vanaf 20 november 2011 zal de wereld er anders uitzien dan vandaag.....

 

Er is iets aan de hand. Er is al een tijdje iets aan de hand, zowel economisch als ecologisch. En maatschappelijk.

Tussen 1971 en 1999 hebben zich zeven internationale crises voorgedaan en sinds de eeuwwisseling zijn wij achtereenvolgens geconfronteerd met een stockmarket bubble, een dotcom bubble en een real estate bubble. Het barsten van die laatste bubble was de directe aanleiding voor de bancaire crisis, die op haar beurt leidde tot de economische crisis en de (staats)schuldencrisis.

 

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw worden we in toenemende mate geconfronteerd met natuurgeweld. Recent werden India, Sri Lanka en Thailand door een tsunami getroffen, werd een gedeelte van Louisiana door hurricane Katrina weggespoeld, werden Chili en Haïti door zware aardbevingen en IJsland door een vulkaanuitbarsting getroffen, werden Pakistan en het noordoosten van Australië na ongekend zware regenval overspoeld, werd Japan achtereenvolgens door een aardbeving, een tzunami en een nucleaire ramp wakker geschud en werd het zuiden van de Verenigde Staten in 3 dagen tijd geconfronteerd met 241 tornado's die naast enorme hoeveelheden water eveneens enorme hoeveelheden Corexit 9500 over de Amerikaanse akkers hebben uitgesproeid.

 

Onrust en opstand in Tunesië en Egypte, in Jemen en Bahrein, in Libië en in Syrië.

Er is iets aan de hand. Een toevallige samenloop van omstandigheden of samenhangende feiten en gebeurtenissen. Op 20 november weten we meer.

20 november, ook toevallig Universal Children's Day. De dag van het kind.

Het kind heeft de toekomst ... Een toekomst met een Nederlandse staatsschuld van vierhonderd-en-zes miljard euro en met circa 3.500 voormalige vuilstortplaatsen waarvan een groot aantal is vervuild met (zwaar) toxisch afval. Een toekomst waarin steeds meer voedsel wordt geproduceerd waaraan door de Europese Unie gelegaliseerde - als E-nummers bekend staande - gifstoffen zijn toegevoegd, waarin een toenemend aantal psychische aandoeningen als ADHD, ADD en autisme voorkomt en een toenemend aantal fysieke aandoeningen die zeer ten onrechte worden aangeduid met 'welvaartsziekten'.

Er moet heel wat gebeuren als wij onze kinderen een toekomst willen bieden. Het kind heeft recht op een toekomst ...

 

Stichting respect ®prespect heeft Raoul Schepers verzocht en bereid gevonden een presentatie te geven over de vraag wat er aan de hand is, wat er gaat gebeuren en wat er moet gebeuren.

 

Graag nodigen wij u uit om op donderdag 9 juni de door Stichting respect ®prespect georganiseerde bijeenkomst bij te wonen.

 

â–ª  programmaop 9 juni 2011

 

15:30 uur             ontvangst met koffie

16:00 uur             presentatie door Raoul Schepers

18:15 uur             nabeschouwing met borrel

 

â–ª  deelname

Reservering  via e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - onder vermelding van: 9 juni 2011 tezamen met uw naam en telefoonnummer.

Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.

 

â–ª  locatie

 

3D Theater van het Discovery Center Continium

Museumplein 2

6461 MA  Kerkrade

 

Stichting respect®prespectheeft ten doel:

Het verkrijgen of verwerven van informatie omtrent financieel-economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken en het verkrijgen of verwerven van zienswijzen en concepten voor de interpretatie en analyse van informatie gericht op het ontwikkelen of doen ontwikkelen van modellen, applicaties en toepassingen voor de verwerking en veredeling van informatie, met behulp waarvan mensen, organisaties en instanties kunnen worden voorzien van financieel-economische en sociaal-maatschappelijke informatie, gericht op de individuele bewustmaking en bewustwording als basis voor de besluitvorming inzake het reduceren van de ongewenste effecten van de recessie, alsmede het ontwikkelen van respect voor de natuur, de maatschappij en de (mede)mens.

 

Respect is geen vanzelfsprekendheid. Respect was en wordt geen vanzelfsprekendheid.

Respect is interesseren in, begrijpen van en begrip tonen voor. Respecteren is waarderen en houden van.

Stichting respect ®prespectwil meewerken aan een respectvollere samenleving, met respect voor de natuur, voor het milieu en de maatschappij, voor de medemens en meewerken aan een levensinvulling met zelfrespect.

 

Interesseren in, begrijpen van en begrip tonen voor begint met eerlijke en adequate informatie.

Stichting respect ®prespect wil mensen informeren over oorzaken en gevolgen van de aandoeningen waarmee het milieu en de maatschappij steeds ernstiger worden belast ... over wat wij de wereld aandoen en hoe en waarom onze wereld economisch en ecologisch steeds meer in disbalans raakt.

Stichting respect ®prespect tracht fondsen te werven om haar doelstellingen te realiseren en projecten

uit te voeren of te ondersteunen. Indien u Stichting respect ®prespect financieel wilt ondersteunen kunt u een donatie storten op bankrekening 39 03 71 173 (Triodosbank in Zeist | Nederland | IBAN: NL34TRIO0390371173).

 

toeval bestaat niet ... 

als we begrijpen dat er een samenhang bestaat tussen feiten en gebeurtenissen  raoul schepers

 

Raoul Schepers is treasury control consultant. Sedert 1987 heeft hij opdrachten uitgevoerd voor onder andere AkzoNobel, APG, ASML, DSM, Gamma Holding, KPN, Sabic en Vopak.

Hij is gastdocent aan de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Antwerpen.

 

In 2008 en 2009 was hij betrokken bij het inschatten van de potentiële effecten van de kredietcrisis op omvangrijke beleggingsportefeuilles.

Sindsdien heeft hij zich verdiept in zowel de oorzaken als de gevolgen van de kredietcrisis en de daaropvolgende economische recessie.

 

Zijn conclusies, bevindingen en verwachtingen heeft hij inmiddels meer dan 50 keer gepresenteerd in Nederland en België.

 

 

 

2008: interessant om te zien wat er gebeurde.

2009: interessant om te begrijpen wat er gebeurde.

2010: interessant om te doorgronden wat er aan de hand is.

En nu, in 2011 is het interessant en belangrijk om te beseffen dat er echt iets aan de hand is en dat er iets wezenlijks en ingrijpends staat te gebeuren.

 

Tijdens zijn presentatie op 9 juni zal Raoul Schepers de gebeurtenissen in 2008 – qua oorzaken en gevolgen – in een zodanig historisch perspectief plaatsen dat duidelijk wordt wat er is gebeurd en wat er aan de hand is.

Hij stelt dat de financiële crisis wel de aanleiding maar niet de oorzaak van de economische crisis is.

Hij stelt dat de financiële crisis en de economische crisis (slechts) symptomen zijn van wat er echt aan de hand is.

Hij refereert aan uitspraken van economen, die in 2009 stelden dat economische modellen niet meer kloppen.

En hij legt uit waarom dit zo is.

 

En hij geeft aan wat er gaat gebeuren en wat er moet gebeuren.

i don't care if we don't sleep at all tonight- let's just fix this whole thing now  john mayer