complotOveral op het internet lees je verhalen over een donkere kliek elite die wereldheerschappij nastreven ten koste van het "gewone" volk. De nieuwe wereld orde heet het plan dat beetje bij beetje vorm begint te krijgen. Als een kikker in een pannetje koud water dat gelijkmatig verwarmd wordt sukkelt de man en vrouw in de straat langzaam maar zeker in een diepere slaap en vergeet daarbij dat zijn of haar toekomst op het spel staat. Tja, het internet, dat moet je met een korreltje zout nemen nietwaar?! Als je echt wilt weten wat er gaande is in de wereld zul je moeten kijken naar de gangbare nieuwskanalen die blijkbaar het alleenrecht hebben op de waarheid.

 

Vreemd genoeg is het makkelijk aan te tonen dat net die reguliere kanalen steeds maar weer zaken anders voorspiegelen dan ze in werkelijkheid zijn. De kijker, lezer, luisteraar wordt met halfslachtige informatie, gekleurd nieuws, belangenverstrengelende leugens bezig gehouden. Ondertussen komt het grote complot steeds dichter bij de grande finale. De rechten van burgers wereldwijd worden systematisch en met rasse schreden beknot, land voor land, overheid na overheid voert dezelfde kromme wetten in en schaft wetten die de burger beschermen stilzwijgend af. Is er sprake van een grootschalig complot tegen de mensheid? Bekijk deze video maar eens aandachtig en bepaal zelf in hoeverre wij voor de gek gehouden en men hier kan spreken van een allesomvattend complot.

 

Als je het dan al niet wilt aannemen van de verslaggevers op het internet, in deze documentaire komen vele grote namen voorbij die het niet onder stoelen of banken steken dat er een fin.elite is die alles naar hun hand zet ten koste van de gewone man. Zelfs oorlogen met miljoenen slachtoffers worden er gevoerd enkel voor de winsten van deze groep psychopaten. Met de kennis van deze docureeks en de getuigenissen van vele grote namen waaronder een ex premier, minister van buitenlandse zaken, krantenmagnaat etc. zouden wij massaal een blok kunnen vormen en verlangen dat deze mensen aftreden opdat de samenleving vorm gegeven kan worden zoals de mensen het willen, en niet zoals de fin.elite dit wil.

Lees ook: Elite ontmaskerd, grootste witwasoperatie ooit!