altVandaag weer een bijzondere mail:

"Weet je Elias, het lijkt wel of ik helemaal leeggezogen ben de laatste 6 uur. Alsof ik gebrainwashed ben. Alles is deleted, het lijkt wel of ik gek word. Mijn dochter kwam om 17.00 uur thuis en ze had zich weer zo laten kleinmaken haar vriendin. Toen ze me vertelde wat er gebeurd was, werd ik zo kwaad. Zij was alleen maar verdrietig geworden, had zitten huilen. Ze zegt dan wel wat ze niet wil maar haar vriendin hóórt haar gewoon niet en daarom zijn ze natuurlijk vriendinnen… Ik weet zo goed hoe dat voelt, ja natuurlijk is ze mijn spiegel".

 

Mijn reactie:

Dat het een fijne dag voor je moge zijn vandaag. Ga weer naar je bos, beweeg, adem de energie van moeder aarde in door je voeten, luister naar de vogels, wordt weer één met alles om je heen en stem vanuit die eenheid af op dat gevoel van kwaadheid. Je kunt dit ook thuis in een meditatie doen.  Door de afstand die je dan genomen hebt van je pijn, door volledig in je centrum te zijn, zie je wat er werkelijk achter steekt. Begin met die woede te aanvaarden, besef dat deze ontstond op ogenblikken dat je je zelf  onterecht behandeld voelde, wellicht al heel lang geleden, mogelijk in andere levens.

De pijn van je dochter raakte aan je eigen pijn, omdat je diep met je kind verbonden bent. Zo wordt je eigen pijn voelbaar en je kwaadheid zichtbaar. Misschien werd je vroeger beschuldigd van iets wat je niet gedaan had. Wat er ook gebeurde, naar je gevoel werd je onrecht aangedaan in die en vele andere situaties die je niet kon  aanvaarden. Dit omdat je op dat ogenblik niet begreep, dat je jezelf zag in een vroegere tijd, waar jij de "boosdoener" was. Dat karmische aspect van de spiegel wordt veelal vergeten.  Maar door de vele successieve ervaringen stapelde deze energie van kwaadheid zich op en vormde een steeds grotere negatieve  kracht. Alles wat we in ons dragen zoekt expressie, want dat is onze eerste aardse missie, tot uitdrukking brengen wat we zijn en hebben, ook de illusies, omdat we dan ervaren, dat het illusies zijn. Alles wat er innerlijk is moet er uit, moet vorm krijgen. Maar de meest negatieve energie kunnen we ook op een heel positieve manier uitdrukken, met liefde voor onszelf en voor de ander. Dat is uiteraard de beste manier.

We hebben allemaal te maken met negatieve gevoelens die vroeger ontstonden en die nog diep in ons zijn opgesloten. Voor de een is het woede, voor de ander angst, haat, jalouzie of wat dan ook. Na vanuit je centrum de woede te hebben geaccepteerd duik je zo diep mogelijk in dat gevoel, roep het weer op, doorvoel het en wordt weer even die pijn, die woede en laat dan los. Is het frustratie of angst: het proces is hetzelfde. We nemen ook onze verantwoordelijkheid voor het gebeurde. Dit door te beseffen dat we het zelf hebben opgeroepen om te kunnen verder evolueren en we zullen zien dat de negatieve energie begint op te lossen, ze verdwijnt dan definitief.

"Ik las je stuk in bovendien "het aardse leven beu". Ik ben het aardse leven helemaal niet beu, ik voel dat er nog een heel stuk voor mij ligt en ik wil dat aangaan. Mijn ziel weet al lang dat dit terugtrekken niet dat is wat het echt gelukkig maakt, wel dat het nodig is én het wil ook wat anders, meer, maar van wat?

Je schrijft dat ze kan kiezen voor dit grote transformatie proces en dat jij dat voor haar kunt doen. Op zich begrijp ik dat niet zo goed, is het niet ieders taak dat zelf aan te gaan? In elk geval wil ik ook door zo'n groot transformatieproces gaan en dat wil ik dan wel het liefst zelf doen. Ik wil mijn cellen ook vernieuwen zodat mijn hart steeds verder open kan gaan, mijn angsten mijn leven steeds minder kleuren, ik steeds helderder kan gaan zien en mezelf en mijn ziel de mogelijkheid geef om op te staan, daarvoor te staan voor wie en wat ik wérkelijk ben, dat ik met een blik in mijn ogen gehoord wordt. Ik wil een lichtend voorbeeld zijn voor mijn kinderen, te staan voor mijn werkelijke ik, te spreken vanuit het diepst van mijn wezen en ik weet dat ik daarvoor eerst heel, heel diep in de donkere hoekjes van al mijn cellen moet gaan, maar God weet dat ik er dat voor over heb om mijn hart en ziel die ruimte te geven waar ze zolang al naar hunkeren." 

Ik :

Ja, natuurlijk ben jij het, die het transformatieproces volgt. Niemand kan dat in jouw plaats doen. Ik kan daar alleen bij helpen. Ik kan daar alleen bij helpen als je zelf dat diepe bewustwordingsproces wilt aangaan. Je weet dat moeder aarde bezig is naar een hogere dimensie op te stijgen, de 5e dimensie van bewustzijn en dat wij allen zijn uitgenodigd om hierin mee te gaan. Nu, de geestelijke wereld wil ons daarbij helpen omdat het "zich losmaken" het zich bevrijden van de illusies van de dualiteit een bijzonder moeilijk proces is. We hebben immers die pseudo-realiteit tienduizenden jaren lang voor de werkelijkheid gehouden en zijn er nog geheel of gedeeltelijk in gevangen.  De lichtwezens kunnen en willen ons enkel helpen als we voor dit proces met elke vezel van ons lichaam hebben gekozen. Onze beslissing moet helder en krachtig zijn en ik voel dat jouw beslissing dat inderdaad is. Dan geven we ons over aan het Goddelijke en God werkt door lichtwezens en mensen op ons af te sturen, die ons concreet verder kunnen helpen. De lichtwezens kunnen enkel door mensen werken, die kanaal zijn.

 Nu kan ook elk mens zijn of haar eigen kanalen volledig openen om directe hulp te ontvangen. En mocht dit lukken, dan zijn er voor specifieke zaken soms ook nog anderen nodig, die specialist zijn op een of ander gebied  om te helpen een stap te zetten, die jezelf nog niet alleen kunt nemen. Kanaal voor anderen worden kan soms een heel lang proces zijn, dat vele jaren, stapsgewijze kan duren. Anderen worden er als het ware mee geboren.

Voor mij was er zeven jaren geleden zo'n belangrijke stap en dat was de ontmoeting met een medium, die seminars organiseerde voor de geestelijke wereld. De deelnemers vormden een kleine groep van wisselende samenstelling. De geestelijke wereld had juist haar uitgezocht omdat ze een bijzonder zuiver kanaal was. En ik kan je vertellen, dat als Jezus door haar begon te spreken, dat je Hem ook letterlijk voelde, je voelde die hoge trilling in heel je wezen, je zag zijn Licht en dat was op zich al een ongelofelijke ervaring die je optilde naar je eigen hoogste vibraties. En dan moest de scholing nog beginnen die er op gericht was om ons voor te bereiden op de ascentie met moeder aarde, de ascentie naar de 5e dimensie.

Ik heb ruim 5 jaar aan die scholingen deelgenomen, er alles voor over gehad om ze te kunnen bijwonen. Al het geld wat ik verdiende heb ik daaraan uitgegeven en me zelfs ingeschreven, als ik er het geld  niet voor had en enkel de aanbetaling, soms met veel moeite, bijeen kon krijgen. Want ik wist dat het geld daardoor wel vanzelf zou komen. En dat was ook steeds het geval. De geestelijke wereld stuurde ons voor deze seminars, die soms een weekend, tien dagen of ook een maand duurde over heel de wereld, niet allen voor het onderricht, want telkens moesten we ook bepaalde energiën ter plaatse veranderen of activeren. Dit ging zo verder totdat Jezus me vroeg om ook het volgen van die seminars los te laten. Dat was wel een echte shock. Het was wellicht nog het enige waaraan ik nog echt gehecht was. Toch volgde ik zijn raad. Even was er niets en toen meldde Hij zich weer en liet me weten dat Hij me vanaf dat moment persoonlijk wilde bijstaan en scholing geven.

Tijdens de seminars kregen we van Jezus, maar ook van andere leraren, zoals Maria, Maria Magdalena, van engelen of engelgroepen, van Ashtar Sheran of van Adama van Telos grote cadeau's. Initiaties noemden ze het soms waarbij ons een bepaalde energie, een bepaald licht werd aangeboden, die we dan al dan niet konden aanvaarden om in ons verder te activeren en te ontwikkelen. Een van de hoogtepunten was voor mij wel het ontvangen van de Christusvlam in mijn hart, wat werd doorgegeven door Jezus via de echtgenoot van het medium, die een zeer sterke band had met en een kanaal was voor de energie en het Licht van Sananda, een aspect van de totaliteit van wat Jezus Christus uitmaakt.

Nu, die Christusvlam zag ik aanvankelijk in mijn hart als een klein vlammetje, een soort van waakvlam, zoals in de gasgeyser.  Elke dag in mijn meditaties begon ik via mijn ademhaling dat vlammetje te voeden, dat langzaam maar zeker steeds groter werd tot het zelfs de hele breedte van mijn borstkast omvatte.

Als healer werkte ik met mijn handen in het energieveld van mijn clienten om te helpen, de blokkades, die ze wilde loslaten, te verwijderen. Dat is een soort van chirurgische arbeid op energetisch vlak. Op zeker moment vroeg Jezus me om meer God te laten werken. En zo kwam het tot een aanpak, waarbij ik afwisselend in de aura bezig was en dan weer een stap terugzette om God of de lichtwezens, die voor de healing met en door mij werkten, de ruimte te geven, dat ze hun werk direct konden doen. Zo kwam het tot een andere vorm van teamwork.  Deze situatie ontwikkelde zich verder tot Jezus zei, dat Hij nu zo sterk in mij aanwezig was, dat ik mijn "eigen" healing volledig kon loslaten. Vanaf toen beweeg ik mijn handen niet meer in het energieveld van de mensen die naar me toekomen maar Jezus doet dat. Hij gebruikt mijn handen daarvoor. Nu kijk ik alleen nog maar hoe Hij mijn handen beweegt en wat Hij daarmee doet.

Zo zie je waar het ontvangen van dat kleine vlammetje in mijn hart, jaren gelden heeft kunnen uitgroeien tot de concrete aanwezigheid van Jezus in mij, die ik ook waarneem als een groot Licht, maar ook kan zien in een menselijke, zij het een buitenproportioneel grote vorm. Dat kleine vlammetje heeft enkel kunnen uitgroeien tot die aanwezigheid omdat ik het elke dag gevoed heb. En dat kun jij en ieder ander ook. Ik mag dat vlammetje van Hem nu ook doorgeven en dat doe ik in al mijn seminars voor diegenen die dat wensen. Dit is een interessante weg om te kunnen werken aan het activeren van dat Licht om daardoor steeds meer van je bewustzijn in de 7e dimensie te kunnen verankeren, de dimensie van het Christusbewustzijn.  Ik ben uiteraad niet de enige die dat werk kan en mag doen. Maar de mensen die ervoor klaar zijn en er naar verlangen, trekken zeker iemand aan die dat mogelijk kan maken. Of iets anders in die richting kunnen bieden, want er zijn vele wegen, die naar Rome leiden.

Nu terug naar dat Christus Transformatieproces. Ieder, die het wil kan in een hersencel het Christuslicht, als cadeau van de geestelijke wereld ontvangen om daarmee dit proces in gang te zetten.  Om te beginnen schep ik een nieuwe ruimte om de kern van een hersencel. Deze met het Christuslicht gevulde ruimte vormt dan een bescherming om de kern heen. Er kan geen negativiteit meer binnendringen. Vervolgens geef ik een nieuw programma aan de kern, waardoor de cel het ascentieproces gaat ondersteunen. De cel wordt bewust van de evolutie die je gekozen hebt. Er zijn dan nog de banen, die uitgaan van de cel en die eruit zien als de sterkvertakte wortelen van een boom. Jezus vernieuwt zelf die banen omdat ik (nog?) niet instaat ben om dat te doen. Hij kan dat doordat ik de focus houd op het nieuwe licht in de cel. Hij werkt dan door mijn focus. Vanaf die ene hersencel springt het Licht en het nieuwe programma over naar alle andere cellen, van orgaan tot orgaan waardoor het fysieke en de andere lichamen transformeren.

 Mocht je kiezen om op deze wijze in je eigen proces geholpen te worden dan kom je daardoor een heel stuk dichter bij "wat je werkelijk bent",  omdat je cellen nu dat ook weten en je daardoor in je processen beter kunnen ondersteunen.

Nu vond ik het nodig om dit hele verhaal te vertellen om twee redenen: eerst en vooral om je duidelijk te maken, dat je het echt zelf doet, door je wens, je sterke intentie om te transfomeren, maar bewust gebruik kunt maken van de hulpmiddelen, de instrumenten, die de geestelijke wereld je daarvoor ter beschikking stelt. In feite is het in dit geval een hand hulp van Jezus, die mij en anderen kan gebruiken als kanaal om in onze werkelijkheid toegang te verkrijgen, om die hulp te kunnen aanwenden. In dat maandenlange proces ben je dan veel beter instaat om zelf los te laten, wat je niet meer nodig hebt, omdat je cellen een nieuw bewustzijn hebben gekregen. Jezus zei, dat na afloop van dit proces de mens niet meer dezelfde is.

Ik heb met dat verhaal ook willen duidelijk maken dat ieder heel ver kan gaan in het realiseren van zijn of haar potentieel of noem het je aardse missie. Je moet er wel  "alles" voor over hebben. En wat is dat "alles" anders dan met een muurvast vertrouwen de illusies los  laten die je in de pseudo-realiteit gevangen  houden?

Elias, medium voor Christus Healing- en Transformatielicht.

Individuele sessies met Elias in Nederland zijn weer mogelijk van 15 t/m 31 oktober in Kerkrade.                                                              

Een workshop over de Russische Genezingstechnieken vanuit een 5-dimensionaal bewustzijn vindt plaats op 8 en 9 december in Opoeteren, België (tussen Genk en Maaseik).

http://elias-emmanuel.blogspot.nl/

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.