financial terrorismHoera, de kogel is de kerk, de Grieken hebben een deal! Dat is de boodschap die ons vandaag blijkbaar allemaal blij moet maken. Maar wat houdt deze deal feitelijk in? Is het een zegen of is het een verlenging van de vloek?

Het financiële bankstertrio ECB, IMF en de Europese commissie hebben een deal afgedwongen met Griekenland, althans met de vertegenwoordiger van de Grieken in de persoon van Tspiras. Vorige week nog stemden de Grieken massaal tegen nieuwe bezuinigingen. Met die boodschap in zijn broekzak mocht Tspiras nieuwe onderhandelingen aan gaan met het criminele trio. Is Tspiras doof of speelt hij een sluw spel? Veel collegae vallen vandaag over de man heen, verrader, samenzweerder en nog wat meer van die termen zie ik op mijn scherm voorbij komen. Misschien ietwat voorbarig die conclusies want eerdere acties van Tspiras hebben laten zien dat hij weliswaar met een bepaald voorstel naar huis komt maar het dan toch steeds weer laat afhangen van wat de rest van Griekenland hiervan vindt. Waarom zou het deze keer anders zijn?

bonaparte

Al eerder heb ik erop gezinspeeld dat uiteindelijk de burgers de dienst uitmaken in Griekenland en niet een paar mensen die aangesteld zijn door die burgers. Laten wij dus eerst even afwachten hoe de Griekse bevolking reageert op de nieuwe ( oude wijn in nieuwe zakken ) voorstellen.

Zoals je mag verwachten van de financiële terroristen van de Trojka willen ze Griekenland niet alleen een nek klem aanleggen maar doen ze er nog een uurtje waterborden bovenop want tja, zo zijn ze….onze ondemocratisch tot stand gekomen financiële instituten die geleid worden door ongekozen en ongewenste personen. Alle eerdere voorstellen van de Grieken om het geld daar te halen waar het terecht gekomen is, bij de banken en grootverdieners van het land, werden systematisch door de Trojka weg gewuifd. Zo werkt dat niet! De leningen die de Trojka verstrekte werden niet aangewend ten behoeve van de bevolking maar om banken en grootverdieners te spekken. Er is geen Griek die daar ook maar 1 euro van gezien heeft. Er werd dus geen STEUN gegeven aan het Griekse volk maar de banken werden uitgekocht, dat uitkopen werd verkocht als steun aan de Griekse bevolking en die steun is zelfs geen steun maar een ordinaire lening met heel veel rente. Er is dus geen enkele reden voor de Grieken om te gaan betalen aan een ordinaire wurglening waar zij zelf de vruchten niet van hebben geplukt. Ik meen, zou jij betalen? Je huisbaas krijgt een financiële injectie om het huis op te knappen, steekt zich die injectie in zijn eigen zak, verdeelt hier en daar wat onder vrienden en legt de rekening neer bij jou, de huurder. Wat zou jij dan zeggen?

global banksters

Vreemd gegeven is dat al die tijd geen deal tot stand kwam maar dat na deze week, toen Obama liet weten dat er nu iets bereikt dient te worden ineens een deal uit de hoge hoed getoverd werd. Dit verontrust mij nogal. De laatste maanden en weken worden steeds meer Amerikaanse soldaten in de vorm van NATO eenheden naar Europa gebracht, allemaal onder het voorwendsel dat er een dreiging vanuit Rusland zou zijn. Waar nu, na ruim 1 ½ jaar nog steeds geen splinter bewijs voor geleverd is. Er ligt nu zelfs een uitgewerkt Amerikaans plan om nog meer militairen naar Europa te brengen en niet aan de grens met Rusland, dat als drogreden wordt genoemd om Europa te militariseren, maar in Duitsland, een land dat al sinds WO2 bezet wordt door de VS. De reden achter het Amerikaanse plan voor meer soldaten is om snel in te kunnen grijpen bij een crisis. Ze vertellen er alleen niet bij wat ze met een crisis bedoelen. De meesten van jullie zullen denken dat ze met crisis het gebeuren in Oekraïne bedoelen en de vermeende dreiging vanuit Rusland, ik denk echter dat ze iets anders bedoelen. Mocht de Griekse bevolking zich verzetten tegen het nieuwe voorstel van de Trojka, en geloof mij, dat zullen ze zeker gaan doen, dan zou de VS zomaar soldaten kunnen inzetten in Griekenland middels een NATO – interventie macht om het criminele financiële stelsel te beschermen. Dat is waar het volgens mij over gaat. Vergeet niet dat Amerika ( NATO ), de vechtclub is van de banksters die hun oorsprong in Europa, Engeland hebben en de banden die zij weer hebben met de Jezuieten in Vaticaan. Deze drie eenheden hebben een gezamenlijke vlag, hebben nog wat andere bijzondere kenmerken zoals allemaal een eigen vrijstaat, los van het land waar ze zich bevinden. Washington DC, Vaticaan en Inner City London. Onderstaande documentaire zal daar wat meer licht op schijnen als je hier nog nooit over gehoord hebt.

In 2010 schreef onze toenmalige buitenlandcorrespondent, Henk Ruyssenaars hier al over.

En hoe is Griekenland eigenlijk aan die enorme schuldenlast gekomen, zijn wij dat ook vergeten?

OOk de Islamitische Staat is een vechtclub van de elite. Ze hebben zelfs een eigen opnamestudio alwaar ze de onthoofdingsfilmpjes opnemen en verspreiden.

Dus mijn vraag is. Staan wij aan de vooravond van een militaire coup in Europa? Een coup om de financiële belangen van de elite te waarborgen? Is dat de ware reden voor de NATO troepenopbouw in Europa die nu al weer een paar jaar aan de gang is?

Wat wij voor onze eigen ogen zien gebeuren is dat ooit soevereine naties niet meer bestuurd en gecontroleerd worden door democratische overheden maar door de opgedrongen EU, die aantoonbaar enkel de belangen behartigt van de ondemocratische financiële instituten zoals de ECB en het IMF. Het gaat alleen nog maar over geld. In geen enkel stuk dat van de EU komt, uit de gelederen van de ECB of het IMF staat iets geschreven over de belangen van de bevolkingen. Het gaat alleen nog maar over geld waarvan wij bovendien nu allemaal zouden moeten weten dat dit uit het niets gecreëerd wordt. Waarom dan mensen zo laten bloeden voor geld dat uit het niets komt? Waarom net zoals nu in Griekenland en het laatste voorstel van de financiële terroristen, alle door het volk opgebouwde en betaalde bedrijven en instituten privatiseren? Wat niets anders betekent dat men deze door de bevolking bekostigde bedrijven en instituten voor een appel en een ei verkoopt aan de hoogste bieder. Het is een beetje hetzelfde als de zwerver zijn schoenen afpakken.

De nieuwe regeling, waar het Griekse volk ongetwijfeld tegen zal ageren, en terecht, behelst ook dat er een pakket ter waarde van maar liefst 50 miljard klaar staat om de Griekse banken ( Rothschildbank ) te herkapitaliseren. Wat hebben die banken dan gedaan met de eerdere 350 miljard euro? Waar zijn die dan gebleven? De burgers hebben ze niet, dat kan iedereen zien, het geld ligt ook nergens opgeslagen, het geld is verdwenen in de zakken van bankiers en aanverwante organisaties en personen.

Hier ligt een belangrijke taak voor eenieder die dit stuk of soortgelijke stukken leest. Zodra mensen stellen dat de Grieken lui zijn en dit zichzelf hebben aangedaan, informeer die mensen! Alleen met goede informatie kun je mensen overtuigen en dat ook dit soort kwesties stelselmatig gebruikt worden om verdeeldheid te zaaien, in dit geval tussen de Griekse burgers en de rest van Europa. Iedereen kent het gezegde, twee honden vechten om een bot en de derde gaat ermee vandoor…. zo werkt de elite.

Inmiddels heeft Rutte het Nederlandse volk laten weten dat hij gefaald heeft want die zogenaamde steun, dat feitelijk een lening is die al terug betaald wordt door de Grieken zelf, zal ook elke Nederlandse burger geld gaan kosten. Rutte, leg dat eens uit? De Grieken betalen toch deze schuld? Het hele land is de afgelopen 5 jaren uitgekleed tot op het bot en nu worden alle staatsbedrijven en instituten verkocht zodat de Grieken geen baas meer zijn in eigen land. De nieuwe bazen heten ECB, IMF en EU, kortom, de financiële elite. Misschien kan je daar de onderste steen van boven krijgen! Rutte, jij bent net als de rest van het establishment een smerige gluiperige rat in driedelig pak die niet alleen zijn eigen volk verraadt maar alle volkeren van Europa. Net als jouw voorloper Balkenende kies jij het pad van de minste weerstand, althans, dat denk je. Het lijkt misschien alsof de meerderheid van het Europese volk zich neerlegt bij wat jullie elitaire bazen jullie allemaal laten uitvoeren maar er komt ergens een moment van bezinning bij dat volk van Europa. Zodra jullie net iets teveel pushen, teveel landen in de ellende gestort hebben, teveel burgers aan de bedelstaf gebracht hebben, zal alles wat jullie nu doen terug komen. Dat moment zal niet lang meer op zich laten wachten want na Griekenland zullen er meerdere landen komen die de nek klem niet meer kunnen verdragen. Die zich los zullen wrikken en in opstand zullen komen. Het broeit nu al onder de bevolking. Hardwerkende mensen die hun schamele pensioentje elk jaar verder zien slinken terwijl de elite zich baadt in weelde en luxe. Er is nu nog plaats voor rede maar ik voorspel jou en je gluiperige vrienden, die tijd zal snel verstrijken en dan is het voor jullie D- Day!

Dan zullen de mensen in opstand komen en terugnemen wat oorspronkelijk van hen is, ze zullen hun soevereiniteit terug nemen zonder dat jullie er iets aan kunnen doen. Jullie zullen vervolgd worden door volkstribunalen, er zal op jullie gejaagd worden zoals er op oorlogsmisdadigers uit de nazi tijd gejaagd is. Het IJslandse voorbeeld zal niet vergeten worden maar zal als voorbeeld gebruikt worden hoe om te gaan met tuig zoals jullie. Jullie onderschatten de macht van het volk. Jullie hebben wapens maar wij hebben een haast oneindige voorraad goed gemotiveerde soldaten die niet vechten voor volk en vaderland maar voor zichzelf, voor hun voortbestaan, voor hun gezin en dierbaren. Die kracht is de sterkste kracht die bestaat. Dat bewijzen de dappere mannen en vrouwen in Oost Oekraïne, in Yemen, In de bezette gebieden van Palestina en vroeger Vietnam. Jullie kunnen niet winnen van de liefde en saamhorigheid. Jullie zijn totaal hulpeloos zonder ons. Zonder ons zijn jullie absoluut niets. Zodra dat besef bij genoeg mensen is doorgesijpeld kan het feest beginnen. Ik kan niet wachten tot de dag dat de mensheid het juk van financieel terrorisme van zich af zal werpen en zal tot die tijd als een luis in jullie pels verslag doen van jullie criminele handel en wandel.

paranoid