zionistische olifant kamer ... maar zie het en je bent een “racist”.

Hallo allemaal ...

Het politieke credo van het Zionisme heeft grote oren en een lange slurf en ik denk dat het tijd is dat het wordt opgemerkt. Het holt op elk niveau onze levens en dat moet ook worden gezegd.

Wat is zionisme, hoe kwam het tot stand, wat heeft het met het jodendom te maken of eerder, wat niet. Dit stuk, samen met de studie die vastgelegd werd op video krijg je een heel goed beeld wat zionisme precies inhoudt.

 

Het heeft een tang-beweging gecreëerd op de menselijke geest door het kapen van duizelingwekkende aantallen van politieke macht, corporaties, het bankwezen en de macht van de media aan de ene kant en door het gebruiken van de angst om antisemitisch genoemd te worden als je het durft om het voor de hand liggende te beweren.

 

 

Zij hebben dit kunnen doen door het Zionisme met de Joodse mensen te vergelijken in de publieke perceptie.

Dat is het niet. Zionisme is een politiek credo dat is geïntroduceerd door het Huis van Rothschild om de doelen van de illuminati families te avanceren die grotendeels gecontroleerd worden door de Rothschilds .

Wanneer mensen denken aan Zionisme, dan denken zij aan Joodse mensen. Wanneer zij denken aan Israël dan denken zij aan Joodse mensen. Dat is begrijpelijk aangezien de propaganda, maar dit is serieus misleidend en het is nodig dat deze directe connecties  worden verbroken als we willen begrijpen wat er hier aan de hand is.

Zionisme betekent Rothschild net als Israël Rothschild betekent. Wanneer we het extraordinaire aantal Zionisten in sleutelposities over de wereld zien, dan kijken we niet naar “manipulerende Joden” maar manipulerende Zionisten die de interesses en de eisen van de Rothschilds representeren.

Aanzienlijke aantallen Joodse mensen zijn geen Zionisten en verzetten zich tegen dat verschrikkelijke credo terwijl vele Zionisten geen Joden zijn.

Deze includeren de Christelijke Zionisten en Obama's vicepresident, Joe Biden, die de Israëlische televisie vertelde “Ik ben een Zionist”. Hier is de clip als je het kan verdragen... Als, zoals Biden terecht zegt, je geen Jood hoeft te zijn om een Zionist te zijn, hoe kan het dan eerder een rassen dan een politieke beweging zijn ?

Dat kan het niet. Het is gewoon gemaakt om zo te verschijnen om de publieke perceptie te manipuleren omdat het verzetten tegen Zionisme dan het verzetten tegen Joden wordt als een geheel en de “je bent een racist” kaart kan steeds weer worden gebruikt.

Verre van beschermen en de interesses te avanceren van de massa Joodse mensen, is het vaak vernietigend voor hen geweest en heeft veroorzaakt dat er miljoenen unfair gelabeld werden door de daden van de Zionistische elite. Een speciaal artikel op de “Jews Against Zionism” website benadrukt hoe Rothschild het Zionisme richt op de Joden die al generaties in Palestina zij aan zij met de Arabieren geleefd hebben in vrede en harmonie:

 

 

 

 

'De religieuze joden die op grond van hun geloof duidelijk het nationalisme van de Zionisten tegenspreken, en die al generaties vredevol met hun Arabische buren hebben geleefd, werden ongewild geïdentificeerd met de zaak van de Zionisten en hun worsteling met de Arabieren.

Zij verzochten de Verenigde Naties dat Jeruzalem benoemd werd als een feitelijke internationale stad. Zij deden een beroep op het diplomatische corps toegewezen aan Jeruzalem -- maar niet om te helpen. Zij werden daarom geconfronteerd met de keuze om ofwel een deel van de Zionistische staat te worden die lijnrecht tegenop de interesses van de Joden als een religie waren of het verlaten van het land van die wiens voorvaderen de eerste Joodse kolonisten waren.

Laten we dit juist krijgen. Het zionisme geeft niets om de Joodse mensen. Voor de Rothschilds en hun Zionistische criminelen zijn de Joodse mensen als een geheel gewoon runderen die worden gebruikt en misbruikt als het nodig is. Net zoals de rest van de menselijke bevolking.

 

De netwerken van Het huis van Rothschild stonden achter Hitler en de opkomst van de Nazi partij in de Rotschild kern van Duitsland waar ze hun naam van Bauer in het 18de eeuwse Frankfurt veranderende en lanceerde de dynastie die de globale financiën moest controleren.

Na de oorlog gebruikte de Rothschilds publieke sympathie voor de Joodse mensen aangeduid door de Nazis om zich te haasten voor een thuisland in Palestina.

Dit was de voorgewende reden voor de stichting van het Zionisme maar dat is alleen maar een deel hiervan.

Zoals ik aantoon in mijn boeken, de campagne die een Rothschild koninkrijkje vorm insloeg in Palestina gaat zeker terug naar het begin van de 19de eeuw en waarschijnlijk lang ervoor. Het heeft een massieve boost gekregen door de Balfour verklaring in 1917 toen de Britse buitenlandse secretaris Arthur Balfour in een brief zijn steun voor de regering verklaarde voor een Joods thuisland in Palestina.

 

Deze brief was verzonden door Balfour, een binnenste cirkel lid van een geheime elite maatschappij genaamd de Ronde Tafel, naar Baron Walter Rothschild die de Ronde Tafel heeft gefinancieerd.

De Rothschild Illuminati fronten zoals de Raad van Buitenlandse Relaties, de trilaterale commissie, Bilderberg groep, Royale instituut van internationale zaken en anderen, antwoorden vandaag nog steeds aan de Ronde tafel die aan de touwtjes trekt en coördineert vanuit de achtergrond. Dit is waarom Zionisten in de regering onveranderlijk verbonden zijn met deze Rothschild gecontroleerde organisaties.

                 

The Rothschilds financieerden de vroegere kolonisten van Europa om te verplaatsen in het naoorlogs Palestina en zij financieerden en bewapenden ook de terroristen groeperingen zoals Irgun, die Israël bombardeerden en terroriseerden tot het bestaan in 1948, een campagne die 800.000 Palestijnen dwong om hun geboorteland te verlaten.

Israël is gewoon de staat van de Rothschilds en hoe toepasselijk dat zij betaalden voor de constructie van het Israëlische parlements- gebouw, de Knesset, en het Israëlische Hooggerechtshof , de naam Rotschild betekent Rood- schild en het ontstond met het rode schild David ster symbool (geen Joods symbool voor de Rothschilds er waren) die zij toonden op hun huis in Frankfurt ...

 

De eigenlijke vlag van Israël vertelt u wie het bezit. Er zijn vele redenen waarom de Rothschilds en hun bondgenoten Palestina wilden kapen en een reden was om  het Midden-Oosten in een staat van verstoring en opschudding te houden waardoor een wereldoorlog uiteindelijk kan worden teweeggebracht om de Nieuwe Wereldorde van de wereldoverheidsdictatuur in te luiden.

De creatie van Israël betekent niet een einde en de Rothschilds zullen best blij zijn om de Joodse populatie aan hun lot over te laten als het hen past. Per slot van rekening , hebben ze het al eerder gedaan.

'S werelds tweede grootste Zionisten populatie is in de Verenigde Staten en gegeven dat Amerika en Israël worden gecontroleerd door de netwerken van de Rothschilds is het niet moeilijk om te doorgronden waarom die beweging van land in het Midden Oosten een derde van alle VS overzeese hulp krijgt.

Een gemiddelde 3 miljard dollar per jaar wordt aan de staat van de Rothschilds toegereikt als een resultaat van beslissingen gemaakt door de Amerikaanse administratie die altijd Republikein of Democraat zijn, gecontroleerd door de Rothschilds . Een hand van het netwerk handelt het geld over naar een ander.

Dit legt uit waarom de Verenigde Staten nooit praat over het arsenaal van nucleaire wapens dat gestockeerd wordt door 's werelds meest schietgrage staten.

Israël weigert dit te bespreken en het Amerikaanse beleid, recent herbevestigd door Obama, is om nooit iets over het onderwerp te vragen of om over het onderwerp te spreken.

De laatste twee VS administraties zijn in de mate van Zionistische (Rothschild) controle van Amerika en zo zijn buitenlands beleid, in het bijzonder met betrekking tot Irak, het vroegere land van Sumer en Babylon, dat volgens sommigen een deel van het “Grotere Israel” blijkt te zijn dat de Zionisten willen beveiligen.

De Bush regering was de handpop van zogenaamde neo-cons., of neoconservatieven, wiens enige politieke filosofie in waarheid de belangen van het Zionisme waren. Centraal bij rothschild-gecontroleerde neocon stennis waren Richard (Zionist) Perle, (Zionist) Paul Wolfowitz, Dov (Zionist) Zakheim, Douglas (Zionist) Feith, (Zionist) John Bolton, Lewis (Zionist) Libby, en de lijst gaat steeds verder. Dit waren de mensen die namens de Rothschilds de invasies van Afghanistan en Irak orkestreerden.

Het economische beleid werd gedicteerd doorheen de jaren van Reagan-Bush, Vader Bush, Clinton en het grootste deel van de Bush jongens door (Zionist) Alan Greenspan, voorzitter van de private “centrale bank” van de VS, de Federale Reserve. Privébezit, dat wil zeggen, door de Rothschilds door een netwerk van    leiders zonder autoriteit en organisaties.

Greenspan introduceerde het beleid van deregulering dat culmineerde, zoals ontworpen, in de vrij-voor-alle waanzin van hebzucht door banken en financiële markten die tot de neerstorting in de laatste weken van het voorzitterschap van Bush leidden. Greenspan trad af van het federale alvorens de gevolgen van zijn spel-plan op lange termijn in verloren huizen, banen en besparingen explodeerden. Hij werd vervangen door Bernard (Zionist) Bernanke.

Greenspan werd enthousiast gesteund in zijn deregulering door opeenvolgende overheidsdiensten door het secretariaat van de schatkist in de jaren van Clinton, Robert E. (Zionist) Rubin en (Zionist) Larry Summers, en ook door de Voorzitter van de Federaal Reserve Bank van New York, het krachtigst in de federale conspiratieve groepering van plotters of intriganten  , Timoteegras (Zionist) Geithner.

Toen Meneer Fake Change het voorzitterschap middenin de bijeenkomende financiële crisis won, veroorzaakt door alle bovengenoemden, en anderen, benoemde hij Geithner als zijn Secretaris van de Schatkist en Summers als hoofd van de Economische Raad van het Witte Huis. Allebei zijn protegés van Robert Rubin die op de rand van instorting eerder dit jaar aftrad van Citigroup voor zijn rol in “adviseren”.

Obama' s Directeur van de Begroting is Peter Orszag (Zionist) die het bedrijf leidde dat de IJslandse Centrale Bank in de prelude adviseerde tot de neerstorting van het IJslandse financiële systeem.

Dit heeft ertoe geleid dat IJsland snel getraceerd wordt in de Rothschild- gecreëerde Europese Unie om zijn economie te “redden”,

Orszag adviseerde ook de Russische Schatkist toen de genationaliseerde activa en de middelen aan Zionist oligarchen  werden overhandigd, met Roman Abramovich inbegrepen die in het Verenigd Koninkrijk bekend is als de eigenaar van Chelsea voetbalclub.

Voeg aan dit alles het feit toe dat de Wereldbank door (Zionist) Robert Zoellick wordt geleid, die (Zionist) Paul Wolfowitz verving, en dat het Internationale Monetaire Fonds, of het IMF, door (Zionist) Dominique Strauss-Kahn wordt geleid.

Twijfelt er nog iemand dat het Rothschild netwerk de globale financiën en daarom de levens en de keuzes van vrijwel elke man, vrouw en kind op de planeet controleert?

 

De Rothschilds zijn in de kern van het Obama Witte huis in de vorm van Stafchef Rahm (Zionist) Emanuel en de chef-adviseur van Het Witte Huis David Axelrod (Zionist). Emanuel heeft in het Israëlische leger gediend en zijn vader was een operatieve met de Rothschild terroristengroep, Irgun, zoals het Israël tot stand bombardeerde.

Dit omvatte het bombardement van Het Koning David Hotel in Jeruzalem in 1946 dat 91 mensen doodde.

 

 

Rahm Emanuel werkte ook nauw met Robert E. Rubin (Zionist)  tijdens de jaren van Clinton samen om NAFTA, de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst op te leggen, die vanaf het begin af aan gecreëerd was om een springplank te zijn voor voor een Noord-Amerikaan, en uiteindelijk een Amerikaanse Unie, langs de grenzen van de EU. De wereld van de Zionisten is inderdaad zeer klein. 

David Axelrod stelde Obama' s verkiezingscampagnes in werking en houdt nu toezicht op elk woord dat slaafs van zijn teleprompter schermen wordt gelezen. Er is weinig dat Obama zegt dat zijn Zionistische managers hem niet vertellen of hem geven om te zeggen.

Zij hebben ook ervoor gezorgd dat het beleid van de V.S. voor Iran en het Perzische Golf door Dennis Ross (Zionist) wordt geleid die Israëlische belangen in opeenvolgende Amerikaanse overheidsdiensten heeft gediend.

Er zal geen vloeipapier achter de scènes zijn tussen hem en dat trio van tirannie, Netanyahu, Lieberman, Barak, de eerste minister, de minister van Buitenlandse Zaken en de defensieminister van Israël. Met andere woorden, de Rothschild stooges.

Zionist Mandelson werkt voor de piramide.

De veruit huidige invloedrijkste figuur in de Britse overheid is Peter Mandelson (Zionist) die meer titels en bevoegdheden van de belegerde Eerste minister Gordon Brown blijft vergaren.

Mandelson is een insiderarbeider voor de Rothschilds en heeft vaak gastvrijheid van zijn goede vriend en vennoot, Nathaniel Rothschild geaccepteerd.

Deze week verzocht Mandelson het Verenigd Koninkrijk om zich bij de enige Europese munt (Rothschild) aan te sluiten.

Ondertussen deed de ongelukkige en hopeloze Gordon Brown wat hem verteld werd en benoemde Ivan Lewis (Zionist) tot Staatsminister met verantwoordelijkheid voor, nu komt het ... het Britse beleid inzake het Midden-Oosten.

Lewis, vice-voorzitter van de “Labour of Friends” van Israël, was een openhartige supporter voor de Israëlische slachting van de onschuldigen in Gaza dit jaar.

Lewis sprak over zijn nieuwe baan:

“Mijn verantwoordelijkheid voor het de vredesproces van het Midden-Oosten is bijzonder schrijnend.

Ik heb nooit mijn trots voor het Joods zijn of mijn ondersteuning voor de Staat van Israël verborgen.”

Welke kans hebben de Palestijnen van eerlijkheid en rechtvaardigheid? Geen.

In Frankrijk, zoals ik vorige week vermeldde, is President (Zionist) Sarkozy een oude activa van Mossad, het Rothschild handhavingsagentschap dat zich als het intelligentieagentschap van Israël vermomt.

Mossad is betrokken bij terreuraanslagen en andere verschrikkingen over de wereld omdat het de globale agenda van de Rothschilds vertegenwoordigt en niet de inwoners van Israël.

Kijk ook naar de Zionistische (Rothschild) controle van de entertainment en media industrie in de vorm van mensen zoals Fox nieuwspresident  Peter Chernin (Zionist); Paramount Pictures Chairman Brad Grey (Zionist); Walt Disney CEO Robert Igor (Zionist); Sony Pictures Chairman Michael Lynton (Zionist); Warner Brothers Chairman Barry Meyer (Zionist); CBS CEO Leslie Moonves (Zionist); MGM Chairman Harry Sloan (Zionist); and NBC/Universal Studios CEO Jeff Zucker (Zionist).

 

The Rothschilds controleren Amerika.

De Los Angeles Times columnist Joel Stein (Zionist) schreef een artikel afkondigend dat Amerikanen die niet denken dat Joden (Zionisten) Hollywood controleren, duidelijk gewoon “dom” zijn. Stein ging verder:

“De Joden zijn zo dominant. Ik moest de ambachten doorzoeken om met zes heidenen  in hoge posities bij entertainment bedrijven op de proppen te komen.

(Maar kijk en aanschouw), zelfs één van die zes, AMC president Charles Collier, bleek een Jood te zijn ! ... Als een trotse Jood, wil ik dat Amerika van onze verwezenlijking weet. Ja, wij controleren Hollywood.”

En niet alleen Hollywood. Shahar Ilan, een dagelijkse eigenschappenredacteur van de belangrijke Israëlische krant, Ha' aretz, schreef:

“ De Joden controleren de Amerikaanse media. Dit is zeer duidelijk, en iets anders beweren is een belediging aan gewone kennis.”

Zionisten hebben echt een massieve invloed over de nieuwsmedia met de goedkeuring van Rupert Murdoch (Zionist) met zijn enorm televisie en krantenimperium, en de familie Sulzberger (Zionisten) die de New York Times bezitten.

De lijst is enorm over televisie, radio, kranten en Internet. 

Wanneer u het aantal Zionisten in machtssleutelposities en controle in de politiek, het bankwezen, bedrijven, de nieuwsmedia, Hollywood etc. ziet,

is het ontnuchterend om te denken dat de Joodse mensen maar 1,7 % van de Amerikaanse bevolking uitmaken en velen van deze zullen geen Zionisten zijn.

Wat als dezelfde situatie met de Arabische mensen of Chinese, Ierse of zelfs zwarte Amerikanen gebeurde?

Er zou een protest zijn en vragen worden gesteld over hoe één groep zoveel invloed over de levens van een gehele natie, inderdaad vele naties kan hebben.

En ik beklemtoon opnieuw dat, uiteindelijk, dit controlesysteem tot de Rothschilds leidt als een spin midden in haar web.

De Rothschilds vestigde B' nai B' rith in 1843 om blootstelling van de mondiale Zionistische netten te verhinderen.

' BB' is een uitloper van de Schotse Rite van Vrijmetselarij en werkt wereldwijd

om iedereen die de Rothschild operatie blootstelt als antisemitisch te merken.

In 1913, lanceerde B' nai B' rith een organisatie om specifiek onderzoekers als doelwit aan te duiden en te belasteren, in feite iedereen, wie vraagt, kritiseert of Israël en de altijd-verzamelende invloed van de Zionisten over de wereld blootstelt.

Met typische ironie noemden zij het de Anti-belastering liga, beter gekend als de ADL, en beweerden dat het daar was om de Joodse mensen te beschermen.

Zoals Plato zei:

“Dit en geen andere is de wortel waaruit een tiran opspringt; wanneer hij eerst verschijnt als een beschermer”.

ADL is, in feite ,een sub-agentschap van het Israëlische (Rothschild) centrum voor heimelijke verrichtingen, de Mossad, die, volgens een vroegere agent, het motto heeft: “Door misleiding, zult gij oorlog voeren”. Als dat niet het motto is, dan zou dat het moeten zijn.

De ADL staat achter de introductie van “haat wetten” welke worden gericht op het tot zwijgen brengen van verschil van mening tegen het Zionisme of Israël.

De Joodse academicus, Noam Chomsky, zei dit over de ADL in zijn boek, Necessary Illusions (Noodzakelijke Illusies):

“ ADL heeft zijn vroegere rol als burgerrechtenorganisatie vrijwel verlaten,

om tot “één van de belangrijkste pijlers” van de Israëlische propaganda te worden in de VS zoals de Israëlische pers het toevallig beschrijft, het zich bezighouden met het toezicht houden, het op de zwarte lijst zetten, compilatie van dossiers in FBI-Stijl  die aan aanhangers voor belastering worden doorgegeven, boze openbare reacties op kritiek van Israëlische acties, etc.

Deze inspanningen, die door zinspelingen van antisemitisme of directe beschuldigingen worden geschraagd, zijn bedoeld om opposities naar Israëlische beleiden te weren en te ondermijnen, met inbegrip van Israël's weigering, met de steun van de VS, om naar een algemene politieke schikking op weg te zijn.”

De Amerikaanse rabbijn, Michael Lerner, gaat akkoord: 

“ADL verloor het grootste deel geloofwaardigheid in mijn ogen als burgerrechtenorganisatie toen het kritieken van Israël met antisemitisme begon te identificeren, nog meer toen het er niet in slaagde om me te verdedigen toen ik bedreigingen voor mijn leven ontving van rechtse Joodse groepen wegens mijn kritiek op het Israëlisch beleid tegenover Palestijnen (Zij zeiden dat dit geen bedreigingen waren omdat ik Joods was, daarom dat dit niet binnenin hun gebied was waar zij zich mee bezighielden).”

Ten eerste, de ADL is nooit een civiele rechten organisatie geweest. Hun bedoeling is om de rechten weg te nemen, ten tweede , het is hier niet om iemand te verdedigen, of je nu Joods bent of iets anders.

Het is hier om de sadistische interesses te representeren van het Huis van Rothschild en de bredere Illuminati.

Het is zo belangrijk dat mensen bewust zijn van deze achtergrond van het Zionisme omdat op dit moment in principe onbetwist aan het versnellen is door gebrek aan bewustwording en door angst om “racist” genoemd te worden.

Wel, het kan me niets schelen wat mensen over me zeggen met betrekking tot dit of iets anders. Ik wil de waarheid aan het licht brengen, niet een populariteits- wedstrijd winnen.

Alstublieft, laten we deze informatie laten circuleren, zo efficiënt mogelijk als we het kunnen en brengen het vanuit de schaduwen tot de publieke attentie. We moeten weigeren om geïntimideerd te worden tot zwijgen .

Martin Luther King zei: '... we moeten onze ruggen rechten en werken voor onze vrijheid. Een man kan niet op je rijden tenzij je rug gebogen is.'

Het is tijd om op te staan in elke betekenis.

Dan als laatste nog deze indringende documentaire van de bemoeinissen van 's werelds rijkste familie, de Rothschilds, inzake het zionisme. Het zal je niet verbazen dat de Rothschilds er behoorlijk wat werk van hebben gemaakt het zionisme te promoten en machtig te maken.