meindertstellingof terwel hoe langzamerhand de vrijheid van meningsuiting in Nederland de mond wordt gesnoerd. 


  1. Inleiding.

Als de Nederlandse burger aan de vrijheid van meningsuiting denkt, denkt hij of zij aan de kampioenen van de vrijheid van meningsuiting als wijlen Prof. Pim Fortuyn, Theo Maessen, de vermoorde cineast Theo van Gogh, Hans Teeuwen of Geert Wilders. Niemand of een enkele juridische ingewijde legt een verband met de advocaat en vredesactivist Meindert Stelling.

 

Toch verdient deze advocaat een ereplaats bij bovengenoemde vrijheidsstrijders. Hoezo, vraagt u zich in alle redelijkheid af, een advocaat als verdediger van de vrijheid van meningsuiting? Advocaten zijn toch net als politici zakkenvullers en maffiamaten om met Jort Kelder te spreken? Wat maakt Meindert Stelling zo bijzonder?

Mr. Meindert Stelling vecht als enige advocaat de Hoge Raad (onze hoogste rechtscollege) aan in een hele principiële zaak. De Hoge Raad heeft namelijk in 2001 in al zijn wijsheid bepaald dat de Nederlandse Regering atoombommen op een Nederlandse stad mag gooien. U zult uw hoofd schudden of u wenkbrauwen fronsen. Waar maken Meindert Stelling en zoveel andere vredesactivisten zich druk over? Dit zal nooit van zijn leven gebeuren, dat een Nederlandse Regering massamoord pleegt op haar eigen burgers. Dit is gewoon te belachelijk voor woorden, zal nu zeker uw eerste reactie zijn.

Laat ik u uit de droom helpen. De Nederlandse Regering heeft ook eind jaren veertig van de twintigste eeuw Nederlandse troepen naar Indonesië gestuurd om de gerechtvaardigde vrijheidsstrijd van de Indonesiërs de kop in te drukken. Deze vrijheidsstrijders waren hoe u het ook wendt of keert, ook Nederlandse staatsburgers. Bij deze politionele acties zijn talloze Indonesiërs koelbloedig vermoord. Wat er zich nu allemaal afspeelt rondom vlucht MH17 belooft niet veel goeds. Mag ik u helpen herinneren aan het feit dat toen de Asmogendheden na Pearl Harbour de Verenigde Staten van Amerika de oorlog hadden verklaard, veel Amerikaanse staatsburgers van Japanse, Russische of Duitse afkomst geïnterneerd werden in Amerikaanse concentratiekampen? Dat zou zomaar weer eens kunnen gebeuren met onze medeburgers van Oost-Europese afkomst.

Wat heeft de rechtszaak van advocaat Stelling die hij tegen de Hoge Raad voert, nu te maken met de vrijheid van meningsuiting, zult u zich afvragen?

Heel veel. De Haagse Raad van Discipline (een tuchtrechter voor advocaten) heeft Meindert Stelling als advocaat voor vier weken geschorst. Hij kan dus vier weken zijn beroep als advocaat niet meer uitoefenen. Dit komt omdat hij als verdedigingsstrategie tegen rechters scheldt en tiert. Hij maakt ze uit voor nazi´s.

Voordat ik in details treedt van de zaak Meindert Stelling in de paragraaf `Who the fuck is Meindert Stelling?`, geef ik een beeld van de vrijheid van meningsuiting in Nederland. Na de paragraaf over Meindert Stelling zal ik in paragraaf 4 de juridische en andere implicaties van de zaak Stelling bespreken. Ten slotte in paragraaf 5 een nawoord.

  1. De Vrijheid van Meningsuiting in Nederland.

Sinds 1983 staat in de Nederlandse Grondwet de vrijheid van meningsuiting neergelegd in art. 7 lid 1 Grondwet:

`Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet`

Volgens Prof. T. Tak, emeritus Hoogleraar Staats- en bestuursrecht, in een radio-interview van een paar geleden, houdt de vrijheid van meningsuiting in dat niemand je van te voren kan verbieden wat te zeggen, uit te beelden of te schrijven wat je wilt zeggen, uit te beelden of te schrijven.

Alleen achteraf kan een rechter toetsen of wat je hebt geopenbaard of geuit rechtens is. Volgens mij betekent dat de grondwetszinssnede ´behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet´ In simpele lekentaal: je mag niet voor de civielrechtelijke of strafrechtelijke gevolgen weglopen als je iemand beledigt, discrimineert of onjuiste zaken over iemand beweert (smaad of laster). Censuur is dus in Nederland in theorie verboden. Dat toneelstukken niet opgevoerd mogen worden van de rechter of de politiek en dat zelfs het beroemde boek van Piketty `Capatilism in the 21th Century` in eerste instantie niet in het Nederlands vertaald zou worden, zijn heel andere vraagstukken waar ik in dit kader niet wil, mag en kan ingaan!

Dat je heel veel ver mag in Nederland wat vrijheid van meningsuiting betreft, bewijst het feit dat Godslastering in Nederland niet meer strafbaar is. Toen Gerard Reve in een boek God vergeleek met een ezel in de jaren vijftig, kreeg hij een strafproces aan zijn broek. Gelukkig werd hij toen vrijgesproken. Sindsdien was het strafwetsartikel over Godslastering een dode letter. Die dode letter is gelukkig nu uit het Wetboek van Strafrecht gehaald. Nogmaals je mag heel ver gaan in Nederland. Dat bewijzen kleinkunstenaars en opiniemakers elke dag in de media.

Dominees, pastoors en imams die lelijke dingen zeiden over homoseksuelen zijn wel strafrechtelijk vervolgd maar nog nooit veroordeeld bij mijn weten.

Geert Wilders is vrijgesproken wat zijn uitspraken over de Islam betreft. Prof. Arnold Heertje, econoom, heeft van de rechter te Amsterdam zijn woorden moeten terugnemen toen hij de Jeugdzorg vergeleek met de Gestapo. Een belachelijke rechterlijke uitspraak! Arnold Heertje heeft als jood ternauwernood het concentratiekamp overleeft. Heertje weet waar die het over heeft! Zwarte Piet heeft het wel te verduren in de Rechtspraak.

Maar de Zwarte Piet-discussie is Peanuts vergeleken wat Meindert Stelling en ons allen boven het hoofd hangt. Dit zal ik u duidelijk maken in de volgende paragrafen.

  1. Who the fuck is Meindert Stelling?

Meindert Stelling was tot in de jaren negentig van de vorige eeuw beroepsofficier (rang kapitein) bij de Koninklijke Luchtmacht. Hoewel hij twijfels had over de mogelijke inzet van kernwapens door de Nederlandse Defensie, was hij zeer geliefd bij Defensie. Dat kwam omdat hij een briljant jurist was en is.

Het omslagpunt was 1999. Toen woedde de oorlog in Kosovo. Stelling vond deze oorlog en de bemoeienis van het Westen met die oorlog zo verwerpelijk, dat hij ontslag nam bij Defensie. Hij ging daarna werken als wetgevingsjurist. Alweer speelde hij de pacifistische kaart. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Hij moest vertrekken als wetgevingsjurist. Hij kreeg wel een riante afvloeiingsregeling mee.

Toen kon hij zich wijden aan zijn grote hobby: het opkomen voor vredesactivisten. Op de leeftijd van ongeveer zes- en vijftig jaar werd hij in 2004 beëdigd als advocaat.

Jarenlang verdedigde hij de rechten van pacifistische actievoerders en vluchtelingen. Hij kon en kan gepassioneerd pleiten. Zie daarover onderstaande link!

http://www.rechtenstudie.nl/advocatie-tv-de-tuchtzaak-tegen-advocaat-meindert-stelling

Tot maart 2014. Een rechter kreeg het te kwaad met Stelling. Hij of zij (ik weet het niet) diende een aanklacht in tegen Stelling bij de Raad van Discipline. In eerste instantie ging het om een voorlopige voorziening (een kort geding tegen Stelling) Deze won hij glansrijk. Er was geen sprake van spoedeisendheid en Stelling kreeg dus gelijk. Maar in juni 2014 keerden de kansen van Stelling. Hij werd alsnog vier weken geschorst.

Een toegewijd advocaat is voor vier weken de mond gesnoerd!

Dat alleen om het feit dat rechters geen dikke huid hebben! Het is om te huilen! Rechters zijn echt niet de armste inwoners van Nederland en verdienen heel veel geld. Ik vraag me ter dege af of deze edele vrouw- en heerschappen eigenlijk wel zoveel geld verdienen, omdat ze niet tegen een stootje kunnen! En de Rechterlijke Macht wordt voornamelijk bewoond door vrouwen!

  1. De juridische en andere implicaties van de zaak Stelling.

Gefeliciteerd Nederlandse lezers! Jullie wonen nu officieel in een dictatuur. De rechtsstaat is met deze schorsing officieel begraven! De gehele Rechterlijke Macht en de gehele Orde van Advocaten zijn in mijn ogen moreel failliet!

  1. Nawoord.

Ik wil hier nog twee grote Nederlandse Literaire Schrijvers citeren.

Ten eerste F. Bordewijk, Blokken pagina 14:

De Staat achtte zich de meest vervolmaakte orde op aarde bereikbaar, en voor aardse eeuwigheid gesticht.

Ten tweede, Erasmus, Lof der Zotheid pagina 58:

Na deze wordt de volgende plaats aan de wetsverdraaiers toegewezen, ja, misschien komt hun de eerste wel toe, wier beroep de wijsgieren om nu zelf niet voor mijn eigen gevoelen uit te komen, eenstemmig hun vak voor ezels noemen. En toch worden de grootste zowel de kleinste zaken naar de willekeur voor deze ezels beslecht. Hun uitgestrekte landgoederen nemen gaandeweg in omvang toe….. (Erasmus over advocaten en juristen).

Bronnen

Dagblad Trouw 2005 en 2014.

Erasmus, Lof der Zotheid

Bordewijk, Blokken