Enkele weken geleden plaatsten wij hier op bovendien een artikel over ascentie en hoe dit thema wetenschappelijk verklaard wordt.

Ascentie is ook uit te leggen als het zich bewust worden van wat er om je heen gebeurt. En dat mensen in rap tempo bewust aan het worden zijn is overduidelijk.

 

 

Volgens het artikel ‘ Ascentie Verklaard ‘ ontkomt niemand aan het proces omdat het een chemisch proces is dat door de Kosmos bepaald wordt. Koolstof 12, waarin onze numerieke codering vastligt, 6 protonen, 6 neutronen en 6 elektronen, verandert onder invloed van fotonenergie, wat niets anders is dan licht, in koolstof 7 met de codering 6 neutronen, 6 protonen en 1 elektron. Je wel eens afgevraagd waarom zogenaamde ‘ heiligen ‘ steeds afgebeeld worden met een soort schijn die hen omhult? Nou, volgens het artikel zijn dat de overvloedige elektronen die het lichaam verlaten. Elk atoom heeft immers 5 elektronen teveel door de veranderingen en die moeten uit het lichaam. Enfin, meer kun je lezen in de eerder gegeven link.

Je zou denken dat het enkel de gewone man en vrouw op straat betreft want zakenmensen, hoge functionarissen van banken en multinationals doen hier niet aan mee. Niets is minder waar. De laatste maanden zien wij steeds meer ex-hooggeplaatste figuren die om verschillende redenen steun geven aan de gedachte dat de wereld geregeerd wordt door een selecte groep mensen, die ik steevast de financiële elite noem. Dit is te zien in wetenschappers die zich verzetten tegen onzintheorieën die het mogelijk maakten dat de wereld in een constante dreiging van oorlog verkeert. Mensen die hoge posities bekleedden en deze niet meer kunnen uitvoeren uit schaamte waar ze mee bezig zijn. Politici die nu ronduit durven beweren dat de EU, de VN en andere hoogaangeschreven organen door en door corrupt zijn maar het beste kunnen wij dit zien aan de demonstraties zoals in Spanje, waar burgers massaal de straat op gaan  om hun ongenoegen te uiten over de banken, multinationals en de collaborerende nationale en internationale politici en pers.

 

Tegelijkertijd probeert de financiële elite nog meer chaos te creëren om de aandacht af te leiden van hun bestaan en vreselijke manier van opereren.

De afgelopen jaren volgt crisis op crisis, de ene crisis is nog niet helemaal voorbij of de volgende dient zich alweer aan.

 

Het zal niet baten want dit proces dat is ingezet  en hard onderweg, zal iedereen raken, goed of kwaad. Als het proces afgerond is hoeft niemand nog te demonstreren want zelfs de kwade organisatoren van het spel dat duizenden jaren gespeeld is, steeds weer terugkerend, steeds weer met een selecte groep elite en een overgrote meerderheid aan straatvolk die niet of nauwelijks in levensonderhoud kon voorzien, zal dan niet meer bestaan. Zij hebben hun rol in de evolutie vervuld, een gemene maar noodzakelijke rol.

Als er niks bewust te worden valt dan had bewustwording geen zin gehad. Je kunt niet spreken van mooi weer als je niet weet wat slecht weer is, je kunt niet spreken van kwaad als je niet weet wat goed is enz. Waar dit naartoe leidt is moeilijk te zeggen maar naar mijn bescheiden mening kan het niet anders dan dat wij de zaken opnieuw gaan organiseren en wel met de klemtoon op wat voor mensen echt belangrijk is, welzijn, niet welvaart.

Volgens de heren wetenschappers die met de theorie naar buiten kwamen zullen mensen capaciteiten krijgen door de veranderingen die wij van oorsprong al hadden, voordat wij genetisch gemanipuleerd werden, door wie dan ook.

Het getal 666, dat wij  nu tegenkomen als het getal van koolstof12 noemt men ook wel het getal van het beest. Was dit figuurlijk bedoeld of letterlijk. Werden onze haast goddelijke capaciteiten ontnomen door genetisch ingrijpen, werden wij gelijkgeschakeld aan het beest waarmee wij een gewilliger slachtoffer werden voor de elite?

De elite zegt  zelf, wij hebben blauw bloed, wat bedoelen ze daarmee? Volgens de wikipedia zal dit waarschijnlijk afkomstig zijn van de dunnere huid die sommige mensen hadden waarmee hun aders beter te zien zijn. Persoonlijk vind ik die uitleg wel logisch klinken maar ook filterdun, wikipedia zegt dan ook dat dit waarschijnlijk de oorsprong is. Wat is dat toch met dat blauwe bloed dat zuiver dient te blijven. Koningskinderen die geen blauw bloed trouwen moeten troonsafstand doen. Waarom, wat steekt daarachter?

Zullen wij daar nu achter komen? Kan het zijn dat de mensen van adel, de mensen met het blauwe bloed niet meegaan in dit verhaal, dat hun DNA niet zal veranderen? Wij zullen het spoedig weten, de klok tikt en de tekenen aan de wand zijn over de hele wereld te lezen.

Natuurlijk kun je de protesten in Spanje en andere landen zien als gewone protesten maar toch. 

 

Met deze overdenking wil ik jullie  aan het denken zetten. Is het toeval dat er zoveel aan de hand is, is het toeval dat mensen massaal wakker worden en de straten verkiezen om hun ongenoegen te uiten of is dit samenhangend met de veranderingen die de wetenschappers van bovengelinkt stuk duiden?

Met de wetenschap dat sommige demonstraties uitgebuit c.q. uitgelokt worden door de financiële elite, zoals de demonstraties in Libië en Syrië, maar ook wetende dat vele andere demonstraties spontaan ontstaan en echt zijn, wil ik graag geloven dat de kosmos zijn volgende kaart aan het spelen is. De mens zal weer worden wat hij ooit was, vrij. Maar dan echt!