header bovendienBeste bezoekers van Bovendien.com,

Het is mij een genoegen jullie te kunnen vertellen dat bovendien.com gekozen is door de Koninklijke bibliotheek om gearchiveerd te worden voor het nageslacht.

 

De tekst uit de mail;

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):

http://bovendien.com/

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.

Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 24 november 2017. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies zijn te raadplegen binnen ons eigen gebouw. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB zodra dit juridisch mogelijk is.

Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

 

Ik weet niet hoe jullie dit zien maar wij zijn hier blij mee. Hoe meer mensen toegang krijgen tot deze informatie en deze delen, hoe beter. Tevens vinden wij het geruststellend dat ook vele generaties na ons de beschikking hebben over deze informatie en zodoende een vollediger beeld krijgen over de recente geschiedenis die wij momenteel met elkaar schrijven.

Bovendien.com heeft gemiddeld zo’n 25 duizend unieke bezoekers per maand. Deze bezoekers komen van over de hele wereld maar de meeste bezoekers komen uit Nederland en België.

Het is echter jammer dat zoveel bezoekers bij elkaar slechts 5,50 euro aan vaste vrijwillige bijdrages oplevert, dat zijn precies twee bezoekers die via een automatische maandelijkse storting die bijdrage doen. Ook hebben wij vorig jaar een eenmalig bedrag van 500 euro mogen ontcvangen van een gulle lezer. Deze drie bezoekers willen wij sowieso hartelijk bedanken voor hun gulle bijdrage.

Martien en ik ( Nexus ) zouden deze site graag een stuk professioneler willen aanpakken, zeker met bovenstaande in het achterhoofd. Dat kan alleen als meer mensen een kleine vaste maandelijkse bijdrage doen, 50 eurocent per maand is al genoeg! Mocht er genoeg gedoneerd worden op maandelijkse basis dan kunnen Martin en ik ook eens ter plaatse nieuws gaan maken. Nu is dit onbetaalbaar want feitelijk betalen wij nu alles uit eigen portemonnee!

Wil je ook een maandelijkse bijdrage doen dan kan dit via het volgende rekeningnummer;

NL90 INGB 0007144390 t.n.v. M.R L. Kooij onder vermelding donatie Bovendien.com

Tegen het einde van dit jaar zullen wij bekend maken welk resultaat onze oproep heeft opgeleverd. Het is onze hoop in de toekomst een professionaliseringsslag te slaan en wellicht met jullie hulp een volwaardig nieuwskanaal te worden waar naast het gewone nieuws ook andere zaken besproken en uitgezocht worden om uiteindelijk het mainstreamnieuws te dwingen hetzelfde te doen. Zodra dat gebeurt is ons doel bereikt!

Bedankt voor jullie aandacht en eventuele donatie!

 

Martien en Nexus, redactie Bovendien.com