Al sinds mensenheugenis hebben regeringen, overheden, koningen, keizers en dictators ernaar gestreefd de bevolking van hun land zo veel mogelijk onder controle te krijgen en te houden. De argumenten daartoe zijn eigenlijk in geen duizenden jaren veranderd: geld en macht. Maar dat werd nooit aan de simpele burger verteld. Die krijgt altijd te horen dat alles voor zijn eigen bestwil is, namelijk om bijvoorbeeld onrust, fraude en criminaliteit te voorkomen of te bestrijden.

Een van die historische overheidsoekazes is zelfs in de religie terechtgekomen. In elk westers land wordt op 25 december het 2000 jaar oude kerstevangelie van Lucas (Lucas 2:1-3) voorgelezen. Dat begint met de beroemde tekst: ’En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitgingvanwegekeizerAugustus dat het gehele rijk moest wordeningeschreven…’ Het ging toen om een volkstelling, waarschijnlijk ten behoeve van de belastingheffing in het Romeinse rijk, inclusief de door haar bezette gebieden. De basis van al die controlepogingen is altijd het grootste probleem gebleken, namelijk: de persoonlijke identificatie van de staatsburger. Reeds vroeg in de geschiedenis bestonden er daarom al paspoorten, maar die waren betrekkelijk eenvoudig te vervalsen.
 
Persoonsbewijs
In de Tweede Wereldoorlog vonden de nazi’s in ons land de ideale ambtenaar, die een bijna niet te kraken systeem had bedacht, namelijk het Persoonsbewijs, ook wel het P.B. genaamd. Die Nederlandse rijksambtenaar heette Jacobus Lambertus Lentz (1894-1964). Hij werkte als hoofd van het bevolkingsregister. Zijn ideaal was alles en iedereen administratief onder controle te krijgen. Over eventuele kwalijke consequenties ervan dacht Jacobus niet na. Hij was bezeten van zijn ordenings- en administratiedrift en zijn tomeloze perfectionisme.
 
Het door hem ontworpen Persoonsbewijs was vrijwel niet te vervalsen en stond destijds bij de Duitsers bekend als het beste van Europa. Iedere Nederlander, ouder dan 14 jaar, was toen verplicht het P.B. bij zich te dragen. Het heeft talloze verzetsmensen en meer dan 80 procent van onze Joodse medeburgers indirect het leven gekost. Lentz kreeg na de oorlog daarvoor drie jaar gevangenisstraf. Hij was het symbool geworden van het ultieme staatsinstrument tot maatschappelijke beheersing, controle en onderdrukking. Het officiële argument voor de invoering van het P.B. was destijds het begrip ’ordehandhaving’.
 
Bij de herintroductie van ons huidige identificatiebewijs werden in 1984 ook soortgelijke argumenten aangevoerd: ’Beheersing van vreemdelingenstromen, bestrijding van criminaliteit, het voorkómen van fraude en het faciliteren van doelmatig bestuur.’ De Al-Qaedaaanval op 11 september 2001 op het World Trade Center in New York, kwam als een geschenk uit de hemel voor politici die een waterdicht paspoort wensten. Want dat zou ook helpen tegen terroristen.
 
En zo krijgen we straks een geheel nieuw paspoort met onweerlegbare biometrische gegevens zoals vingerafdrukken, irisscan, gezichtsscan en straks wellicht ook via een chip een opslag van ons dna. Dit alles elektronisch gekoppeld aan ons sofi- of burgerservicenummer, eventueel patiëntendossier, strafblad, inkomensgegevens, politiedossier, belastinggegevens, banknummers enzovoort. Via een centrale database worden onze privégegevens internationaal maximaal uitwisselbaar. Dit is zonder meer een dictatoriale totaalcontrole door onze overheid. En daarmee een verlies van onze persoonlijke vrijheid en zeggenschap. Denemarken heeft al te kennen gegeven niet mee te willen doen. Denemarken is een heel verstandig land.
 
Ook wordt de mogelijkheid overwogen om bij burgers een minichip via een onderhuidse injectienaald in te brengen. Zoals nu al gebeurt bij huisdieren. De overheid zwijgt hierover als het graf. Deels uit collectieve domheid, deels uit politieke berekening. In zulk soort zaken is de overheid per definitie onbetrouwbaar. Wie dat nog niet weet of niet gelooft, moet eens terugdenken aan wat er allemaal door ons landsbestuur is beweerd in verband met bijvoorbeeld de snelheidsbeperking voor auto’s.
 
Eerst (omstreeks 1973) was dat nodig vanwege de benzineschaarste. Toen die over was mochten we niet snel rijden vanwege de zure regen en het milieu. Nadat was aangetoond dat dit niets uitmaakte, moesten we het rustiger aan doen vanwege de verkeersveiligheid en de productie van zogenaamd fijnstof. Om dat alles te controleren werd een woud van flitspalen aangelegd. De nieuwste modellen zijn digitaal en zeer effectief. Ze brengen nu al vele honderden miljoenen euro’s aan boetes per jaar op. En van de ruim 1300 flitspalen zijn er pas plusminus 200 digitaal. Dus het eind is nog niet in zicht, want het gaat gewoon om geld.
 
Terroriseren
De moderne elektronica biedt de overheid zo veel mogelijkheden om de staatsburger volkomen te controleren en te terroriseren, dat het tijd wordt dat die staatsburgers eindelijk gaan protesteren. Daarbij komt nog dat persoonlijke gegevens uit gekoppelde elektronische bestanden, eigenlijk niet meer uit het circuit te verwijderen zijn. De dromen en idealen van de superambtenaar Jacobus Lambertus Lentz zijn thans eindelijk uitgekomen. Maar de nachtmerrie van een door elektronica gecontroleerde dictatuur ligt op ons te wachten.
 
Een klein maar ontstellend voorproefje ervan ondervond kortgeleden een alleenstaande jonge vrouw. Ze deed al haar boodschappen bij dezelfde supermarkt. Eens per maand kocht zij daar ook haar maandverband. Totdat zij ziek werd en in een ziekenhuis haar baarmoeder moest worden verwijderd. Ze werd dus nooit meer ongesteld. De computers van de supermarkt registreerden nog steeds al haar inkopen. Vijf maanden later ontving ze tot haar pijnlijke ontzetting een verrassingspakket met felicitaties vanwege haar zwangerschap. De supermarktcomputer had uitgerekend dat als een jonge vrouwelijke vaste klant kennelijk geen maandverband meer nodig heeft, er zeker sprake moet zijn van een zwangerschap. Een gynaecologische ingreep was nooit in zijn geheugen voorgeprogrammeerd.
 
Dit soort elektronicaterreur staat ons te wachten als wij straks in september allemaal een nieuw paspoort moeten krijgen waarin alle idealen van duizenden jaren overheidsterreur in zijn gerealiseerd. Het wachten is nu op een moedige politicus die, ook al is het al vijf voor twaalf, hardop NEE durft te zeggen.


 
 

 
Bron: http://www.habakuk.nu/content/index.php?option=com_content&task=view&id=1229&Itemid=115