin Laden was degene die zeggenschap had over MAK’s financiën.

 

Zoveel had Osama’s broer Salem in 1985 al toegegeven, toen hij bekende dat Osama destijds “de samenhang was tussen de US, de Saudische overheid en de Afghaanse rebellen”. In 1986 vroeg Salem uit naam van Osamaanti-aircraft projectielen aan het Pentagon.

Het voormalige hoofd van het US VISA Bureau in Jeddah, Michael Springman, verklaarde dat tijdens zijn aanwezigheid daar, hij herhaaldelijk door de CIA was bevolen visa’s voor Bin Laden’s mujahedeen leden goed te keuren zodat ze konden deelnemen aan trainingen binnen de militaire US bases. 11 Van de 19 vermoedelijke 9/11-kapers zouden door zijn gegaan om hun visa van hetzelfde consulaatte verkrijgen.

FBI klokkenluidster Sibel Edmonds gaf toe dat ze in haar tijd bij de FBI bewijs gezien had dat de US een “zeer intieme relatie” had onderhouden met Bin Laden doorheen de jaren ’90 tot en met 11 September.

The Guardian publiceerde dat Osama naar het American Hospital in Dubai was gereisd voor een dialysebehandeling in juni 2001. Terwijl hij daar was, kreeg hij bezoek van het hoofd van het plaatselijke CIA steunpunt. Toen de CIA naderhand begon op te scheppen dat ze Osama bin Laden ontmoet hadden, werd hij onmiddellijk teruggeroepen naar Washington.

In The Guardian, in een artikel van juli 2005, beweerde voormalig spreker van The House of Commons dat de naam Al Qaeda zelf in feite refereert naar de database die CIA eigendommen bevat van het Afghaanse mujahedeen strijd.

Zelfs Osama’s vermeende verantwoordelijkheid voor de 9/11 gebeurtenissen is herhaaldelijk aan de kaak gesteld.

In de weken na de aanval heeft de Taliban aangeboden Bin Laden over te dragen zo gauw de US bewijs zou vinden dat hij verbonden kon worden aan 9/11. Bush sloeg het aanbod af. Nadat in oktober de invasie in Afghanistan begon, trachtte de Taliban hem opnieuw over te dragen. Dit keer zonder de vraag om bewijs van Bin Laden’s schuld. Opnieuw weigerde Bush.

en de video in feite geen enkel bewijs van een bekentenis bevat.

Beter gezegd; FBI woordvoerder Rex Tomb informeerde onderzoeksjournalist Ed Haas dat de FBI 9/11 niet aan het “most wanted”-profiel van Bin Laden had toegevoegd omdat er geen spijkerhard bewijs geleverd kon worden wat hem kon verbinden aan de aanslag.

En toch werd binnen de eerste minuten van tv-verslaggeving over de vliegtuigcrash in het World Trade Center op 9/11 de naam van Osama bin Laden genoemd als aannemelijke dader van deze aanslag. Naarmate de uren verstrekengroeide dit idee naar een aan zekerheid grenzend vermoeden en de onophoudelijke nieuwsgaring richtte zich vrijwel direct op de vraag wanneer de US Afghanistan binnen zou vallen.

In een interview daags na 9/11, geconfronteerd met de neiging van de pers om van aannames conclusies te maken over Osama Bin Laden, deed ex-CIA bureauchef Milt Bearden een paar onverwachte uitspraken over het vermeende terroristische mastermind.

En nu, in mei 2011, nadat Osama Bin Laden vermoedelijk werd opgespoord en vermoedelijk is neergeschoten door een Navy Seal team, nadat er biljoenen dollars en twee oorlogen zijn gespendeerd aan de strijd tegen een schimmige niet-bestaande terreurorganisatie, wanneer de belichaming van onze samenleving zelf wordt verscheurd door de eeuwigdurende jacht op de terroristische boeman die zich onder ons collectieve bed schuil houdt, is het waarschijnlijk de hoogste tijd om ons opnieuw af te vragen wat Osama Bin Laden uiteindelijk voor ons betekent.

Als men het begrip Osama Bin Laden uitsluitend zou baseren op wat de mainstream media over hem heeft gepubliceerd gedurende de afgelopen 10 jaar, zou er een heel ander beeld naar voren komen dan datgene wat er zojuist aan de lezer werd gepresenteerd.

Dit door de media vervaardigde beeld zou er een zijn van een radicale Moslim die vanuit het niets tevoorschijn is gekomen ergens in de jaren ’90 om een reeks van toenemende vernietigende terreuraanslagen op Amerikaanse doelen op te zetten. Na het meesterbrein te zijn geweest achter de 9/11 aanslagen, op een niet nader genoemde wijze ergens vanuit een hoofdkwartier in een grot in de heuvels van Afghanistan, zou hij de samenwerkende krachten en machtigste krijgstroepen met de hoogste mogelijke technisch ontwikkelde inlichtingendiensten uit de geschiedenis van de wereld gedurende een decennium te slim afgeweest zijn en dat alles om met zijn video’s en geluidsbanden vanuit zijn geheime schuilplaats zijn toekomstige arrestatieteam uit te dagen. Tenslotte werd ons wijsgemaakt dat ze hem op het spoor waren en hij neergeschoten was tijdens een actie van bijzondere strijdkrachten waarvan ten tijde van de actie live video beelden werden gemaakt die naderhand op onverklaarbare wijze onbeschikbaar bleken te zijn met vervolgens een zeemansgraf nog voordat zijn dood door een onafhankelijke derde partij bevestigd kon worden.

Wat naar voren komt uit het officiële Osama Bin Laden verhaal is niet een persoon, maar een lachwekkende schurk, een anonieme mysterieuze belichaming van “terrorisme” met net zoveel werkelijkheid als die van Lex Luther of Cobra Commander. Hij is een krachtige mythe geworden, wat nog werd versterkt door wat politici en diegenen die aan de “touwtjes trekken” vertelden in hun bewering dat ze tegen hem waren.

Net als Orwell’s Emmanuel Goldstein, kan zijn gezicht af en toe aan het grote publiek getoond worden om een twee minuten durende haat op te roepen, een bevrijdende projectie van woede op een lege afbeelding. We weten hoe we moeten sissen zodra zijn foto voor onze neus bungelt en we juichen zodra we horen dat hij dood is. Maar voor altijd blijft de spanning dat hij nietsontziend is, dat hij meedogenloos is en dat de enige manier om hem te stoppen de overgave van onze rechten en vrijheden zal zijn. Zelfs na zijn dood wordt ons verteld dat hij en zijn mytische leger van aanhangers, waar hij over geregeerd zou hebben, een duidelijk en absoluut gevaar voor onze samenleving oplevert en daarmee de onophoudelijke oorlogen tegen de abstractie in stand houdt;

.

Het enige wat we met zekerheid kunnen zeggen is dat Osama Bin Laden als personage nu is gedumpt met een vergezocht uitvaartverhaal wat hem met een mythische rol in een tekenfilm niet zou misstaan. Zelfs nu al wordt het publiek voorbereid op plaatsvervangende mythes, een samenraapsel van vergelijkbare tot de verbeelding sprekende personages die niet meer of minder in verband staan met de gevestigde Westerse inlichtingendienst dan Osama zelf.

Maar nu, na wakker geworden te zijn uit de 10-jaar durende nachtmerrie van de Osama Bin Laden fabel, is het publiek weer gewillig om direct terug in slaap te vallen? Of gaan ze de officiële berichtgeving in twijfel trekken die ten grondslag liggen aan alle grootschalige gebeurtenissen, berichtgeving die steeds meer betrokkenheid van de overheid in onze levens ten doel heeft gehad, de uitwassen van agressie die zich verspreidt over de hele wereld en een zich steeds verder verbreidende politiestaat?

Het is een belangrijke vraag en eentje die heel snel beantwoord moet worden nu het publiek nog alert en sceptisch is over een overheid die hen keer op keer heeft voorgelogen en die datzelfde publiek heeft geweigerd ook maar een greintje bewijs te leveren voor de grootste mensenjacht uit de geschiedenis van Amerika die is uitgelopen op de vernietiging van bewijs van alle inlichtingen, Osama Bin Laden zelf.

Ingeval het publiek er voor kiest om terug in slaap te vallen en het ruimschoots gedocumenteerde bewijs van zich afzet, dat de hele oorlog tegen terrorisme een facade is en is opgezet door dezelfde mensen die zeggen dat ze tegen terrorisme vechten, zullen we nooit wakker kunnen worden uit welke nachtmerrie dan ook die nog voor ons in petto hebben.

Vertaald door het vertalerscollectief.

Oorspronkelijke bron: The Corbetreport