enlightenmentHoewel er de laatste weken veel is gezegd over channelings, stijgen sommige boodschappen uit boven het kanaal waarze zijn gekomen. Immers is iedere vertelling of vertaling een "channeling", omdat er een boodschap wordt doorgegeven van het ene bewustzijn naar het andere. Het is eenvoudigweg onderdeel van communicatie.

De channeling die we hier publiceren is er zo een, waarbij het goed is juist te kijken naar de boodschap: Ziel Kracht.

In een vervolgartikel "Hoe voelt Ascensie" zal er op Bovendien.com dieper ingegaan worden op de fysieke verschijnselen van ascensie. Wat ervaren we, hoe herken je het en wat kunnen we er mee.

 Julius - "Ziel Kracht" - 21 Oktober 2013 / Lynette Lecky-Clark

Julius

"Ziel Kracht"

21 Oktober 2013 / Lynette Lecky-Clark

 

Vrije wil

Jullie lichamen veranderen nu zoals zij dat moeten. De verandering is subtiel geweest en zal doorgaan dat te zijn. Alle evolutionaire veranderingen op de Aarde hebben zich gedurende vele jaren voorgedaan en de mensheid is niet anders, met nochtans één uitzondering - Drie niveaus van bewustzijn. Want zie, aan de mens werd het geschenk van de vrije wil gegeven, en daarmee komt het vermogen van een uitbreidend bewustzijn.

Ik vertel jullie dat jullie vrije wil altijd voor jullie beschikbaar geweest is. Maar mijn boodschap aan jullie vandaag is om de macht van jullie vrije wil te herinneren. Om te ontwaken en om volledig te begrijpen dat de vrije wil jullie geboorterecht is. Jullie zijn je ervan bewust dat de sluier tussen onze werelden ook aan het veranderen is - worden aldus dunner. Dit stelt velen in staat om voorbij hun fysieke wereld te kijken, wat op diens beurt de bewuste geest uitbreidt naar een hoger niveau van besef.

Ik heb gesproken over de Lichtdeeltjes die nu in jullie atmosfeer ondergedompeld zijn. Want zie, allen werken samen om jullie eigen energetische niveaus te verhogen. De niveaus waarover ik spreek zijn jullie fysieke, mentale en emotionele niveaus. Dit begint ook het evolutionaire proces van het uitbreiden van jullie DNA samen met de Pijnappelklier en de bovenste chakra's van het fysieke lichaam. Met het oog op het feit voor jullie om jullie trillingsniveaus te verhogen om jullie toe te staan te beginnen om volledig deze Lichtdeeltjes te bevatten moet deze verandering zich binnenin jullie voordoen, en binnenin jullie auraveld.

I have spoken of the Light particles now immersed in your atmosphere. You see, all work together to raise your own energetic levels. The levels I speak of are your physical, mental and… Click Here to Read More

Het Fysieke

Het is voor jullie belangrijk dit proces te begrijpen, wat het waarom is dat ik mijn broeder Kuthumi gevraagd heb om nu tegen jullie te mogen spreken. Zovelen zijn bekend met Kuthumi en zijn manieren. Het was correct dat ik zijn toestemming zocht. Dit kanaal (Lynette) is al bekend met mijn energie en daarom comfortabel met mijn aanwezigheid. Dus, laat ons verder gaan.

Het eerste teken van verandering welke jullie fysieke lichaam ervaart, is die van loslating. Het is het Karmische loslaten van wat voor fysieke kwesties dan ook overgedragen vanuit voorafgaande incarnaties en ook de loslating van wat voor fysieke aandoeningen die nog steeds vereist zijn om ervaren te worden. Velen kunnen dit niet begrijpen. Maar als ik jullie, die dit nu zitten te lezen, zou vertellen dat jullie levenservaringen gehad hebben als een moordenaar, een prostituee of beider geslachten, een leven van duisternis in vrijheid gesteld en wreedheden en pijn aan anderen uitvoerend, en veel meer, allen in duisternis, dan is dat waar. Een ieder van jullie heeft dit alles ervaren.

Wanhoop niet aangezien velen ook gewenst hebben om uit te breiden, om in mededogen, in Liefde en in het Licht van Universeel Bewustzijn te groeien, waar velen naar refereren als God en andere namen. Het zijn deze dappere zielen die komen om de weg te plaveien en om het Licht op Aarde te verankeren.

Dus nu zijn er sommigen die een fysieke ziekte oplopen en die over zullen gaan, terug naar onze rijken via die ziekte. Het medische beroep zal ook kennis en besef uitbreiden omdat zij ernaar streven om deze mensen te genezen. In sommige gevallen zullen deze mensen, die zich voorbereiden om de Aarde te verlaten en om over te gaan, uiteindelijk een glimp van begrip hebben, van iets meer - van een nieuwe manier van vreedzaamheid, een nieuwe manier van genezing. Dus zij zullen overgaan met een verhoogd bewust begrip. Dit mag zijn waar hun volledige incarnatie over ging. Om eenvoudig te begrijpen dat er een betere manier is, een hoger pad om te bewandelen en om te leren. Dit hogere besef zullen zij in/naar het volgende leven op de Aarde dragen.

Dus er is een grote fysieke loslating, zoals die er moet zijn. Deze lagere energieën zijn zwaarder, donkerder. Zij moeten losgelaten worden zodat meer ziel Licht een menselijke ervaring op Aarde binnenkomt. Dit is een essentieel deel van jullie evolutionaire proces. En als de trilling van de massa's verhoogd, versneld jullie lineaire tijd, wat ook zeer noodzakelijk is om jullie te helpen bij het loslaten van de oude manieren van leven.

Mentaal

Er is over al deze ervaring natuurlijk nagedacht en geprakkiseerd op een bewust niveau. Er zijn sommigen, die door hun karakter zich niet in staat voelen om dit gemakkelijk te doen. Voor dezen betreden vaak andere zielen vanuit hun eigen zielfamilie hun levenspaden om een scenario van ervaring te creëren om die ziel te helpen bij het loslaten van zware mentale lasten. Zij doen dit met onvoorwaardelijke liefde, dat vaak onopgemerkt blijft.

Loslating moet ook op het mentale lichaam zich voordoen. De loslating van geen acceptatie. De loslating van het slachtoffer mentaliteit. De loslating van genotzucht op ieder niveau. Een reis voor velen, daar zullen jullie het mee eens zijn. Dit doet zich nu voor op de planeet. Velen noemen dit onrust. Het wordt door diegenen gecreëerd die nog steeds worstelen met de loslating van macht over anderen, van zelfhebzucht, en controle over anderen. Dit is de grootste loslating voor de mensheid. De grootste verandering welke ook het Licht op/naar de planeet zal brengen en vasthouden. In jullie denken, zouden jullie kunnen zeggen dat dezen de helden van de mensheid zijn. Zonder deze dappere zielen zou de mens niet in staat zijn om naar hogere niveaus voort te gaan. Alles is noodzakelijk voor de grote transmutatie om zich voor te doen.

Emotioneel

Dit brengt mij naar jullie lagere emotionele lichaam. Ieder actie/handeling wordt nauw gevolgd door een emotie, zo ook is iedere gedachte. Veel emotie. Veel denken. Jullie voelen iedere pijn, ofwel echt of ingebeeld moet in jullie geest gerechtvaardigd worden. Velen creëren een massa van levende energie in de geest vanuit uiteenlopende pijnlijke ervaringen. Jullie gaan door om die pijn toe te staan in jullie geest te leven via gedachte, via het opnieuw doorleven van de ervaring, door te weigeren de ervaring los te laten. Velen leren nog steeds hoe los te laten.

Het moet geleerd worden als jij je voorwaarts wilt ontwikkelen. Kuthumi heeft jullie vaak verteld dat intentie alles is. Het is waar. Als je de intentie hebt om los te laten, zal je een energie van sterke wil creëren, en aldus zal het volbracht worden. Je zult het laten gaan en loslaten. Hoe prachtig dat zal zijn. Je zult je afvragen waarom je erop stond om vast te houden aan de pijnlijke herinnering voor zo een lange tijd, dat verzeker ik jullie.

Voor sommigen zal dit proces tijd nemen. Wat is jullie lineaire tijd? Het bestaat alleen op de Aarde en is bezig snel te ontbinden. Jullie 'tijd' sluit zich in geen-tijd bij ons aan! Hoe denken jullie daarover! Het is interessant, echter niet verrassend als je begint te begrijpen waar jullie naartoe gaan. De duisternis wordt getransformeerd, net zoals jullie. Het emotionele lichaam is om te overwinnen en los te laten.

Een Nieuw Lichaam

De lagere mentale en emotionele lichamen zullen losgelaten en vervangen worden met een hoger trillend mentaal en emotioneel lichaam. De overgang zal zich subtiel voordoen. Terwijl jullie oude gedachten en gedragingen loslaten, worden zij vervangen met gedachten van een hogere trilling in uitlijning met hogere emoties van vreedzaamheid en mededogen. Het verlangen voor een meer vreedzame, vreugdevolle ervaring. Niet slechts voor een uur of een maand, maar voor een volledige incarnatie.

Dus wat jullie onrust noemen is het evolutionaire proces van de grote overgang. Een ieder van jullie is verantwoordelijk voor diens eigen proces, en hoe snel je verlangt om jouw trillingsniveaus te verhogen. Ben je bewust van de grote macht welke beschikbaar voor jou is van jouw ziel. De ziel zal doorgaan om jou voorwaarts te duwen, te zoeken, te begrijpen, los te laten, om meer Licht in jouw gehele wezen vast te houden. Vele wijze oude zielen zijn op de planeet geïncarneerd om bij dit grote proces van transformatie te helpen. Want zie, de transformatie kan zich niet voordoen zonder de wens/het verlangen om los te laten. De ziel helpt aanzienlijk en moedigt dit verlangen voor verandering aan. De oude zielen die veel Licht en wijsheid vasthouden en dragen helpen ook met dit proces.

Als je onzeker bent, als je twijfelt, leer om je met jouw ziel te verbinden. Je zult het voelen, je zult het weten. Misschien zal je dan de manier van het Universum begrijpen.

Ik ben Julius.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

If you share this channeled transmission, please acknowledge the channel – Lynette and Kuthumi School of Wisdom and our web address. www.kuthumischool.com