Er worden vanuit allerlei hoeken veel voorspellingen gedaan en gespeculeerd over de nabije toekomst. Gaat de wereldwijde kredietcrisis over in een wereldwijde systeemcrash? Gaat Obama werkelijk de verandering brengen waar hij het steeds over heeft (terwijl hij stevige banden heeft met o.a. Brzezinski en Bush senior)? Blijven we droge voeten houden in Nederland? Krijgen we weer een ijstijd in Europa? Zullen we contact krijgen met buitenaardse wezens? Zullen de vrije energie alternatieven voor iedereen beschikbaar komen?

 

Komt er een derde wereldoorlog? Komt er een zonne-uitbarsting die enerzijds onze satellieten en elektrische systemen zal ontregelen en anderzijds tektonische platen in beweging zal zetten met aardbevingen en tsunami’s als gevolg? Zal de Nieuwe Wereld Orde zich aandienen compleet met één nieuwe valuta, één wereldreligie en chipimplantaten? Zullen we een grote reductie van de wereldbevolking te zien krijgen door vogelgriep en andere designvirussen? Zal er door een nieuwe 9/11-achtige aanval de staat van beleg (Martial law) worden afgekondigd die zo zorgvuldig is voorbereid in de Verenigde Staten? Zullen er genoeg mensen wakker worden en een nieuwe aarde met nieuwe economie, ecologie, wetenschap, leef- en woonvormen gaan creëren? Komt uiteindelijk de gouden eeuw waar we zo naar smachten maar moeten het ei nog gebroken worden?

De meeste voorspellingen komen niet uit op dit moment. Oktober 2008 zou een zeer spannende maand worden volgens velen. Nu hebben we wel tegen een behoorlijke kredietcrisis aangekeken, maar het aangezicht van de wereld zoals we die kennen is niet substantieel veranderd. Wat kwam er dan zoal niet uit? Blossom Goodchild had voorspeld dat er rond 14 oktober 2008 massaal ufo’s te zien zouden zijn[1]. Bill Deagle had voorspeld dat er begin oktober een atoombom zou vallen op 1 of meer Amerikaanse steden, de “october suprise”[2] met Martial Law en het uitstellen van de verkiezingen als gevolg. Project Half past Human, een project dat op zeer ingenieuze wijze miljarden internetsites en fora afzoekt naar combinaties van woorden. Aan die woorden zijn emotionele intensiteiten toegekend. Op basis daarvan doen ze al meer dan 10 jaar voorspellingen waaronder een correcte 9/11 voorspelling in gevoelsintensiteit wereldwijd. Voor begin oktober hebben zij op basis van die gigantische hoeveelheid internetdata voorspeld dat er iets soortgelijks aan 9/11 zou gebeuren, maar dan van veel grotere impact[3]. Volgens Dan Burish zou er in project looking glass[4] te zien zijn geweest dat Hillary op het laatste moment toch president zou worden.

Naast allerlei voorspellingen die niet uitkomen hebben we ook kunnen zien dat een aantal pogingen om oorlogen te beginnen niet in oorlog resulteerden. De donderdag voor de verkiezingen heeft Israel - met toestemming van de VS (!) - Syrië nog gebombardeerd[5]. Er wordt veelvuldig gedreigd met een oorlog tegen Iran, maar het komt er niet van. China gaf aan dat ze het vallen van de dollar zagen als een “act of war”. Dan was er nog het conflict met Georgië met een hoog derde-wereld-oorlog-potentieel dat maar niet wilde escaleren.

Naomi Wolf[6], auteur van “The end of America” was zeer bezorgd over de laatste te nemen stapjes door de Bush Administration om het sluiten van de democratie te verzegelen. Zij heeft een blauwdruk ontdekt hoe democratieën omgebogen worden in een dictatuur en Amerika was wat dat betreft in de allerlaatste fase beland. Twee van haar grootste zorgen waren getuigenissen van leden van het congres dat de staat van beleg al afgekondigd was[7] in combinatie met het feit dat een groot gedeelte van het privéleger “Blackwater” van de Amerikaanse regering eind september uit Irak is teruggeroepen om in eigen land tegen burgers op te treden in geval van eventuele “civil unrest”[8].

Het is nu half november en met het beeld rond Obama kan het duidelijk twee kanten op. Aan de ene kant wil hij bijvoorbeeld Guantanomo Bay sluiten en de auto industrie helpen mits ze schoner gaan produceren. Dat had ik een maand geleden niet voor mogelijk gehouden. Hij straalt vertrouwen uit en zijn overwinningspeech was door de hoop die het meebracht, ontroerend mooi. Aan de andere kant zijn veel van zijn adviseurs leden van de Trilateral Commission en de Council of Foreign Relations, zeg maar gerust van het soort waar behoorlijk bloed aan kleeft.

Het maar niet doorbreken van alle vreselijks wat aanstaande leek zie ik als een teken van hoop en geïnformeerd optimisme! Het lijkt erop dat we de slecht-nieuws-variant van onze tijdlijn gebroken hebben. Op Project Camelot[9] zijn beide kanten van de medaille te beluisteren. Bill Deagle spande de kroon met zijn negatieve scenario’s terwijl David Wilcock[10] helemaal niets van de “doom” wilde weten. David houdt ondanks zijn weet van de verhalen achter de schermen - o.a. door Svali[11], één van de belangrijkste klokkenluiders uit illuminatie kringen - al jaren vast aan een positieve uitkomst op het wereldgebeuren.

Één van de meest basale en gekende spirituele wetten is: waar je aandacht aan schenkt, dat groeit. Dat is de reden dat velen zich niet met eventuele negatieve scenario’s willen bezighouden. De hamvraag is wat mij betreft niet: wat is goed nieuws en wat is slecht nieuws? Maar, wat is de realiteit? Bill Ryan en Kerry Cassidy van Project Camelot zeggen het zo: “Het pertinent weigeren om naar de realiteit te kijken helpt niet. Vanuit het WILLEN zien van de huidige realiteit, kunnen we causaal een toekomst creëren die we willen. Met andere woorden, om dáár te komen, moeten we vertrekken vanaf de plek waar we nu zijn, en we moeten WETEN waar we nu zijn om die reis te maken. Als we de naam van het beest niet uitspreken, doet het beest wat het wil. We zijn niet bang voor het beest… en we zijn niet bang zijn naam te spreken. Dat is niet hetzelfde als het beest oproepen, ondersteunen of verantwoordelijk zijn voor zijn bestaan.”

Miriam Delicado[12] kreeg vanaf haar geboorte al buitenaardse perspectieven met betrekking tot de tijd waarin we nu leven. Volgens haar staan we voor de ongelofelijke uitdaging om de onhoudbare situatie met het milieu en de economie om te buigen en met alle wereldburgers weer in harmonie met de aarde en de natuur te leven. In de toekomst scenario’s die zij geschetst kreeg liggen grote moeilijkheden voor de mensheid besloten. Ze zegt dat als over een paar jaar blijkt dat we deze periode redelijk en zonder kleerscheuren doorstaan hebben, het niets zegt over dat er geen moeilijkheden aanstaande zouden zijn geweest, maar dat we als mensheid in onze harten de juiste en moedige stappen hebben gemaakt en de moeilijkheden binnen en buiten onszelf, het hoofd hebben geboden. Zou dat de reden zijn waarom zo vele voorspellingen op dit moment niet uitkomen? Zouden we de kritische massa hebben bereikt?

Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet durf te speculeren welke kant het opgaat. We hebben thuis wel voorzorgsmaatregelen genomen met betrekking tot zelfvoorziend leven voor zover als dat mogelijk is in een stad. Het is mij wel duidelijk dat de manier waarop we als mensheid met de aarde en elkaar omgaan absoluut onhoudbaar is[13]. Of we een geleidelijke en prettige overgang kunnen verwachten? Ik weet het niet. Het op dit moment meest tastbare is toch wel de financiële crisis. Als ik Willem Middelkoop en Jim St.Clair mag geloven is de crash van de wereldwijde economie op het nippertje en met draconische maatregelen slechts wat uitgesteld. De Federal Reserve (waarvan de meeste mensen inmiddels weten dat het om een conglomeraat van privébanken gaat met zelfgekozen managers, niets met de overheid te maken heeft, maar wel het beleid van een groot deel van de economie bepaalt) leent nu min of meer direct aan bedrijven en de Europese Centrale Bank heeft aangekondigd ongelimiteerde hoeveelheden geld in de financiële markten te pompen. Dat gehoord hebbende hoef je geen econoom te zijn om met zekerheid vast te kunnen stellen dat er hyperinflatie op komst is. Onze IJslandse buren hebben de betekenis daarvan al aan de lijve ondervonden. Hun geld is binnen één maand 75% minder waard geworden. Vroeger of later krijgen wij daar ook mee te maken en dat gaat zijn eigen moeilijkheden met zich meebrengen. Dat kan ook best eens lang gaan duren en voorbereid of niet, dat is heel vervelend. Het meest recente voorbeeld is Argentinië waar in 2000 in één dag alle banken en beurzen hun deuren sloten en men van de ene op de andere dag overging op ruilhandel. Wij zijn daar heel dichtbij geweest en dat gevaar is nog lang niet geweken.

Wat de kredietcrisis ten positieve heeft betekend is enerzijds dat er een hoop vuile was buiten hangt en men in redelijk grote getale begint te doorzien dat het systeem in en in verrot is. Anderzijds was het een wake-up call voor velen dat het comfortabele westerse leven niet zo vanzelfsprekend is als we altijd aannamen. Dat geeft een kans voor andere paradigma’s en het herevalueren van basiswaarden van onze systemen. Wat ik voel is dat er heel veel mogelijkheden voor nieuwe initiatieven liggen en dat het universum daar graag zijn medewerking aan verleent.

Een typisch voorbeeld daarvan is het burgerinitiatief Transition Town[14]. Het is een samenwerkingsverband om een lokale gemeenschap weerbaarder en energieneutraal te maken. Het uitgangspunt is om met minder en betere energie te werken, de lokale economie te stimuleren (met onder andere een nieuwe valuta), er meer ecologische landbouw komt en er daarnaast vele alternatieven voor kleine en grote vervuilende processen in worden gezet. Wereldwijd zijn er nu zo’n 80 Transition Town initiatieven. In Nederland zijn er nu 6 gemeenten in voorbereiding. De gemeente Groningen zit al constructief rond de tafel met de lokale stuurgroep. Kijk, daar word ik nou blij van!

De toekomst is niet een vast beeld waar de tijd ons vanzelf naar toe brengt. We creëren hem elk moment door onze gezamenlijke keuzes. De toekomst hangt af van hoe ieder van ons de verantwoordelijkheid neemt om een wereld te creëren die menswaardig is. Als we opkomen voor dat wat goed en rechtvaardig is. Als iets de verkeerde kant op dreigt te gaan dat we zeggen: “Het is genoeg, tot hier en niet verder!”. Wij bepalen zelf of we de oplossing zijn of het slachtoffer. Leiders zullen de ontwaakte massa volgen zolang ze de moed hebben om hun stem te laten horen totdat ze er zeker van zijn dat de juiste actie genomen wordt. We zijn prachtige wezens en er is een schitterende toekomst voor ons weggelegd. Laten we daar samen voor gaan en er voor de volle 100% de schouders onder zetten!


 

Bron: EarthMatters