eurogendforcompilationIn 2003 kreeg de Franse minister van defensie het idee voor een Europese politiemacht, EGF ( Eurogendfor ). In 2004 werd in Noordwijk op 17 september deze politiemacht voor de elite een feit. Eurogendfor, samengesteld uit politiemensen van verschillende landen, moet bij grote opstanden optreden tegen de bevolking.

Toen het verdrag van Lissabon getekend werd waarschuwde ik voor de tekst die NIET opgenomen was in het verdrag maar wel gekoppeld werd aan dat verdrag. Die tekst laat ons weten dat deze politiemacht zelfs bij een oproer het recht heeft om burgers te doden. In Nederland werd dit weggewuifd als onzin maar hetgeen verteld wordt in de Duitse video hierover is toetsbare informatie.

De elite weet wat er aanstaande is omdat ze de mensen tot waanhoop drijven met de oneerlijke regelgeving, beschermen van banken en andere corrupte instituten waarvoor zij werken en heeft dit legertje opgericht om zichzelf te beschermen. Deze mannen hebben dus een licentie om burgers te doden wanneer zij dit goedachten. Ik ben benieuwd wie hier als eens van gehoord heeft en wat jullie vinden van onze Europese leiders die een leger oprichten om zichzelf tegen burgers te beschermen.

Natuurlijk wordt door de mainstream een andere redenatie achter deze politiemacht beschreven maar de feiten laten de ware aard zien van dit elitekorps. De foto’s spreken boekdelen, to protect and to serve, de vraag wie wordt er beschermd?Duidelijk niet de burgers!

De link naar dat oude artikel is helaas verdwenen, toen schreef ik nog voor Argusoog. Wel heb ik dit stukje Engelse tekst kunnen redden.

Dit is wat Professor Schachtschneider hierover te vertellen heeft:

Professor Schachtschneider pointed out that it [the European Union reform treaty, a.k.a. the Lisbon Treaty] also reintroduces the death penalty in Europe, which I think is very important, in light of the fact that, especially Italy was trying to abandon the death penalty through the United Nations, forever. And this is not in the treaty, but in a footnote, because with the European Union reform treaty, we accept also the European Union Charter, which says that there is no death penalty, and then it has a footnote, which says, “except in the case of war, riots, upheaval” – then the death penalty is possible. Schachtschneider points to the fact that this is an outrage, because they put it in a footnote of a footnote, and you have to read it, like really like a super-expert to find out!