Geef mij de controle over de valuta van een natie en het maakt me niet meer uit wie de wetten maakt

- Mayer Amschel Rothschild, 1743 - 1812) 

De technologie van de huidige stille wapens is de ontwikkeling van een eenvoudig idee dat ontdekt, met succes ontwikkeld en effectief toegepast werd de geciteerde heer Mayer Amschel Rothschild. De heer Rotschild ontdekte het ontbrekende passieve component van de economische theorie die bekend staat als de economische inductantie. Hij dacht bij zijn ontdekking natuurlijk niet in deze 20-eeuwse termen, en - wees ervan overtuigd - dat de mathematische analyses, de komst van de theorie van de mechanica en de elektronica, en tenslotte, de uitvinding van de elektronische computer tot de Tweede Industriële Revolutie moesten wachten, voordat het effectief toegepast kon worden in de controle van de wereldeconomie.

 

 

Get Microsoft Silverlight
Of bekijk de flash versie.

Stille Wapens voor een Stille Oorlog

vertaald Harmen Schouwerwou

 

Het volgende document - gedateerd mei 1979 - werd op 7 juli 1986 gevonden in een IMB kopieerapparaat dat bij een opruiming verkocht werd.

TOP SECRET

Stille wapens voor stille oorlogen

Technische handleiding TM-SW7905.1 voor onderzoek van operaties

Welkom aan boord

Deze publicatie kenmerkt de 25e verjaardag van de Derde Wereldoorlog, onder de naam 'Stille Oorlog', die gebruikt maakt van de biologische oorlogsvoering en bevochten wordt met 'stille wapens'.

Dit boek bevat een introductiebeschrijving van deze oorlog, zijn strategieën en zijn wapens.

Mei 1979 #74-1120


Het volgende is een uittreksel van Behold a Pale Horse by William Cooper; Light Technology

Publishing, 1991

Inhoud

 • Beveiliging
 • Historische introductie
 • Politieke introductie
 • Energie
 • Beschrijvende introductie van het Stille Wapen
 • Theoretische introductie
 • Algemene energieconcepten
 • De ontdekking van energie door dhr. Rothschild
 • Ogenschijnlijk kapitaal als een 'papieren indicator'
 • Doorbraak
 • Toepassing in de economie
 • Het economisch model
 • Industriële diagrammen
 • Drie industriële klassen
 • Bundeling
 • Het E-model
 • Economische inductantie
 • Inductatieve factoren ter overweging
 • Vertaling
 • Tijdstroomrelaties en zelfvernietigende oscillaties (schommelingen)
 • De huishoudindustrie (gezamenlijke huisgezinnen)
 • Huishoudmodellen
 • Economische Shock Testing' (het door middel van schokeffecten testen van de economie)
 • Introductie naar economische versterkers
 • Korte lijst in inputs
 • Korte lijst van outputs 
 • Tabel van strategieën 
 • Afleidingsactie, de hoofdstrategie
 • Samenvatting van afleidingsacties
 • Instemming, de belangrijkste overwinning 
 • Amplificatie (versterker) energiebronnen  
 • Logistiek
 • De kunstmatige baarmoeder
 • De politieke structuur van een natie - Afhankelijkheid 
 • Actie/Straf op overtreding
 • Verantwoordelijkheid
 • Samenvatting
 • Systeemanalyse
 • De dienstplicht
 • Naleving/toezicht

Beveiliging

Het is in het openbaar onmogelijk 'sociale sturing/technieken' (social engineering) of de 'automatisering' van een samenleving e.d. op nationale of mondiale schaal te bespreken zonder de grootschalige onderliggende doelen van sociale controle en de vernietiging van het menselijke leven e.d., slavernij en genocide te vermelden. 

Deze handleiding is in zichzelf een analoge verklaring van intentie. Een dergelijk geschrift moet beveiligd worden tegen publieke nieuwsgierigheid/onderzoek. Anders zou het herkend worden als een formele technische verklaring van een binnenlandse oorlog. Bovendien gebruikt elk persoon of groep personen, die een machtspositie bekleedt en niet volledig op de hoogte is, een dergelijke kennis en methodes voor economische overheersing - men dient te begrijpen dat een toestand van binnenlandse oorlog bestaat tussen een persoon of groep en het publiek. 

De oplossing van de huidige problemen verlangt een benadering die meedogenloos eerlijk is, zonder enige consideratie met religieuze, morele of culturele waarden.

Je bent voor dit project gekwalificeerd vanwege je vermogen met een koude objectiviteit naar de menselijke samenleving te kijken, en toch je observaties en conclusies met anderen van een gelijk intellectueel vermogen te analyseren en te bespreken zonder je discretie en bescheidenheid te verliezen. Dergelijke eigenschappen dienen je eigen belang het beste. Wijk hier niet vanaf.

Historische introductie

De technologie van stille wapens zijn ontwikkeld uit 'Operations Research' (O.R.), een strategische en tactische methodiek dat ontwikkeld was door het militaire management in Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het oorspronkelijke doel van O.R. was het bestuderen van de strategische en tactische problemen van de lucht- en landmacht inzake het gebruik van beperkte hulpmiddelen tegen buitenlandse vijanden (o.a. de logistiek).

Het werd spoedig erkend door de machthebbers dat diezelfde methoden nuttig zouden kunnen zijn voor een totale controle van een samenleving. Maar betere hulpmiddelen waren nodig.

Sociale sturing (de analyse en automatisering van een samenleving) verlangt de correlatie van grote aantallen constant veranderende economische informatie (gegevens), dus was een zeer snelle gegevensverwerkend computersysteem nodig die de race met de samenleving kon bijhouden en kon voorspellen wanneer de samenleving zich zou overgeven. 

Computers met relay's waren te traag, maar de elektronische computer die in 1946 uitgevonden was door J.Presper Eckert en John W.Mauchly, vulde dit mankement op.

De volgende doorbraak was de ontwikkeling van de simplexmethode van lineaire programmering in 1947 door de mathematicus George B.Dantzig.

Toen in 1948, beloofde de transistor, die ontdekt werd door J.Bardeen, W.H.Brattain en W.Shockley, een belangrijke doorbraak in het computerveld door het reduceren van ruimte en de eisen van stroom.

Met deze drie uitvindingen onder hun leiding, verwachten de machthebbers dat het voor hen mogelijk was de gehele wereld te controleren met de druk van één knop.

Onmiddellijk kreeg de Rockefeller Foundation voet aan de grond door een vierjaarlijkse subsidie te verstrekken aan het Havard College, waarmee het Harvard Economic Research Project werd gefinancierd voor een studie naar de structuur van de Amerikaanse Economie. Een jaar later, in 1949, sloten de Luchtmacht van de Verenigde Staten zich hierbij aan.

In 1952 kwam er een eind aan deze subsidieperiode en werd er een vergadering op hoog niveau door de Elite belegd om de volgende fase van het sociale operatieonderzoek vast te stellen. Het Harvard project was zeer vruchtbaar geweest, wat resulteerde in de publicatie van bepaalde resultaten in 1953, welke de haalbaarheid van economische (sociale) sturing suggereerde. Studies in de Structuur Van de Amerikaanse Economie - copyright 1953 door Wassily Leontief, Internationale Wetenschappelijke Pers Inc., White Plains, New York).

Ontwikkeld in de tweede helft van de veertiger jaren, stond de nieuwe Stille Oorlogsmachine bij wijze van spreken, in 1954 als een fonkelende met gouden platen bedekte hardware in de showroom.

Met de creatie van de maser  was de belofte van ontsloten onbeperkte bronnen van de fusie van atoomenergie van de zware waterstof uit zeewater en de voortdurende beschikbaarheid van onbeperkte sociale macht nog slechts een paar decennia verwijderd.          

De combinatie was onweerstaanbaar.

De Stille Oorlog werd door de Internationale Elite in het geheim uitgeroepen op een vergadering in 1954.

Hoewel het stille wapensysteem bijna 13 jaar later werd onthuld, heeft de evolutie van het nieuwe wapensysteem nooit enige vertraging ontmoet.

Deze bundel markeert de 25e verjaardag van het begin van de Stille Oorlog. Deze binnenlandse oorlog heeft inmiddels vele overwinningen op vele fronten in de wereld behaald.

Politieke introductie

In 1954 zagen de machthebbers dat het slechts een kwestie van tijd was, niet meer dan een paar decennia, voordat het gewone publiek de basis van de macht en de bedoeling hiervan in de gaten zou krijgen, want de elementen van de stille wapentechnologie waren even toegankelijk voor het publieke als voor het individuele droombeeld.      

De kwestie van de belangrijkste zorg, die van de dominantie, draaide om het onderwerp van de energiewetenschap.

Energie

Energie wordt gezien als de sleutel tot alle activiteit op aarde. De natuurwetenschap is de studie van de bronnen en de controle van natuurlijke energie en de sociale wetenschap, theoretisch uitgedrukt als economie, is de studie van de hulpmiddelen en de controle van sociale energie. Beide zijn boekhoudsystemen: mathematica. Daarom is mathematica de belangrijkste energiewetenschap. En de boekhouder kan koning zijn als het publiek onwetend kan worden gehouden van de methodologie van de boekhouding.

Elke wetenschap is louter een middel tot een doel. Het middel is kennis. Het einde is controle. Buiten dit blijft er nog slechts een kwestie over: Wie zal de begunstigde zijn?

In 1954 was dit de bron van de grootste zorg. Hoewel er zogenoemde 'morele kwesties' oprezen, werd er in het licht van de wet van de natuurlijke selectie erkend dat een natie of een mensenwereld die niet hun intelligentie gebruiken niet beter waren dan dieren die geen intelligentie bezitten. Dergelijke mensen zijn lastdieren en liggen op de slachttafel door keus en instemming. 

Dientengevolge werd, in het belang van de toekomstige wereldorde, vrede en rust, besloten in het geheim oorlog te voeren tegen het Amerikaanse publiek, met het uiteindelijke doel de voortdurende toename van natuurlijke en sociale energie (rijkdom) van de ongedisciplineerde velen over te hevelen in handen van de weinigen die gedisciplineerd, verantwoordelijke en het waard zijn.

Om dit doel te bereiken was het nodig een nieuw wapen te creëren, te beveiligen en toe te passen dat, indien gebruikt, een soort wapen was dat zo subtiel en verfijnd in het operatiebeginsel en in het publiek verscheen, waardoor het terecht de naam 'het stille wapen' verdiende.

Als conclusie, het doel van het economisch onderzoek, zoals het bestuurd wordt door de magnaten van het kapitaal (bankiers) en de industrieën van basisgoederen en diensten, is het vestigen van een economie die volstrekt voorspelbaar en manipuleerbaar is.

Om een totaal voorspelbare economie te verkrijgen dient de laag geklasseerde elementen van de samenleving onder totale controle gebracht worden; zij moeten vanaf een zeer vroege leeftijd zindelijk gemaakt, getraind en onderworpen worden en langdurige sociale plichten opgelegd krijgen voordat ze de gelegenheid krijgen vragen te stellen over materiële eigendomsrechten. Om een dergelijke aanpassing te bereiken moet de gezinnen in de laagste klassen worden gedesintegreerd door een proces van toenemende vooroordelen van de ouders en het vestigen van dagopvangcentra die door de overheid worden gerund voor de vooringenomen, van hun ouders beroofde kinderen.

De opvoedingskwaliteiten die aan de lagere klassen worden gegeven dienen van het armzaligste niveau te zijn, waardoor de 'kloof van onwetendheid' de inferieure klasse van individuen isoleert van de superieure klasse en onbegrijpelijk blijft voor de inferieure klasse. Met een dergelijk beginnend handicap hebben zelfs zeer begaafde individuen van de lagere klassen weinig of geen hoop dat ze aan hun toegewezen levenslot kunnen ontsnappen. Deze vorm van slavernij is essentieel om een zekere sociale orde, vrede en rust voor de gevestigde bovenlaag te handhaven.

Beschrijvende introductie van het Stille Wapen

Alles wat van een gewoon wapen wordt verwacht, wordt door zijn scheppers van een stil wapen verwacht, maar slechts in zijn eigen manier van functioneren.

Het schiet situaties, in plaats van kogels; voortgestuwd door dataprocessing, in plaats van chemische reacties (explosie); afkomstig van kleine hoeveelheden gegevens, in plaats van korreltjes buskruit; van een computer, in plaats van een geweer; werkend door een computerprogrammeur, in plaats van een schutter; in opdracht van een bankmagnaat, in plaats van een militaire generaal.

Het maakt geen duidelijke explosieve geluiden, veroorzaakt geen duidelijke fysieke of mentale kwetsuren en bemoeit zich duidelijk niet met iemands dagelijkse sociale leven.

Toch maakt het een onmiskenbaar 'geluid', veroorzaakt een onmiskenbare fysieke en mentale schade en bemoeit zich onmiskenbaar met het dagelijkse leven, onmiskenbaar voor een getraind waarnemer die weet waarnaar hij moet kijken.

Het publiek kan dit wapen niet begrijpen, en kan daardoor niet geloven dat hij aangevallen en onmondig gemaakt wordt door een wapen.

Het individu kan misschien instinctmatig voelen dat er iets fout is, maar dat is vanwege de technische aard van dit stille wapen, het kan zijn gevoelens niet op een rationele manier uitdrukken, of het probleem met intelligentie afhandelen. Daarom weet hij niet hoe hij om hulp moet roepen, en hoe zij zich met anderen moet verbinden om zich daartegen te verweren.

Wanneer een stil wapen geleidelijk wordt gebruikt, passen de mensen zich aan en leren de inbreuk op hun leven te verdragen totdat de druk (psychologisch via de economie) te groot wordt en zij instorten. 

Daarom is het stille wapen een soort biologische oorlogsvoering. Het ondermijnt de vitaliteit, meningen en mobiliteit van het individu en van een samenleving door de kennis, het begrip, het manipuleren en het aanvallen van hun bronnen van natuurlijke en sociale energie en van hun fysieke, mentale en emotionele krachten en zwakheid. 

Theoretische introductie

Geef mij de controle over de valuta van een natie en het maakt me niet meer uit wie de wetten maakt

-- Mayer Amschel Rothschild, 1743 - 1812)

De technologie van de huidige stille wapens is de ontwikkeling van een eenvoudig idee dat ontdekt, met succes ontwikkeld en effectief toegepast werd door de geciteerde heer Mayer Amschel Rothschild. De heer Rotschild ontdekte het ontbrekende passieve component van de economische theorie die bekend staat als de economische inductantie. Hij dacht bij zijn ontdekking natuurlijk niet in deze 20-eeuwse termen, en - wees ervan overtuigd - dat de mathematische analyses, de komst van de theorie van de mechanica en de elektronica, en tenslotte, de uitvinding van de elektronische computer tot de Tweede Industriële Revolutie moesten wachten, voordat het effectief toegepast kon worden in de controle van de wereldeconomie.

Algemene energieconcepten

In de studie van energiesystemen lijken er altijd drie elementen te verschijnen. Deze zijn: potentiële energie, kinetische energie en energieverspilling. En corresponderend met deze concepten, zijn er drie geïdealiseerde, essentieel zuivere tegenhangers die de passieve componenten worden genoemd.

·         In de wetenschap van de fysische mechanica, wordt het fenomeen van potentiële energie geassocieerd met een fysische eigenschap die elasticiteit of stijfheid wordt genoemd, en die vertegenwoordigd kan worden door een uitgerekte metalen veer. In de elektronische wetenschap wordt de potentiële energie opgeslagen in een 'capacitoor' (capaciteitsdrager) in plaats van een metalen veer. Deze eigenschap wordt inertie (traagheid) genoemd in plaats van stijfheid. 

·         In de wetenschap van de fysische mechanica, wordt het fenomeen van kinetische energie geassocieerd met een fysische component dat inertie of massa genoemd wordt, en die vertegenwoordigd kan worden door een massa of een vliegwiel in beweging. In de elektronische wetenschap wordt kinetische energie opgeslagen in een inductor (in een magnetisch veld) in plaats van een massa. Deze eigenschap wordt inductantie genoemd in plaats van inertie.

·         In de wetenschap van de fysische mechanica wordt het fenomeen van energievertraging geassocieerd met een fysische eigenschap die frictie of weerstand wordt genoemd, en die vertegenwoordigd kan worden door een of ander apparaat dat energie omzet naar warmte. In de elektronische wetenschap ontstaat energievertraging door een element dat of een weerstand of een conductor wordt genoemd, de term 'weerstand' wordt in het algemeen gebruikt om een meer ideaal apparaat (b.v. een metalen draad) van de ene plek naar de andere te beschrijven. De eigenschap van een weerstand wordt gemeten als een weerstand of als conductie-uitwisseling. 

In de economie worden deze drie energieconcepten geassocieerd met:

Economisch Capaciteit

Kapitaal (geld, aandelen/inventaris, investeringen in gebouwen en duurzame middelen etc.)

Economische Conductantie

Goederen (productiestroomcoëfficienten)

Economische Inductantie

Diensten (de invloed van de bevolking, van de industrie op de output)

De hele mathematische theorie, ontwikkeld in de studie van één energiesysteem (o.a. mechanica, elektronica etc) kan direct worden toegepast in de studie van elk ander systeem (b.v. economie)

Mr. Rothchild's Energie Ontdekking

Wat Mr. Rothschild had ontdekt was de basisprincipe van macht, invloed en controle over mensen indien toegepast op de economie. Dat principe is 'wanneer je het verschijnsel macht voorwendt, zullen de mensen je die al snel geven'.

Mr. Rothschild had ontdekt dat de valuta- of depositorekening (leningen met onderpand) het vereiste verschijnsel macht bezat dat gebruikt kon worden om de mensen te bewegen (inductantie met mensen, corresponderend met een magnetisch veld) hun werkelijke bezit over te dragen in ruil voor een belofte van grotere rijkdom (in plaats van een werkelijke compensatie). Ze zouden hun werkelijk onderpand inzetten in ruil voor een hoeveelheid beloftevolle waardepapieren. Mr. Rothschild ontdekte dat hij meer waardepapieren kon uitgeven dan hij gedekt had zolang hij iemands voorraad goud als verleider had om zijn klanten te tonen.

Mr. Rothschild leende zijn waardepapieren uit aan individuen en aan regeringen. Deze zouden overmoed creëren. Daarna zou hij geld schaars maken, de controle van het systeem verscherpen en het zakelijk onderpand verzamelen door een contractuele verplichting. De cyclus werd daarna herhaald. Deze druk kon gebruikt worden om een oorlog te beginnen. Die regering die ermee instemde hem de controle van zijn economisch stelsel te geven kreeg zijn steun.

Het opeenstapelen van schulden werd gewaarborgd door economische hulp aan de vijand van de debiteur (schuldenaar). De profijten die uit deze economische methode ontstonden maakte Mr. Rotschild steeds rijker. Hij ontdekte dat de publieke hebzucht de mogelijkheid schiep om geld te drukken in opdracht van de regering buiten de beperkingen (inflatie) van een dekking in kostbare metalen of de productie van goederen en diensten.

Ogenschijnlijk kapitaal als een 'papieren indicator'

In deze structuur lijkt krediet een zuiver element van wat 'valuta' wordt genoemd, maar is in feite negatief kapitaal. Met als gevolg dat het een dienst lijkt, maar is in feite een schuldplichtigheid of schuld. Het is daarom een economische inductantie in plaats van een economische capaciteit en wanneer het op geen andere manier in balans is, wordt het in balans gebracht door het negeren van de bevolking (oorlog, genocide). De totale goederen en diensten vertegenwoordigen het werkelijke kapitaal dat het bruto nationale product wordt genoemd, en het geld kan tot dit niveau gedrukt worden en vertegenwoordigt nog de economische capaciteit; maar de geldomvang die boven dit niveau wordt gedrukt is subtractief (negatief) en vertegenwoordigt de introductie van economische inductantie en is een papieren verplichting.

Oorlog is daarom het in balans brengen van het systeem door het doden van de ware crediteurs (het publiek die geleerd is echte waarde voor een inflatoire munt te ruilen) en valt terug op het restant wat is achtergelaten van de natuurlijke hulpbronnen (grondstoffen) en de regeneratie van die bronnen.

Mr. Rothschild had ontdekt dat de valuta hem de macht gaf om de economische structuur in zijn eigen voordeel te herorganiseren, om de economische inductantie te verschuiven naar die economische positie die de grootste economische instabiliteit en schommelingen zou aanmoedigen.

De laatste sleutel tot economische controle moest wachten totdat er voldoende gegevens en zeer snelle computerfaciliteiten waren om die economische schommelingen nauwkeurig te volgen die gecreëerd werden door prijsschokken en bovenmatig papieren energiekrediet - papieren inductantie/inflatie.

Doorbraak

De ontwikkeling van de luchtvaart zorgde voor de grootste evolutie in economische sturing door de manier van de mathematische theorie van het testen door middel van schokken. In dit proces wordt een projectiel/raket vanaf een vliegmodel op de grond afgevuurd en de impuls van het terugslaan wordt geregistreerd door trillingsmeters die verbonden zijn met het model en aangesloten op kaartrecorders. 

Door het bestuderen van de echo's of reflecties van de terugslag in het vliegmodel, is het mogelijk de kritische trillingen in de structuur van het vliegmodel te ontdekken die óf de trillingen van de motor óf de luchttrillingen van de vleugels, of een combinatie van de twee, zouden kunnen versterken en zouden resulteren in een resonerende zelfvernietiging van het vliegend model, zoals een vliegtuig. Vanuit het standpunt van ontwikkeling, betekent dit dat de sterkte of de zwakte van de structuur van het model kan worden ontdekt in termen van trillingsenergie en kan worden gemanipuleerd.

Toepassing in de economie

Om deze methode van 'schoktesten' van een vliegmodel te gebruiken in de economische sturing, worden de prijzen van basisproducten gemanipuleerd (geschokt) en wordt de reactie van de gebruiker (de mensen) gevolgd. De resulterende echo's van de economische schok worden theoretisch door de computers geïnterpreteerd en de psycho-economische structuur van de economie wordt dus ontdekt. Door dit proces worden het partiële differentieel en het verschillenmodel ontdekt, welke het gezinshuishouden definieert en zijn evaluatie mogelijk maakt als een economische industrie (gebruikersstructuur)  

Vervolgens kan de reactie van het gezinshuishouden op toekomstige schokken worden voorspeld en gemanipuleerd en de samenleving wordt een goed te reguleren dier, waarvan de teugels in handen is van een door computers gereguleerd boekhoudsysteem van sociale energie.  

Uiteindelijk komt elk individueel element van de structuur onder computercontrole door middel van een kennis van persoonlijke voorkeuren, een dergelijke kennis die gegarandeerd wordt door computerassociatie van gebruikervoorkeuren (universeel productcode, UPC, barcodes op verpakking) met geïdentificeerde consumenten (geïdentificeerd door creditkaart en later een permanent getatoeëerd lichaamsnummer dat onzichtbaar is onder normale verlichting).

Het Economisch Model

De Harvard Economic Research Project (1948) was een uitbreiding van Operations Research tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het doel was het ontdekken van de wetenschap van het controleren van de economie: eerst de Amerikaanse economie, en daarna de wereldeconomie. Men wist, dat met voldoende mathematische fundering en gegevens, het bijna even gemakkelijk was om de trend van een economie te voorspellen en te controleren dan het voorspellen en controleren van het traject van een projectiel. Dat is bewezen. Bovendien was de economie getransformeerd naar een geleid projectiel dat zijn doel zocht.

Het directe doel van het Harvard project was de economische structuur te ontdekken - welke krachten verandert de structuur, hoe kan het gedrag van de structuur voorspeld worden, en hoe kan het gemanipuleerd worden. Wat nodig was was een goed georganiseerde kennis van de mathematische structuren en de onderling afhankelijkheid/reacties van investeringen, productie, distributie en consumptie.

Om het verhaal kort te houden, er werd ontdekt dat een economie aan dezelfde wetten gehoorzaamde als die van elektriciteit en dat de hele mathematische theorie en praktijk en de computer know-how, die ontwikkeld was voor het elektronische veld, direct toegepast kon worden bij de bestudering van de economie. Deze ontdekking werd niet onder de algemene aandacht gebracht en zijn meer subtiele implicaties werden zelfs een streng bewaakt geheim, bijvoorbeeld dat in een economisch model het menselijk leven in geld wordt gemeten en dat de elektrische vonk, die optreedt wanneer een knop wordt omgezet die verbonden is met een actieve inductoor, mathematisch analoog is met het doen ontvlammen van een oorlog.  

Het grootste obstakel welke de theoretische economen moesten nemen was de nauwkeurige beschrijving van een huishouding als een industrie. Dit is een uitdaging omdat de aankopen van een consument een kwestie van keuze is, die op zijn beurt beïnvloed wordt door inkomen, prijs en andere economische factoren.

Dit opstakel werd op een indirecte manier en door statistische schattingen opgelost door de toepassing van 'shock testing' om de stroom eigenschappen te bepalen, die de technische coëfficientstroom van een huishoudindustrie wordt genoemd.

Tenslotte, omdat de problemen in de theoretische elektronica zeer eenvoudig vertaald kunnen worden naar problemen van de theoretische elektronica en de oplossing opnieuw terugvertaald kan worden, volgt hieruit dat slechts een boek 'taalvertaling' en een definitie van het concept geschreven dienden te worden voor de economie. De rest kon verkregen worden uit de standaardwerken over mathematica en elektronica. Dit maakt de publicatie van boeken over geavanceerde economie onnodig en vereenvoudigt de geheimhouding aanzienlijk.

Industriële Diagrammen

Een ideale industrie wordt gedefinieerd als een apparaat wat waarde ontvangt van andere industrieën in verschillende vormen en deze omzet naar specifieke producten voor verkoop en distributie naar andere industrieën. Het heeft verschillende inputs en één output. Wat men in het algemeen ziet als een industrie is in werkelijkheid een industrieel complex, waar verschillende industrieën onder één dak een of meer producten produceren.

Drie industriële klassen

Industrieën kan men in drie categorieën of klassen verdelen door het soort output: 

·        Klasse #1 - Kapitaal (geldmiddelen etc)

·        Klasse #2 - Goederen (artikelen of gebruik - verspreiding)

·        Klasse #3 - Diensten (actie van bevolking)

Klasse #1 Industrieën bestaan op drie niveaus:

·        Natuur - bronnen van energie en ruwe materialen

·        Regering - het drukken van geld gelijk aan het bruto nationale product (BNP) en het bovenmatig (boven BNP) vergroten van de geldhoeveelheid

·        Banken - het uitlenen van geld tegen interest en het vergroten (inflatie/vervalsing) van de economische waarde door leningen op onderpand

Klasse #2 Industrieën bestaan als producenten van concrete of verbruiksproducten (verdwijnend). Dit soort activiteit wordt normaliter (h)erkend en door het publiek als 'industrie' gezien.

Klasse #3 Industrieën die eerder diensten verlenen dan een tastbaar product leveren. Deze industrieën worden huishoudens (1) en regeringen (2) genoemd. Hun output is de menselijke activiteit van een mechanisch soort en hun basis is de bevolking.

Bundeling

Het hele systeem kan gezien worden als een drievoudig industrieel model indien men als namen van de outputs invult: (1) het kapitaal, (2) de goederen en (3) de dienstverlening. Het probleem van deze presentatie is dat het niet de invloed laat zien van bijvoorbeeld de textielindustrie op de zware metaalindustrie. Dit komt omdat de textielindustrie en de ijzerindustrie binnen een enkele classificatie valt - de goederenindustrie - en door dit proces van combineren en bundelen verliezen deze twee industrieën hun economische individualiteit onder één systeembegrenzing.

Het E-Model

Een nationale economie bestaat uit simultane stromen productie, consumptie en investeringen. Wanneer al deze elementen, inclusief arbeid en de menselijke functie, een numerieke waarde toegewezen krijgen in een gelijke meeteenheid, zeg 1939 dollar, dan kan deze stroom vervolgens vertegenwoordigd worden door een stroom in een elektronisch circuit en kan zijn gedrag voorspeld en gemanipuleerd worden met een nuttige precisie. 

De drie ideale passieve energiecomponenten van de elektronica - de capacitoor (capaciteitsdrager), de resistoor (weerstand) en de inductoor (magnetisch veld) - die corresponderen met de drie ideale passieve energiecomponenten van de economie, die de zuivere industrie van kapitaal, goederen en diensten worden genoemd, respectievelijk

·         Economische capaciteit vertegenwoordigt de opslag van kapitaal in de een of andere vorm.

·         Economische conductantie vertegenwoordigt het geleidingsniveau van de materialen voor de productie van goederen.

·         Economische inductantie vertegenwoordigt de inertie of massa van de economische waarde in beweging. Dit is het fenomeen 'bevolking' dat bekend staat als dienstverlening.

Economische Inductantie

Een elektrische 'inductor' (o.a. een spoel van draden) heeft een elektrische stroom als eerste verschijnsel en een magnetisch veld als tweede eigenschap (inertie, massa). Hiermee corresponderend heeft een economische inductoor een stroom economische waarde als eerste eigenschap en een bevolking als zijn tweede veldeigenschap van massa. Wanneer de stroom economische waarde (b.v. geld) vermindert stort het menselijke bevolkingsveld in om de economische waarde (geld) stroom in stand te houden (in extreme vorm: oorlog)

Deze publieke inertie is een resultaat van de koopgewoonten van de consumenten, verwachte levensstandaard etc. en is in het algemeen een verschijnsel van zelfbehoud.

Inductieve Factoren ter overweging

·        Bevolking

·        Omvang/gewicht van de economische activiteiten van de overheid

·        De financieringsmethode van deze overheidsactiviteiten (Zie Peter-Paul Principe - inflatie van de munt)

Vertaling

(een paar voorbeelden)

Lading

eenheid - dollars (1939).

Stroom

ampère (eenheid per seconde) - dollarstroom per jaar.

Motiverende Kracht

volts - dollar (output) vraag

Geleidingsvermogen

ampère per volt - dollarstroom per jaar per dollarvraag.

Capaciteit

eenheid per volt - dollars of productie-inventaris/voorraad per dollarvraag.

Tijdstroomrelaties en zelfvernietigende oscillaties (schommelingen)

Een ideale industrie kan elektronische op verschillende manieren gesymboliseerd worden. De eenvoudigste manier is 'vraag' door een voltage te laten vertegenwoordigen en 'aanbod' door stroom. Wanneer dit klaar is, wordt de relatie tussen de twee wat 'toestemming' wordt genoemd, wat kan resulteren in drie economische factoren: (1) toekomstige, geplande stroom, (2) huidige stroom en (3) achteraf stroom. 

·        De Toekomstige (geplande) stroom is het resultaat van levende entiteiten om energie (voedsel) te produceren die opgeslagen dient te worden voor een periode van lage energie (b.v. een winterseizoen). Het bestaat uit de vraag uit een economisch stelsel voor die periode van lage energie (winterseizoen). In een productie-industrie neemt het verschillende vormen aan, waarvan een bekend staat als de productie van voorraden of inventarissen. In de elektronische symboliek wordt de vraag van deze specifieke industrie vertegenwoordigt door de capaciteit en de voorraad of bronnen wordt vertegenwoordigt door een opgeslagen lading. Het kunnen voldoen aan de industriële vraag dient een tijdsverschil te overbruggen, vanwege het verzwarende effect van inventarisprioriteiten.

·        De Huidige Stroom kent idealiter geen vertraging. Het is, bij wijze van spreken, vandaag de input en de output. In de elektronische symboliek wordt deze specifieke industriële vraag (een zuivere industrie) vertegenwoordigd door een conductantie die dan een eenvoudige economische 'klep of buis' is (een geleidingselement) 

·        De Achteraf (nadien optredende) Stroom staat bekend als gewoonte/verslaving of inertie/massa. In de elektronica is dit fenomeen  de eigenschappen van een inductor (economische analogie = een zuivere dienstverleningsindustrie) waarin een huidige stroom (economische analogie = geldstroom) een magnetisch veld schept (economische analogie = actieve menselijke bevolking) die, indien de munt (geldstroom) begint te verminderen, instort (oorlog) om de munt (geldstroom - energie) in stand te houden.

Andere belangrijke alternatieven voor oorlog als economische 'inductors' of economische vliegwielen zijn een openeind sociaal hulpprogramma, of een enorme (maar vruchtbare) openeind ruimteprogramma.

Het probleem bij het stabiliseren van het economisch stelsel is dat er te veel vraag door (1) te veel hebzucht en (2) te veel mensen is. 

Dit creëert een excessieve economische inductantie die alleen met de economische capaciteit in balans gebracht kan worden (echte middelen of waarde - o.a. goederen of diensten)

Het sociale welzijnsprogramma is niets meer dan een openeinde krediet-balanssysteem dat een oneigenlijk kapitaalindustrie creëert van niet-productieve mensen die een dak boven hun hoofd en voedsel in hun magen ontvangen. Dit kan nuttig zijn, maar de ontvangers worden dan wel het staatseigendom in ruil voor de 'gift', een mogelijk leger voor de elite. Want wie betaald die kan eisen stellen.

Diegene die gevangen zitten in de economische 'drug', moet de elite opzoeken wanneer hij in moeilijkheden komt. Wat dit betreft is de methode van het introduceren van grote hoeveelheden stabiliserende capaciteit een lening op het toekomstige 'krediet' van de wereld. Dit is de vierde wet van de bewegingsimpuls en bestaat uit het uitvoeren van een actie en het verlaten van het systeem voordat de reflecterende reactie terugkeert naar het actiepunt - een vertraagde reactie.

Het middel om de reactie te overleven is het veranderen van het systeem voordat de reactie kan terugkeren. Hierdoor worden politici meer populair in hun eigen tijd en het publiek betaalt later. In feite is de maatstaf van een dergelijke politiek de vertraagde tijd.

Hetzelfde wordt bereikt door een regering die geld drukt boven de limiet van het bruto nationale product en door het economisch proces dat inflatie wordt genoemd. Dit brengt grote hoeveelheden geld in handen van het publiek en handhaaft een balans tegen de hebzucht, creëert een vals zelfvertrouwen in hen, en houdt even de wolf buiten de deur. 

Ze moeten uiteindelijk hun toevlucht in oorlog zoeken om de rekening in balans te houden, omdat oorlog uiteindelijk louter een handeling van het vernietigen van de crediteur is en de politici de publieke, ingehuurde uitvoerders zijn die de handeling rechtvaardigen om de verantwoordelijkheid te behouden en het publieke geweten te sussen. 

Wanneer de mensen werkelijk om zijn medemens zou geven, zouden ze hun begeerten onder controle houden (hebzucht e.d.) waardoor ze niet hoefden te leven op krediet of op het sociale welzijnssysteem, wat de werker besteelt om de nietsnut te bevredigen. 

Omdat de meeste mensen geen zelfbeheersing aan de dag willen leggen, zijn er slechts twee alternatieven om de economische inductantie van het systeem te reduceren.

 • Laat het gewone volk elkaar op het slachtveld doodknuppelen, wat slechts resulteert in de totale vernietiging van de levende aarde.
 • Neem de controle van de wereld over door gebruik te maken van de economische 'stille wapens' in een vorm van 'stille oorlogsvoering' en reduceer de economische inductantie van de wereld naar een veilig niveau door een proces van een welwillende slavernij en genocide.

De laatste optie werd genomen als de duidelijk betere optie. Laat het op dit punt voor de lezer kristalhelder zijn dat een absolute geheimhouding over de stille wapens nodig is. Het gewone volk weigert zijn eigen mentaliteit te verbeteren en zijn vertrouwen in zijn medemens. Het is verworden tot een snel toenemende troep barbaren die, bij wijze van spreken, een afzichtelijk gezwel op het gezicht van de aarde zijn.

Zij maken zich niet druk en hebben te weinig kennis over de economische wetenschap om te leren waarom ze niet in staat zijn geweest om oorlog te vermijden, ondanks hun religieuze moraliteit, en hun religieuze of zelfbevredigende afwijzing om te werken aan de aardse problemen blijkens de oplossing van het aardse probleem dat voor hen onbereikbaar is. 

Het wordt overgelaten aan de weinigen die echt bereid zijn te denken dat de sterkste overleeft om de problemen voor zichzelf op te lossen en die er echt toe toen. Anders zou, blootgesteld aan de stille wapens, onze enige hoop het zaad voor de toekomstige ware mensheid vernietigd worden.  

De huishoudindustrie

De industrieën financiën (bankieren), produceren en besturen, de echte tegenhangers van de zuivere industrieën kapitaal, goederen en dienstverlening, zijn eenvoudig te definiëren omdat ze in het algemeen logisch gestructureerd zijn. Hierdoor kunnen deze processen mathematisch beschreven worden en hun technische coëfficiënten kunnen eenvoudig logisch afgeleid worden. Dit is echter niet het geval bij de dienstverleningsindustrie en de huishoudindustrie. 

Huishoudmodellen

... Het probleem dat een theoretisch econoom onder ogen moet zien is dat de consumentenvoorkeuren van alle huisgezinnen niet gemakkelijk voorspelbaar zijn en de technische coëfficiënten van elk huisgezin neigen naar een niet-lineaire, zeer complexe en variabele functie van inkomen, prijzen etc.

Computerinformatie, afkomstig van de universele productcode in combinatie met de creditkaartaankopen en fungerend als een individuele huishoudindicatie, kunnen deze stand van zaken veranderen, maar de U.P.C.-methode is nog niet beschikbaar op nationale of zelfs op regionale schaal. Om dit gebrek aan gegevens te compenseren, is er een alternatieve indirecte analysemethode ontwikkeld dat bekend staat als economische 'shock testing'. Deze methode die wereldwijd wordt toegepast in de luchtvaartindustrie, ontwikkelt een getotaliseerde statistische gegevenssortering. 

Toegepast in de economie, betekent dit dat alle huishoudens in een regio of in een hele natie als groep of als een klasse worden bestudeerd en niet individueel en dat het massagedrag - en niet het individuele gedrag - wordt gebruikt om nuttige taxaties van de technische coëfficiënten te ontdekken die de economische structuur van het hypothetische individuele huisgezin leidt.  

Eén evaluatiemethode van de technische coëfficiënten is gebaseerd op het 'schokken' van de prijzen van een basisproduct en het noteren van de veranderingen in de verkopen van alle basisproducten. 

Economische 'Shock Testing'  

De toepassing van Operatin Research voor de bestudering van de algemene economie in recente tijden, was voor iedereen duidelijk die de principes van 'shock testing' begreep. 

In de 'shock testing' van een vliegframe, veroorzaakt de terugslag van een afvuurinrichting schokgolven in die structuur, waardoor de vliegtuigingenieurs de condities konden berekenen waaronder bepaalde delen of het geheel van het vliegtuig of de vleugels begonnen te trillen of te vibreren als een gitaarsnaar, of een stemvork waardoor het vliegtuig tijdens de vlucht ging desintegreren of uiteenvallen.   

Economische ingenieurs bereikten hetzelfde resultaat door het bestuderen van het economische gedrag en het consumentengedrag door zorgvuldig een aantal basisproducten te selecteren, zoals rundvlees, koffie, benzine of suiker en daarna een plotselinge verandering (schok) in de prijzen of de beschikbaarheid te veroorzaken, waardoor het budget en de koopgewoontes van iedereen in de war werd geschopt.    

Daarna observeerden ze de schokgolven, die ontstonden door het volgen van de veranderingen in het adverteren, prijzen en verkopen van die en andere basisartikelen. 

Het doel van dergelijke studies is de know-how te verkrijgen om de algemene economie in een voorspelbare staat van beweging of verandering te sturen, zelfs in een toestand van een gecontroleerde zelfvernietiging, welke het publiek zal overtuigen dat bepaalde 'deskundigen' de controle van het geldstelsel over dienen te nemen om eerder de veiligheid voor allen te herstellen dan vrijheid en rechtvaardigheid. Wanneer de burgers accepteren dat ze niet in staat zijn hun financiële zaken te controleren, dan zullen ze natuurlijk volstrekte slaven worden, een bron van goedkope arbeid.    

Niet alleen kunnen de prijzen van basisproducten, maar ook de beschikbaarheid van arbeid als middelen van 'shock testing' gebruikt worden. Stakingen zijn uitstekende testschokken voor een economie, speciaal in de kritische dienstverlening zoals transport, communicatie, nutsbedrijven(energie, water, vuilnisophalen) etc.

Door 'shock testing' werd een directe relatie ontdekt tussen de beschikbaarheid van geldstromen in een economie en de werkelijke psychologische reactie van de massa, die hiervan afhankelijk is.

Bijvoorbeeld, er bestaat een meetbare kwantitatieve relatie tussen de prijs van benzine en de waarschijnlijkheid dat iemand hoofdpijn krijgt, de behoefte aan een gewelddadige film voelt, naar een sigaret grijpt of naar de kroeg gaat voor een biertje.

Het is zeer interessant dat, door het waarnemen en meten van de economische modellen - waardoor de massa van hun problemen weghollen en aan hun werkelijkheid proberen te ontsnappen - en door het toepassen van de mathematische theorie van Operations Research, de mogelijkheid ontstaat computers te programmeren die de meest waarschijnlijke combinatie van gecreëerde voorvallen (schokken) voorspellen, die een complete controle en onderwerping van de massa teweeg kunnen brengen door middel van een ontwrichting van de algemene economie (door het schudden aan een pruimenboom)  

Introductie naar economische versterkers  

Economische versterkers zijn de actieve componenten van economische sturing. De basiseigenschap van elke versterker (mechanisch, elektrisch of economisch) is dat het een input-controlesignaal ontvangt en energie levert van een onafhankelijke energiebron naar een gespecificeerde output-terminal in een voorspelbare relatie tot dat input-controlesignaal.    

De eenvoudigste vorm van een economische versterker is een functie die reclame wordt genoemd.

Wanneer iemand door de T.V.- reclame als een twaalfjarige wordt benaderd, dan zal  hij met een zekere waarschijnlijkheid op die suggestie reageren of handelen met de onkritische reactie van een twaalfjarige en zal vanuit zijn economisch reservoir reageren en zijn energie leveren om dat product te kopen wanneer hij deze in de winkel tegenkomt.   

Een economische versterker kan verschillende in- en outputs hebben. De reactie kan onmiddellijk of vertraagd zijn. Het circuitsymbool kan een drukknop zijn wanneer zijn opties exclusief, kwalitatief zijn, 'go' of 'no-go', of het kan zijn parametrische input/output-relaties gespecificeerd hebben door een matrix die door interne energiebronnen zijn vertegenwoordigd.  

Wat ook zijn vorm moge zijn, het doel is de energiestroom te leiden van een bron naar een uitvoerbak in directe relatie met een invoer-controlesignaal. Het wordt om die reden een actief circuitelement of component genoemd.  

Economische versterkers vallen onder klassen, die strategieën worden genoemd en, in vergelijking met elektronische versterkers, worden de specifieke interne functies van een economische versterker een logistieke of elektrische genoemd. 

Daarom leveren economische versterkers niet alleen maar versterkingswinst, maar worden in feite ook gebruikt om veranderingen in het economisch circuit aan te brengen.

In het ontwerp van een economische versterker moeten we tenminste vijf functies onderscheiden:

 • de beschikbare inputsignalen
 • de gewenste output-controle doelen
 • het strategische doel
 • de beschikbare economische krachtbronnen/middelen 
 • de logistieke opties  

Het proces om deze factoren te definiëren en te evalueren en de economische versterker te incorporeren in een economisch stelsel wordt populair de speltheorie genoemd. 

Het ontwerp van een economische versterker begint met een specificatie van het krachtniveau van de output, die kan variëren van persoonlijk naar nationaal. De tweede voorwaarde is de nauwkeurigheid van de reactie, o.a. hoe nauwkeurig de outputactie een functie van de inputvraag is. Hoge winst gecombineerd met een sterke feedback helpt om de verlangde precisie te krijgen. 

De meeste fouten zullen optreden in het input-datasignaal. Persoonlijke inputgegevens neigen ertoe gespecificeerd te zijn, terwijl nationale input ertoe neigt statistisch te zijn. 

Korte lijst van Inputs 

Vragen die beantwoord moeten worden:

 • wat
 • waar
 • waarom
 • wanneer
 • hoe
 • wie

 Algemene informatiebronnen:

 • telefoontaps 
 • analyse van 'rommel'
 • surveillance
 • gedrag van de kinderen op school 

 Levensstandaard door:

 • voedsel
 • huisvesting
 • kleding
 • vervoer 

 Sociale contacten:

 • telefoon - specificatie van gesprekken
 • familie - huwelijks/geboortecertificaten etc.
 • vrienden, kennissen etc. 
 • lidmaatschap van organisaties 
 • politieke voorkeur 

Het persoonlijke dossier  

Persoonlijke gewoontes, o.a. persoonlijke consumentengedrag:

 • lopende rekening
 • creditkaart aankopen
 • "geëtiketteerde" creditkaart aankopen - van producten die U.P.C. (Universal Product Code) dragen

Activa:

 • lopende rekeningen 
 • spaarrekeningen
 • onroerend goed
 • zaak
 • auto etc.
 • onderpand bij een bank 
 • effectenportefeuille 

Passiva:

 • crediteuren 
 • vijanden (zie - gerechtelijke)
 • leningen

Overheidsbronnen  (listen/bedrog)*:

 • Bijstand 
 • Sociale veiligheid
 • U.S.D.A. aanvulling voedsel 
 • werkeloosheidsuitkering
 • toelage/beurs
 • subsidies

* Het principe van deze list - de burger zal bijna altijd het verzamelen van informatie gemakkelijk maken wanneer hij kan handelen op basis van de 'vrije sandwich-principe' van 'eet nu, en betaal later'. Overheidsbronnen (via intimidatie)

 • Interne Revenu Dienst 
 • OSHA
 • Census
 • etc.

Andere overheidsbronnen - surveillance van U.S. post. 

Gewoontepatronen - Programmering 

Sterkte en Zwakte:

 • activiteiten (sporten, hobby's  etc.)
 • zie 'gerechtelijke' (angst, boosheid etc. -- misdaaddossier)
 • ziekenhuisdossier (druggevoeligheid, reactie op pijn  etc.)
 • psychiatrisch dossier (angst, boosheid, afkeer, aanpassingsvermogen,  reacties op stimuli, gewelddadig, vatbaar voor suggestie of hypnose, pijn, plezier, liefde en seks)  

Methodes om te ontsnappen aan de werkelijkheid -- aanpassingvermogen -- gedrag:

 • consumptie van alcohol
 • consumptie van drugs
 • vermaak 
 • religieuze factoren die het gedrag beïnvloeden
 • andere methoden om aan de werkelijkheid te ontsnappen 

Betalingen 'modus operandi' (MO) -- op tijd betalen etc:

 • betalen van telefoonrekening
 • energierekening 
 • waterrekening
 • aflossingen lening 
 • huur huis
 • aflossing auto 
 • aflossingen creditkaart  

Politieke gevoeligheid:

 • overtuiging
 • contacten
 • positie
 • sterkte/zwakte 
 • projecten/activiteiten

Wettelijke  inputs -- gedragscontrole (Excuses voor onderzoek, onderzoek, arrestatie, of gebruik van geweld om het gedrag aan te passen)

 • gerechtelijk dossier
 • politiedossier -- NCIC
 • chauffeursdossier
 • politierapporten 
 • verzekeringsinformatie 
 • anti-establishment kennissenkring  

Nationale Input Informatie  

Zakelijke bronnen (via I.R.S., etc):

 • prijzen van basisproducten 
 • verkopen 
 • investeringen in
 • aandelen/inventaris
 • productiemiddelen en machines
 • gebouwen en verbeteringen 
 • aandelenportefeuille 

Bank- and kredietbureaus:

 • kredietinformatie 
 • betalingsgedrag 

Diverse bronnen:

 • opiniepeilingen en onderzoek
 • publicaties
 • telefooninformatie
 • nota's nutsbedrijven

Korte lijst van outputs 

Outputs -- creëert gecontroleerde situaties -- manipulatie van de economie, samenleving -- controle door controle van de compensaties en inkomen. 

Volgorde: 

Het proces om deze factoren te definiëren en te evalueren en de economische versterker te incorporeren in een economisch stelsel wordt populair de speltheorie genoemd. 

86. gelegenheden creëren 

87. gelegenheden vernietigen

88. controleert de economische omgeving 

89. controleert de beschikbaarheid van ruwe materialen 

90. controleert het kapitaal 

91. controleert de bankrente

92. controleert de inflatie van de munt

93. controleert het bezit van eigendom

94. controleert de industriële capaciteit 

95. controleert de fabricage 

96. controleert de beschikbaarheid van goederen (basisproducten)

97. controleert de prijzen van de basisproducten

98. controleert de dienstverlening, de arbeidsmarkt etc 

99. controleert betalingen aan regeringsfunctionarissen

100. controleert de rechtelijke macht 

101. controleert de persoonlijke datafiles  -- onjuist door partijlaster 

102. controleert de reclame

103. controleert het mediacontact.

104. controleert het materiaal dat geschikt is voor televisie 

105. afleiden van aandacht voor echte kwesties

106. stimuleren van emoties

107. creëert wanorde, chaos en waanzin

108. controleert ontwikkeling van meer onderzochte belastingvormen 

109. controleert surveillance.

110. controleert de opslag van informatie

111. ontwikkelt psychologische analyses en profielen van individuen

112. controleert wettelijke functies (15 herhalingen) 

113. controleert sociologische factoren

114. controleert gezondheidsopties 

115. prooi voor zwakheden

116. verlammen van sterkte  

117. uitfilteren van rijkdom en bezit

 

 

Strategietabel

 

Doe dit:

Om dit te krijgen:

 

 

Houd het publiek onwetend

Minder publieke organisatie

Houd toegang tot controlepunten voor feedback

Vereiste reactie voor outputs (prijzen, verkopen)

Creëer vooroordelen

Verlaag de verdediging

Val de gezin/familie-eenheid aan

Controleer de opvoeding van de jeugd

Geef minder contant en meer krediet en steun

Meer zelfbevrediging en meer gegevens

Val de privacy van de kerk aan

Vernietig het geloof in dit soort bestuur

Sociale conformiteit

Vereenvoudigde computerprogrammering

Minimaliseer het belastingprotest

Maximaliseer economische data, minimaliseer afdwingingsproblemen

Stabiliseer de consensus

Vereenvoudig de coëfficiënten

Versterk de controle van variabelen

Vereenvoudig computerinput data – grotere voorspelbaarheid

Gebruik grensvoorwaarden

Kwestie eenvoud/oplossing van differentieel en verschilvergelijking

Juiste timing

Minder verschuiving en vervaging van data

Maximaliseer de controle

Minimaliseer de weerstand tegen controle

Laat de munt instorten

Vernietig het vertrouwen van de Amerikaan in elkaar

 

Afleidingsacties, de Belangrijkste Strategie

Ervaring heeft geleerd dat de eenvoudigste manier om een stil wapen te beveiligen om de controle over de massa te verkrijgen is om enerzijds het grote publiek ongedisciplineerd en onwetend te houden van het basisprincipes van het systeem, en anderzijds ze in verwarring en ongeorganiseerd te houden en ze af te leiden door zaken die niet echt van belang zijn.   

Dit wordt bereikt door:

 • hun denken te ontmantelen; hun mentale activiteiten te saboteren; een laag-gekwalificeerd program van publieke educatie aan te bieden in mathematica, logica, systeemontwerp en economie; en het ontmoedigen van technische creativiteit
 • hun emoties te activeren, hun zelfbevrediging en hun mateloosheid te vergroten in emotionele en psychische activiteiten door:
 • meedogenloze emotionele confrontaties en aanvallen  (mentale en emotionele verkrachting) door middel van een constante confrontatie met seks, geweld en oorlog in de media - speciaal de TV en de kranten
 • hen te geven wat ze wensen - in het extreme - "junkfood voor een gedachte" - en hen af te houden van datgene waaraan ze werkelijk behoefte hebben
 • het herschrijven van de geschiedenis en wetten en de massa bloot te stellen aan afwijkingen, dus hun denken over persoonlijke behoeften te verschuiven naar geavanceerde buitenissige voorkeuren. 

Dit alles neutraliseert hun belangstelling in en de ontdekking van de stille wapens van sociale automatische technologie.

De algemene regel is dat er een voordeel in de verwarring ligt: hoe meer verwarring, hoe meer profijt. Daarom is de beste benadering problemen te veroorzaken om hen daarna de oplossing aan te bieden.

Samenvatting van de afleidingsacties  

Media: Houd de aandacht van de volwassen massa af van de echte sociale kwesties en houd ze gevangen in zaken van geen belang.

Scholing: Houd de jongeren onwetend van de echte wiskunde, economie, wetten en geschiedenis.

Entertainment: Houd het vermaak voor de massa op een lagere school niveau.

Werk: Houd de massa druk bezig, bezig, bezig, met geen tijd om na te denken, terug naar de boerderij met de andere dieren.

Consensus, de belangrijkste overwinning 

Een stil wapen opereert op gegevens die verkregen zijn van een volgzame massa door legale (maar niet altijd wettige) middelen. Veel informatie is geschikt gemaakt voor de 'stille wapens' - programmeurs door de Interne Beloningsdienst (zie: Studies in the Structure of the American Economy for an I.R.S. bronlijst.)

Deze informatie bestaat uit de verplichte leveringen van goedgeorganiseerde gegevens die in de belastingformulieren van de federale en staatsoverheid zijn verzameld, samengesteld en mogelijk gemaakt door de slavenarbeid van de belastingbetalers en werknemers. 

Bovendien is het aantal van dergelijke formulieren in de I.R.S. een nuttige indicator voor publieke consensus en een nuttige factor in de strategische besluitvorming. Andere databronnen worden gegeven in de korte lijst van Inputs. 

Consensuscoëfficiënten - numerieke feedback indiceren de overwinningstatus. Psychologische basis: Wanneer de overheid belasting kan verzamelen en privé-eigendom kan afnemen zonder voldoende compensatie, is dit een indicator dat de massa rijp is voor de overgave en er een algemene consensus bestaat voor slavernij en legale aantasting van grondrechten. Een goede en eenvoudig vast te stellen indicator van oogsttijd is het aantal burgers die inkomstenbelasting betaalt ondanks een duidelijk gebrek aan wederzijdse dienstverlening door de overheid.

Amplificatie (versterker) Energiebronnen  

De volgende stap in het ontwikkelingsproces van een economische versterker is het ontdekken van de energiebronnen. De energiebronnen die elk primitief economisch stelsel steunen zijn natuurlijk - het aanbod van ruwe grondstoffen, en de overeenstemming van de mensen om te werken en dientengevolge een zekere rangorde, positie, niveau of klasse in de sociale structuur in te nemen, o.a. om op verschillende niveaus in de pikorde te functioneren.

Elke klasse, controleert de klasse die zich onmiddellijk onder hem bevindt (om zijn eigen inkomensniveau veilig te stellen), en handhaaft daarom de klassenstructuur. Dit zorgt voor stabiliteit en veiligheid, maar ook voor een sturing vanaf de top.

Wanneer de tijd verder glijdt en de communicatie en de educatie verbeteren, worden de lagere klassen van de sociale arbeidsstructuur zich bewust en afgunstig op de goede dingen die de hogere klassen genieten. Zij beginnen ook kennis te krijgen van energiestelsels en het vermogen om de maatschappelijke ladder te bestijgen.

Dit is bedreigend voor de soevereiniteit van de elite. Wanneer de opkomst van de lagere klassen lang genoeg uitgesteld kan worden, kan de elite de energiedominantie verkrijgen en zal arbeid door consensus niet langer een positie van een essentiële energiebron vertegenwoordigen. 

Totdat een dergelijke dominantie absoluut wordt verkregen, dient de instemming van de mensen om te werken en anderen hun zaken te laten afhandelen in overweging worden genomen, aangezien anders de mensen tussenbeide zouden komen bij de laatste overdracht van energiebronnen aan de controle van de elite.

Het belangrijk te erkennen dat momenteel de algemene instemming nog steeds een essentiële sleutel is om de energie in het economisch amplicatieproces vrij te maken. Daarom zal consensus als een mechanisme dat energie vrijmaakt nu in overweging moeten worden genomen.

Logistiek 

De succesvolle toepassing van een strategie verlangt een zorgvuldige studie van inputs, outputs en de strategie die de inputs en outputs verbinden en van de beschikbare energiebronnen om deze strategie van brandstof te voorzien. Deze studie wordt logistiek genoemd.

Een logistiekprobleem wordt eerst op het elementaire niveau bestudeerd en daarna worden niveaus met een grote complexiteit bestudeerd als een synthese van de elementaire factoren.

Dit betekent dat een gegeven systeem wordt geanalyseerd, o.a. ontleed in subsystemen, en deze worden op hun beurt geanalyseerd totdat door dit proces men arriveert bij het logistieke 'atoom' - het individu.

De Kunstmatige Baarmoeder/Moederschoot

Vanaf het moment dat iemand de moederschoot verlaat, is elke inspanning van die persoon gericht op het bouwen, het in stand houden en het zich terugtrekken in die kunstmatige baarmoeder en andere soorten plaatsvervangende beschermende omgevingen/behuizingen.

Het doel van deze kunstmatige 'baarmoeders' is een stabiele omgeving te creëren voor zowel stabiele en onstabiele activiteit - een schuilplaats voor het evolutieproces van groei en volwassen worden, o.a. overleven, zekerheid scheppen voor vrijheid en voor een defensieve bescherming voor offensieve activiteiten.

Dit is gelijktijdig waar voor zowel het grote massa als voor de elite. Er is echter een fundamenteel verschil in de manier waarop deze beide klassen hun problemen oplossen.

De Politieke Structuur van een Natie - Afhankelijkheid  

De belangrijkste reden waarom de individuele burgers van een land een politieke structuur creëren is de onbewuste wens of verlangen hun afhankelijke relatie van het kind voort te zetten. Eenvoudig gesteld, zij willen een menselijke god om alle risico's van hun leven te elimineren - zijn hoofd te aaien, de pijnlijke plekken te kussen, een gebraden kip op de eettafel te zetten, het lichaam te kleden, naar bed te brengen en te vertellen dat alles goed zal zijn wanneer hij 's morgens ontwaakt.

Dit algemene verzoek is ongeloofwaardig, waardoor de menselijke god, de politici, ongeloofwaardigheid beantwoordt met ongeloofwaardigheid door de wereld van alles te beloven en niets waar te maken. Dus, wie is de grotere leugenaar? De massa of de 'godvader'?

Dit algemene gedrag is het zich overgeven aan angst, luiheid en opportunisme. Het is de basis van de welvaartstaat als een strategisch wapen, nuttig gebruikt tegen een weerzinwekkende massa.

Actie/Straf op overtreding 

De meeste mensen zouden willen dat ze andere mensen konden beteugelen of doden die hun dagelijkse leven verstoren, maar zij willen van hun kant niet de verantwoordelijkheid dragen voor de morele en religieuze implicaties. Daarom dragen ze het vuile werk op aan anderen (inclusief hun eigen kinderen) om schone handen te houden. Zij schreeuwen over een menselijke behandeling van dieren om vervolgens aan tafel te gaan zitten om hun heerlijke hamburger op te eten uit het zicht van een schoongemaakt slachthuis even verderop. Nog hypocrieter - zij betalen belastingen om professionele uitvoerders te financieren die politici worden genoemd en klagen vervolgens over de corruptie in de overheid. 

Verantwoordelijkheid

Opnieuw, de meeste mensen willen vrij zijn om dingen te doen (te onderzoeken etc), maar ze zijn bang om te falen.

De faalangst wordt gemanifesteerd in onverantwoordelijkheid en speciaal in het delegeren van die persoonlijke verantwoordelijkheden naar anderen, waar het succes onzeker is of waar de mogelijkheid of de lasten (wetten) worden gecreëerd die de mens niet wil accepteren. Zij willen autoriteit (wortelwoord - 'auteur'), maar ze willen niet de verantwoordelijkheid of de lasten accepteren.  Dus huren ze politici in om hun werkelijkheid te vertegenwoordigen. 

Samenvatting  

De mensen huren politici in waardoor de mensen in staat zijn om:

 • veiligheid te krijgen zonder het te managen.
 • actie te verkrijgen zonder erover na te denken.
 • diefstal, onrecht en dood over anderen teweeg te brengen zonder over leven of dood te hoeven nadenken
 • het vermijden van verantwoordelijkheid voor hun eigen intenties
 • de voordelen te verkrijgen van de werkelijkheid en de wetenschap zonder zichzelf te willen inspannen om deze disciplines onder de knie te krijgen of hiervan te leren 

Ze geven de politici de macht om een oorlogsmachine te creëren en te managen om: 

 • de natie/moederschoot veilig te stellen 
 • het voorkomen van enige aantasting van de natie/moederschoot
 • het vernietigen van de vijand die de natie/moederschoot bedreigt
 • het vernietigen van die burgers van eigen land die zich niet conformeren aan de veiligheid en stabiliteit van de natie/moederschoot 

Politici houden zogenaamde militaire banen in stand, waarvan de 'laagsten' de politie vormen die soldaten zijn, de advocaten en C.P.A.'s die spionnen en saboteurs (met vergunning) zijn en de rechters die de bevelen roepen en de gesloten verenigde militaire winkel runnen voor alles wat de markt wil horen. De generaals zijn de industriëlen. Het 'presidentieel' niveau van bevelhebber wordt gedeeld met de internationale bankiers. De mensen weten dat ze deze farce hebben gecreëerd en gefinancierd met hun eigen belastingen (consensus), maar ze willen liever buigen dan een hypocriet zijn.

Dus, een natie wordt verdeeld in twee duidelijk onderscheiden delen - een dociele subnatie (de grote zwijgende meerderheid) en een politieke subnatie. De politieke subnatie blijft verbonden met de volgzame subnatie, tolereert het en filtert zijn substantie uit totdat het sterk genoeg is om zichzelf los te maken en daarna zijn ouders te verslinden.

Systeemanalyse

Teneinde belangrijke gecomputeriseerde economische besluiten over een oorlog te maken - het belangrijkste economische vliegwiel - is het nodig concrete logistieke waarden te benoemen voor elk element van de oorlogsstructuur - persoonlijk en materieel. Dit proces begint met een helder en eerlijke beschrijving van de subsystemen van een dergelijke structuur. 

De Dienstplicht (als een militaire dienstverlening)

Weinig pogingen om het menselijk gedrag aan te passen zijn meer opmerkelijk of meer effectief dan die van de socio-militaire institutie die bekend staat als de militaire dienstplicht. Een hoofddoel van een dienstplicht of van een andere dergelijke institutie is het langzaam indoctrineren van de jongemannen van een samenleving - door middel van intimidatie - van de onkritische overtuiging dat de overheid almachtig is. Hem wordt al snel geleerd dat een gebed traag is in vergelijking met een kogel die de klus in een oogwenk kan doen. Dus, de man die achttien jaar lang in een religieuze omgeving getraind is, kan - door middel van dit overheidsinstrument - in minder dan een paar maanden afgebroken en zijn fantasieën en waanideeën uitgewist worden. Wanneer die overtuiging is geïndoctrineerd, is de rest een fluitje van een cent.

Zelfs nog interessanter is het proces waardoor de ouders van die jongeman - die beweren hem lief te hebben - zover komen dat zij hem de oorlog in sturen om gedood te worden. Hoewel het gebied van dit werk niet toestaat dit uitgebreid te behandelen, zal het niettemin mogelijk zijn een algemeen overzicht te geven die kan dienen om die factoren te belichten die in de een of andere numerieke vorm in een computeranalyse van sociale of oorlogssystemen opgenomen dienen te worden. 

We beginnen met een voorlopige beschrijving van de dienstplicht. De dienstplicht (selectieve dienstverlening) is een institutie van een verplicht, collectief offer en slavernij, bedacht door de elite van middelbare leeftijd en nog ouderen om de jongeren te dwingen het collectieve vuile werk te doen. Het dient verder om de jongeren even schuldig te maken als de ouderen, dus maken het bekritiseren van de ouderen door de jeugd minder waarschijnlijk (algemene stabilisator). Het wordt in de markt gebracht en verkocht onder het etiket van 'patriottische' = nationale dienstverlening.

Wanneer eenmaal een heldere economische definitie van de dienstplicht is bereikt, wordt die definitie gebruikt om de grenzen van een structuur te bepalen, die het Menselijke Waardesysteem wordt genoemd, die op zijn beurt wordt vertaald in termen van een speltheorie. De waarde van een dergelijke slavenarbeid wordt verstrekt in een Tabel van Menselijke Waarden, een tabel dat uiteengerafeld is in categorieën die intellect, ervaring, eerdere banen in de dienstverlening vragen. 

Sommige categorieën zijn algemeen en kunnen voorlopig in termen van de waarde van bepaalde banen geëvalueerd worden waarvoor een bepaalde beloning bestaat. Van sommige banen is de waarde moeilijker te bepalen, omdat ze te uniek zijn voor de eisen van een sociale ondermijning, bijvoorbeeld: de waarde van de instructie van een moeder aan haar dochter, waardoor die dochter over tien of vijftien bepaalde gedragseisen stelt aan een toekomstige echtgenoot en daardoor zijn weerstand tegen een verwrongen idee van een overheid beteugelt, waardoor het b.v. gemakkelijker voor een bankkartel wordt om de Staat New York in, laten we zeggen, twintig jaar te kopen.    

Een dergelijk probleem drukt zwaarder op de observaties en de gegevens van oorlogsspionage en vele soorten van het psychologische testen. Maar ruwe wiskundige modellen (algoritmen etc) kunnen bedacht worden, zo niet om te voorspellen dan wel om deze gebeurtenissen vooraf te bepalen met een maximale zekerheid. Wat niet bestaat door natuurlijke samenwerking is dus toegenomen door gecalculeerde dwangmatige handelingen. Menselijke wezens zijn machines, hendels (pressiemiddelen) kunnen worden gebruikt en omgezet en er is dan ook weinig verschil tussen het automatiseren van een samenleving als die van een schoenfabriek.

Deze afgeleide waarden zijn variabel. (Het is nodig een huidig Tabel van Menselijke Waarden te gebruiken voor de computeranalyse). Deze waarden worden eerder in een werkelijke meeteenheid verstrekt dan U.S. dollars, aangezien deze laatste onstabiel is en momenteel geïnflatteerd is buiten de productie van nationale goederen en diensten, waardoor het de economie een bedrieglijke kinetische energie geeft ( 'papieren' inductantie)

De zilverwaarde is stabiel, het is mogelijk vandaag een gram zilver te kopen tegen hetzelfde bedrag waarop het in 1920 kon worden gekocht. De menselijke waarde gemeten in zilvereenheden verandert lichtjes ten gevolge van de veranderingen in de productietechnologie.

Naleving/toezicht

Factor I 

Zoals in elke sociaalsysteem benadering, wordt stabiliteit alleen maar bereikt door het begrijpen en het rekening houden met de menselijke aard (actie/reactiepatronen). Wanneer hiermee geen rekening wordt gehouden - en dat is gebruikelijk - kan dat dramatische gevolgen hebben.

Zoals in andere menselijke sociale stelsels is de een of andere vorm van intimidatie (of stimulans) essentieel voor het succes van de dienstplicht. Fysieke 'actie en reactie' principes moeten worden gebruikt zowel voor de interne als externe subsystemen.

Om de dienstplicht zeker te stellen, moet het individuele 'hersenspoelen'/programmeren zowel in het gezin als in de groep van collega's ingevoerd en onder controle gebracht worden. 

Factor II - Vader

De man van het huisgezin moet 'opgevoed' worden door zeker te stellen dat de jongere zal opgroeien met de juiste sociale training en houding. De reclamemedia etc. ziet erop toe dat de aanstaande vader seksuele ervaring opdoet voordat of op het moment dat hij trouwt. Hem is geleerd dat hij zich of conformeert aan de sociale klasse die bij hem hoort of zijn seksleven zal moeizaam en zijn broze gezelschap zal nul zijn. Hem is geleerd dat de vrouw veiligheid eist, meer dan logisch, principieel of eerbaar gedrag.

Op dat moment moet zijn zoon de oorlog in, de vader (met een zwakke ruggengraat) zal een geweer in zijn hand duwen voordat de vader het risico van de censuur van zijn collega's wil ondergaan, of zichzelf een hypocriet zal vinden door de investering in zijn persoonlijke opinie van zelfrespect onder ogen te zien.     

Factor III - Moeder

Het vrouwelijke element van de menselijke samenleving wordt gereguleerd door allereerst de emotie en vervolgens de logica. In de strijd tussen de logica en de verbeelding, wint de verbeelding altijd, de fantasie komt op de eerste plaats, met vrouwelijke instinct domineert zodat de kinderen eerst komen en de toekomst op de tweede plaats staat. Een vrouw met een nieuwgeboren baby is te zeer geïmponeerd om het kanonnenvoer van een rijk man te zien of een schaap die tot slavenarbeid veroordeeld is. Een vrouw moet echter geconditioneerd zijn om de overgang naar 'werkelijkheid' te accepteren wanneer het vroeg of laat arriveert. 

Wanneer de overgang te moeilijk wordt om ermee om te gaan, moet het gezin zorgvuldig gedesintegreerd worden, en de door de staat gecontroleerde openbare opvoedingscentra en door de staat gerunde kinderverblijven moeten meer normaal en wettelijk verplicht worden, dus het onderbrengen van het kind van de vader en moeder moet op zeer vroege leeftijd beginnen. Inenting met gedragsveranderende drugs (Ritalin) kan de overgang voor het kind (verplicht) versnellen. Waarschuwing: de impulsieve boosheid van een vrouw kan haar angst doen overstijgen. De kracht van een woedende vrouw moet nooit onderschat worden en haar macht over een van haar 'poesje' bezeten man moet dus ook nooit onderschat worden. Het had tot gevolg dat de vrouwen in 1920 mochten stemmen.

Factor IV - De jongeman

De emotionele druk van het zelfrespect tijdens oorlogstijd en de zichzelf dienende houding van de grote kudde die een mogelijkheid hebben om het slagveld te vermijden - wanneer de jongere verleid kan worden om te gaan - is alle druk uiteindelijk nodig om Johny te bewegen de oorlog in te gaan. Deze stille afpersingsmethoden zijn voor hem bedreigend: 'Geen offer, geen vrienden, geen glorie, geen meisjes'.     

Factor V - De zuster 

En wat betreft zijn zuster? Zij wordt alle goede dingen van het leven door haar vader gegeven, en haar wordt geleerd hetzelfde te verwachten van haar toekomstig echtgenoot, los van de prijs. 

Factor VI - Het vee of de kudde

Degenen die hun hersenen niet willen gebruiken zijn niet beter af dan degenen die geen hersenen hebben, en dus worden deze hersenloze school vissen - vader, moeder, zoon en dochter de nuttige lastdieren of de trainers van diezelfde groep.

 

Met grote dank aan mijn goede vriend Harmen Schouwerwou van unitynet voor de perfecte vertaling!