genezen groot -   Een groter gevaar dan het terrorisme: De erosie van onze democratische instituties.

-   Duitsland blokkeert betere databescherming in Europa.

-   Burgerinitiatief E.U.: Referendum kan, maar met 300.000 handtekeningen.

-   Europawijd protest tegen vrijhandelsverdrag heeft succes.

-   Europarlement stemt voor genetisch gemanipuleerde honing.

Worden Eurocommissie- en parlementsleden omgekocht?

Het bijdraaien van de Europese Commissie inzake het vrijhandelsverdrag TTIP met de V.S. is voor de democratie een enorme overwinning. Mijn intuïtie zegt dat dit een uitermate belangrijk keerpunt zal blijken waarbij de greep van de illuminati op het wereldgebeuren in één klap beduidend minder wordt. Ik zie hun macht langzaam maar zeker als zand door hun grijpgrage vingers glijden, totdat er niets, maar ook helemaal niets meer van overblijft.

In het boekje 'YODA-Ein medizinischer Insider packt aus' geeft een van de illuminati-leiders toe dat ze hun pionnen en medewerkers in alle regeringen en grote organisaties hebben.

Het toegeven van de Commissie aan de druk van de Europese burgers via petities en N.G.O.'s zoals milieuorganisaties, die de Amerikaanse chloorkippen, glyfosaat en genetisch gemanipuleerde zaden buiten de grenzen willen houden en niet akkoord zijn om de soevereiniteit van de Eurolanden aan de Amerikaanse bedrijven te verkopen is naar mijn gevoel daarom te vergelijken met de val van de Berlijnse muur.

Natuurlijk heeft dat in 1989 ook niet in een klap alle Oost-Duitse problemen opgelost. Door een verkeerde aanpak toen bestaat er vandaag de dag ginder nog grote ongelijkheid en industrieel verval en mede daarom veel aanhang voor het Neonazisme. Dus zullen alle Europese problemen ook niet snel worden opgelost. Wel kunnen we dit proces beduidend versnellen.

Om terug te komen op het fenomeen illuminati: Het gros van de mensheid heeft van hun greep nog helemaal geen benul. Hoe kan het anders? Als je slaapt heb je niet in de gaten wat er om je heen gebeurt. De afgelopen decennia hebben de media hard meegeholpen om de mensen vooral niet te wekken. De onthullingen van klokkeluiders werden meewarig als 'samenzweringstheorieën' afgedaan. Maar de laatste tijd wordt ook de gewone pers zelfstandiger en mondiger. Er gaat geen dag voorbij of de media berichten over alle mogelijke wantoestanden in politiek en bedrijfsleven. Het klimaat verandert langzaam, journalisten voelen zich vrijer en lijken minder aan handen en voeten gebonden dan vroeger het geval was.

Phil Zimmerman, de vader van de PGP versleutelingstechniek zegt in een interview met 'Der Spiegel' dat naar zijn mening de mensen er alle redenen toe hebben om verontwaardigd te zijn. Als de NSA alles over iedereen verzamelt dan is dat niet goed voor de democratie. 'Natuurlijk zou het mij ook storen om te weten dat de Chinezen mijn telefoon afluisteren. Maar ik hoef me daarbij geen zorgen te maken dat die mijn deur zullen intrappen om mij te arresteren. Als de NSA hun informatie deelt met regeringsinstanties van andere landen' (en dat doen ze), 'dan kunnen die instanties ook hun eigen burgers bespioneren'. (En dat doen ze ook ...)

Der Spiegel: 'Na het Prism-schandaal is er in de V.S. ook niet veel veranderd. Interesseert het bij jullie niemand'? Zimmermann: 'We moeten zien dat we de mensen zover krijgen dat ze geïnteresseerd raken. Er zijn bij ons Burgerrechtorganisaties die gerechtelijk tegen onze regering klagen.

Der Spiegel: 'Voelen de mensen zich niet machteloos met die geheime rechtbanken, geheime oordelen en geheime afspraken'? Zimmerman: 'Mensen die zich machteloos voelen verlammen. Ze zouden verontwaardigd moeten opstaan en iets doen. Cynisme kan ook verlammend werken omdat dit mensen ertoe brengt niets te doen. We moeten onze idealen echter verwezenlijken. Het probleem is dat de reactie op 9/11 is doorgeschoten. Er is totaal dwaas op gereageerd. Zoals de zaken nu zijn is er nog maar weinig nodig om tot strafvervolging over te gaan omdat als alles uit het verleden opgeslagen ligt, er snel iets kan worden gevonden wat mogelijk illegaal was.

Een groter gevaar dan het terrorisme: De erosie van onze democratische instituties.

De journalist van het blad vraagt ook of 'versleuteling' überhaupt nog te vertrouwen valt. Zimmermann antwoordt dat zijn methode ook door de Amerikaanse regering, het militaire apparaat en de geheime diensten wordt gebruikt en op 'Open Source' berust. Ieder kan zien dat er daarin geen achterdeuren zijn ingebouwd. Zijn bedrijf Silent Circle biedt zekere telefoongesprekken en tekstberichten aan. Zimmermann: 'We hebben allemaal iets te verbergen. Er zijn delen van ons leven die privé moeten blijven, bijvoorbeeld onze medische gegevens. We staan momenteel voor een groter gevaar dan het terrorisme: De erosie van onze democratische instituties'.

En juist om dat gevaar te erkennen is het begin van de oplossing. Dat het klimaat langzaam verandert is vooral te danken aan de dagelijkse verhoging van de frequentie van de trilling op aarde door de Geestelijke Wereld. Dat heeft het mogelijk gemaakt en dat doet het nog steeds, dat al wat vroeger in het geniep plaats vond nu aan het Licht komt. En hoe meer mensen wakker worden hoe minder er zullen zijn die hun schouders ophalen om te zeggen: 'Ik kan hier toch niets aan veranderen`.

Voor een (raadgevend) referendum zijn er, zoals het er nu uitziet, 300.000 handtekeningen nodig. Onder het Burgerinitiatief E.U. zijn tot nu toe 64.000 handtekeningen gezet. Als ieder die getekend heeft er vijf anderen toe kan overhalen zijn die 300.000 zo gezet …

Organisaties als AVAAZ halen in enkele dagen vele miljoenen handtekeningen op en stapelen wereldwijd succes op succes. Dit is naar mijn idee de weg: Massaal reageren als er dingen gebeuren die niet de burgers maar andere belangen dienen.

Ik heb hierboven heel bewust de term 'soevereiniteit verkopen' gebruikt. Ik heb vaker over de ongelofelijke lobbytoestanden in Brussel bericht waar de industrie en grote bedrijven met 30.000 lobbyisten en enorme budgetten ervoor zorgen, dat juist die 'andere belangen` worden gediend. Als je ziet wat de Europese Commissie zoal voorstelt en het Europarlement zoal goedkeurt dan kunnen we ons toch afvragen of Commissie- en Europarlementsleden niet gewoon worden omgekocht. Natuurlijk valt dat niet te bewijzen en dus weten we het niet, maar de ondoorzichtigheid en onwil van zowel de Commissie als ook het Parlement om hier iets aan te veranderen handhaaft toch een enorme schijn van belangenverstrengeling. Of laten we het noemen: 'Het geeft ons te denken'.

2013-10-08--hans peter martin--lobbying kills p1 small

 Hans-Peter Martin

Ook deze situatie kan via massale petities heel snel veranderen. We hebben dankzij het internet nu de mogelijkheid om de macht terug naar de burger te halen, laten we die weg nu ook intensief gebruiken en wat Europa betreft nog voor de komende verkiezingen. Ook Jezus heeft mij herhaaldelijk en met klem gezegd dat we voor onze mening moeten opstaan om onze stem te laten horen.

2013-11-20 150506

De Duits- en Engelstalige homepage van Europarlementariër en klokkeluider Hans-Peter Martin geeft een mooi overzicht van alle wantoestanden in Brussel. Dus hebben we genoeg thema's om mee aan de slag te gaan.

Duitstalig:

http://www.hpmartin.net/

Engelstalig:

http://www.hpmartin.net/english

Het interview met 'Der Spiegel':

http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/pgp-erfinder-phil-zimmermann-ueber-nsa-im-interview-a-924835.html

 

Dat het zo is als het is, O.K. Maar willen we dat het zo blijft als het is?

 http://www.elias-medium.info/NL/

 

Duitsland blokkeert betere databescherming in Europa

De herziening van de databeschermingsregels wordt tot na de verkiezing in mei uitgesteld. Dat kan een aanscherping op de lange baan schuiven. Het Duitse blad 'Der Spiegel' werden documenten in handen gespeeld waaruit blijkt dat het Duitse ministerie van binnenlandse zaken sedert maanden tracht de regels te verzwakken en de hervorming op de lange baan te schuiven. De parlementaire werkgroep 'Libe' wilde er net voor zorgen dat de Europese burgers beter zouden worden beschermd. Dit doordat o.a. persoonlijke data door internet- en telecommunicatiebedrijven slechts aan derde landen zouden mogen worden doorgegeven nadat hiervoor duidelijke Europese wetgeving bestaat.

Tot nu kunnen de Amerikaanse geheime diensten via bedrijven ginder ongehinderd masaal datagraaien in Europa. De 'Libe' werkgroep sprak zich uit om dat zoveel mogelijk te beperken door elk geval apart door de bevoegde autoriteiten te laten goedkeuren. Ook besloot 'Libe' de straffen bij overtredingen gevoelig te verhogen. Bedrijven die de regels aan hun laars lappen kunnen dan veroordeeld worden tot vijf percent van hun jaarlijkse en wereldwijde winst. Dit zou dan ook voor Amerikaanse bedrijven gelden terwijl de V.S. als zodanig wegens overtreding van de wetgeving aan de schandpaal kon worden genageld. Nu met Obama als president en de macht van de republikeinen zullen de politici in de V.S. daarover wel hun schouders ophalen.

Overigens is het zeer de vraag of deze verscherpte regelgeving ooit in werking zal treden omdat Duitsland dit blokkeert.

Bron:

http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/eu-datenschutzreform-blockade-politik-stoppt-scharfe-regeln-a-945085.html

 

Burgerforum

Het burgerforum zal zelf voor 300.000 handtekeningen moeten zorgen voor een raadgevend referendum na besluitvorming parlement.

Een wetsvoorstel dat een raadgevend referendum mogelijk maakt, wacht op dit moment op goedkeuring van de Eerste Kamer. Naar verwachting stemt een meerderheid er nog dit voorjaar mee in. Maar als de wet van kracht is, ligt het initiatief vervolgens bij de burger, niet bij de regering. Een bezorgde burger kan dan een raadgevend (niet-bindend) referendum afdwingen door 300.000 handtekeningen te verzamelen. Er moet dan wel een wets- of verdragswijziging op handen zijn, een referendum moet inhaken op besluitvorming in het parlement.

 

De Volkskrant:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3581984/2014/01/22/Komt-een-referendum-over-de-Europese-Unie-dichterbij.dhtml

Naar mijn idee een hele grote stap in de goede richting.

 

-  Europawijd protest tegen vrijhandelsverdrag heeft succes 

Verrassing in Brussel: Het  gedeeltelijk opschorten van de besprekingen over het vrijhandelsverdrag. Dit om o.a. het gevaar af te wenden dat grote bedrijven individuele lidstaten kunnen aanklagen als hun investeringen gevaar lopen door bijvoorbeeld. nationale milieuwetgeving. Dit is zeker een mijlpaal. Mogelijk zelfs een onomkeerbare ombuiging van de macht terug richting burgers.

Ook 'Bovendien' heeft regelmatig haar stem laten horen uit protest tegen de onzalige plannen van Karel De Gucht en Co.

Begint Brussel langzaam te ontwaken? Lees het hele verhaal in de Volkskrant:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3581387/2014/01/21/EU-schort-onderhandelingen-met-VS-over-handelsverdrag-deels-op.dhtml

Of beter nog in 'Der Spiegel'. Hier wordt een diepere kijk op het thema aangeboden:

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/freihandelsabkommen-protest-gegen-fehlende-transparenz-a-944740.html

 

 - Europarlement stemt voor genetisch gemanipuleerde honing

 Op 15 januari 2014 stemde het Europees parlement met 430 stemmen voor en 224 tegen dat er voortaan genetisch gemanipuleerde organismen in honing mogen voorkomen, zonder dat dit aan de consumenten moet worden duidelijk gemaakt. Dit na massaal gelobby in Brussel. Gemanipuleerde pollen worden daardoor 'natuurlijk' verklaard. Dit is echter in tegenspraak met een oordeel van het Europees Gerechtshof van 6 september 2011 (C-442/09).

Door deze stemming wordt aan bio-imkers het recht ontnomen om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen verontreiniging van hun producten. Eurocommissaris Tonio Borg tracht ons wijs te maken dat goedkeuring van het voorstel ook in het belang van de consumenten is.

De onafhankelijke parlementariër en klokkeluider Hans-Peter Martin antwoordt dat hij de imkers vertegenwoordigt en vraagt aan Borg, wie hij dan wel vertegenwoordigt, daar dat dit onbekend en in zijn ogen daarom verdacht is. (Dit gezien de invloed van de genlobby).

Als je dan naar de reactie van Borg kijkt dan spreekt zijn lichaamstaal boekdelen. Hij wringt zich uiterst zenuwachtig in alle bochten en gaat inhoudelijk nauwelijks in op de argumenten van Martin, laat staan dat hij reageert op de verdachtmaking van zich door de lobbyisten te hebben laten beïnvloeden.

Kijk en luister zelf naar de rede van Borg, het antwoord van Martin en de reactie daar op van Borg.

Bron:

www.hpmartin.net/content/sieg-der-gen-lobby-im-honig-streit

 

Overigens, welke Nederlandse parlementariërs stemden hier voor?

 

 

 ~-~-~-~-~-~


- Een rode kaart voor de Europese Commissie?

De Engelse eerste minister Cameron dreigt uit de Europese Unie te stappen als deze niet wordt hervormd. Bovendien wil hij in 2015 een referendum organiseren over het Britse lidmaatschap. De macht van de Commissie is voor de conservatieven veel te groot. Daarom tracht hij een aantal bevoegdheden in Brussel weg te halen om ze weer bij de nationale regeringen neer te leggen.

Andrea Leadsom vormt met enkele collega's de reformgroep 'Fresh Start'. Deze inofficiële afvaardiging van Cameron bezoeken een aantal lidstaten, waaronder Nederland, waar ze sympathie voor hun plannen verwachten.

Nochtans zijn de regeringen tot nu toe terughoudend, ofschoon parlementariërs er hier en daar wel oor naar hebben.

Naar mijn mening bevatten de plannen van de Britten een aantal positieve aspecten: Ze willen bijvoorbeeld het geld- en tijdverslindend heen en weer reizen van Brussel naar Straatsburg een halt toeroepen en meer democratie. Een groep van lidstaten zou de Commissie een rode kaart moeten kunnen tonen om dubieuze voorstellen van tafel te kunnen vegen.

Voor alles eisen de Britten een einde aan verdere integratie maar ze willen ook toestanden, zoals de Bulgarenfraude onmogelijk maken, door sociale voorzieningen door het thuisland te laten uitkeren voor mensen zonder baan.

Dat de E.U aan reform toe is moge ieder wel duidelijk zijn. Mijn persoonlijke mening is dat het weinig verschil uitmaakt of de belangen van de burgers door Brussel of door nationale regeringen met voeten worden getreden. Verdere integratie is onder voorwaarde dat de Europese burgers deze effectief kunnen controleren m.i. zeker toe te juichen alleen al om dat dit de mensen een stapje dichter bij het eenheidsbewustzijn brengt.

 

Een reform zou naar mijn mening in ieder geval het volgende moeten omvatten:

 

1. De uiteindelijke macht naar het Europese Parlement in plaats van dat die bij de Commissie en de raad blijft.

2. Verbod op het werk van de 30.000 lobbyisten in Brussel om het omkopen van Commissie- en parlementsleden onmogelijk te maken.

3. Referendum over alle nieuwe wetsvoorstellen naar Zwitsers voorbeeld.

3. Verbod op de invoer van alle genetisch gemanipuleerd voedsel voor mens en dier.

4. Verbod op invoer van genetisch gemanipuleerde zaden.

5. Verbod op patenten voor levende wezens, zoals dieren en planten.

6. Afbouw winning kernenergie en fossiele brandstoffen.

7. Stimulering biologische land- en tuinbouw.

8. Precieze etikettering van ingrediënten van alle voedsel.

9. Huidig ontwerp van het vrijhandelsverdrag met de V.S. van tafel.

10. Het aan banden leggen van de macht van de banken.

Dit zijn natuurlijk slechts enkele punten die me zo te binnen schieten. Als die al eens zijn omgezet, 'benne' we zeker al een eind op weg …

Lezers worden uitgenodigd d.m.v. reacties deze punten nog verder uit te breiden.

 

 ~-~-~-~-~-~

 

 

- Geen privacy-toezichthouder meer in Brussel

Donderdag 17 januari betekende het einde van het mandaat van de Europese toezichthouder-privacy, de Nederlander Peter Hustinx. Ofschoon verwacht werd, dat hij nog even zou aanblijven totdat er een opvolger is gevonden, heeft de Commissie liever besloten om de post onbezet te laten dan nog langer de kritische geluiden van Hustinx te moeten slikken.

Waarschijnlijk tot ze iemand gevonden hebben die niet meer als waakhond voor de belangen van de Europese burgers opkomt, maar zoals ik eerder schreef een persoon die bereid is de rol van schoothondje op zich te nemen en die het wel uit zijn hoofd zal laten om enige kritische geluiden te laten horen ten aanzien van het gesjoemel van de Europese Commissie.

Peter Hustinx

 

Afscheid van Peter Hustinx

Privacy experten in Brussel verwachten dat ze daarvoor wel een uitgerangeerde politicus zullen vinden die ter zake helemaal niet competent is. In Bonn hield Hustinx, bij wijze van afscheid een rede waarin hij de Duitse regering opriep om zich in Europa voor de uitbreiding van de privacy-wetgeving te engageren. Tevens pleitte de Nederlander voor een serieuze neutraliteit van het internet. De door de Commissie geplande herziening van de regelgeving voor de telecommunicatiemarkt noemde hij een gevaar voor de grondrechten van de Europese burgers. 'Dit ontwerp', zo Hustinx, 'bergt in zich het gevaar voor verdergaande beperking van de basisrechten, met name door het bewaken van de telecommunicatie'. Tot slot riep hij op om de privésfeer van de burgers te garanderen en zei dat het graaien in persoonlijke data vergaand dient beperkt te worden.

Lees hier de hele rede (in het Duits) van Hustinx:

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Speeches/2014/14-01-13_Speech_Bonn_PH_DE.pdf

 

Ben benieuwd wie de post uiteindelijk gaat innemen: Een waak- of een schoothond?

 

Ook het gesjoemel in Brussel moe? Dat het zo is als het is, O.K. Maar willen we dat het zo blijft als het is?

 

Bron:

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Europa-ohne-Datenschuetzer-2088033.html

 

~-~-~-~-~-~

 

Ontwerp Europese Bedrijfsspionagebestrijding maakt het 'en passant' ook moeilijker aan klokkeluiders om mistoestanden te kunnen aanklagen.

Volgens het Global Fraud Report zijn in een jaar tijd de gevallen van bedrijfsspionage beduidend toegenomen. Verleden jaar zijn er 25% van de ondernemingen slachtoffer van geworden. Dit tegenover 18% in 2012.

Daarom heeft de Europese Commissie een voorstel van regelgeving ingediend om aan diefstal van bedrijfsgeheimen paal en perk te stellen. De actuele situatie in Europa is zo sommige landen helemaal geen bescherming bieden, zoals Frankrijk en Engeland. In Duitsland, Finland Griekenland, Denemarken en Spanje bestaan er zelfs geen definities van wat onder bedrijfsgeheimen dient te worden verstaan. Daar er geen eenvormige juridische duidelijkheid in Europa bestaat schrikt rond 60% van de ondernemingen ervoor terug om grensoverschrijdend onderzoek te doen terwijl 40% van de ondernemingen die door spionage schade hebben geleden er voor terugschrikken om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Volgens Guido Strack van het Whistleblower Netwerk biedt het ontwerp ook bescherming voor eventuele illegale activiteiten van de ondernemingen. De bewijslast zou dan bij de klokkeluider komen te liggen, die ook moet aantonen dat zijn openbaar maken van illegale activiteiten het openbaar belang dient. Hiermee wordt de overeenkomst van de Verenigde Natie over corruptiebestrijding duidelijk afgezwakt.

Dat het zo is als het is, O.K. Maar willen we dat het zo blijft als het is?

De Volkskrant van 18 januari 2014:

'Er bestaat geen Europese democratie. De toekomstige vorm van de maatschappij kan en mag alleen geformuleerd worden na open democratisch debat, dat zo min mogelijk wordt belast met voldongen feiten.

 

~-~-~-~-~-~

 

Eerder verschenen:

 

De Europese Commissie:

GEEN WAAK- MAAR EEN SCHOOTHONDJE GEZOCHT

De Europese Commissie slaagt er zogenaamd maar niet in om een opvolger voor de Nederlandse privacy-toezichthouder Peter Hustinx te vinden ofschoon er meer dan voldoende potentiële en kundige opvolgers klaarstaan. Het probleem is, dat de Commissie het beu is om kritische geluiden te horen, zoals Hustinx die regelmatig liet horen. Na tien jaren dienst loopt zijn mandaat op donderdag 16 januari af.

De kandidaten die bereid zijn om Hustinx plaats in te nemen zijn allen mensen met veel ervaring op dit vlak, omdat ze in o.a. in Finland, Polen of Oostenrijk overeenkomstige posten hebben bekleed. Ook de Italiaan Giovanni Buttarelli, Hustinx plaatsvervanger werd als mogelijke opvolger genoemd.

Het voor deze impasse verantwoordelijke kiescomité met de vice-president van de Commissie Šefčovič aan het hoofd heeft alle voordrachten categoriek afgewezen met het argument dat het deze mensen aan managementervaring zou ontbreken. Ingewijden vinden dat een belachelijk argument, omdat dit een ondergeschikte rol speelt omdat voor deze taken het bureau van de toezichthouder een afdelingschef ter beschikking heeft. In Brussel ontwikkelt zich deze zaak tot een waar schandaal omdat het duidelijk is dat ze daar geen ernst te nemen verdediger van de privacyrechten willen.

Mogelijk blijft onze landgenoot daarom nog even in Brussel aan het werk totdat ze daar een voor hun sympathiekere oplossing hebben gevonden naar Duits voorbeeld. Daar wordt die post nu bekleed door de fervente verdedigster van het datagraaien door de NASA en andere binnen- en buitenlandse spionageorganisaties, Andrea Voßhoff. Het zou me niet verwonderen als ze er Plaskerk voor zouden willen strikken ...

 

 

 

  ~-~-~-~-~-~

 

 –  Eindelijk een petitie om het vrijhandelsverdrag te stoppen

 –  Brussel speelt voor Sinterklaas het hele jaar door.

 

De Trans-Pacific Partnership (TPP) is een massale supergeheime deal tussen twaalf grote landen die bedrijven ongeëvenaard veel macht zou geven – de TPP zou deze bedrijven in staat stellen bij nieuwe internationale tribunalen onze overheden aan te klagen voor het aannemen van wetten die ons als burgers te beschermen, maar hun winsten verminderen. Deze nieuwe deal heeft betrekking op alles van het labellen van genetisch gemodificeerd voedsel tot het bewaken van de internetvrijheid. Wikileaks bracht het verhaal als eerst e naar buiten en sindsdien groeit de weerstand tegen deze deal snel, maar een aantal landen doet hun best om de deal zo snel mogelijk te sluiten.

Het is te gek voor woorden, maar wij kunnen dit tegenhouden – 3 landen twijfelen nog, en als zij zich nu terugtrekken kan zomaar de hele deal in duigen vallen. Als wij de leiders van Chili, Nieuw Zeeland en Australië mondiaal oproepen om hun rug te rechten, kunnen wij deze reusachtige machtsovername door het bedrijfsleven stoppen voordat Monsanto de champagneflessen ontkurkt. Teken nu en deel dit met iedereen die je kent:

http://www.avaaz.org/nl/no_champagne_for_monsanto_loc/?bznXgfb&v=32351

 

  In Brussel is het altijd Sinterklaas

 

–   Niet alleen vliegen de Europarlementsleden Business Class. Dagblad 'Heute': Zelfs de bodyguards van de Eurocommissarissen reizen privé  met gratis Business-Class tickets (champagne inbegrepen).

 

-  Edward Snowden akkoord voor een videoverbinding met het Europarlement

 

-  Interpol en ENISA doen niets tegen spionage van NSA en Co. -  Parlementsleden innen 306 € daggeld voor 15 minuten aanwezigheid.

 

Europarlementsleden wilden donderdag 5 december weten waarom de Europese autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid niets doen tegen de spionage van NSA en Co. Door Jan Philipp Albrecht van de Groenen in het parlement werd gesteld dat het niet valt uit te sluiten, dat het criminele organisaties zijn die zich bezig houden met de cyberaanvallen op de Europese netwerken. Achter het gebeurde is er zeker meer aan de hand als enkel aanvallen van de georganiseerde misdaad. Het gaat ook om bedrijfsspionage en opdrachten voor miljoenen Euro's, zo Albrecht.

 

Olivier Burgersdijk van het Europese Cybercrime Centrum verklaarde dat de aanklagers in Den Haag zich niet bezighouden met de actuele spionageschandalen. Dit omdat hun opdracht enkel het ondersteunen van de lidstaten in hun strijd tegen zware criminaliteit en terrorisme omvat. Daar waar kennelijk krachten van andere regeringen bezig zijn wordt niet opgetreden daar er hiervoor toch niemand gearresteerd kan worden.

 

Het inbreken in de data van Belgacom en SWIFT werd niet gemeld door de betrokken regeringen die uiteindelijk beslissen, waar de onderzoekers zich mee dienen bezig te houden. Europol krijgt honderden en duizenden aanvragen om onderzoeken te starten, waaronder aanvallen op grote financiële instellingen. Wanneer het duidelijk is dat de aanvallen door buitenlandse regeringen plaats vinden, zoals door Snowden werd aangetoond, “dan moet worden onderzocht of de Europese instellingen voor veiligheid zich daar wel mee mogen bezighouden”.

 

Elias: Hoei mooi ze dat toch kunnen uitdrukken: nietszeggend wordt in feite veelzeggend!

 

De baas van ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) draait er geen doekjes om. Udo Heimbrecht verklaart ronduit dat Cyberspionage niet tot hun taken behoort. Hij en zijn medewerkers zijn ook niet verantwoordelijk voor de IT-veiligheid van de Europese systemen.

 

 Snowden 02

Albrecht kondigde wel aan dat Edward Snowden op een nog af te spreken datum via een videoverbinding gehoord zou worden. Dat zou vanaf 18 december mogelijk zijn. Hij beschouwde het als een groot succes, dat Snowden zich bereid had verklaard om in het openbaar tekst en uitleg te geven.

Niet alleen vliegen de Europarlementsleden Business Class. Zelfs de bodyguards van de Eurocommissarissen reizen ook privé met gratis Business- Class tickets (champagne inbegrepen). Dit volgens het Oostenrijks Dagblad 'Heute van 4 december 2013.

In 2012 ontvingen de Brusselse ambtenaren tot 10.833 € reiskostenvergoedingen voor reizen naar hun eigen land ook als er helemaal niet gereisd werd. Totale uitgaven hiervoor: vijf miljoen Euro. De werkweek in Brussel: Van maandagavond tot donderdagmorgen.

In Brussel wordt een nieuw paleis gebouwd met kantoren voor de Europaraad. Kosten worden nu op vierhonderd miljoen Euro geschat. In het jaar 2004 werd dat nog op 240 miljoen begroot. Het gebouw van zestien verdiepingen wordt naar de voorzitter van de raad 'Het ei van Rompuy' genoemd.

Eerder dit jaar stemden 568 parlementariërs tegen het afschaffen van in feite onhoudbare privilegies zoals het gebruik van luxe wagens met chauffeur.

 

55 mercedes

Daarvoor wordt een vloot van 55 Mercedes ter beschikking gesteld, terwijl er een taxistandplaats net voor het parlement is. Kostenplaatje: Meer dan zes miljoen Euro per jaar.

 

Parlementsleden innen 306 € daggeld. Velen lopen even binnen en zijn dan weer weg. De luxe-pensioenen worden compleet onbetaalbaar. De momenteel zittende Europese ambtenaren kunnen in totaal voor 35 miljard Euro aan pensioenen tegemoet zien.

 

Op 6 februari 2013 werd er gestemd over de afschaffing van de meest onhoudbare privilegies. Voor afschaffing: 104 en tegen 515 stemmen. Ongeveer het zelfde beeld bij de stemming voor de aanpassing van de pensioenen: 94 voor en 509 tegen.

 

Het zou interessant zijn om te weten hoe de Nederlandse Europarlementsleden hebben gestemd. Dit in het licht van de komende verkiezingen.

 

http://www.elias-medium.info

 

Bronnen:

http://www.heise.de/newsticker/meldung/NSA-Affaere-Europol-und-ENISA-auf-dem-heissen-Stuhl-im-EU-Parlament-2061583.html

http://www.hpmartin.net/

http://www.hpmartin.net/content/eu-parlament-verweigert-notwendige-einsparungen

http://www.hpmartin.net/content/eu-beamte-verrechnen-10833-euro-fahrtkosten

 

Vorig Artikels:

 -  De Europese Commissie wil meer gif in ons eten. Monsanto dolgelukkig.

 De Europese Commissie heeft de genetisch gemanipuleerde mais 'Smartstax', die een coctail van zes verschillende insectengiften produceert en resistent is tegen de herbiciden glyfosaat en glufosinaat, een niet-selectief systemisch herbicide, toegelaten in de Europese Gemeenschap als levensmiddel en als veevoeder. Dit terwijl er niet voldoende wetenschappelijk onderzoek bestaat naar de schadelijkheid van die giften.

Gif

Ook werd van de week het genetisch gemanipuleerd mais 1507 van Pionier door de commissie aanbevolen om Europawijd te verbouwen. Ook dit gewas is resistent tegen glufosinaat. In december wordt door het parlement hierover gestemd. Zal de voedsellobby weer hun slag thuishalen? Welke budgetten zullen ze hiervoor deze keer weer vrijmaken om de afgevaardigden in hun richting te laten denken en stemmen?

Als er geen meerderheid tegen stemt, dan kan het vanaf 2014 overal worden verbouwd. Hopenlijk gaan er vanuit alle Europese landen vrachtwagens, scheeps- en treinladingen vol petities naar Brussel.

Paus veroordeelt corruptie als zware zonde

 Paus Franciscus heeft vrijdag 8 november corruptie als zware zonde veroordeeld. Wie door omkoping aan geld komt, „verliest zijn waardigheid en geeft zijn kinderen vuil brood”, aldus het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk volgens het Italiaanse persbureau ANS

Of dat ook tot Brussel doordringt? En wat daar de katholieken mee gaan doen?

 

+.+.+.+.+.+.+.+.+

 

- De ambtenaren in Brussel zijn de best betaalden van heel Europa en zijn toch niet tevreden.

Ze ontvangen topsalarissen, genieten hoge toelagen en allerhande privilegies, hebben 42 dagen vakantie. Zelfs een zaalbediende schijnt al met een naar verhouding zeer hoog salaris naar huis te gaan terwijl de 79 zogenaamde directeuren generaal maandelijks bruto tot 18.934 €, zonder toelagen incasseren.

Ontevreden als ze zijn dreigen ze nu te staken omdat ze geen 40 uur, maar 37,5 uur per week willen werken en ze niet akkoord zijn om met 65 jaar met pensioen te gaan.

+.+.+.+.+.+.+.+.+

- Wordt het aantal commissarissen in Brussel gehalveerd ?

In Duitsland vinden er momenteel coalitieonderhandelingen plaats voor een grote coalitie van enerzijds de socialisten en anderzijds de sociaaldemocraten, de CDU van Merkel met hun bondgenoten van de Beierse CSU onder leiding van Horst Seehofer, die ook de Beierse minister-president is.

Seehofer wenst een drastische reducering van het aantal commissarissen in Brussel, omdat die het initiatiefrecht hebben om wetten in te dienen, maar ook omdat elke commissaris zich voor onontbeerlijk houdt en de hele commissie zich met de gekste activiteiten bezighoudt, zo Seehofer.

Verder pleit hij voor meer inspraak van de burgers in Europa en stelt zelfs het instellen van een plebisciet in Duitsland voor.

Anderen daarentegen, zoals Thomas de Maizière (CDU en minister van defensie) en Frank-Walter Steinmeier (fractievoorzitter van de socialistische SPD) zijn voor het nog verder uitbreiden van de bevoegdheden van Brussel.

Duitsland is nog steeds de sterkste macht in Europa en heeft in alle Europese zaken een dikke vinger in de pap.

 

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

 

 

Vorige bijdragen:

 

-    Is Wieland voor of tegen meer transparantie in Brussel?

 

   Onderzoek voedselfraude

Europarlementarier en voedselfraude rapporteur Esther de Lange deed afgelopen maanden onderzoek naar voedselfraude.

 

-    Corruptie binnen de EFSA

EFSA:  Nog steeds zijn 17 van 20 wetenschappers met de industrie verbonden

 

-     Het bloedgeld van de Quandts van BMW.

 

-    Der Spiegel beschuldigt Merkel van corruptie

 

-    Is de Europese Gemeenschap een beschermingsorgaan voor de Europese burger of voor de multinationals?

 

 -    Is Wieland voor of tegen meer transparantie in Brussel?

 E.U. politicus Wieland is in Brussel het hoofd van de werkgroep voor meer transparantie. Maar daar hij alle pogingen voor meer openheid blokkeert noemen ze hem ginder Mr. No. Nu blijkt volgens 'Der Spiegel' dat hij er zelf een advocatenpraktijk op nahoudt op een steenworp afstand van de commissie en het parlement.

Wieland

Rainer Wieland

Zoals eerder geschreven zwermen wel dertigduizend lobbyisten uit over de commissie- en parlementsleden in Brussel. Daarnaast bestaan er advocatenbureaus die er in gespecialiseerd zijn om grote en kleine firma's bij het lobbyen te ondersteunen. Een werkgroep werd opgericht om voor meer transparantie te zorgen. Het hoofd van deze werkgroep, tevens vice parlementsvoorzitter, maar ook jurist en advocaat Rainer Wieland blijkt nu zelf sinds twaalf jaar een advocatenbureau in Brussel te hebben gevestigd. Dat op loopafstand van de commissie en het parlement. Het bureau Theumer, Wieland & Weisenburger geeft aan de belangen van hun klanten te behartigen binnen en buiten het gerecht. Ze zijn gespecialiseerd op het gebied van burgerlijk, bedrijfs- en arbeidsrecht. Als enig expert voor Europarecht wordt in hun promotie, ja, wie anders, Wieland, genoemd.

De 'New York Times' citeert een top manager van de Lobbyspecialist 'Burston Marsteller', die toegeeft dat bedrijven die bepaalde lobbyactiviteiten geheim willen houden, naar de advocatenbureaus gaan, omdat die zich daar achter 'geheimhouding' kunnen verbergen.

Dat is toch heel merkwaardig, vindt 'Der Spiegel', als hoogste verantwoordelijke voor transparantie in Brussel wordt op de homepage van de politicus Wieland met geen woord gerept over het bestaan van zijn advocatenbureau in Brussel.

Desgevraagd liet Wieland weten, dat zijn bureau geen 'lobbying' bedrijft, dat hij strikt zijn politiek mandaat gescheiden houdt van zijn activiteiten als advocaat …

In het verloop van het gesprek met de journalisten van het Duitse weekblad moest Wieland toegeven dat hij in Stuttgart, waar hij ook een advocatenpraktijk heeft, als Europees parlementslid ruimten heeft gehuurd binnen zijn eigen advocatenpraktijk, waarvan hij de huur als onkosten in Brussel in rekening brengt en die dus door de Europese belastingbetaler moet worden opgehoest.

Voor Olivier Hoedeman, van de organisatie 'Corporate Europe Observatory (CEO)' is Wieland in zijn functie onhoudbaar omdat het hier om een klassiek geval van belangenverstrengeling gaat. Verder vindt hij dat het praktisch ondenkbaar is dat die man neutraal is. En wat, als hij geen parlementslid meer is? Dan trekt hij in zijn advocatenpraktijk een paar straten verder in en kan dan daar heel openlijk lobbyen. Dat doen zoveel mensen die in Brussel na afloop van hun mandaat naar de andere kant overstappen.

Uit een onderzoek van TNS in zes landen blijkt dat de Europese burgers het Brussels gesjoemel zat zijn. Tachtig procent van de ondervraagden spraken zich uit voor een verplicht register voor de lobbyisten. 'Der Spiegel' schrijft: 'Klaarblijkelijk komt die oproep bij Wieland niet aan want volgens waarnemers remt de hoogste transparantiebaas het liefste af. Dat begint al bij de zittingen van de werkgroep. Die zijn al allesbehalve transparant, want de vergaderingen gebeuren achter gesloten deuren terwijl Wieland de deelnemers het absolute zwijgen heeft opgelegd. Die ideeën, die de andere leden naar voren brengen worden door Wieland steevast afgekeurd. Bijvoorbeeld, dat de parlementsleden in de toekomst moeten aangeven welke lobbyisten ze hebben ontvangen. Markus Krajewski, een specialist in staatsrecht zei de indruk te hebben dat de Europese Instellingen helemaal geen verplicht register willen'.

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/deutscher-eu-politiker-wieland-blockiert-kampf-gegen-lobbyisten-a-931091.html

Naschrift:

Zoals altijd is het belangrijk om te weten, wat er achter onze rug in onze naam gebeurt. Het zijn immers de door ons gekozen vertegenwoordigers ...

Het is nog belangrijker te kijken naar welke gevoelens die praktijken bij je oproepen bij het lezen van zo'n bericht. Wieland, net zoals zoveel anderen, houden ons hier een spiegel voor. Wat doen we met de gevoelens die alle spiegels bij ons teweegbrengen? Dat is de zin van elk spel in de dualiteit. De spiegel toont ons, welke gevoelens, welke energieën er nog in ons werken en dus ons systeem blokkeren. Als we daarmee geconfronteerd worden, dan kunnen we er iets aan doen, iets mee doen. Transformeren is de boodschap. Leg ze zoals altijd in het Licht van je ziel in het hart en adem er doorheen totdat er niets dan diepe vrede overblijft.

 

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

 

1.  Voedselfraude

Europarlementarier en voedselfraude rapporteur Esther de Lange deed afgelopen maanden onderzoek naar voedselfraude.

Vorige week presenteerde zij haar bevindingen aan het Europese Parlement. De Lange concludeert dat het aantal fraudegevallen toeneemt en dat hier in toenemende mate criminele organisaties bij betrokken zijn. Ze toonde aan dat er het meest wordt gefraudeerd met producten als olijfolie, vis, biologische producten, granen, honing en koffie. Ze stelt dan ook terecht dat de huidige (voorgestelde) maatregelen ontoereikend zijn en dat de Europese Commissie dit grootschalige probleem strenger aan moet pakken.

2.  De EFSA moet de veiligheid in ons voedsel kontrolleren.

Maar de experten met belangenverstrengelingen domineren nog steeds 9 van de 11 afdelingen - 14 van de 21 voorzitters werken ook voor de industrie.

 http://corporateeurope.org/

 

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

 

Het bloedgeld van de Quandts van BMW.

En hun invloed op de besluitvorming in Brussel via willige politici.

Het is bewezen dat de dwangarbeiders die o.a. in een privé concentratiekamp onder onmenselijke omstandigheden moesten zwoegen tot ze er dood bij neervielen wezenlijk aan het huidige vermogen van de Quandts hebben bijgedragen en dat in de onderstaande documentaire overigens op meer dan 20 miljard wordt geschat.

 

Vanmorgen kreeg ik bovenstaande link toegestuurd over de familie Quandt. In deze video wordt uit de doeken gedaan dat ze hun vermogen grotendeels te danken hebben aan hun hand- en spandiensten aan het naziregime via hun wapenindustrie en vooral aan hun accu's. In een van die accufabrieken lieten ze zelfs door de SS een privé concentratiekamp bouwen om de dwangarbeiders vlak bij de hand te hebben. Uit documenten blijkt dat gemiddeld 80 van deze mensen per maand moesten 'vervangen` worden omdat ze door de onmenselijke omstandigheden wegens het zonder bescherming werken met zwaar giftige stoffen, het niet overleefden. De Quandts hebben inmiddels hun Vartafabrieken aan de Amerikanen verkocht. Met het bloedgeld uit hun naziverleden konden ze na de oorlog BMW opkopen .

Ik kan me niet voorstellen dat mevr. Merkel van die reportage, die kennelijk een door Arte uitgezonden documentaire is, niet op de hoogte was. Ja, om dan 700.000 € voor haar partij aan te nemen van mensen die de weinige overlevenden van de concentratiekampen van en voor de Quandts, van hun deur wegstuurden, die er om een kleine financiële ondersteuning vroegen, toont ook over hoe wenig scrupules bepaalde poliitici beschikken.

En voor die mensen nog rijker te maken torpedeerde Merkel dan nog die CO2 richtlijn? Of zie ik dat helemaal verkeerd en is er geen enkel verband tussen die 700.000 € enerzijds en haar optreden in Brussel?

Dat de Quandts niet in Neurenberg veroordeeld werden lag aan de Britten, die alle bewijsmaterioaal verborgen hielden om de familie weer accu's te laten bouwen om in hun eigen behoeften te kunnen voorzien.

Een vraag lijkt me wel terecht: Wie kan er nu nog met goed fatsoen een BMW kopen?

Hoe dan ook, een ding is zeker: het zal allemaal veranderen. Jezus zegt, dat alle grote ondernemingen, die enkel uit zijn op macht en geld zullen verdwijnen. Of intern zich aan de Nieuwe Energie aanpassen, zo denk ik, is ook een optie. Wat maakt het uiteindelijk uit hoe het gaat gebeuren. Misschien dat zelfs het Vaticaan nog tot een spreekbuis voor de Nieuwe Energie gaat evolueren ...

Wat we bij dat alles niet moeten vergeten is dat het toneel is en deel uitmaakt van het spel om de mensheid de ware aard van het 'kwaad te tonen, en wel tot een dergelijke omvang dat er collectief voor wordt gekozen om het definitief te verlaten.

Ook al dat gedoe van de illuminati maakt deel uit van dat spel om de mensen wakker te maken zodat ze kunnen zeggen, 'dat nooit meer'. Zoals ik eerder schreef, als een blad als Der Spiegel nu meewerkt aan de ontmaskering van het 'kwaad', dan is dat een zeer hoopvol teken. Maar ja in Duitsland lezen (nog) meer mensen Bild dan Der Spiegel, dus zal de massa nog wel een tijdje doorslapen en de 'Mutter des Vaterlandes' nog wel even vertrouwen en ondersteunen.

Ik heb het gevoel dat we bij al die onthullingen slechts het topje van de ijsberg hebben gezien en dat de volle omvang van de machinaties achter onze rug steeds meer en meer duidelijk worden, voor ieder duidelijk worden. En dan is het gedaan met de illuminati, hun macht en geld.

Wie weet, wat de Geestelijke Wereld nog in petto houdt om die ontwikkeling te versnellen en te versterken. Naar mijn idee is het op aarde nog nooit zo spannend geweest en ik kijk werkelijk uit naar iedere nieuwe ontwikkeling, binnen mezelf , op mijn levenspad alsook op het wereldtoneel.

Ondertussen is het aan ons om alles te doen wat we kunnen om de komst van het 5 dimensionale bewustzijn op aarde te versnellen. Dat betekent, in eerste instantie te werken aan onszelf : Oordelen we nog, verwachten we nog iets, hebben we nog verslavingen? En natuurlijk in onze omgeving te ijveren voor vrede, verdraagzaamheid en onderling respect.

En laten we dus ook in het geval van de Quandts het bestaande accepteren om dan Licht en Liefde naar die familie te sturen opdat ook zij wakker worden.

 

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.


Der Spiegel beschuldigt Merkel van corruptie

Angela tot haar knieën in het moeras van de autolobby?

 

Justitie in Duitsland heeft een onderzoek wegens corruptie gelast naar Eckart von Klaeden, onlangs nog de rechterhand van Merkel en nu overgestapt naar Daimler om daar cheflobbyist te worden.

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/augstein-kolumne-merkel-und-die-autolobbyisten-a-929001.html

Nadat de partij van Merkel, de CDU als steuntje in de rug voor de onlangs gehouden verkiezingen van de familie Quandt, de eigenaars van BMW, 700.000 euro had ontvangen, blokkeerde Merkel in Brussel de nieuwe, reeds overeengekomen CO2 emissieregeling.

Welk zinnig mens zou nu enig verband tussen het een en het ander willen zien?

Maar Der Spiegel (online) schrijft vandaag: 'De republiek vraagt zich af of de kanselier te koop is. In Gods naam, natuurlijk niet, wordt er van alle kanten geroepen. Maar corruptie hoeft niet per se te betekenen de eigen zakken vullen. Angel Merkel zorgt er wel zonder enige twijfel voor dat de zakken van de anderen zich vullen. In Brussel trad Merkel toch wel op als de cheflobbyist van de Duitse Automobielindustrie door de moeizaam aanvaarde CO2 richtlijn alsnog te torpederen'.

Der Spiegel: 'Merkel heeft daarmee niet de belangen van het Duitse volk gediend maar die van de auto-industrie. De familie Quandt kan het zich permitteren dit pijnlijk 'toeval' tussen de belangrijke donaties en het optreden van Merkel in Brussel te ignoreren.' Want wie de macht heeft', schrijft het blad, 'hoef zich over het morren van het volk niet druk te maken'.

Der Spiegel durft het nu aan om de partij van Merkel het sprookje van de 'Sociaaldemocratische' Unie te noemen. 'De CDU past de politiek aan de industrie aan terwijl de industrie naast de partij blijft staan. Alles is weer 'normaal' (na de door Merkel gewonnen) verkiezing', aldus het Duitse weekblad.

De strategie van Merkel volgens het blad.: 'Tegenstellingen en belangen verhullen, het vermijden om standpunten in te nemen en valse beelden en indrukken produceren. Wij noemen dat misleiding. Merkel misleidt de Duitsers en de Duitsers hebben zich in Merkel vergist'.

'De macht heeft machtige helpers', zo gaat Der Spiegel verder, namelijk het blad 'Bild am Sonntag' . Dat weekblad gaf het woord aan het hoofd van de Schaeffler-groep, machinebouw en toeleverancier van de auto-industrie met meer dan 76.000 werknemers. Titel van het interview: 'Loon moet geen speelbal van de politiek zijn'. En hier gaat het om het fel gedebatteerde voorstel van de socialisten voor de invoering van een minimumloon. Mevr. Schaeffler was daar natuurlijk op tegen. 'Geen verdere belastingen meer voor de industrie', zo deze dame met haar familievermogen dat op 6,4 miljard geschat wordt. 'Dat is een voorwaarde', zo zei ze, 'voor meer investeringen en voor het verder kunnen draaien van de Duitse industrie'.

'De journalisten van Bild vroegen natuurlijk niet verder, het blad staat immers aan de kant van de elite, zoals zoveel van de Duitse media', schrijft Der Spiegel. 'We zien hier een elegante vrouw met prachtig haar en met een miljarden vermogen die zich druk maakt over een basisloon van € 8,50 '.

Dat is een mooi voorbeeld van de hedendaagse perversie, neen het is niet Bovendien die het zegt. Het is de conclusie van Der Spiegel!

'De staat als buit van de rijken' (een sub-titel).

Ik kan het haast niet geloven, haalt Der Spiegel tegenwoordig de inspiratie bij  'Bovendien`?

'Wanneer die mensen over vrijheid praten, dan bedoelen ze hun vrijheid. Gaat het om plichten, dan worden de anderen bedoeld. En die accepteren alles en zwijgen. Een minimumloon van € 8,50 betekent € 1400 per maand voor een fulltime job. En mochten de socialisten bij de huidige coalitiebesprekingen het minimumloon erdoor kunnen drukken, dan zal de CDU van Merkel er wel voor zorgen dat mevrouw Schaeffler geen hogere belasting moet betalen', zo besluit der Spiegel.

Ja, kan ik daar nog iets aan toevoegen?

Ik heb me in het verleden vaak afgevraagd of de journalisten van 'Der Spiegel' al slapende schrijven, omdat ze wel heel vaak de onderwerpen, die wij hier in Bovendien 'ont-hullen' gewoon als 'samenzweringstheorieën'' van tafel plachten te vegen. Ook alternatieve geneeswijzen en -middelen werden regelmatig als hoogst dubieus beoordeeld.

Is er een wolk van Licht door de kantoren van Der Spiegel getrokken? En zo ja, wanneer komt die in Brussel en in Den Haag?

 

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.


Oorspronkelijk artikel:

Is de Europese Gemeenschap een beschermingsorgaan voor de Europese burger of voor de multinationals?

Naar schatting 15 tot 30.000 lobbyisten zijn in Brussel actief en het lijken er steeds meer te worden. Is de 'Europese democratie' nog een democratie of een uitgeholde vrucht waarvan de schil nog over is?

De 'drukkers' van het bedrijfsleven en andere belangengroepen omringen 766 Europarlementariërs en 28 commissarissen. Dat zijn er minimaal 20 per parlementslid en 535 per commissaris. En ze beschikken over een heel arsenaal aan aantrekkelijke drukmiddelen: Gratis galadiners, luxe reizen, conferenties in grote hotels en in mondaine plaatsen zijn er aan de orde van de dag.

http://www.hpmartin.net/content/der-lobby-ticker-die-t%C3%A4glichen-verlockungen

Er wordt aangenomen dat zeventig procent van die 15-30.000 (schatting van het Europees Parlement zelf) voor de grote bedrijven en hun organen werken. Deze zeventig percent schijnt ook 'geprivilegieerde' toegang te hebben tot de commissarissen. Zo kunnen ze de wetgeving al in de ontstaansfase beïnvloeden of mogelijk hun eigen ontwerpen voor wetgeving direct bij de commissarissen binnenbrengen.

Officieel mag de Europese Commissie als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen. Maar wat als de lobbyisten bij de commissarissen 'geprivilegieerd' in en uitlopen? Die komen er toch niet enkel voor een kopje thee en een babbeltje over het weer?

De Commissie controleert ook of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten en onderhandelt in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de handel met 'het buitenland'. Ten slotte is de Commissie verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar. En op dat alles zou de internationale lobby geen invloed hebben?

Er zijn naar schatting 700 financiële lobbyisten met een jaarlijks budget van 350 miljoen. Wat zou daarmee wel gebeuren?

St.Marina the Martyr holding a devil

De lobbyisten overstelpen de afgevaardigden met voorstellen om de wetgeving naar de belangen van het bedrijfsleven te amenderen en de commissarissen met nieuwe wetsvoorstellen. Vele afgevaardigden schrijven in hun amendementen de voorstellen van de bedrijven letterlijk over. 'Copy & Past` en je hoef je niet eens moe te maken om de voorstellen nog in je eigen bewoordingen om te werken. Ja, is de 'Europese democratie' nog een democratie of een uitgeholde vrucht waarvan enkel de schil nog over is?

Anderzijds lijkt de Europese Gemeenschap veel op een schorpioen die in zijn eigen staart bijt. Want als we even denken volgens de klassieke patronen, dan zou een sterk en onafhankelijk economisch-financieel Europa een belangrijke doelstelling voor de commissie moeten zijn. Maar bij al die invloed van buiten lijkt het wel heel erg moeilijk te worden om dat te realiseren, temeer daar de geheime diensten van de V.S. en andere 'bevriende' landen vrolijk Europese bedrijfsgeheimen stelen, nota bene met medeweten van de Raad en van de nationale regeringen, die o, zo bang lijken te zijn voor Big Brother aan de overkant. Of is er meer aan de hand en berust een en ander op een soort van ruilhandel onder de tafel die ons allen ontgaat? We mogen ons toch vragen stellen? Maar van glasnost hebben de verantwoordelijken in Brussel nog niet gehoord. Nog niet. Maar ja, we praten hier over de oude structuren. Lang zullen die wel niet meer overleven. Ondertussen is het niet slecht als we weten, zo lijkt me, wat Brussel niet aan de grote klok hangt.

Lobbyen in Den Haag

Het lobbyen beperkt zich overigens niet tot Brussel. Op nationaal Nederlands vlak is er ook nogal wat bedrijvigheid. Den Haag schijnt een waar lobbyparadijs te zijn. Hier zijn naar schatting zo'n 2.000 lobbyisten aan het werk, waarvan 750 fulltime in opdracht van het bedrijfsleven. En die mensen hebben natuurlijk ook geen gebrek aan financiële middelen. Want waarom zou het nationaal zo anders zijn dan op Europees vlak? Elk Tweede Kamerlid wordt zo op het binnenhof door zeven fulltime lobbyisten omringd. Maar of de Nederlandse parlementsleden zich zo massaal laten 'kopen' door het bedrijfsleven als in Brussel, naar mijn gevoel betwijfel ik dat maar moet toegeven, dat ik der ook geen zicht op heb.

http://bvpa.nl/news/item/den_haag_is_een_lobbyparadijs/83

Voedselveiligheid

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EAV) beslist wat er al dan niet op ons bord belandt. Leden van deze dienst hebben echter talrijke connecties in juist die bedrijfssector en daar is de consument de dupe van.

De EAV heeft de taak om ons consumenten te beschermen. Ondanks het feit dat medewerkers onafhankelijk zouden moeten beslissen over de toelating van nieuwe voedingsproducten, blijken ze echter nauw samen te werken met de levensmiddelenindustrie.

In een artikel van 15 november 2011 lees ik:

Uit gegevens van de dienst blijkt dat de voorzitter van het panel voor voeding, Albert Flynn, zelf voor het Amerikaanse voedingsconcern Kraft werkt. Jiri Ruprich, bestuurslid van de EFSA, was tot maart 2011 in Tsjechië actief voor Danone. Panellid Carlo Agostoni ontvangt van bedrijven als Nestlé, Danone, Heinz, Hipp, Humana en Mead Johnson vergoedingen voor zijn redevoeringen tijdens conferenties. Zo is een adviseur van Kraft in de toelatingscommissie voor een product van... Kraft.

http://www.presseurop.eu/nl/content/article/1173461-voedselveiligheid-handen-van-lobbys

Lobbyen in de scholen

Het lobbyen maakt ook voor de klaslokalen geen halt.

Het beïnvloeden van kinderen en jeugdigen wordt professioneel georganiseerd en maakt deel uit van langdurige en uitgekookte lobbystrategieën. Hoe het in Nederland of België is gesteld weet ik niet, maar in Frankrijk is (of was er alleszins tot voor kort) elk jaar een voorlichtingsdag in scholen, waar de suikerindustrie de kinderen naar hartenlust kon warm maken voor hun ongezonde producten. Nutella was er bijvoorbeeld alom tegenwoordig, een van de kampioenen van ongezonde voeding. Ik heb daarover een reportage aan de Franse TV gezien.

In Duitsland geeft de lobby materiaal voor het onderwijs, organiseert schoolwedstrijden of geeft aanvullend onderricht aan leraren. De kinderen worden zo op verschillende manieren gemanipuleerd. Lobbycontrol heeft daarover een down-te-loaden PDF-bestand gepubliceerd:

https://www.lobbycontrol.de/2013/04/aktion-lobbyismus-an-schulen-zuruckdrangen/

Naar het andere kamp overstappen:

In Duitsland zijn er sinds eind 2012 al 3 ministers naar de lobby's overgestapt. Natuurlijk zullen zij geen contacten meer onderhouden met mensen uit hun vorige werkomgeving, zoals de socialistische ex bondskanselier Schröder die gelijk na zijn vertrek voor de Russische olieindustrie ging werken.

https://lobbypedia.de/wiki/Portal_Seitenwechsel

Maar ja, zo zijn er zeker ook voorbeelden in Nederland te vinden. Ik ben hier niet zo bekend met de gangbare toestanden maar de naam van Kok schiet me meteen te binnen.

En het kan nog sterker:

Lobbyisten werken in de ministeries in Duitsland

In Duitsland werken de lobbyisten zelfs in de ministeries terwijl ze door de industrie worden betaald.

https://lobbypedia.de/wiki/Portal_Lobbyisten_in_Ministerien

In de V.S is het ook al niet beter: Goldman Sachs & Co en andere ondernemingen in Wall street belonen medewerkers die naar de politiek overstappen met hoge boni.

https://www.lobbycontrol.de/2013/04/fragwurdige-praxis-goldman-sachs-co-belohnen-seitenwechsler/

De financiële lobby

Deze lobby had een dikke vinger in de pap bij de genomen reddingsmaatregelen tijdens de huidige crisis. Hun invloed is nog steeds ongebroken. Ook zijn ze sterk vertegenwoordigd in de expertengroepen van de E.U. Dit blijkt uit een studie van de Europese Alliantie voor Lobbytransparantie en ethische regels (ALTER-EU).

http://www.alter-eu.org/

In deze studie wordt aangetoond dat eind 2009 de commissie hun externe adviseurs praktisch uitsluitend uit de financiële sector zelf rekruteerde.

https://lobbypedia.de/wiki/Dominanz_der_Finanzbranche_in_den_Expertengruppen_der_EU

Er zijn ook bedrijven die je het lobbyen uit de hand nemen en het vakkundig voor je regelen zoals Alber & Geiger die een aantal voormalige Europese topambtenaren en politici te werk stelt.

http://www.albergeiger.com/about-us.php

ACTUEEL: De tabakslobby haalt gedeeltelijk haar slag thuis

Op 8 oktober werd in het Europaparlement over de nieuwe richtlijnen voor de tabaksindustrie gestemd. Deze stemming werd onder invloed van de tabakslobby jarenlang vertraagd. In de aanloop naar de stemming werd door deze lobby een nog nooit vertoonde druk uitgeoefend. Alleen Philip Morris gaf hun 161 lobbyisten 1,5 miljoen euro mee om de parlementsleden te beïnvloeden. Hiervan is daadwerkelijk 1.249.402,62 Euro uitgegeven. In welke zakken is dat allemaal terechtgekomen?

2013-10-08--hans peter martin--lobbying kills p1 small

Hans Peter Martin

Martin, een vrij en moedig Europees parlementslid, die voor meer transparantie en tegen corruptie in Brussel vecht zegt:"In de veertien jaar dat ik parlementslid ben heb ik nog nooit zo'n lobbying meegemaakt. Ik kreeg alleen al 1300 mails waarin aangedrongen werd om de beperkingen van de tabaksindustrie te verwerpen. Daar achter zat de British American Tobacco en het Oostenrijkse VCPO (sigaren- en pijpenindustrie).

Martin: "Na afloop van de stemming bleek dat de tabaksindustrie op veel punten hun zin hebben gekregen. Zo werd de door de commissie geëiste 75 percent grote waarschuwingen verkleind, uitzonderingen toegestaan voor sigaren en cigarillo's en voor nieuwe tabaksproducten de toegang tot de Europese markt versoepeld.

http://www.hpmartin.net/content/warnhinweis-tabak-lobbying-kann-t%C3%B6dlich-sein

De Oostenrijker Richard Seeber zei dat elk jaar bijna 700.000 mensen in Europa sterven wegens tabaksgebruik en dat 94 percent van alle rokers ermee beginnen voor hun 25e levensjaar. Hij vindt het daarom juist om al het mogelijke te doen om de jeugdigen van het roken af te houden.

De industrie ziet dat natuurlijk anders. Zij willen compensatie voor het verliezen van die 700.000 rokers per jaar die ze door eigen toedoen zijn kwijtgeraakt en proberen vooral onder kinderen en jeugdigen die compensatie te vinden en zetten daar al hun middelen voor in. Met nieuwe producten op de kinderen afgestemd trachten ze die over de streep te trekken, o.a. door de verkoop van de zogenaamde slim-sigaretten, die bij jongeren en vooral bij meisjes erg populair zijn. Nu heeft de tabakslobby bij de stemming het kunnen verijdelen, dat die verboden werden. Het zelfde geldt voor menthol in sigaretten, tenminste voor de komende acht jaar.

De industrie wordt niet alleen in het geniep door vele afgevaardigden gesteund maar ook door sommigen heel open zoals de Oostenrijker Franz Obermayer.Die liet na afloop van de stemming weten ontzet te zijn door de verplichting van de waarschuwing op de verpakking te zetten. Hij noemde dat een regelrechte onteigening en een schending van het eigendomsrecht. De verpakking van de sigaretten is immers het eigendom van de fabrikant ..

Overigens wordt geschat dat de jaarlijkse medische kosten die deze honderdduizenden rokersdoden met zich meebrengen in de miljarden euro's loopt.

Philip Morris maakt het wel heel bont

Zij hebben een lijst van de parlementsleden samengesteld waarop niet alleen details zijn vermeld van hun beroepsmatige achtergrond, maar natuurlijk vooral wat hun instelling betreft met betrekking tot tabak.

In die lijst wordt de graad van urgentie 'laag' of 'hoog' aangegeven om met die personen contact te nemen. Daarbij worden kleuren gebruikt die aangeven hoe de industrie de parlementariër inschat. Rood voor de critici van de industrie. Overigens hadden er maar 3 van de 99 Duitse parlementsleden de kleur rood. Zou het er in de andere landen heel anders uitzien? Over de Franse Françoise Grossetete is te lezen dat zij een fervente tegenstandster is van de tabaksindustrie en dat zij daarom nauwkeurig in de gaten dient gehouden te worden voor wat haar initiatieven betreft. Over een andere afgevaardigde staat te lezen dat deze de industrie zeer ondersteunt en open staat voor het argument dat Europa niet in een voogdijstaat moet ontaarden.

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/lobbyisten-in-der-tabakindustrie-rot-wie-risiko-1.17884

Persoonlijk vraag ik me af of de geheime diensten hierbij de lobby niet te hulp zijn geschoten om al die gegevens over de parlementariërs te vergaren.

DALLIGATE

Zo wordt in Brussel de affaire rond ex-commissaris voor gezondheid Dalli uit Malta genoemd, die verantwoordelijk was voor het oorspronkelijke voorstel om de regelgeving ten aanzien van de tabaksindustrie behoorlijk te verscherpen. Onder andere wilde hij eenzelfde verpakking verplicht stellen voor alle sigaretten. Alleen witte en grijze pakjes zouden nog worden toegestaan, zonder logo of illustraties. De verpakking zou alleen nog de merknaam mogen vermelden, in voor alle merken hetzelfde lettertype, plus de waarschuwing dat roken schadelijk is voor de gezondheid.

Dalli werd natuurlijk massief onder druk gezet. Maar niet alleen door de tabaksindustrie. Ook de bekende Duitse CSU politicus Stoiber zou gepoogd hebben Dalli te overtuigen van de voordelen van de Beierse snuiftabak. Dat, terwijl Stoiber verantwoordelijk is voor het verminderen van de bureaucratie in Europa.

Maar Dalli wilde niet wijken en bleef bij zijn oorspronkelijke voorstellen. Dat moet bepaalde mensen in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Want Dalli werd snel beschuldigd van ja, je zou het niet geloven, van corruptie! Er werd beweerd dat hij van het Zweeds bedrijf Swedish Match 60 miljoen euro zou hebben verlangd, via een Maltese stroman, om het verbod van kouwtabak te laten vallen.

Men zegt dat een zeer zenuwachtige Barroso na een gesprek van slechts 30 minuten Dalli gedwongen heeft om af te treden. Er werd weliswaar door OLAF, het Europees bureau voor fraudebestrijding een officieel onderzoek gestart op basis van een papier van het Zweeds bedrijf. Maar het rapport van het onderzoek is en blijft vertrouwelijk. Maar er is al bekend dat het zeker niet voldoende was om Dalli in beschuldiging te stellen. Daar komt nog bij dat kort na Dalli's vertrek werd ingebroken in twee anti-tabak organisaties waar gevoelige documenten werden ontvreemd. Barroso liet aansluitend weten dat er juridisch niets tegen Dalli was in te brengen, maar dat hij door dat gedoe politiek niet meer houdbaar zou zijn. Het parlement wilde er meer van weten maar kwam voor een muur van stilzwijgen te staan. Het werd de baas van OLAF verboden om het onderzoeksrapport vrij te geven en de chef van het OLAF-controle-gremium was net tevoren afgetreden. Ook hiervoor zijn de redenen niet bekend gemaakt. Glasnost in Brussel?

http://lostineu.eu/eu-tabak-lobby-krimi/

Meer hierover:

Smokescreen or smoking gun”:

http://corporateeurope.org/news/dalligate-smokescreen-or-smoking-gun

Het oorspronkelijk voorstel van Dalli werd nog behoorlijk afgezwakt ter stemming aan de Europarlementariërs aangeboden, waar het door invloed van de lobby dus nog meer aan hun belangen werd aangepast.

Naschrift:

De mensen die mijn inzichten en opvattingen kennen, wellicht door het lezen van mijn vorige artikels, begrijpen dat met het schrijven van deze bijdrage het niet mijn bedoeling is om wie of wat dan ook aan te klagen of te veroordelen. Maar ook als we al het bestaande accepteren is het belangrijk om te weten wat de huidige situatie is, waar we precies staan, om vandaar uit alles ten goede te kunnen keren. Want zelfs als de steeds stijgende frequentie van de energie op aarde ervoor zorgt dat uiteindelijk niets meer verborgen blijft, moeten wij mensen er toch zelf voor zorgen dat de mistoestanden geweldloos uit de weg worden geruimd. Dat zal de Geestelijke Wereld niet in onze plaats doen. Integendeel, ze hebben ons gestuurd om dit karwei te klaren. Laten we daarom onze verantwoordelijkheid nemen voor de bestaande toestand en de middelen gebruiken die we hebben om de samenleving te verbeteren. Eerst en vooral door aan onszelf te werken om dan in onze meditaties de gedroomde nieuwe samenleving te visualiseren (visualiseren = creëren). Dat kan bij voorbeeld door te werken met de visualisatietaferelen zoals Jezus het heeft voorgesteld en door directe invloed via het deelnemen aan of het organiseren van petities.

Enkele petitieplatforms:

Kent u nog andere interessante platforms, laat het dan middels een reactie weten.

http://www.change.org/

http://avaaz.org/nl/

http://petities.nl/zoek/loket-nederland/organisatie-alle/tekst-/status-live?page=1

http://www.dierenbescherming.nl/

https://www.foodwatch.nl/onze_campagnes/kindermarketing/burgerinitiatief/index_nl.html

http://www.supermacht.nl/2013/04/30/petitie-tegen-aantasting-van-zaden-soevereiniteit-en-landbouw-biodiversiteit-in-de-eu/

http://reddebijen.nl/

Recht van petitie Europese Unie

Op Europees niveau hebben burgers het recht hebben zich met verzoeken of klachten schriftelijk tot het Europees Parlement te richten.

http://www.europa-nu.nl/id/vh7douwma7p8/recht_van_petitie_europese_unie

Europees Burgerinitiatief

Het Europees Burgerinitiatief is een van de grote vernieuwingen van het Verdrag van Lissabon, met als doel directe democratie in de Europese Unie te vergroten. Het stelt een miljoen EU-burgers, die de nationaliteit hebben van ten minste een kwart van de lidstaten van de Unie, in staat direct de Europese Commissie op te roepen wetgeving voor te stellen op een gebied waar de Lidstaten bevoegdheden aan de Europese Unie hebben overgedragen.[1] Dit recht de Commissie te vragen wetgeving op te stellen stelt burgers op gelijke voet met het Europees Parlement en de Raad, die op basis van respectievelijk artikel 225 en 241 van het Werkingsverdrag dit recht ook hebben. De Commissie bezit het recht het initiatief te nemen tot het opstellen van Europese wetgeving.

The Open Government Partnership

OGP werd in 2011 gestart om als platform te fungeren voor hervormers die willen werken voor meer openheid in regeringszaken naar de burgers toe. Het groeide snel van 8 tot nu 60 deelnemende landen, waaronder Nederland, Engeland, Spanje, Ierland en Italië. Grote afwezigen zijn Duitsland en Frankrijk. Maar ook België, Luxemburg en Portugal ontbreken nog. In Duitsland pleiten steeds meer organisaties voor aansluiting.

http://www.opengovpartnership.org/

Afsluitend: Er is nog ontzettend veel te reformeren. In feite zal de samenleving van de grond af opnieuw moeten worden opgebouwd. Maar dat kan en zal hoogst waarschijnlijk ook stapsgewijze gebeuren. Wat ik vaststel is dat de vernieuwing al degelijk bezig is en langzaam maar zeker groeit. En dit proces zal niemand kunnen blokkeren, ook de illuminatie niet, wat zij ook nog uit de kast mogen halen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

http://www.elias-medium.info

http://elias-emmanuel.blogspot.nl/?view=magazine


Meer van Elias in Bovendien: http://www.bovendien.com/component/finder/search?q=Elias&Itemid=53