bernie hillary cartoonOf die Amerikanen zijn allemaal van de pot gerukt of ze doorzien niet welk spelletje de elite met ze speelt. Enkele weken geleden gingen de voorverkiezingen van start in de VS. Bernie Sanders bleek gigantisch populair te zijn onder de Amerikaanse kiezers die logischerwijs na decennia oorlogspresidenten te hebben gekozen, zonder dat ze zich dat realiseerden, nu eindelijk eens gaan voor iemand met een hart voor mensen.

Het zag er slecht uit voor Hillary Clinton wiens recente geschiedenis aan elkaar hangt van corruptie, moord, intriges, etc.

De afgelopen dagen lezen wij ineens dat Hillary Clinton aan kop gaat en naar alle waarschijnlijkheid de kandidaat voor de democraten zal worden. Dit heeft te maken met de superdelegates die de democraten gebruiken om hun presidentskandidaat te kiezen. Aan de andere kant is Donald Trump de gedoodverfde kandidaat. Als deze twee tegenover elkaar komen te staan heeft de democratie weer verloren want beiden vertegenwoordigen het grote geld, de beleggers, de multinationals, banken, etc. Er zal dan niets veranderen, de elite blijft dan de baas in de VS en wij hebben allemaal gezien waartoe dit leidt!

Ook in de VS zelf gaat de discussie behoorlijk tekeer over de invloed van zogenaamde superdelegates, invloedrijke mensen ( lees mensen op hoge posities, veel geld ) die in principe uitmaken wie president kan en mag worden van de VS. Dit heeft helemaal niets met democratie te maken want de stem van het volk wordt simpelweg aan de kant geschoven door de enorm machtige inbreng van deze superdelegates.

Aangezien Hillary Clinton deel uitmaakt van de elite, dus zeer goed bevriend is met de superdelegates en deze de afgelopen jaren in diverse functies contracten, geld en macht heeft toegeschoven, is het moeilijk voor te stellen dat deze mensen op iemand anders dan haar zullen stemmen. Met andere woorden, de Amerikaanse verkiezingen hebben vrijwel niets met democratie te maken omdat de belangrijkste stemmen simpelweg gekocht kunnen worden.

support bernie hillary

HILLY V BERNIE DONORS

De Democraten voerden het systeem van ‘superdelegates’ in als een soort buffer tegen kandidaten die wel goed scoorden bij partij-aanhangers, maar die volgens de partijtop nooit een kans zouden maken om de presidentsverkiezingen te winnen. De ‘superdelegates’ maken 20 procent van de kiezers uit die tijdens het partijcongres zullen mogen kiezen voor hun favoriete kandidaat.

In tegenstelling tot de andere kiezers zijn de ‘superdelegates’ niet verplicht te kiezen voor de kandidaat die in hun thuisstaat de overwinning behaalde.

De New York Times rekende op basis daarvan uit dat het voor Bernie Sanders erg moeilijk zal zijn om de race nog te winnen. De ‘superdelegates’ kiezen immers meestal voor de kandidaat van de partijtop, en dat is Hillary Clinton. De 74-jarige Sanders, die nooit lid was van de Democratische partij en zichzelf als socialist omschrijft maakt bij die ‘superdelegates’ geen schijn van kans. 

02cartoon superdelegates

De geprivilegieerde elite-club

Sanders’ supporters zijn desondanks een campagne gestart om ‘superdelegates’ ervan te overtuigen hun stem te geven aan de kandidaat die de voorverkiezingen gewonnen heeft. En verschillende media hebben scherpe kritiek op de Democraten. “Is er iets minder democratisch dan de Democratische Partij?” Verkiezingen waarbij de stem van kiezers “ genegeerd kan worden door een geprivilegieerde elite-club” zijn geen toonbeeld van democratie.

Sanders fans hopen dat ze het tij kunnen keren m.b.t. deze superdelegates. Mocht ondanks de massale steun aan Bernie Sanders door de echte kiezers, toch voor Hillary Clinton worden gekozen als de democratische kandidaat voor de presidentsverkiezingen, dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat de bevolking zich bekocht voelt en verhaal gaat halen. De Amerikaanse bevolking is hun politiek en militair apparaat meer dan zat. De kans dat de elite met het vooruitschuiven van Clinton, de welbekende laatste druppel wordt, is behoorlijk groot! Laten wij het hopen want als de VS echt democratisch kan worden, dan kan de hele wereld dat!

Lees ook: http://edition.cnn.com/2016/02/23/opinions/superdelegates-democratic-party-kohn/