In mijn vorige artikel over Elenin vroeg ik me af of de ontdekker van dit hemellichaam wel een echte persoon was (klik hier voor dat artikel). Met mijn huidige inzichten is deze vraag voor mij opeens volstrekt irrelevant geworden. Laten we eerst maar even alle toevalligheden rond Elenin even op een rijtje zetten. 

In 1998 verschijnt de film Deep Impact waarin een amateur-astronoom met de roepnaam Leo een aanstormende komeet genaamd E.L.E. ontdekt. Bizar detail was dat de president van de USA in deze film een donkere huidskleur heeft. Dat was toen eigenlijk ondenkbaar voor de meeste mensen.

Op 10 december 2010 ontdekt een amateur-astronoom met de roepnaam Leonid een aanstormende ‘komeet’ die naar hem wordt vernoemd: Elenin. Leo is precies de 1e helft van Leonid, en E.L.E. zijn de letters van de 1e helft van Elenin.

De ‘komeet’ komt uit de richting van het sterrenbeeld Leo (Leeuw).

De officiële term voor een kometenregen vanuit deze richting (Leo) die jaarlijks piekt in de maand november is Leonid.

Deze komeet bereikt haar dichtste punt bij de zon Helios (genaamd het peri-helion) op 11 september 2011, op de dag af precies 10 jaar na 9/11.

Geschreven in het Engels is 9/11 Nine Eleven. Afgekort en omgedraaid is dit ‘elenin’.

Deze ‘komeet’ beschrijft geen elipsbaan (zoals alle andere kometen), maar een hyperbolische baan. Dit fenomeen heeft zich voorzover bekend nog nooit eerder voorgedaan.

Dit zijn allemaal feiten, waar niemand omheen kan. Wat hier in ieder geval bijzonder opmerkelijk aan is, is dat ondanks alle die peperdure satellieten die veel en veel verder kunnen kijken, we moesten wachten tot een amateur de aanstormende ‘komeet’ pas zag toen hij al voorbij de ‘brievenbus’ was. Vanaf het begin doet NASA in ieder geval buitengewoon raar omtrent ‘Elenin’. Klik hier voor een opsomming daarvan op Goto2012.nl.

Let op. Nu komt het! Want het voorgaande was jou alvast allemaal al wel bekend.

Ik wil hier graag nog een tweetal toevalligheden aan toevoegen. Hiermee is voor mij de Elenin code gekraakt. Deze toevalligheden hebben te maken met numerologie. Ben je hier niet bekend mee, lees dan hier eerst even een ander artikel daarover.

De numerologische waarde van Elenin is 33. Dat is toevallig! En het vervolg is nog opmerkelijker, want ook de numerologische waarde van Leonid is 33. Ik heb ze niet, maar anders waren mijn klompen nu wel gebroken. Samen geeft ‘Leonid Elenin’ de waarde 66. Is dit een verwijzing naar 666?

Wat betekent dit nu allemaal?

Volgens mij is alles omtrent ‘Elenin’ een bericht. Ik denk dat dit helemaal geen echte komeet is. Het is een boodschap. Wat die boodschap precies is, dat gaan we nu snel ontdekken. Het valt me verder op dat er vannacht enorm is gesproeid. Misschien zijn die chemtrails bedoeld om ons het zicht te benemen.

Voor mij is Elenin niet gelijk aan Nibiru. Die vreemde bol rechts in het sterrenbeeld Leo die infrarood licht (dus warmte) uitstraalt is volgens mij Nibiru. Ik kan in ieder geval nergens vinden wat het anders zou kunnen zijn. Ik denk dat Nibiru inderdaad nabij is, maar dat we daar nog even op mogen wachten.

Eleninis volgens mij de boodschap aan iedereen die deze kan en wil begrijpen dat Nibiru in aantocht is. Letterlijk betekent Nibiru ‘de kruisende planeet’. En het is ook geen gewone planeet, maar een (rood-) bruine dwergster (klik hier voor een artikel hierover).

Ben je niet klaar voor de wederkomst van de tweede zon, dan komt deze als een dief in de nacht. Onze eerste zon Helios is de heerser van de dag en staat voor schepping. De tweede zon Nibiru is de heerser van de nacht en staat voor vernietiging. Vernietiging is onderdeel van de schepping (dat is immers de functie van de scheppingstoon 11), en evenzeer maakt Nibiru deel uit van het stelsel van Helios.

Zullen we nog even wat spelen met E.L.E.N.I.N., ervan uitgaande dat het een acroniem is? Voor E.L.E. zijn er voor zover ik weet geen varianten. Het staat volgens alle acronomen voor Extinction Life Event, een gebeurtenis waarbij al het leven op Terra zal uitdoven. Feit is dat er vele ondergrondse voorzieningen zijn gebouwd om zo’n E.L.E. toch te kunnen overleven.

Voor de N.I.N. zijn meerdere varianten, zoals Nibiru Is Near of Nibiru In November. Ik denk dat het nog niet in november zal zijn dat Nibiru weer eens langszij komt, zelfs niet eens in dit jaar. Voor mij betekent het Near Impact Niburu, want hij zal deze keer erg dicht bij gaan komen. Ook vond ik op het internet Notable Impact Nemesis als uitleg van N.I.N.

Wat we in ieder geval weten is dat we middenin een oorlog zitten, en dan heb ik het natuurlijk over de informatie-oorlog. Uit de informatie-oorlog rond Libië hebben we gezien dat de controlfreaks tot alles in staat zijn, zoals het uitzenden van nepbeelden. Met de control freaks bedoel ik uiteraard de machtspiramide die probeert het bewustzijn van de mensheid op NOS-niveau te houden (Naïef en Ongelofelijk Stom). Of zou NOS stiekem ‘Novus Ordo Seclorum’ betekenen, wat wellicht op hetzelfde neerkomt?

Lieve zusters en broeders van het verzet tijdens deze informatie-oorlog, houdt moed. De oorlog wordt geheid nog veel smeriger, maar we weten nu al dat de waarheid gaat zegevieren. Welke waarheid, wil je weten? De belangeloze waarheid! Nou niet helemaal belangeloos. Wij hebben allemaal belang bij een harmonieuze leefwereld waarin iedereen evenwaardig is. Dat motiveert mij in ieder geval om door te gaan met het verspreiden van mijn zienswijzen en ontdekkingen.

Zeist, zaterdag 3 september 2011

Johan Oldenkamp, Ont-dekker

Pateo.nl (Pateo is Latijn voor ‘niet langer verborgen’).