Kennedy update2013De moord op John F Kennedy en later zijn broer zijn nog steeds niet vergeten. De familie Kennedy hoorde bij de macht achter de macht, de zogenaamde schaduwregering die op haar beurt weer vorm krijgt een organisatie die daar weer boven staat, de illuminati. Steenrijke mensen die de eeuwen heen een gigantische invloed hebben kunnen verkrijgen zich in vrijwel alle belangrijke bedrijfstakken, organisaties, instituten en overheden in te kopen. Dit is geen proces van enkele jaren maar van tientallen,  soms zelfs honderden jaren.

Let op, belangrijke update, video met verklaringen van veiligheidsagent van Kennedy

 

De belangrijkste familie binnen deze illuminati zijn de Rothschilds of met hun echte naam, de familie Bauer. De reden dat ik deze familie ertussenuit haal is dat de verdiensten van deze familie, vergeef mij als ik schrijf, de enorme misdaad, die deze familie beging en nog steeds begaat, rechtstreeks betrekking heeft op zowel de moord op John F Kennedy alsook de crises waar wij steeds maar weer in lijken te verzanden.

Nu zullen velen roepen dat de orde der illuminati al in 1785 ontbonden werd en officieel is dat ook correct. Tijdens een razzia op 11 oktober 1785 in het huis van Weishaupts assistent, de vooraanstaande advocaat Von Zwack, bevolen door Karel Theodor van Beieren, werd een berg aan documenten gevonden waaruit bleek dat Von Zwack deel uitmaakte van een enorme samenzwering tegen de mensheid. Een citaat uit een van de brieven van Weishaupt aan Von Zwack luidt;

“Met dit plan zullen wij de hele mensheid kunnen leiden. Op deze manier en met de eenvoudigste middelen, zullen we alles in beweging en in vlammen zetten. Onze satellieten moeten zo worden geplaatst en geïnstrueerd, dat we in het geheim alle politieke onderhandelingen kunnen beïnvloeden.”

 Het jaar daarop werd in meerdere woningen van illuminati-leden belastend bewijsmateriaal gevonden van een gigantisch complot/samenzwering, om de macht van alle landen in handen te krijgen. Daarop werd de orde der Illuminati ontbonden. Helaas voor de mensheid zijn deze sluwe gasten steeds 1 stap voor op alle anderen. De teloorgang van de orde der illuminati werd systematisch opgezet en gelooft door de wereld maar feitelijk ging de orde gewoon door via Carbonari-beweging van Carl Rothschild in Italië. De officiële vrijmetselaarskrant in Leipzig schreef op 24 december 1864: Alle Italiaanse omwentelingen vanaf het jaar 1790 tot aan de jongste glorierijke gebeurtenissen zijn het werk van het illuminati-bondgenootschap. Zijn de Carboneri tenslotte niet haar zonen? Wanneer in veel door vrijmetselaars opgestelde grondwetten staat dat vrijmetselaars zich op vreedzame wijze aan de wetten dienen te onderwerpen, dan is dat alleen maar om de argwaan van de tirannen niet te wekken. “

Symbolen van de Carbonari

De illuminati en vrijmetselaars bleven groeien omdat ze zich aan elkaar verbonden hadden al in 1782. Tegen de tijd dat de VS nog de grondwet moest schrijven hadden zich in de VS in 13 verschillende kolonies al 15 loges van de illuminati gevestigd.

Terug naar de Kennedy’s......

Kennedy stamboom

Ondanks het gegeven dat de familie Kennedy door een belangrijke bloedlijn verbonden is met de illuminati ( elite ), het nageslacht van Brian Caeneddi, de eerste Kennedy, ook bekend als Brian Boru,  vinden wij terug in diverse Koninklijke families, werd John F Kennedy toch vermoord. Waarom? Om dit een beetje beter te begrijpen is een stukje geschiedenis van de Kennedy’s belangrijk om te weten. De Kennedy’s trouwden onder anderen binnen de Schotse adel. Archibald Kennedy, beter bekend als Marquess of Ailsa, was de vijftiende Earl of Cassillis en trouwde Mary, een dochter van Koning Robert III. Ierland is het onomstreden thuisland van de familie Kennedy. Ze zijn de nazaten van Brian Boru en zijn neef waarvan men de naam als Cinneidi schreef. De naam veranderde daarna in O’Kennedy.

Over de Kennedy’s is nu bekend dat ze door uithuwelijking nauw verbonden zijn met namen als Reagan, Russel, Smith, Collins, Rockefeller en Fitzpatrick. Jackie Bouvier die met John F Kennedy trouwde, was verbonden met de Auchincloss’, een Schotse bloedlijn van de illuminati. Deze Auchincloss-stam had zeer opmerkelijke verbintenissen in de geschiedenis met namen als Bundy, Grosvenor, Rockefeller, Tiffany, Vanderbilt en Winthrop. Als Kennedy niet vermoord was, dan zou er nooit zoveel aan het licht gekomen zijn over deze illuminati-familie.

Voor de illuminati leek John F Kennedy de perfecte presidentskandidaat, achteraf bleek het tegendeel waar. John F Kennedy en zijn broer Robert waren vastbesloten om hun bekendheid te gebruiken om de duivelse samenzwering van de illuminati te vernietigen. Ze haatten vele machtige illuminatie waaronder Aristoteles Onassis. De gebroeders Kennedy kenden deze samenzwering al sinds hun jeugd en hadden alleen daardoor al de moed om tegen de illuminati op te treden. In tegenstelling tot hun oudere broer hadden noch John noch Robert Kennedy de speciale training en indoctrinatie gekregen van de illuminati. In 1961 overleed Joseph Kennedy aan een hartaanval. John en Robert Kennedy zagen hun kans schoon en besloten om deze wereldwijde samenzwering te vernietigen.

John F Kennedy was niet alleen van plan om de CIA te laten verdwijnen in een andere staatsorgaan en de oorlog in Vietnam te beëindigen, hij is ook de enige president van de Verenigde Staten geweest die probeerde een einde aan de macht van de Federal Reserve Bank te maken. Hij weigerde om langer met de Federal Reserve Bank samen te werken. John William Patman, lid van het Amerikaanse congres beweerde:In de VS hebben wij in principe twee regeringen, wij hebben een gekozen regering en daarnaast hebben wij een onafhankelijke, ongecontroleerde regering, in de vorm van het Federal Reserve System, dat de zeggenschap over het geld heeft, hoewel die zeggenschap eigenlijk bij de gekozen regering zou moeten rusten.”

Sinds het begin van de twintigste eeuw proberen de illuminati hun macht ook op het gebied van de wereldfinanciën te doen gelden. Als instrument in dienst van dat doel werd in 1913 door overwegend bankiers de Federal Reserve Bank opgericht. Deze bank heeft het monopolie over de uitgaven van de dollar als wereldvaluta en het vastleggen van de rentekoers, en beschikt over nog veel meer monopolies. De meeste mensen denken dat de Federal Reserve Bank een Amerikaans staatsbedrijf is. Dat is pertinent onjuist! De bank is in handen van de familie Rothschild en consorten.

Hoe werkt de Federal Reserve Bank? Veronderstel dat de regering van de VS voor haar uitgaven een paar miljard dollar nodig heeft en dat geld niet uit belastinginkomsten gehaald kan worden. Op zo’n moment wendt zij zich tot de Federal Reserve Board. Het directorium staat een lening toe op basis van rente. Daarop deelt het Congres aan het ministerie van Financiën mee, dat de betreffende miljarden als waardepapieren van de VS gedrukt kunnen worden. Die worden vervolgens overhandigd aan de bankiers van de Federal Reserve Bank. Deze betaalt alleen de uitgifte van de waardecoupons ( pakweg 500 dollar voor inkt en papier ) en vervolgens worden de dollar-miljarden overgemaakt naar de regering die daarmee haar uitgaven kan betalen. Wat zijn de gevolgen van deze ongelooflijke criminele transactie? De regering heeft simpelweg de bevolking opgezadeld met een schuld aan de Federal Reserve Bank van miljarden dollars, nog afgezien van de rente en de rente op rente die door het gewone volk opgehoest dient te worden. Vanaf 1913 tot heden is het Amerikaanse volk voor meer dan 600 biljoen dollar ( 600 keer 6000 miljard dollar  )in de schuld bij de Federal Reserve Bank. Alleen al de rentebetalingen zijn niet op te brengen, laat staan het ooit terugbetalen van alle schulden. Alle schulden bedragen meer dan de rijkdommen van alle landen van de wereld samen.

Dit in de wetenschap dat het geleende geld uit het niets gecreëerd werd. John en Robert Kennedy wisten dit en hadden zich ten doel gesteld, ondanks dat hun eigen familie behoorden tot de illuminati, dit bedrog het hoofd te bieden en mensen wereldwijd een eerlijke kans in het leven te geven.

Vier maanden voor zijn dood waagde John Kennedy het om de Federal Reserve Bank uit te dagen. Hij wilde eigen staatsgeld laten drukken in plaats van het frauduleuze geld van de Federal Reserve Bank in de vorm van leningen. Op 4 juni 1963 gaf Kennedy de opdracht om geld ter waarde van 4 miljard dollar te laten drukken onder het uitvoeringsbesluit Executive Order 11110 en wel in bankbiljetten met het opschrift United States Note in plaats van met het gebruikelijke Federal Reserve Note. Met dit besluit kwam de vervaardiging van bankbiljetten dus weer in handen van de staat. Uit pas vrijgegeven documenten blijkt dat president Kennedy zelfs al begonnen was met het drukken van het staatsgeld met een waarde van 4.292 miljard dollar. Een klein deel hiervan is nog tijdens het leven van Kennedy in omloop gebracht.

Federal Reserve Note

De illuminatie hadden Kennedy al langer op de korrel toen bleek dat hij zich niet als marionet liet besturen. Op 22 november 1963 werd Kennedy vermoord. Enkele uren na de dood van Kennedy gaf de nieuwe president, Lyndon B. Johnson opdracht aan de staatsdrukkerij in Washington D.C. om te stoppen met het drukken van dit geld en liet het reeds in omloop gebrachte geld weer terugnemen. Dit was Johnsons’s eerste officiële actie! De Federal Reserve Bank onderschepte het reeds in omloop gebrachte geld en liet het vernietigen. De Amerikaanse samenleving heeft hier nooit iets van gemerkt. Na Kennedy heeft geen enkele president het nog gewaagd om de macht van de Federal Reserve Bank, een privéonderneming van de familie Rothschild en consorten, te ondermijnen. Deze ongelooflijke gebeurtenis bleef voor de wereld verborgen hoewel specialisten en onderzoekers hiervan wel degelijk op de hoogte zijn.

 

Agenten van CIA operatie 40

Het was NIET Lee Harvey Oswald die Kennedy vermoordde, hij was slechts een stroman. Het waren leden van Operatie 40, een strikt geheim CIA Team dat door George Bush, Richard Nixon en Allen Dulles was opgericht om Fidel Castro te elimineren. Leden van dit moordcommando zijn onder andere verantwoordelijk voor het doden van Che Guevare, Salvador Allende ( president van Chili ), Jaime Roldos ( president van Ecuador ) en Omar Torrijos ( president van Panama ). Later was dit moordcommando ook verantwoordelijk voor de operatie Phoenix, het grootste moordplan in Vietnam. Het complete moordcommando was toevallig ook  op 22 november 1963, de dag waarop Kennedy vermoord werd, aanwezig op Dealy Plaza te Dallas.

 

UPDATE VIDEO

 

Het verdwenen lichaam van Kennedy

 

 

Na de dood op Kennedy kreeg zijn opvolger Lyndon Johnson nieuwe opdrachten van de illuminati, o.a. voor de Vietnam- oorlog. Onder zijn leiding escaleerde deze oorlog enorm. De Vietnam-oorlog is een afschuwelijk voorbeeld van de manipulaties van de illuminati en was een groot financieel succes voor deze samenzweerders. Bob Kennedy wist precies hoe en door wie zijn broer werd vermoord. Hij schreef een- ongepubliceerd- boek met de titel The Enemy Within. Ook hij werd gedood door een aanslag.

Robert Kennedy vermoord

Nu, de geldcreatie ligt nog steeds niet in handen van overheden, althans, in de meeste westerse landen niet. Waar de Federal Reserve Bank de rol van geldmaker vervult in de VS vervult de BIS deze rol voor de andere westerse landen. Net als de FED is de BIS een privé instituut en is niemand binnen deze bank op democratische wijze gekozen, het zijn beide criminele organisaties bestuurd door topmensen die aangewezen worden deze rol te vervullen. Zelfs voor presidenten is het onmogelijk deze banken te betreden zonder toestemming van de mensen die deze banken runnen, binnen de muren van deze banken gelden geen wetten die voor normale mensen gelden, zij laten zich niet onderwerpen aan wetten want zij hebben immers meer macht dan de politiek, zij bezitten de politiek omdat zij het monopolie hebben op geldcreatie, daarmee heb je de macht over alle landen, ongeacht de wetten die ze maken. Niet voor niets liet Mayer Rothschild zich ooit ontvallen;

Amsel (Amschel) Bauer Mayer Rothschild, 1838:

"Let me issue and control a Nation's money and I care not who makes its laws".

Vertaald betekent dit;

"Laat mij het geld van de naties drukken en ik maal er niet om wie de wetten maakt."

Duidelijker kon de man het niet verwoord hebben. Diegene die de macht over de geldcreatie heeft hoeft niet te luisteren naar wetten.

Zolang autonome landen het recht van geldcreatie niet terugnemen, hetzij door overheidsingrijpen   ( onwaarschijnlijk ) dan wel door ingrijpen van diegenen die er het meeste de dupe van zijn, wij de bevolkingen, de werkers, de mensen die de gezamenlijke opbrengsten van een land bijeen brengen, zolang zal de ellende die deze wereld in toenemende mate kent blijven bestaan en wellicht zelfs erger worden.

De illuminati hebben de wereld in een houtgreep en zullen niet zonder slag of stoot de lucratieve handel van geldcreatie afgeven, ze financieren er alles mee, staatsgrepen, oorlogen, valse vlag aanslagen, inkopen in bedrijven en instituten, media, afkopen van rechtszaken, rechters, advocaten, etc.etc. Velen zien de crisis als teken aan de wand voor de aftakeling van dit corrupte financiële systeem maar dat is maar schijn. Al die uitgeleende bedragen die feitelijk niet bestaan moeten ergens verzilverd worden in de vorm van grond, vastgoed, bedrijven en zelfs complete landen. Dat doen deze mensen eens in de zoveel jaren. Dan ontstaat er uit schijnbaar niets een wereldwijde crisis, geldtekorten waardoor bedrijven, particulieren en landen hun schulden niet meer kunnen voldoen en daarmee overgeleverd zijn aan de wensen van de illuminati. Deze verzilveren de buit, de crisis waait over als er verder niets gebeurt en het spelletje begint weer van voren af aan. Zo verwerven deze mensen beetje bij beetje steeds meer grond die eens van hardwerkende burgers was, landen en/of bedrijven die het spel niet meespelen.

De belangrijkste familie binnen de illuminati, de Rothschilds, bezitten zoveel kapitaal dat wanneer zij dit zouden verdelen over de gehele wereldbevolking, alle mensen op slag multi miljonair zouden zijn.

Ik hoop dat o.a. deze informatie en de informatie van de vele andere waarheidszoekers bij zal dragen aan een omslag in het collectieve denken van onze medelanders. Zo niet, dan zal ook onze kroost als rasechte slaven hun leven moeten slijten ten behoeve van de illuminati en nooit in echte vrijheid kunnen leven.

bush kennedy assassination dallas cia closeupNu Kennedy 50 jaar geleden vermoord is hebben meerdere zenders er specials over. Wat mij opvalt is dat geen één kanaal de beelden laat zien van de lijfwachten die achterop de auto van de Kennedy's moesten staan en de lijfwachten die ernaast moesten lopen om als kogelvangers te functioneren, weg worden geroepen en dit met grote tegenzin doen. Ook mis ik de foto van Georde Bush senior die aan de poort van de befaamde bvibliotheek het geheel gadeslaat. Toeval dat deze man en zijn zoon jaren later president worden en de wereld opzadelen met de strijd tegen het terrorisme dat zoals de belezen mensen weten in leven wordt gehouden door de geheime diensten van de VS en Israel d.m.v. aanslagen, afschieten raketten, etc.etc. Alles om hun agenda te verwezenlijken!

Gebruikte bronnen: Robin de Ruiter, internet

Als aanvulling en extra video over de illuminati;

 

 

 

 

 

Deel 2;