politiek 2017De laatste weken staan in het teken van de verkiezingscampagnes, dat is aan alles te merken. Politici van links naar rechts rollen van rechts naar links over het beeldscherm om de onnozele kiezers te paaien met, zoals elk jaar weer, loze beloftes. Ik heb vorig jaar de respectabele leeftijd van 50 jaren mogen aantikken en volg het politieke spelletje vanaf mijn 20 ste levensjaar. De jaren ervoor stemde ik wat mijn vader stemde want dat was altijd goed.

Later wist ik natuurlijk beter. Pa geloofde heilig in de politiek en was ervan overtuigd dat deze mensen daadwerkelijk voor ons zo goed hun best deden. Ma interesseerde het eigenlijk niets, zolang de wasmachine het maar deed en ze de boodschappen die ze nodig had voor haar 11 koppige gezin kon betalen. Vader stemde altijd PVDA want hij was arbeider, zo had hij zelf thuis geleerd en gaf hij door aan zijn 6 zonen en 3 dochters. Doordat mijn oudste broer een fervent VVD ‘er was ontstonden er wel eens ruzies binnen het gezin. Hoe kon de oudste in vredesnaam stemmen op die kapitalisten? Hij was nota bene zelf ook maar een gewone arbeider! Afijn, tafereeltjes die velen wel zullen herkennen. Aanvankelijk stemde ik dus ook PVDA met als achterliggende gedachte dat deze partij het wel zou opnemen voor de werkende man en vrouw. Tot mijn grote verbazing deed deze partij dit niet maar deed ze precies wat de voorgaande partijen hadden gedaan. Ook opvolgende kabinetten bleken hun verkiezingsbeloftes niet te houden en gingen verder waar de vorige kabinetten gebleven waren. Zag ik dat nu goed? Maakt het helemaal niet uit op wie ik stem? De twijfel sloeg mij om het hart. Waarom al die poeha, maandenlang debatten op TV, kranten vol met melige stukken, beloftes en berekeningen waar vervolgens niets mee gedaan werd. In mijn ogen werden politici van landsdienders binnen enkele kabinetten een soort verkopers van bewust vertelde onwaarheden. Zodra de nieuwe regering gevormd was werden alle beloftes terug gezet in de koelkast, in alle rust wachtend op de volgende verkiezingen, dan zijn ze weer nodig.

In die 30 jaren van politiek zijn mij nog een paar zaken opgevallen waarvan ik niet begrijp dat de meerderheid van de bevolking ze toelaten. De politiek, in welke vorm dan ook, zou de belangen van de burgers moeten uitdragen, ze zitten er immers in opdracht van ons, althans dat denken de meeste mensen. Nu ben ik erachter dat deze stelling compleet debiel is. De politiek is in het leven geroepen om de bovenklasse van onze samenleving te beschermen. Om zaken die het daglicht normalerwijze niet kunnen verdragen, politiek verkoopbaar te maken. De politiek is er ook om de samengeraapte belastingen zo te verdelen dat de gemiddelde burger er nooit wijzer van wordt maar een kleine selecte groep elk jaar beter.

Wat als er geen politiek zou zijn?

Ik vraag mij hardop af of wij als samenleving onze spaarpot ( belastinggelden etc. ) zouden gebruiken voor bijvoorbeeld oorlog als wij die centen zelf konden verdelen. Ik vraag mij ook af of de samenleving elk jaar weer de honderden miljoenen aan koningshuis en beveiliging zou uitgeven. Ik meen, als mens kijk je naar wie de centen het hardst nodig heeft en verdeelt de centen ook op die manier. Toch werkt het zo niet. Zij die de centen het hardst nodig hebben worden door alle regeringen, elke periode weer, het hardst getroffen. En oh wee als je eens een maandje ergens een premie niet kan betalen, dan ben je het spreekwoordelijke haasje en gaat als je niet goed op let, je kop eraf! Vroeger stuurde de koning zijn soldaten op je af en namen ze mee wat ze nodig dachten te hebben, of je nu nog wat te eten had of niet. Vandaag de dag is dat niet anders, als je een probleem hebt in dit land, vooral als dat financiële problemen zijn, dan is de bok goed vet! Met de meest gruwelijke middelen stalken bedrijven, banken en overheidsinstanties je. De overheid schermt zelfs met boetes die zo ongelooflijk hoog zijn in ons land dat één zo’n boete je hele leven kan ruïneren. Ik heb er zo eentje liggen. Als je het verhaal erachter hoort val je waarschijnlijk van je stoel.

Een fikse boete, wat nu?

In 2015 liep het financieel niet zo als het zou moeten. Daardoor wordt er wel eens een premie iets later betaald, later maar wel altijd betaald. Dit gebeurde mij ook, het betrof een autoverzekering van 32,50 per maand. De verzekeraar, VKG genaamd, werkt met tussenpersonen. Die tussenpersonen kunnen bellen en schrijven met de verzekeraar VKG, de klant kan dit niet, die wordt afgeschermd. Veel te laat kreeg ik van mijn tussenpersoon een email met de boodschap dat er één premie afgelopen jaar was weggevallen en daardoor mijn autoverzekering was opgeschort. Dit wilde ik natuurlijk zo snel mogelijk recht zetten maar het leed was al geschied. Een dag later kreeg ik namelijk een mooie brief van de RDW. Ik had een auto en die was volgens een registercontrole onverzekerd gebleken, boete, maar liefst 400 euro en niet te vergeten de 7 euro illegale schrijfkosten er bovenop. De verzekeraar was onbereikbaar en de tussenpersoon niet voor rede vatbaar, het was immers mijn verantwoordelijkheid om voor de rekeningen zorg te dragen, niet de zijne, werd mij te kennen gegeven. Ik wees hem op het feit dat de brief waarin hij aankondigde dat ik een premie gemist had veel te laat was verstuurd en beriep mij op zijn zorgplicht, dit werd met hoongelach ontvangen. Dagenlang had ik moete bellen om de tussenpersoon te pakken te krijgen want inmiddels reed hij met tourbussen naar Disney op en af want zijn bedrijf liep niet meer zo lekker. Natuurlijk bezwaar aangetekend en het OM alle informatie gegeven die ik had rondom dit gebeuren. Het OM heeft zich geen één keer de moeite genomen om mijn argumenten te lezen of te beantwoorden. Ik kreeg gewoon een computergetekende brief terug dat ik moest gaan betalen. Nogmaals, het betreft hier een heel jaar premiebetalingen waar één premie weg gevallen was. Een normaal bedrijf schuift dan simpelweg de achterstand door naar de volgende maand om de klant te beschermen van dit soort uitwassen. Vanzelfsprekend ook een beroep gedaan op de politiek in deze maar nul gehoor, het was nog geen verkiezingstijd wellicht!

De politiek heeft wel regels gemaakt die het tussenpersonen en verzekeraars mogelijk maken iemand het mes op de keel te zetten maar hebben geen wetten die de de burgers beschermen als er onregelmatigheden zijn. Je zult nu zeggen, je kunt toch naar de rechter stappen. Ja, dat kan maar vergeet niet dat wanneer je het gelijk niet krijgt, de kosten van de procedure ook voor jouw rekening zijn. Voor de gewone man en vrouw is het recht nog maar mondjesmaat te halen. Heb je en flinke portemonnee, dan kun je het recht wel benaderen. Recht halen is dus inkomensafhankelijk en maakt mij een tweederangs burger waarmee de Nederlandse grondwet geschonden wordt. Volgens de grondwet is elke Nederlander in beginsel gelijk. Maar dan komen de uitzonderingen……….

Schulden

Al die mensen die grote schulden hebben die ontstaan zijn door de kredietcrisis waar zij zelf helemaal niets aan konden doen. Wat is daarmee? Je hebt een huisje, doet het goed, kunt de boel betalen maar dan ineens ontstaat er een kredietcrisis. De politiek had het zo geregeld. De grote instanties zoals banken en megabedrijven werden snel geholpen met geld dat blijkbaar uit het niets kwam want er zou geen geld zijn. Toch werden er miljarden geleend aan banken en andere instellingen en bedrijven. Dit met de wetenschap dat het net die banken waren die grotendeels de oorzaak waren van de kredietcrisis. De burgers, die geen enkele blaam troffen werden echter niet geholpen. Die moeten maar bloeden. Het ene na het andere gezin werd op straat gezet, huizen werden door banken verkocht, kinderen werden weg gehaald bij hun ouders en ga zo maar door. De politiek heeft ook hier weer laten zien dat ze schijt heeft aan de burgers want als de nood aan de man is kijkt de gehele politiek, inclusief die geblondeerde vreemdelingenhater met zijn Henk en Ingrid gelul, de andere kant op.

De leugens van de politiek

Buiten de gangbare leugens die de politiek ons elke 4 jaar verkoopt is afgelopen jaren gebleken dat onze politiek beter kan liegen dan wij van ze gedacht hadden. Ze logen over MH-17, ze logen over Oekraïne, ze logen over Irak, ze liegen over Syrië, ze liegen over Rusland, ze liegen eigenlijk over bijna alles. Google daar zelf maar eens op als je dat nog niet gedaan had!

De politiek als beschermer van oplichters

Toen mijn moeder stierf wist ik dat ze gestorven was aan de gevolgen van de behandeling tegen longkanker. Ik heb het hele traject van diagnose tot de dood meegemaakt. De artsen zeiden dat er maar één oplossing was en dat was chemo en bestraling. Ik wist dat er veel meer methodes waren maar die worden niet goed gekeurd door de politiek. De farmaceutische lobby bijvoorbeeld is zo machtig dat de politiek niet eens durft om farmaceutische behandelingen nader te onderzoeken. Om mij heen genezen mensen van kanker door het gebruik van alternatieve middelen zoals de Wilde abrikozenpit, CBD olie of THC olie. Geen van de kennissen en vrienden die hierdoor genezen zijn hebben in hun medische rapport staan dat ze genezen zijn door één van die middelen. Dat mag niet van de farmacie en de politiek die steunt dit. Ik ga misschien wel ver maar de dood van mijn moeder is mede te danken aan de lafhartige opstelling van de politiek! Oudere mensen geloven een witte jas, maakt niet uit wat die roept of zegt, voor hen is dat een autoriteit. Net zoals de politieke figuren voor ouderen nog steeds hoog aangeschreven figuren zijn die je met meer respect dan een ander moet bejegenen. Hier maakt de politiek dankbaar gebruik van.

Wat voegt de politiek toe?

Om deze vraag te beantwoorden kan ik heel erg kort zijn. Niets!

Nieuwe partijen, is dat de oplossing?

Je moet je eigen partij oprichten, wordt er al snel geroepen als je stelt dat de politiek niet deugt. Precies, als je niet met ze kan leven kun je maar beter een van hen worden? Bullshit! Ik zal maar eens de woorden van de president van de vrede er nog maar eens bijhalen, CHANGE! Wij moeten simpelweg af van dit politieke apparaat want het heeft nooit gedaan waarvoor het zou moeten dienen! Als iets niet functioneert, kun je proberen het te repareren maar als de fouten zo groot zijn, kun je het beter afbreken en overnieuw beginnen. Dat is het enige redmiddel. De politiek moet compleet gereviseerd worden. En als wij daar dan toch mee aan de slag gaan, laten wij dan ook dat belachelijke sprookje met de naam Koningshuis meteen aanpakken. Ze hebben geld zat voor de komende 100 generaties, hebben historisch gezien minder recht van spreken dan een willekeurige andere allochtoon ( want dat zijn ze, allochtonen ) en voegen helemaal niets toe aan de samenleving!

Wat dan wel?

Volgens de politiek is het onmogelijk om bij elk groot vraagstuk de bevolking te raadplegen, daarbij vinden de dames en heren politici zichzelf capabel genoeg om voor ons die keuzes te maken, die sukkels geven elke 4 jaar weer hun enige stem weg aan een compleet vreemde op een of ander lijstje. Dat kruisje wat je zet op dat papiertje betekent niets anders dan dat je de komende 4 jaren je klep dicht moet houden want je hebt jouw volmacht gegeven om voor jou te spreken en te beslissen. Dit is voor mij reden genoeg om nooit meer te gaan stemmen. Ik wil recht van spreken hebben en heb dit dus ook. Iedereen die stemt heeft dat recht niet meer!

In Zwitserland bijvoorbeeld wordt wel bij elk groot besluit de bevolking geraadpleegd. De uitkomst wordt steeds geaccepteerd door de politiek want zij vertegenwoordigen de wil van het volk en niet andersom. In andere landen beweren ze dat dit onmogelijk is. De technieken zijn vandaag de dag zo vooruitstrevend dat het een kleine moeite is om iedereen te laten stemmen over een voorgesteld vraagstuk. Het is de onwil van de politiek die dit verhindert, niet de techniek! Zo verliezen ze hun macht en wordt een stem weer iets om trots op te zijn. Dat wil de politiek met alle middelen die ze tot hun beschikking hebben voorkomen. Dat wij met zijn allen zelf kunnen bepalen hoe dit land vorm te geven, waar het geld aan wordt uitgegeven en wie wij wel of niet welkom heten. Mensen die vooruitgang in de weg staan zouden meteen uit de politiek verwijderd moeten worden.

Dan zou het echt eens bal zijn in Den Haag!

quote by arthur schopenhauer