TruthministryDe Europese Unie gaat nu wel heel erg ver met de anti-Rusland-Propaganda, ze gaan zelfs zo ver nu dat er vandaag een weliswaar niet bindende wetgeving is aangenomen die erop gaat toezien dat nieuws uit andere bronnen dan de door de Westerse politiek gekozen bronnen als propaganda moet worden gezien. Dit kan betekenen dat zenders zoals Sputnik en RT binnenkort niet meer te zien zijn op onze kabels en als het aan de EU ligt ook niet meer op het internet.

De wet is geschreven door een Poolse conservatieve en stelt het volgende;

Moscow aims to "distort the truth, provoke doubt, divide the EU and its North American partners, paralyze the decision-making process, discredit the EU institutions and incite fear and uncertainty among EU citizens."

Moskou heeft als doel, “de waarheid te verdraaien, twijfel te zaaien, de EU te verdelen en hun Noord Amerikaanse partners, verlamming van het beslissingsproces, het in diskrediet brengen van Europese instituten en aanzetten tot angst en onduidelijkheid bij Europese burgers.”

In het rapport worden Rusland en ISIS gelijk gesteld. Dit in de wetenschap dat Rusland op uitnodiging van de wettig gekozen regering van Syrië, samen met het Syrische leger, de terroristen van ISIS bestrijdt. Net de EU en haar Noord Amerikaanse partners doen sinds het begin van de putchpoging in Syrië, want dat is het, dat hebben Obama en vele andere politieke leiders al vele malen uit gesproken, ze willen een andere leider in Syrië, er alles aan om de terroristen van El Qaida, die van tijd tot tijd hun naam wijzigen, Al Nusra, etc. in stand te houden ten koste van alle Syrische burgers en de gehele regio. Van de week weigerde het leugenachtige VN instituut nog bewijsmateriaal aan te nemen waaruit blijkt dat Al Nusra en de zogenaamde gematigde rebellen, West Aleppo bestoken met chemische wapens. Google je even op chemische wapens en Syrië, dan kom je al snel op een wikipedia-pagina die precies het tegenovergestelde beweert maar dan zonder enige vorm van bewijslast.

Daar komt het de laatste jaren altijd op neer. Het Westen beschuldigt Rusland, Iran, Syrië, ergens van maar onderbouwen dit met helemaal niets, echter dit wordt door de westerse media breed gedeeld. Beschuldigingen vanuit andere bronnen aan het adres van het Westen, stevig onderbouwd met bewijsmateriaal, wordt simpelweg niet vertoond op TV. Wat niet weet, dat niet deert!

Niet alleen de Russische zenders worden op de korrel genomen met deze wetgeving maar ook alle alternatieve nieuwskanalen die er een andere lezing op nahouden dan de officieel erkende, door de gecontroleerde ( betaalde )- media.

De Europese Unie richt op deze manier de in de Harry Potter onvoorstelbare “Ministry of Truth” op waarbij alleen nieuws, goedgekeurd door de EU en partners gelezen en verspreid mag worden.

Verdraaid, als dat geen killer is! Een anti-propaganda-wetgeving door de EU met als uiteindelijke doelstelling dat alleen de propaganda van de EU gezien en gehoord mag worden!

En daar lieve mensen betalen wij ons scheel aan!

Voor de enkeling die nog steeds van mening is dat alles wat uit het westen komt goed is en alles wat uit het oosten komt slecht, loop de beschuldigingen van de afgelopen jaren aan het adres van alleen Rusland en Iran eens na en probeer die stellingen eens te bewijzen. Onmogelijk! Het tegendeel bewijzen is veel gemakkelijker, dat doet Bovendien.com al vele jaren.

Ik kan hier nu talloze voorbeelden gaan noemen maar als het je echt interesseert click je simpel onze rubriek Syrië eens aan, bovenaan deze pagina in het menu. Daar krijg je onvoorstelbaar veel voorbeelden. En als je goed oplet dan zie je van tijd tot tijd dat bepaalde video’s met bewijs van Westers bedrog of andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, verwijderd zijn, zogenaamd door de gebruiker. Welnu, dat is het Ministerie van de Waarheid in actie!

Bron: RT https://www.rt.com/news/367922-eu-resolution-russian-media/