Nieuwe geologische studie: Geen verband CO2 en Global Warming

 Ondanks het feit dat uit een nieuwe geologische studie (2) wederom blijkt dat er geen enkel verband kan worden aangetoond tussen de uitstoot van CO2 en Global Warming, blijft de politiek en de milieubeweging zich fanatiek vastklampen aan wat duidelijk één van de grootste wetenschappelijke en maatschappelijke leugens aller tijden is. Politici houden eraan vast vanwege de enorme belastinginkomsten; milieufanatici vanwege hun sterk toegenomen macht en invloed en niet te vergeten de miljoenen donaties. Er is echter nog een -buitengewoon machtige- partij die sterk gebaat is bij het nemen van uiterst kostbare, maar volkomen zinloze CO2-Global Warming maatregelen: het internationale bankwezen.
 

Dit heeft alles van doen met de zogenaamde CO2-emissierechten, die naar schatting meer dan een biljoen dollar bedragen. De commissies die banken opstrijken bij het verhandelen van deze emissierechten lopen in de miljarden. Om die reden lobbyde de beruchte investeringsbank Goldman Sachs intensief voor de invoering van de 'cap & trade' wetgeving in de VS, die te vergelijken is met de strenge CO2/milieuwetgeving in de Europese Unie. Het ter ziele gegane Lehman Brothers hield zich er ook mee bezig, evenals de failliet verklaarde energiegigant ENRON, destijds een fel pleitbezorger van het internationale 'Kyoto' verdrag.
 
Navrant detail: het is niet voor niets dat de ontmaskerde 'dominee' van de valse Global Warming kerk, Al Gore, zich eveneens op de emissierechten handel heeft gestort. De verkoop van dit soort 'aflaten' of compensaties voor de CO2-'voetafdruk' door organisaties is in volle gang gezet, ondanks het feit dat soms reeds erkend wordt dat deze compensaties irrelevant zijn. De mogelijkheden om hier mee te frauderen zijn in ieder geval immens.

Daarnaast heeft bijvoorbeeld Amerika's grootste landbouwconcern (Archer Daniels Midland) met succes gelobbyd voor het verplicht stellen van een bepaald percentage (bio-)ethanol in benzine. De sterk toegenomen vraag naar ethanol -geproduceerd uit suikerriet- kan wel eens hebben bijgedragen aan de fors gestegen graanprijzen in de wereld en de daarmee gepaard gaande honger en ellende in de ontwikkelingslanden, omdat veel boeren daar zijn overgeschakeld op 'ethanol-gewassen'. Sinds 1 januari 2007 wordt ook in Nederland ethanol vermengd met benzine.

Volgens dr. Richard Lindzen, één van de vele opwarmings-sceptische wetenschappers, zijn er talloze op zich goedwillende mensen die zich hebben laten overtuigen door milieu / Global Warming activisten en daardoor nog steeds geloven dat er door mensen veroorzaakte klimaatverandering bestaat. Maar hoe intelligent en deugdzaam ze ook zijn, hun psychische welzijn is door het gaan geloven in die enorme leugen wel op het spel komen te staan.
 
Klimaatgelovigen steeds extremer
Goed, de leugentheorie dat CO2 een gevaarlijke opwarming van de Aarde veroorzaakt is dus ontmaskerd, dood en heeft opgehouden te bestaan. Desalniettemin hebben de grootste CO2-schreeuwers niet alleen nog steeds geen excuses aangeboden, maar nemen ze soms zelfs steeds extremere standpunten in. Neem nu Kevin Trenberth van het National Center for Atmospheric Research (NCAR). Trenberth is 'bekend' geworden vanwege zijn gehackte 'Climategate' email, waarin hij letterlijk schreef dat 'we het gebrek aan opwarming niet kunnen verklaren.' Toch gaat hij in toespraken nog steeds tekeer tegen Global Warming 'ontkenners' en eist hij inmiddels dat, in plaats van dat wetenschappers Global Warming moeten bewijzen, ze moeten gaan bewijzen dat het niet bestaat.
 
Dr. James Hansen van de NASA is nog zo'n 'ware gelovige' van de CO2/opwarmingssekte. Hansen noemt zijn Amerikaanse landgenoten die twijfelen aan Global Warming 'barbaren' en vindt de beste manier om het CO2 probleem aan te pakken de invoering van een China-achtige eco-dictatuur is. Met andere woorden: keiharde CO2-reductiemaatregelen, die de welvaart van de hele maatschappij ondermijnen, zouden dwingend door de overheid moeten worden opgelegd. Met dit extremistische standpunt vindt hij vrijwel de gehele anti-maatschappelijke internationale milieubeweging aan zijn zijde.

Stop met liegen over CO2/Global Warming!
In een uitvoerig onderbouwde open brief (3) aan dr. Trenberth toont Willis Eschenbach ondubbelzinnig aan dat de link tussen CO2 en Global Warming niet bestaat. Eschenbach stelt dat klimaat'wetenschappers' zich inmiddels totaal ongeloofwaardig hebben gemaakt en het volgende zouden moeten doen om ooit weer serieus genomen te kunnen worden:
 
- Stop met het vermijden van publieke discussies waarin wordt gedebatteerd over jullie onderzoek.
 
- Stop met het verdonkeremanen van de échte klimaat- en opwarmingsgegevens.
 
- Stop met het verspreiden van doemscenario's.
 
- Stel iedere wetenschappelijke malversatie waar dan ook aan de kaak.
 
- Stop met volhouden onschuldig te zijn aan de CO2-Global Warming hysterie.

- Kortom: stop met het verbergen van hoe het werkelijk zit!!!
 
Zullen de klimaatwetenschappers, milieufanatici en politici die het publiek jarenlang hebben voorgelogen over CO2 en Global Warming daadwerkelijk met de billen bloot durven gaan? Jammer genoeg is dat nauwelijks voorstelbaar. Eén van de belangrijkste redenen is dat 'klimaatverandering' al lang geen wetenschap meer is maar een ideologie, een religie, ja, zelfs een psychologische aandoening.(1)
 
Dat is de reden waarom er op Aarde nu twee parallelle universa zijn: één waarin de 'ware gelovigen' steeds krampachtiger blijven vasthouden aan de opwarmingsleer van hun klimaatkerk en één waar de rest van ons in leeft, zich bijna wanhopig afvragend wie er eindelijk durft op te staan voor de waarheid en het welzijn van ons allemaal en durft te zeggen: genoeg is genoeg, nu is het afgelopen met het verspillen van miljarden belastinggeld aan een niet bestaand probleem - miljarden, die in een tijd van zware bezuinigingen véél beter gebruikt kunnen worden. In eigen land durft tot nu toe alleen de PVV zich - in tegenstelling tot de rest van de aan de leiband van de milieubeweging en/of banken lopende politiek- hiervoor hard te maken. Wie volgt?
 
Bronnen: