turkey-police-mainAll jaren schrijf ik over dat selecte clubje superrijken, die op basis van hun banksaldo belachelijk veel invloed hebben op de Europese te voeren politiek. Uit tal van voorbeelden blijkt rechtsongelijkheid, oneerlijke verdeling, vrijkopen van banken terwijl de bevolking steeds minder te besteden krijgt, zo veel minder zelfs dat wij de afgelopen jaren in de centra van vele Europese steden kunnen zien dat het achteruit gaat.

 

Dit alles met de wetenschap dat de elite die de oorzaak zijn van al deze ellende, elk jaar weer rijker worden. Hoe harder de crisis aankomt bij de burgers, hoe meer zij verdienen. Niet vreemd wanneer je een bedrijf runt dat bij winst alle winst houdt en bij verlies in opdracht van overheden vrijgekocht worden met belastinggeld betaald door de burgers.

Facilitaire dienst

waking-upDe politiek heeft mijn stelling al lang bewezen. Zij fungeren als facilitaire dienst voor de elite, maken wetten die enkel voordelig zijn voor de elite, beschermen de elite wanneer blijkt dat zij belastingen ontduiken of gewoonweg in overleg met die overheden niet betalen en nog het allerergste, ze zetten burgers die voor de politie werken in om tegen hun eigen vrienden en familie te vechten. Ziek, in en in ziek! De propagandamedia van westerse kanalen heulen ook weer mee met de elite en noemen de demonstranten die ageren tegen het elitaire bewind in heel Europa, dus niet alleen in hun eigen land, oproerkraaiers en anarchisten. Ik hoef jullie niet uit te leggen dat ook dat hoort bij de propaganda. De media, ook mensen die grotendeels door ons betaald worden, verraden ons, net als de politie en alle andere ordediensten die tegen deze demonstranten vechten.

De leugen regeert niet lang meer.

En maar wijzen door onze massamedia naar andere landen waar mensen zogenaamd brutaal onder de voet gelopen worden. Ik doel op Syrië waar de elite al jaren proberen onrust te stoken via een opgezette burgeroorlog, bewapende huurlingen uit vele verschillende landen die de rol van ontevreden bevolking op zich moeten nemen. Gelukkig is de gemiddelde burger slim geworden en gelooft niemand meer de officiële verhalen rondom zogenaamde slechte landen en anarchistische demonstranten.

Turkije, opstand om een pleintje?

opstandturkije2Over de opstand die momenteel gaande is in Turkije wordt nogal laconiek gedaan door de media. Het zou gaan over een pleintje dat verwijzingen heeft naar Atatürk, het grote voorbeeld voor elke Turk. Erdogan is een schim in de schaduw van Atatürk en beweegt zijn land Turkije naar een religieus overheid, Atatürk staat er net om bekend dat hij de kerk en de staat liet scheiden waarmee een nieuwe democratie geboren werd na de grote reeks sultans, etc.

 

Dat dit werkt als een rode doek op een stier mag niemand verwonderen. De vader des vaderlands schofferen door zijn werk langzaam maar zeker terug te draaien valt niet goed bij de meeste Turken en ook de steun van Erdogan aan de VS en Israel in de kwestie Syrië valt verkeerd. Syrië is ook een seculiere staat ( waar kerk en staat gescheiden zijn ) dankzij Assad. Het pleintje dat door de mainstream wordt aangehaald als de oorsprong van de ellende is slechts een aanleiding geweest om de onvrede te demonstreren. Net als in vele landen in Europa zijn de Turken hun leiding zat want hetgeen de leiding doet zet geen zoden aan de dijk voor de burgers. Dat is ook de inzet voor de vele demonstraties in Europese landen zoals Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk, Portugal, Griekenland, België, etc. De burger is de leiding zat, alle oplossingen van onze overheden leiden enkel en alleen naar meer betalen en minder ervoor terug krijgen. Massaal werden banken uitgekocht in Europa maar ook in de VS want banken mogen niet omvallen, zijn te belangrijk voor de burgers, stellen politici. Dus de banken werden gered met geld van de burgerij dat ze nooit meer terug zien. opstandturkije1Als beloning zouden banken weer financieringen uitschrijven maar zoals iedereen weet schrijven nog maar heel weinig banken financieringen uit waarmee de handel langzaam maar zeker tot stilstand zal komen. Europa wordt zoals veel demonstranten laten weten, bewust en doelmatig aan de bedelstaf gebracht. Dat doet de elite maar met 1 reden en die reden is oorlog! Als je niets meer te verliezen hebt dan ben je sneller bereid te vechten.

De opstanden in Turkije zullen voorlopig nog wel voortduren met af en toe tussenpozen van rust maar de Turkse bevolking is wakker. Die weer in slaap sussen lijkt een onhaalbare klus.

Sie wollen Kapitalismus ohne Demokratie, wir wollen Demokratie ohne Kapitalismus.

Parallel aan de opstanden in Turkije is gidsland Duitsland ook de straat opgetrokken. In meerdere steden demonstreren burgers tegen de elite van de wereld en Europa. Het is geen protest tegen alleen de eigen overheid maar tegen de financiële elite die doelbewust een verarmingtactiek loslaten op Europese maar ook landen buiten Europa zoals Turkije. De organisatie van de Duitse demonstraties zijn zoals wij gewoon zijn van onze Oosterburen gründlich geregeld. De verschillende websites maken meteen duidelijk waar het hen om te doen is, ze staan niet alleen voor zichzelf op straat maar laten solidariteit zien met alle andere getroffen landen.

politietegenbrandweerspanje

Vanuit Spanje bereiken ons beelden die aantonen hoe scherp de strijd gestreden wordt. Politie wil charges uitvoeren tegen demonstranten maar brandweerlieden verhinderen dit. Overheidsdienst tegenover overheidsdienst, dat zegt genoeg. Voor de doordenkers is er sowieso een hoop te zien rondom deze demonstraties en de politiemachten die blijkbaar nodig zijn om het beleid uit te dragen. Het beleid wordt dus opgelegd met geweld. De propagandamedia zijn er altijd als de kippen bij om dat soort onderdrukking uit te roepen als dictatuur maar als het landen aangaat die vriendjes zijn met de elite, dan worden die krachttermen niet ingezet, dan is het volk op straat lui en anarchistisch en doen overheden er goed aan dat tuig eens goed aan te pakken. Nieuwslezers vertellen ons dit zonder blikken of blozen. Wat er werkelijk achter de onrust in meerdere landen scheelt moet namelijk niet duidelijk worden. Mensen moeten denken dat het allemaal op zich staande incidenten zijn maar dat is niet waar. De burgers van Europa zijn de financiële onderdrukking zat en zien geen toekomst met dezelfde mensen als die de problemen in eerste instantie veroorzaakten. Men is het letterlijk en figuurlijk zat. Zelfs het kleinste incident kan in nog meer landen deze uiting van onvrede verder aanwakkeren. De vraag is hoever de elite zal gaan in de onderdrukking van legale demonstraties, gaan er net als in Turkije doden vallen?

Demonstreer verstandig

powerofthepeopleOm dat te voorkomen zouden bij elke demonstratie op voorhand duidelijke afspraken gemaakt moeten worden met alle demonstranten, van mond op mond en alleen met mensen die je kent. Zodra er gegooid wordt met molotov cocktails, ruiten sneuvelen of agenten aangevallen worden zouden demonstranten de mensen die dit doen kunnen filmen om later te kunnen identificeren als demonstrant of als agent provocateur. Ga vooral ook niet lopen maar spreek een plek af waar iedereen gaat zitten. Zittende mensen zijn lastiger te verwijderen dan staande of lopende mensen, daarnaast geeft het gezamenlijk zitten agent provocateurs geen mogelijkheden om de boel te verstieren.

Heel Europa op straat!

Uit elkaar getrokken lijken de demonstraties allemaal op zich te staan maar als je de beweegredenen van de burgers uit verschillende landen leest die ze meedragen op spandoeken blijkt dat de beweegredenen gelijk zijn. De Europese bevolking en enkele buiten Europese bevolkingen zijn hun leiding zat en laten dit massaal op straat weten. Mogen wij hier spreken van een Europese lente?

 

 

 

Waar zijn de Nederlanders?

Feit is in elk geval dat wij Nederlanders slecht afsteken tegenover onze mede Europeanen. Hier gaat niemand de straat op, hier stemt vrijwel iedereen op de elitaire partijen als wij het moeten geloven en als dan iemand het waagt om gebruik te maken van het vrije woord en dito recht, dan pakt de politie die personen simpelweg op voordat ze hun vrije mening vrij kunnen uiten. Alle reden om hier ook de spandoeken uit de kast te halen en onze Europese broeders en zusters op basis van solidariteit een hart onder de riem te steken en ze te laten weten dat ook de Nederlanders hun leiding meer dan zat zijn. Democratie is meer dan alleen de financiële zaken op orde hebben, democratie draait om mensen en niet om geld! Demos IS het VOLK!