RippleJe komt het op heel veel websites tegen. De rijken bezitten
vrijwel de helft van het totale vermogen dat deze Aarde rijk is, dan heb je nog
mensen zoals jij en ik die in relatieve welvaart leven maar in een economische
gevangenis zitten en dan heb je het overgrote deel van de wereldbevolking die
helemaal niets of nauwelijks iets bezitten en dus leven in absolute armoede.
Maar hoe is die verdeling nu echt? Klopt bovenstaande stelling?

Het werd uitgezocht door een officiële instantie op basis van gegevens van de VN. De
video laat het resultaat zien.

Duidelijker wordt het niet. De rijken worden alsmaar rijker
en arroganter omdat zij ook de regelgeving aan hun kant hebben, immers
overheden werken als facilitaire diensten voor de elite en de armen worden
daardoor automatisch armer. Natuurlijk geven de rijke landen jaarlijks vele
miljarden weg aan de arme landen en dat lijkt voor het oog een mooi gebaar van
onze overheden maar als je even een beetje verder kijkt dan je neus lang is kom
je er al snel achter dat de giften enkel dienen om de arme landen nog meer te
kunnen plunderen zoals uit de grafiek duidelijk blijkt.

Instanties zoals het IMF, FED en BIS bank, VN en de EU
werken samen om de vermenigvuldiging van rijkdom van de rijken mogelijk te
maken. Alle wetten en regelgeving is er op afgesteld dat rijken zo min mogelijk
belasting betalen, dus zo veel mogelijk verdienen, terwijl dit voor de gewone
mensen net omgedraaid is. De regelgeving voor de gewone mensen is erop
gebaseerd de mensen zo veel mogelijk af te pakken van hun verdiensten ter faveure
van de rijken, ook weer mogelijk gemaakt door regelgeving en wetten gemaakt
door de grootste collaborateurs van de elite, overheden.

Wat ik hierin niet begrijp is dat die hele grote groep
mensen die benadeeld wordt zich zo gemakkelijk laat plukken. Het is een echte
misdaad! Ik wil daarom gerust stellen dat alle overheden die samenwerken met
bovengenoemde organisaties, in en in corrupt zijn en via volkstribunalen
berecht dienen te worden voor het mogelijk maken van deze wereldwijde misdaad
tegen de mensheid. Vrijwel elke dode door honger, dorst, ziekte, geweld,
vervuiling etc. is een rechtstreeks gevolg van het beleid dat door eerder
genoemde ongekozen instanties gevoerd wordt waarmee al die instanties
automatisch ook berecht en ontbonden dienen te worden. De wereld zoals deze nu
is levert alleen resultaat op voor de rijken en dat is maar een heel klein
percentage van de totale bevolking. Beleid zou erop gemaakt moeten zijn
prioriteit te geven aan de belangen van de grootste groep met de grootste problemen.
Ons hele politieke, financiële, militaire en economische systeem doet precies
het tegenovergestelde en daar dragen wij met zijn alleen dagelijks ons steentje
aan bij.

IAmFree

Als je in de toekomst nog eens een besluit moet nemen waarin
moraliteit centraal staat, zou je eens aan dit artikel kunnen denken en aan
alle mensen die je benadeelt door het minder morele besluit te nemen. Zet je eigen
kinderen eens in de schoenen van de allerarmsten en bekijk je opties dan nog
eens. Zou je het leven van je eigen kinderen in de waagschaal leggen voor een
zakelijk besluit? Denk je uit dat kleine zakelijke succesje meer voldoening te
krijgen dan uit het enige juiste morele besluit waarbij je rekening houdt met
die allerarmsten?

Vraag eens in de supermarkt waar je product vandaan komt en
hoe dit tot stand komt. Durf je eigen hebzucht het hoofd te bieden wanneer een
aan te schaffen iets moreel verwerpelijk tot stand gekomen is. Ongevraagd
werken wij allemaal op de een of andere manier mee aan het tot stand komen van
de winsten van de elite, dat is een feit. Ondanks dit feit kan een ieder van
ons onafhankelijk van wie dan ook altijd een eigen keuze maken op tal van
vlakken binnen onze samenleving. Die keuze maak jij zelf en ben jij alleen
verantwoordelijk voor. Zelfs wanneer je besluit betekent dat je op zoek moet
naar een andere baan, zelfs dan nog wint de moraliteit het altijd van die
andere kant. Je gemoedstoestand is o.a. onderdeel van wat jou maakt. Met een
goede gemoedstoestand is je leven een stuk prettiger en dat zal je merken aan
je hele zijn.

Meer geldelijke winst of een onbetaalbare morele winst, hoe gemakkelijk
kan een keuze zijn!