shutdown vsAmerika is gesloten. Onze nieuwskanalen vertellen ons dat dit te maken heeft met het schuldenplafond en de in te voeren Obamacare waar de meeste Amerikanen fel tegen gekant zijn.

 

Andere bronnen vertellen echter een ander verhaal. Een verhaal dat ongetwijfeld door velen als complottheorie aan de kant gezet zal worden maar te ingrijpend is om niet te publiceren. Volgens enkele bronnen hebben verschillende autoriteiten die daartoe bevoegd zijn geprobeerd Obama te arresteren. Obama zou daar op voorhand lucht van gekregen hebben en heeft de officieren die met de arrestatie belast waren allemaal laten afschieten. De media doet vervolgens het incident af als het zoveelste schietincident van een lone wolf. Gisteren heeft zich echter weer een incident voorgedaan in de hoofdstad van de VS. Is er meer aan de hand dan wij momenteel te horen krijgen van onze media?

shutdown vs

Een korte vertaling van een aangeboden stuk over de tot nu toe vermeende arrestatie van Obama.

“In de politiek gebeurt niets zomaar, al er iets gebeurt kun je er gif op innemen dat het georganiseerd werd”. Franklin D.Roosevelt.

Civiele diensten en militaire diensten werden beschoten en gedood door Obama in het zogenaamde Washington Navy Yard Shooting incident. Waarom? Agenten van het militaire CID (Criminal Investigation Command ) ontdekten een samenzwering van de Obama administratie om een nucleair wapen af te laten gaan in Washington als valse vlag operatie. Officials van het NCIS (United States Naval Criminal Investigative Service ) en het VS kantoor van de Provost ( beide met kantoren op de marinebasis ) hadden Obama gedreigd te arresteren voor het organiseren van een aanval op Syrië zonder toestemming van het Amerikaanse congres gevolgd door een nucleaire valse vlag aanslag in Washington DC. .  The Office of the Provost is on the second floor of Building 34, One First Avenue, Charlestown Navy Yard and NCIS is located at 716 SICARD STREET SE, SUITE 2000, WASHINGTON NAVY YARD, DC

Het NCIS is het voornaamste wetshandhavingorgaan van de marine binnen de VS. Ze onderzoeken activiteiten die tegen de Amerikaanse marine gericht zijn en hun personeel, samen met zaken van nationaal belang en contra terrorisme zaken. Een valse vlag aanslag is een daad van verraad en wordt gezien als een oorlogsdaad tegen de VS. Als de Amerikaanse marine of mariniers betrokken zijn bij een mogelijke valse vlag aanslag, dan moet het NCIS en hun agenten van het CID verplicht onderzoek te doen en actie ondernemen om de eventuele acties te ondermijnen en te voorkomen.

In de VS heeft de provost de macht en de autoriteit de president te arresteren en op te sluiten als voldoende bewijsmateriaal geleverd is.

Als duidelijk is dat de president van de VS verraad gepleegd heeft roept de voorzitter een besloten vergadering bijeen ( in dit geval op de marinebasis waar het incident plaats vond ) om een stemming onder de stafleden te houden. Zowel de provost van het leger als de marine moeten aanwezig zijn bij deze stemming. Elke militair in de VS doet de volgende eed; : .... to support and defend the Constitution of the United States against ALL enemies, foreign OR DOMESTIC.” Voordat ze tot arrestatie over kunnen gaan moeten ze de feiten zodanig voor elkaar hebben dat er geen plek meer is voor twijfel. Als die twijfel aan de kant geschoven is moeten 10 tot 12 hoog geplaatste officieren van de verschillende afdelingen de president aanhouden daar waar hij zich op dat moment bevindt, desnoods met geweld en hem arresteren. Meteen daarna moeten het Witte huis en alle noodzakelijke partijen op de hoogte gebracht worden van de arrestatie. Obama’s reactie op de dreigende arrestatie was een aanval op de 12 civiele agenten waarbij uiteindelijk 13 mensen het leven lieten.

Laat je niet neppen met berichten dat een schutter burgers heeft beschoten, zij die gedood werden waren allen lid van het CID. Met hulp van de media heeft de Obama administratie dit onder de pet weten te houden.

Volgens verschillende bronnen zou Obama al op 30 september 2012 een valse vlag aanslag gepland hebben. Er kwam echter informatie vrij waardoor de administratie van Obama het plan niet doorgezet heeft. (COG planning for and preparing Washington DC nuclear detonation false flag event.)

Voormalig Department of Homeland Security Secretary Janet Napolitano ABC News Aug 27, 2013:  “A massive and “serious” cyber attack on the U.S. homeland is coming, and a natural disaster — the likes of which the nation has never seen — is also likely on its way.

Voor mensen die denken dat een nucleaire aanval op eigen land onmogelijk is?  Er liggen officiële plannen die dit mogelijk maken.  http://www.fas.org/irp/agency/dhs/fema/ncr.pdf 

Bron: http://presscore.ca/2012/?p=9197

Wel nu. Wat is waar? Ik weet het niet maar wilde jullie deze informatie niet onthouden.

Maar dat er iets speelt dat groter is dan de media willen doen lijken is wat mij betreft duidelijk. Voor zover ik het kan overzien is het heel erg lang geleden dat een president van de VS zijn oorlogsplannen gedwarsboomd zag. Er broeit iets binnen de gelederen van de Amerikaanse overheid. Benjamin Fulford schrijft al maanden dat er tweespalt is ontstaan tussen meerder Amerikaanse militaire organen, zo ook het Pentagon. Gaat Fulford gelijk krijgen? Wij volgen dit nieuws op de voet en laten het weten wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn.