Elite vs the peopleZo! Ik dacht dat het nooit meer zou gaan gebeuren maar nu blijkt toch dat mensen het dermate zat zijn dat ze zich laten zien en horen. Over de hele wereld staan mensen op de straten en demonstreren met verschillende redenen om dezelfde doelen te bereiken. De macht van de politiek en het corporate bedrijfsleven, het bedrog van ons geldsysteem, oorlogen, bezuinigingen, te stoppen! Gaat het nu dan eindelijk echt los?

Zoals jullie weten geeft Bovendien al meerdere jaren aan dat de onvrede onder de bevolkingen uiteindelijk zal uitmonden in mondiale demonstraties tegen de elite. Moesten wij vroeger nog het nieuws uit kranten en tv programma’s halen en waren die programma’s en kranten destijds nog enigszins neutraal, getuige de vele krantenartikelen van bijvoorbeeld Gerard de Boer, moeten wij het vandaag de dag hebben van het internet.

Ik weet niet waar het precies gebeurd is maar onze media, zoals jullie inmiddels wel weten, zijn niet meer te vertrouwen. Ze liegen dat het gedrukt staat en hebben er blijkbaar geen problemen mee dat ze de gehele bevolking een rad voor ogen draaien. Maar de bevolking is het zat. Het heeft wat internetjaartjes geduurd maar nu lijkt er een keerpunt behaald te zijn wat betreft de informatievoorziening die het mogelijk maakt dat er voldoende mensen geïnformeerd zijn in het reilen en zeilen van onze politieke en andere leiders.

Natuurlijk hebben onze elitaire families dit al lang zien aankomen en doen ze er van alles aan om die informatiestroom naar hun hand te zetten. De ene na de andere leugen passeert over het beeldscherm maar ze zijn nog niet volledig uitgesproken of het internet reageert er al op met aanvullende informatie die in bijna alle gevallen de eerder geopperde informatie van de propagandakanalen teniet doet en de werkelijkheid achter de leugens laat zien. De elite is in opperste staat van paraatheid. Jullie kunnen dit zien aan hoe politiemensen vandaag de dag door onze straten surveilleren, bewapend en in veel landen al niet meer te onderscheiden van zwaar bewapende soldaten. Natuurlijk allemaal het gevolg van de vele in scene gezette terroristische aanvallen.

De ware aard van het beestje…

Langzaam maar zeker komt de ware aard van onze politici aan het licht. Toen velen zich in vreugde wentelden over de uitslag van het referendum wisten wij zeker dat de uitslag rechtsom of linksom gemanipuleerd zou worden. Deze keer niet in de stemmingen, al hebben wij de overtuiging dat het niet openen van vele stemlokalen, een doelmatige actie was om mensen te ontmoedigen hun stem te doen uitbrengen, zien wij dat het nu na de uitslag gebeurt. De tweede keer dat ze deze methode proberen. Alle oppositiepartijen in de kamer spreken er schande van maar laat je niet neppen, die verontwaardiging is gespeelde verontwaardiging want de gehele politiek danst naar de pijpen van hen die het verdrag wel willen, de elite en niet de bevolking. Die minachting van de bevolking komt duidelijk naar voren in een nieuwsbrief van de VVD over het vervolgtraject van het Oekraïne- referendum. Een stukje uit de nieuwsbrief aangaande het referendum;

Debat associatieverdrag EU en Oekraïne

Met een stem tegen het associatieverdrag met Oekraïne hebben heel veel Nederlanders, waaronder veel VVD’ers, belangrijke zorgen en bezwaren tot uitdrukking gebracht: tegen lidmaatschap van Oekraïne bij de EU, tegen een grote zak geld voor Oekraïne en ook tegen het risico om een oorlog ingesleept te worden.

Wij willen het kabinet de ruimte geven om in de EU en met Oekraïne te onderhandelen over manieren om recht te doen aan deze tegenstem. Als aan deze bezwaren tegemoet wordt gekomen, willen we dat het verdrag alsnog wordt geratificeerd. Als dat niet lukt, gaan we het verdrag niet ratificeren.

Waarom niet gewoon het verdrag nu al afwijzen?
Omdat we ervan overtuigd zijn dat Nederland er meer bij is gebaat als we dit verdrag, met belangrijke tegemoetkomingen, alsnog door laten gaan. Wij geloven dat het goed is voor de handel en de stabiliteit aan de rand van Europa, maar ook beter voor onze positie binnen de EU. Als we ons in deze situatie constructief tonen, vergroot dat de kans dat we constructiviteit terugkrijgen op andere onderwerpen die ook voor iedere Nederlander van belang zijn.

Tot slot heeft ook een groot aantal Nederlanders, waaronder ook veel VVD’ers, voor het verdrag gestemd of vond het om verschillende redenen niet nodig om te komen stemmen. Maar de uitkomst van het referendum is een nee. Dat is het belangrijkst en nu dus ook leidend,
maar deze miljoenen andere Nederlanders hebben ook het recht om gehoord te worden.

Met de route die we nu zijn ingeslagen, nee tenzij, denken we het best recht te doen aan wat de kiezer heeft gezegd.

Nieuwsbrief geheel

Wij hebben de essentiële punten even een ander kleurtje gegeven om ze duidelijk naar voren te halen.

Het is duidelijk welke kant Rutte en consorten op willen. Ze willen net als in 2006 het verdrag alsnog goedkeuren met eventuele kleine nietszeggende wijzigingen en minachten daarmee het referendum en de wil van het volk. Wat Rutte hier schetst is natuurlijk de reinste waanzin. Stel dat het referendum positief was geweest, had Rutte dan ook zijn oor te luister gelegd bij de neen stemmers? Had hij dan ook geroepen dat die miljoenen andere stemmen ook gehoord moeten worden? Waarvoor gaan wij stemmen als de uitkomst alleen maar positief mag zijn en dan alleen gerespecteerd wordt? Ik probeer mij dat stembiljet nog even voor de geest te halen want het was voor mij de eerste keer na 2006 dat ik weer eens een stemhokje van binnen zag.

stembiljet associatieverdrag

Ik zie nergens een optie staan, neen tenzij…..

Hoe dan ook. Dit referendum heeft de harten van de Europese burgers blijkbaar sneller doen laten slaan. De verdienste van de Nederlandse bevolking, eindelijk betekenen mijn broeders en zusters weer eens iets voor het grote goed, voor heel Europa! In Engeland zal er ook gestemd worden over het al dan niet in de Eu blijven. Dat betekent weer dat Schotland op haar beurt ook een referendum zal gaan houden, ook in Merkels Duitsland is de roep om een referendum duidelijk te horen en zo zal het sneeuwbaleffect de droom van onze dwaze elitisten zeer rap naar het ronde archief dirigeren. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Er is niet voor niets een Euro politieleger in het leven geroepen, waar Jan Pater Balkenende, samen met Beatrix in 2005 nog een handtekening voor gezet hebben zonder de burgers te raadplegen. Een elite politiekorps, zwaar bewapend en met speciale bevoegdheden, zij mogen namelijk in alle landen van Europa ingrijpen bij onlusten of volksopstanden. Samen met het Verdrag van Lissabon heeft dit politiekorps, lees leger, zelfs de macht om mensen met ALLE MIDDELEN te beteugelen. Met alle middelen betekent dat ze zelfs dodelijk geweld mogen gebruiken. Toen wij hierover schreven leek het allemaal nog niet zo ernstig maar nu, met alle zaken die wij voorbij hebben zien komen, hebben gezien hoe politie en ME omgaan met demonstranten, een beangstigend vooruitzicht. Eurogendfor heet deze politie/militaire/ elite bewakingsdienst. Lees het bijbehorende artikel er maar eens op na met aanvullingen van Europa’s bekendste rechtsgeleerde Professor Karl Schachtschneider.

En ze zullen het nodig hebben onze vrienden in de elite. Steeds meer vuil komt bovendrijven, zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, tientallen jaren onder de pet gehouden door chantage, belangenverstrengelingen en simpel dat de praktijken die nu boven water komen te smerig, te gemeen, bijna onmenselijk zijn. In nieuwsberichten lezen wij altijd over de zwemleraar die stiekem foto’s maakt van de kleine kindjes om er zichzelf later aan te verlekkeren maar de onmenselijk praktijken van wetsdienaren, leden van het koningshuis en andere hooggeplaatsten, die krijgen wij niet te zien noch te horen. Ook die beerput is open getrokken dankzij het internet en de stank is in heel Nederland en wijd erom heen te ruiken, vooral in hogere kringen!

Bronnen: Het Ronde Huis, Westminster Pedophile Ring, Washington pedofielen Ring.

Zoals je kunt zien is het niet alleen onze elite die zich graag vermaakt met kindjes maar komt dit vooral voor in alle hoge kringen. Het lijkt wel een soort afwijking, misschien heeft het iets te maken met het blauwe bloed van die mensen? Is dat misschien de reden waarom deze mensen onschendbaar zijn?

Alle shit komt altijd boven drijven

Naast deze zaken zijn er tal van andere zaken die momenteel veel gedeeld worden op publieke netwerken zoals Facebook. Facebook viel dit natuurlijk ook al op en meldde laatst nog dat er maar weinig persoonlijke gegevens gedeeld worden en teveel “complotten”. Het lijkt erop dat al deze zaken en veel meer boven moet komen om de door de burgers zo gewenste veranderingen mogelijk te maken. Eerst moet alle shit eruit voor wij verder kunnen. Het kaf moet van het koren gescheiden worden om voor eens en altijd af te rekenen met alle misdaden die de elite begaan hebben tegen gewone burgers. Vroeger durfde de burger zijn mond niet open te doen, stond de kapelaan of meneer pastoor voor de deur en kon je de baan vaarwel zeggen. Vandaag de dag hebben mensen er blijkbaar geen boodschap meer aan want ze zijn niet meer bang voor autoriteiten. De grote schoonmaak is begonnen, het verval van de wereldelite is een feit, de veranderingen komen er aan maar let op! Laat je niet ringeloren door het systeem want deze mensen zijn verdomd gewiekst, meestal hebben ze al een plan klaar liggen bij grote calamiteiten, oproeren, revoluties. In de geschiedenis is het nog altijd zo geweest dat de burgers zich tijdens revoluties lieten misleiden door dezelfde gasten maar dan uit andere kringen. Dit zal ze deze keer niet meer lukken want het internet heeft voldoende informatie om daadwerkelijk het kaf van het koren te scheiden.

Alsof dat nog niet genoeg is worden ook andere zaken die onze wereld de laatste decennia beïnvloed hebben duidelijk. Zo willen sommigen in de VS een wet aannemen die het mogelijk maakt eventuele bemoeienissen van de familie Saoed m.b.t. 911 te kunnen onderzoeken. De familie Saoed is in alle staten en dreigt met de verkoop van Amerikaanse waardepapieren waardoor de VS in één klap bankroet kan raken. Waarom zo’n paniek? Is dit misschien ook de reden waarom Israël toenadering zoekt tot Saoedi Arabië, vereende krachten staan sterker? Want ook Israël wordt sterk in verband gebracht met die aanslagen en hadden samen met de Saoed familie als enige echt baat bij deze aanslagen. Ook werden tijdens de aanslagen van 911 5 Israëlisch opgepakt die verkleed als Palestijnen een videoreportage maakten van het gebeuren terwijl het gebeurde. Later gaven enkele van de door de VS vrij gelaten Israëlisch in een TV interview toe dat ze het gebeuren moesten filmen. Vreemd genoeg is hier nooit verder onderzoek naar gedaan door de anders zo opgefokte geheime diensten die zelfs na 911 over de hele wereld via geheime vluchten mensen oppakten en gevangen zetten zonder recht op een advocaat, zonder toekomstperspectief überhaupt. Nu nog worden mensen vast gehouden voor verdenking van die aanslagen terwijl de hele wereld weet dat de aanslagen van binnenuit georganiseerd zijn en uitgevoerd met behulp van geheime diensten van de eerder genoemde landen en de VS zelf. Ook deze beerput is wijd open getrokken!

En nu?

Nu is het tijd om actie te ondernemen. Doe mee met referenda die de komende maanden gehouden worden, zorg ervoor dat ze deze niet kunnen wegzetten door te weinig opkomst! Deel informatie met dierbaren, dat ben je verplicht aan hen. De komende tijd zal een hectische tijd worden en wij zullen met zijn allen zwaar op de proef gesteld worden. Houd er rekening mee dat de pleuris goed kan uitbreken en dat wij heel zwaar geschoffeerd en bestraft zullen worden als wij onze stemmen laten horen. Ze hebben die legertjes niet voor niets. Nu zal blijken wat wij werkelijk waard zijn, wie wij werkelijk zijn. Kunnen wij in plaats van een druppeltje die gigantische zee zijn waar ze niets, maar dan ook helemaal niet tegen kunnen beginnen? Zet verschillen aan de kant, respecteer iedereen voor wie hij of zij is, zoek naar overeenkomsten in plaats van verschillen. Enkel als wij als één entiteit achter elkaar gaan staan kunnen wij het komende gevecht winnen. Praat in op mensen die overheidsfuncties bekleden, vooral ordediensten, me, politie en leger en geheime diensten. Ook zij hebben kinderen, familie en zitten in hetzelfde schuitje. Wees niet boos op die mensen maar probeer ze te overtuigen van hun foute keuze, spreek ze aan op hun gevoel.

Wat wij al zolang hopen lijkt nu echt vorm te krijgen. Wij zullen er dan ook alles aan doen om jullie te blijven informeren, samen met de inmiddels ontelbare websites die soortgelijke inhoud hebben.

De eindstrijd is nu echt begonnen!