beukenbos1In de kijker :

* Grensoverschrijdend * Praktijk gesloten * No comment * Follow the money * Roerende eitjes * Uitgedokterd * Prikkelende weetjes * Spiegeltje aan de wand * Zorg om zorg * First kiss in Argentina

 

 

Grensoverschrijdend

Het Europees Parlement stemde begin juli vóór het besluit over ernstige bedreigingen van de gezondheid. Dit akkoord zal de Europese burgers beschermen tegen een groot aantal grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

Een van de belangrijkste resultaten van het besluit is dat het een rechtsgrondslag biedt voor de
coördinatie van de vrijwillige gezamenlijke aankoop van vaccins en medicijnen op EU-niveau. Er zal begonnen worden met de aankoop van pandemievaccins: de lidstaten die aan dit proces deelnemen zullen hun burgers onder betere omstandigheden dan voorheen van vaccins kunnen voorzien.

Het besluit vergroot ook het gezag van de Europese Unie in het geval van noodsituaties in de volksgezondheid: het stelt de EU in staat om op haar grondgebied een noodsituatie in de volksgezondheid af te kondigen, waardoor zij maatregelen kan treffen op grond van de geneesmiddelenwetgeving, zodat vaccins en medicijnen sneller kunnen worden geleverd.

Bron : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-644_nl.htm

Nota bene : 'Noodsituatie volksgezondheid' gebaseerd op de Wet Publieke Gezondheid: http://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/geldigheidsdatum_22-07-2013#HoofdstukV_3_Artikel31

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktijk gesloten

Persbericht van de beroepsvereniging LHC (Liga Homeopathica Classica) en het CKH vzw
(Centrum voor Klassieke Homeopathie) in België:

Op 12 juli 2013 heeft de Ministerraad ingestemd met een ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de homeopathie, dat ervoor moet zorgen dat in de toekomst nog enkel medisch geschoolden het beroep van homeopaat zullen kunnen uitoefenen. In plaats van een legaal kader te scheppen voor de
professionele homeopaten die niet binnen de geneeskunde werken, leidt dit KB ertoe dat een deel van de Belgische professionele homeopaten binnenkort de praktijk zal moeten stopzetten. Een aantal onder hen zou in aanmerking komen voor overgangsmaatregelen, maar de precieze richtlijnen hieromtrent zijn op dit
moment nog niet gekend.

Kiezen voor een behandeling bij een professioneel homeopaat, die samenwerkt en informatie uitwisselt met de huisarts, wordt niet aangemoedigd maar integendeel in de toekomst onmogelijk gemaakt.

Voor de vele patiënten die hun vertrouwen stellen in een professioneel homeopaat, schept dit KB de grootste verwarring. Kunnen ze nog terecht bij hun homeopaat, of zal er een bordje "Gesloten wegens gewijzigde wetgeving" aan de deur hangen?

Bron : http://www.ligahomeopatica.be/

Marc Van Ranst : "Niemand kan bewijzen dat homeopathie werkt"


:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comment

Officieel standpunt van de WHO in 1952 : studies wijzen uit dat roken veilig is

Officieel standpunt van de WHO in 2012 : studies wijzen uit dat vaccins veilig zijn

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Follow the money

De farmaceutische sector lijkt omkoping niet te schuwen om medicijnen aan de man te brengen. China beschuldigt GlaxoSmithKline (GSK) van omkoping van verkopers, artsen en adviseurs om zo de omzet te stimuleren. GSK heeft minstens een half miljard dollar aan de omkopingspraktijken besteed, zo meldde de
Chinese officier van justitie Gao Feng in een persconferentie. Vier leidinggevenden van het bedrijf zitten inmiddels vast.

Het is niet de eerste beschuldiging tegen GlaxoSmithKline. In juli 2012 moest de medicijnfabrikant een boete van 3 miljard dollar betalen vanwege het omkopen van artsen en het aanmoedigen van antidepressiva gebruik door kinderen, iets waar het medicijn niet geschikt voor was.

GlaxoSmithKline is niet het enige farmaceutische bedrijf dat zich schuldig maakt aan fraudeleuze praktijken. Ook Novartis wordt beschuldigd van omkoping. De medicijnfabrikant zou sinds 2005 minstens twintig apothekers betaald hebben indien deze patiënten over wisten te halen om het medicijn Myfortic te  gebruiken in plaats van goedkopere alternatieven. Ook dit bedrijf blijkt een draaideurfraudeur. In 2010
betaalde Novartis al een boete van 422,5 miljoen dollar vanwege soortgelijke illegale marketingtactieken.

Naast GlaxoSmithKline en Novartis kregen ook andere medicijnfabrikanten miljardenboetes vanwege
omkoping. Twee fraudezaken in 2008 en 2011 hebben Merck in totaal 1,6 miljard dollar gekost en Pfizer moest in 2009 2,3 miljard aan de Amerikaanse overheid betalen.

http://www.ftm.nl/copypaste/omkoping-regeert-in-de-farmaceutische-industrie.aspx

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roerende eitjes

Eieren hebben in het verleden ten onrechte een slechte reputatie gekregen en helaas geloven vandaag de dag nog veel mensen de verkeerde informatie omtrent het ei. Zijn eieren nu wel of niet goed voor je? Veroorzaken ze hartproblemen? Verhogen ze het cholesterol? Moet je ze vermijden?

Het antwoord dat je krijgt op deze vraag hangt af van aan wie je het vraagt. Veel reguliere artsen zouden zeggen dat eieren je cholesterol verhogen en dat je ze moet vermijden. Sommigen zeggen dat alleen het eiwit gebruikt zou moeten worden vanwege het cholesterol in de eierdooier. Ook zijn er nog steeds artikelen te vinden die het idee verspreiden dat eieren schadelijk zijn, en dat men ze zou moeten vermijden om
gezondheidsproblemen te voorkomen.

Reguliere artsen hebben het bij het verkeerde eind. Eieren zijn eigenlijk een superfood. Ze zitten boordevol
voedingsstoffen, vitaminen en gezondsheidsvoordelen.

Verhogen ze dan niet je cholesterol? Een van de meest voorkomende redenen dat eieren vermeden worden is om de angst voor een hoog cholesterol. Meerdere studies hebben echter uitgewezen dat eieren het LDL cholesterol niet verhogen, maar juist verlagen. Uit een recent onderzoek is gebleken dat degenen die drie eieren per dag aten gedurende twaalf dagen, een lager LDL cholesterol en een verhoogd HDL hadden. Een ander onderzoek laat zien dat degenen die vier of meer eieren per week aten, een lager cholesterol hadden dan degenen die maar één ei per week aten.

Waarom eieren zo gezond zijn : http://www.aquariusage.com/index.cfm?type=dmSimpleSearch&q=eieren

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitgedokterd

Psychiaters krijgen van hun beroepsgroep het advies patiënten met een zelfmoordwens de straat op te sturen zodat ze daar zelf een einde aan hun leven kunnen maken. Dat blijkt uit een nieuwe richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Psychiaters hebben nauwelijks mogelijkheden om patiënten te helpen bij zelfdoding, zeker als die onvrijwillig zijn opgenomen, en moeten terugvallen op omstreden behandelmethoden zoals meerdere jaren isoleercel of elektroshock.

Wim Eilert, bestuurder van de vakbond voor rijdend personeel VVMC, reageert verbaasd en geschokt op deze richtlijn. "Dit is een fout signaal. Jaarlijks springen 200 mensen in Nederland voor de trein. Dat zijn gruwelijke ervaringen voor machinisten en ook voor conducteurs. Sommigen komen nooit meer aan het werk. Daarom moet zelfmoord op het spoor zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Als instellingen patiënten laten gaan om buiten zelfmoord te plegen, eindigt er altijd een aantal voor de trein omdat dit nu eenmaal een zekere weg naar de dood is."

Prof. dr. J.J.L. Derksen : "Het enige dat psychiaters kunnen is etiketten plakken en pillen proppen of iemand in de isoleercel gooien"

Lees verder : http://www.zielenknijper.nl/richtlijn-voor-psychiaters-stuur-patienten-met-zelfmoordgedachten-de-straat-op.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikkelende weetjes

* Straffe maatregel : in Zwitserland hebben de gezondheidsautoriteiten besloten kinderen voor 21 dagen de toegang te ontzeggen op school. Waarom ? Omdat ze niet-gevaccineerd zijn en er daar momenteel (net als in Nederland) een 'mazelenepidemie' heerst... http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Pas-de-vaccin--pas-d-ecole--14520182

* Goochelen met cijfers door het RIVM : http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/geraffineerde-mazelen-leugens-van-het-rivm-naieviteit/

* Ook een beetje mazelenmoe ? Veel heisa om de huidige epidemie in Nederland en de losgebarsten vaccinatiediscussie (waar zelfs minister-president Rutte zich openlijk op tv mee bemoeide). Maar laten we de achterliggende reden, HET grotere plaatje, niet uit het oog verliezen: onder het toe- en alziend oog van
de WHO werd in 2010 bedisseld dat Europa in 2015 mazelen en rode hondvrij zou moeten zijn. Hier is echter nog geen sprake van en vanzelfsprekend zullen de lidstaten hun beste beentje willen voorzetten om dit beoogde doel te bereiken. En we zien dat hierbij àlles uit de kast wordt gehaald : http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-diseases/measles-and-rubella/policy

* Allemaal aan de HPV-spuit! Nieuwe doelgroep, nieuwe inkomstenbron voor Merck (Gardasil) : na de vaccinatiecampagnes voor meisjes (baarmoederhalskanker) en jongens (genitale wratten), worden in meerdere landen  sinds maart ook 'potentieel homoseksuele' jongens vanaf 12 jaar subtiel op de
noodzaak van HPV-vaccinatie voorbereid : http://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/research-shows-young-gay-men-15-times-more-likely-to-suffer-some-types-of-cancer-1.1464447

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spiegeltje aan de wand

Het conserveermiddel methylisothiazolinone is een chemische stof wat wordt toegevoegd in gezichts- en zonnecrèmes, shampoo en natte doekjes. Uit een onderzoek dat gedaan is door artsen, is gebleken dat steeds meer mensen huidallergieën krijgen van deze crèmes en roepen op tot een onmiddellijk verbod
op deze crèmes. Dermatologen hebben aangegeven dat 1 op de 10 patiënten kampen met eczeem of een huidallergie.

Het conserveermiddel, kort genoemd MI, wordt steeds vaker gebruikt in cosmetische producten sinds 2005.

Artsen geven de schuld aan deze chemische stof, door de enorme toename van patiënten met huiduitslag,
schrale huid, zwelling en eczeem. Dr. John McFadden, een consultant bij St Thomas' Hospital in Londen, vertelde de Daily Mail dat dit een van de ergste uitbraken van allergie door cosmetische producten is, die hij ooit heeft gezien.

Dr. John English, een dermatoloog consultant bij Nottingham universitaire ziekenhuizen zei: 'Dit is een epidemie waarbij onmiddellijke actie nodig is. Dagelijks zien zij patiënten die allergisch zijn voor deze chemische stof.

Patiënten beseffen vaak niet dat het hun cosmetica is die het probleem veroorzaakt en blijven het gebruiken.'

Fabrikanten begonnen MI vijf jaar geleden te gebruiken, nadat deze werd goedgekeurd door de Europese Commissie in 2005. Op dat moment stelde de Europese Commissie dat MI veilig was. Experts zeggen dat de ware omvang van het probleem pas aan het licht kwam, nadat de producten door miljoenen mensen was gebruikt.

http://www.femna40.nl/uiterlijke_verzorging/allergisch-voor-cosmetica#.Ud8roqz_Qj0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zorg om zorg

Dit najaar wordt in de Tweede Kamer de nieuwe Jeugdwet behandeld. Hierin is onder meer opgenomen dat de jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg) uit het basispakket gaat en wordt overgeheveld naar de gemeentes. Het is onvoldoende duidelijk welke desastreuze gevolgen het overhevelen van de
jeugd-ggz naar de gemeente zal hebben.

Hierover is onder hulpverleners, cliënten en andere betrokkenen grote onrust ontstaan. Op initiatief van enkele kinder- en jeugdpsychiaters is een petitie opgestart. Binnen een week was er grote steun vanuit alle
geledingen van de jeugd-ggz, maar ook daarbuiten. Ouders, gezondheidszorgpsychologen, directies en raden van bestuur van bijna alle grote instellingen voor jeugd-ggz, hoogleraren, sociotherapeuten, orthopedagogen, leerkrachten, kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen, etc. Dat de mensen die weten waar het om gaat zo massaal hun zorg uitspreken is een signaal waar niet aan voorbij mag worden
gegaan.

De overheid wil een nieuwe Jeugdwet:

ggz voor kinderen en jongeren gaat uit de ziektekostenverzekering, uit het basispakket;
ggz voor kinderen en jongeren wordt gemeentebeleid, de gemeente mag zelf bepalen hoe ze het geld voor de zorg besteden. De zorg die je krijgt hangt af van je woonplaats; deze invoering gaat gepaard met
forse bezuinigingen; met deze wet dreigt heel veel expertise verloren te gaan.

Teken de petitie 'Zorg over de (jeugd-ggz) Zorg'
: http://www.petitiejeugdggz.nl/petitie/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

First kiss in Argentina

De verkoop van het nieuwe troetelkindje Coca Cola Life is gestart in Argentinië, het land waar Coca-Cola 50 procent van de frisdrankmarkt heeft, in vergelijking met PepsiCo Inc's (PEP.N) 16 procent.

's Werelds grootste frisdrank bedrijf heeft stevia gebruikt in 45 producten, zoals Vitaminwater Zero, Sprite en Fanta Select, maar nooit in zijn Cola. Coca-Cola zelf zei eerder niet te willen tornen aan
de eigen, vertrouwde colasmaak.

Er is nog geen datum voor de invoering van het product elders. Kaderleden van het bedrijf vergeleken op een persconferentie in Buenos Aires de lancering van Coca-Cola Life met het debuut van Coca-Cola Zero,
die voor het eerst werd geïntroduceerd in Australië en later elders verkocht werden.

Deze introductie krijgt echter een wrang bijsmaakje bij de kritische houding van concurrent PepsiCo, waarvan een woordvoerder in mei nog verklaarde dat 'Stevia jammergenoeg niet goed werkte in cola's' (bron: Hufftington Post)...

De andere ingrediënten van 'Coca Cola Life' blijven traditiegetrouw geheim.

Lees ook : http://www.steviagids.be/nieuws/vandaag-de-morgen-minder-suiker-even-ongezond

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wekelijks ALEPH na-denkertje

De werkelijkheid is slechts een illusie, maar wel een heel hardnekkige.

Albert Einstein

Website in de kijker : http://soulvability.nl/2013/07/

Video in de kijker : Beagle gered :

Gezonde tips in de kijker : http://www.voedingisgezondheid.nl/welkom.html

Agenda in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/pagina23.html

Boek in de kijker : http://www.lenkeiboeken.nl/censuur-wat-u-niet-mag-weten-over-uw-gezondheid.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.verontrustemoeders.nl onder
de knop "Internationale collega's"

 

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.