genezenIk ben blij met het artikel van Nexus omdat het een waarheidsgetrouw verslag is van waar we momenteel als wereldburgers staan, over hoe we misleid worden en hoe de massa zich nog steeds zonder noemenswaardig protest als slachtvee naar het abattoir laat voeren.

Wat mij persoonlijk het meest heeft getroffen is wel hoe die massa, ook in dit land, bereid was om stapsgewijze alle verworvenheden waarvoor onze vaders en grootvaders hebben 'gevochten' prijs te geven. Apathie, toch? Nu was het scenario om dat te bereiken wel heel slim bedacht: zoals gezegd stapsgewijze over decennia afbreken en er maar op hameren dat er geen andere oplossingen bestaan.

Er bestaan natuurlijk geen andere oplossingen zolang de overheid de burgers kan wijsmaken dat het belangrijker is om frauderende banken aan nieuw kapitaal te helpen, waarmee ze dan verder kunnen frauderen en gokken, terwijl de gokkers zich daardoor hun zakken nog meer kunnen vullen. Ik vraag me daarbij ook af, of en waar er onderweg nog een en ander aan strijkstokken blijft hangen. En banken is maar één thema.

Als we alle uitgaven van de regering eens nauwkeurig bekijken en dat met een dik rood potlood in de hand, dan zie ik al onmiddellijk waar er in de uitgaven gesneden kan worden. Uiteraard worden er dan tientallen miljarden op andere uitgaven bespaard dan die de regering voor ogen heeft. Ja, laten we eens bekijken wat we werkelijk nodig vinden.

Als eerste denk ik dan aan een basisinkomen voor elke burger in dit land. Dan kunnen alle uitkeringen en alle controle-instanties ervan meteen worden afgeschaft. Kijken we even verder in de toekomst, dan zie ik zelfs het ontvangen van een basisinkomen in het charter van de Verenigde Naties vastgelegd. Ieder mens op aarde krijgt dan in verhouding met de de kosten van levensonderhoud ter plaatse een dergelijk inkomen.

Als we kijken hoe nu nog alles reilt en zeilt dan lijkt het ver weg voor we in dit landje het hele beleid op staatsniveau van de grond af kunnen veranderen. Een nieuwe politieke partij? Ik denk dat dit op dit ogenblik nog geen schijn van kans heeft omdat nog niet genoeg brave burgers uit hun diepe slaap zijn ontwaakt. Als deze brave burgers denken dat corruptie enkel in de bananenrepublieken van Afrika en Latijns Amerika bestaat, dan stel ik voor om de invloed van lobbying in Brussel eens onder het licht te houden. En Brussel ligt toch niet ver van Den Haag, toch?

Hoe vaak heeft bijvoorbeeld de voedsel- en suikerindustrie het niet klaargespeeld om in het Europees Parlement consumentbeschermende wetgeving te blokkeren? Een groot aantal parlementariërs waren bij de stemming niet aanwezig (om zich niet te compromitteren en zo hun kiezers niet te verliezen?), terwijl de wel aanwezigen in meerderheid openlijk de belangen van de industrie en niet die van de bevolking dienden door wie ze gekozen werden. Dat klokkenluiders niet alleen in de V.S. maar ook hier en in Brussel niet welkom zijn, hebben we in het verleden meermaals kunnen vaststellen.

Dat de gang van zaken eens heel duidelijk gesteld wordt en de mistoestanden de een na de ander worden opgesomd vind ik een positief teken. We worden langzaam wakker. Het lijkt wel of we in het verleden massaal gedrogeerd werden (en worden?) om niet te beseffen in welke mate er met ons gesold werd en wordt. Zouden chemtrails, GSM en Wifi er iets mee te maken hebben? Of die installaties in Alaska die God-weet-wat uitstralen?

Mijn uitgangspunt is nog steeds te accepteren wat er gebeurt. Maar dat wil niet zeggen dat ik blind ben. Dat wil niet zeggen, dat we dan maar bij de pakken moeten gaan neerzitten.

Volgens de Geestelijke Wereld moeten we om te beginnen de mistoestanden aanvaarden zoals ze zijn omdat we ze als mensheid zelf in het leven hebben geroepen. We hebben op het niveau van het collectieve bewustzijn ervoor gekozen om het aan den lijve te ondervinden om het dan voor eens en altijd uit te kunnen bannen. We zijn er dus in eerste instantie verantwoordelijk voor dat het is zoals het is. Laten we dan ook die verantwoordelijkheid nemen en dan aan slag gaan om alles te verbeteren.

Kijken we naar de het hele politieke gebeuren in Nederland en de andere landen op deze aardbol, dan is er geen enkele politieke partij waar je met goed fatsoen op kunt stemmen. Ik heb altijd het idee gehad dat werkelijk integere mensen zich in de politieke arena de handen niet willen vuilmaken en er dus ver van blijven.

De kardinale vraag is dan: 'Hoe kunnen we aan de slag gaan in een dergelijke politieke situatie?

De reden waarom we moeten vertrekken met de bestaande situatie te aanvaarden is een energetische. Het bestrijden van wat is, geeft niet alleen energie aan dat we bestrijden, maar blokkeert ook meteen al een soepele verbetering. Als we werkelijk onze verantwoordelijkheid nemen voor alle ellende in de wereld dan is dat een reden temeer ons ook verantwoordelijk te voelen om al het negatieve in een positieve richting om te buigen.

Om op die persoonlijke verantwoordelijkheid terug te komen komen: Wie weet wat we allemaal in andere incarnaties hier op aarde hebben uitgespookt dat mogelijk nu nog een zekere uitwerking heeft? Dit voegt zich dan nog als een individuele verantwoordelijkheid bij de collectieve.

Met een dergelijk inzicht hoeven we ons ook nergens meer kwaad over te maken. Zijn we kwaad, dan houden we ons zelf gevangen in negatieve energieën, in een negatieve structuur die ons zicht vertroebelt en het onmogelijk maakt om positief bezig te zijn.

Niet alleen het artikel van Nexus vond ik bemoedigend waarbij alles eens op een rijtje wordt gezet. Hopelijk opent dat nog vele ogen. Wat ik ook met enthousiasme heb begroet was de rede van de Braziliaanse presidente voor de UNO die de V.S. heel duidelijk wees op hun overtredingen van het internationaal recht en het compromitteren van de vriendschappelijke betrekkingen tussen staten. Ik vermoed dat dit nog slechts het topje van de ijsberg is en door deze acties van enkelingen, denk aan Snowden en anderen, velen nog bemoedigd worden om ook die richting in te slaan. De richting van dingen tonen zoals ze zijn.

De Geestelijke Wereld heeft keer op keer gesproken over de komende nieuwe samenleving op aarde. De samenleving in de vijfde dimensie van bewustzijn. Daarheen zij we op pad. En onderweg moeten we alles opruimen wat die samenleving gebaseerd op onderling respect en Liefde in de weg staat. Om dat te kunnen doen moeten we eerst helder kunnen zien wat er gebeurt. Door de steeds hogere trilling van de aarde kan er immers niets meer verborgen blijven. De eerste fase is dus de fase van herkenning. De tweede fase, de fase van opruimen. Deze fase loopt over in de derde van heropbouw. Want ook nu kunnen we al dingen veranderen. We hoeven niet te wachten tot er een heel nieuw politiek klimaat bestaat. Wat we wel kunnen is nu over alles en nog wat onze mening naar Den Haag of Brussel sturen. We kunnen Den Haag dichtslibben met miljoenen petities waar we onze stem laten horen over de nieuwe straaljagers, over elke besparing die ze ons willen opdringen en over alles waar we het niet mee eens zijn en wat ze in onze naam pogen door te drukken.

Er bestaat een organisatie die wereldwijd al 26.000.000 deelnemers heeft en die regelmatig petities verstuurt wat al heel wat onheil heeft kunnen voorkomen. Onder een serie van die petities staat ook mijn handtekening.

'AVAAZ' heet die organisatie. Ofschoon ik in het verleden ook wel eens een keer een negatief geluid over die organisatie heb gehoord, is mij persoonlijk nog niets verkeerds opgevallen. Mocht dat zo zijn, dan hebben ze wellicht van hun fouten geleerd. En zoals alles wat enkel door de deelnemers gedragen wordt, kan op elk negatief windje gereageerd worden.

AVAAZ heeft alleszins de infrastructuur om heel snel en op grote schaal druk uit te oefenen op regeringen, bedrijven en organisaties. Ook kan ieder het initiatief nemen om onder die noemer zelf een petitieactie te starten. Naar mijn gevoel is dit een mogelijkheid om heel snel een antwoord te kunnen formuleren op alle huidige plannen van de Nederlandse regering.

Natuurlijk kan ook hier een dergelijk initiatief zoals AVAAZ gestart worden. Dat is uiteraard ook een mogelijkheid, ofschoon dat ook weer tijd kost terwijl we onmiddellijk van de bestaande kanalen en structuur van AVAAZ kunnen gebruik maken.

Enkele reacties over AVAAZ:

AL Gore

"Avaaz is inspirerend... het heeft al een significant verschil gemaakt."

Leila Shahid, Palestijnse Ambassadeur voor Europa:

Avaaz en haar leden van over de hele wereld hebben een cruciale rol gespeeld in het overhalen van regeringen om het Palestijnse voorstel voor erkenning te steunen en voor vrede en vrijheid te kiezen.

Martin Schulz, President van het Europese Parlement:

Blokkeren van Internet Censuur

In het geheim opgesteld door een kleine groep rijke landen en bedrijven, zou ACTA machtige multinationals de mogelijkheid hebben gegeven om het internet te controleren en censureren. Toen de details van dit verdrag publiekelijk werden, tekenden meer dan 2 miljoen Avaaz-leden een petitie aan het Europees Parlement om te eisen dat wetgevers voor de vrijheid en openheid van het internet zouden staan en de ratificatie van ACTA te verwerpen. De petitie, die bijna 3 miljoen ondertekenaars had, werd direct aangeboden aan de wetgevers in Brussel. Toen bij de laatste stemming het verdrag werd afgewezen, kondigde het persbericht van het Europees Parlement aan dat de petitie van Avaaz een cruciale factor was geweest in het verslaan van ACTA!

Ik was erg onder de indruk van de massale, door 2.8 miljoen mensen getekende, petitie van Avaaz die gericht was aan het Europese Parlement. De zorgen van burgers moeten serieus worden genomen door het Europese Parlement."

Indiase Ambassade in Bahrein

Over het Bevrijden van Opgesloten Arbeidsmigranten:

"Dit zou nooit gebeurd zijn zonder Avaaz."

Meer resultaten van AVAAZ:

http://www.avaaz.org/nl/highlights.php

Lopende campagnes:

http://www.avaaz.org/nl/index.php

Zelf een campagne starten:

http://www.avaaz.org/nl/contact/

Naschrift:

Zo hulpeloos als het lijkt zijn we niet.

Mogelijkheden te over!

Met of zonder AVAAZ:

Wie gaat ermee aan de slag?

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

http://www.elias-medium.info

http://elias-emmanuel.blogspot.nl/?view=magazine


Meer van Elias in Bovendien: http://www.bovendien.com/component/finder/search?q=Elias&Itemid=53