achristus1Jezus:  "Als ik naar de energie van het jaar 2013 kijk dan zie ik donkere wolken opdoemen. Donkere wolken die zich speciaal om die wezens vormen die bereid zijn te vechten. Het gaat hier om mensen die in deze 'vechtenergie' zijn blijven steken. Dit betekent dat ze eenvoudigweg met hun energie geconfronteerd zullen worden. En voor de mensen die bereid zijn in deemoed*)   te leven blijft de hemel onbewolkt, er vertonen zich geen wolken. Er zal daar geen spoor van bewolking te zien zijn. Het betekent dat er twee soorten realiteit bestaan. In de ene wordt het donkere steeds sterker en in de andere vormt zich beschermend Licht rond de zielen.

 

Kijk niet waar anderen staan maar blijf heel sterk in je eigen opvattingen en heb vertrouwen dat alles zich juist en positief ontwikkelt. Degenen die voor duisternis kiezen zullen duisternis ontvangen. Degenen die voor Licht kiezen zullen Licht ontvangen. Beiden zijn waardevol en juist. Alles komt op het juiste moment. Vertrouw het Goddelijke dat ieder wezen met zijn eigen "zekerheden" geconfronteerd wordt. Ga op je knieën voor God en begrijp hoe dit transformatieproces verloopt en dat ieder die voor duisternis gekozen heeft, hiermee zolang geconfronteerd wordt tot er bereidschap ontstaat om te veranderen. Zo wordt het Goddelijk plan steeds duidelijker waardoor de bereidschap groeit om jullie eigen, persoonlijke weg te bewandelen. Totdat de mens bereid is om zich om zijn eigen schaduw te bekommeren en te vergeven, krijgt hij alles wat nog in zijn energieveld geschreven staat op zijn bord en zal deze schaduw ook actief werken.

Het leven is een wonderlijke spiegel die steeds dat toont wat in het eigen energieveld nog geschreven staat en ieder wordt daarmee ook confronteerd in het dagelijkse leven. Dit vereenvoudigt het leven in de zin dat jullie je niet meer over zoveel vragen het hoofd hoeven te breken zoals: 'Wat moet ik doen om mijn energieveld te beschermen?'. Neen, het is veel eenvoudiger. Dat wat het leven je brengt is voor hondert procent je spiegel en dus ga met alle situaties die naar je toekomen om, door te vergeven. Hierdoor wordt er onmiddellijk een schaduw in het energieveld opgelost. Heel simpel. De schaduw vertoont zich in het Hier en Nu. Vraag om vergeving en de schaduw verdwijnt. De situatie wordt opgelost en zo kan je in vrijheid leven tot de volgende schaduw in je energieveld zich aandient.

Het is uiterst belangrijk om in het Hier en Nu steeds naar vrede te zoeken. Vind je geen vrede dan zal de ontevredenheid zich telkens opnieuw manifesteren. Zoek vrede door te vergeven dan volgt er ook onmiddellijk een oplossing voor de situatie die je naar je toe hebt gehaald. De schaduw zal zolang blijven totdat je voldoende deemoedig bent geworden. Dit is een volstrekt grote waarheid.

De energieën worden steeds sneller. Er is al duidelijk te zien dat het transformatieproces volgens een dagelijks ritme verloopt. Dit betekent dat de energieën nu dagelijks hoger worden getild. Sommige mensen hebben het daar heel moeilijk mee, hun depressies worden steeds sterker. Hun grote onzekerheden groeien en steeds meer mensen vallen uit hun bewuste 'Zijn'. Dit met het gevolg dat ook de geestelijke ziekten zich uitbreiden. Maar elk mens moet zijn persoonlijke weg volgen. Vaak kunnen deze mensen niet geholpen worden omdat ze heel diep in hun vernietigingsprocessen vastzitten. Hierbij is het dus wezenlijk dat ze steeds opnieuw geestelijke zekerheid en vrede zoeken.

Als veel mensen in geestelijke zin ontsporen dan wordt ook de samenleving wakker geschud. Het wordt dan duidelijk dat er zich iets in de verkeerde richting heeft ontwikkeld. De samenleving zal dan trachten om de redenen hiervoor beter te begrijpen. Dit om maatregelen te kunnen treffen om deze mensen te helpen. De nood moet hier en daar eerst groot worden voordat überhaupt begrepen wordt dat er iets gedaan moet worden. Er zullen meer en meer van deze geestelijke ontsporingen zichtbaar worden waarin mensen een "burnout" krijgen omdat ze niet meer slagen om met alles klaar te komen dat hun wordt opgelegd.

Deze mensen zijn dan niet meer instaat om alle aspecten van het leven meester te worden. Dus moeten ze ergens veranderen. Ze zullen dingen moeten loslaten. Dit betekent concreet, dat deze mensen stappen moeten ondernemen om niet door te draaien. De druk wordt dus groter door de vele geestelijke ontsporingen. Hierdoor komen ook angsten te voorschijn waardoor velen hopen dat ze gezond blijven en dat hun zoiets niet zal overkomen. En juist daardoor gaan deze mensen op zoek. Ze gaan op zoek hoe ze kunnen ontspannen, hoe ze innerlijke rust kunnen verkrijgen.  Ze gaan op zoek hoe ze geestelijk helder en fit kunnen blijven en dat zal een golf veroorzaken waardoor er steeds meer mensen bereid zullen zijn om te veranderen.

Alles heeft recht van zijn. Vaak kan eerst dan een positieve verandering totstand komen als men steeds verder in het negatieve afglijdt. En heb geen schrik dat er iets gebeurt wat er niet zou moeten zijn. Blijf gewoon verder in je eigen  helderheid, stabiliteit en overtuiging en geef de  juiste waarden door aan anderen.

Geestelijke gezondheid wordt bereikt door stille vlijt. Leer bewust te ademen, leer jezelf bewust waar te nemen. Leer je bewustzijn stil te houden. Daardoor worden onzekerheden zichtbaar en lossen op. Geef deze kennis, hoe geestelijk gezond te blijven door. Dat is bijzonder waardevol. Vertel wat er voor nodig is, hoe veel tijd het in beslag neemt en welke stappen gezet moeten worden. Toon hiervoor een heldere weg. Laat zien wat hiervoor nodig is, maar zeg ook dat een heel gewoon leven waardevol is. Geestelijke gezondheid betekent ook te werken, om voor een gezond gezin te zorgen en om gezonde relaties te onderhouden.

Vertel ook dat het nooodzakelijk is om fouten in het systeem te corrigeren. Hiermee wordt bedoeld dat mocht er in het verleden op geestelijke wijze verwondingen zijn ervaren, het nodig is om dit lijden te erkennen en op te lossen om daardoor vrede te kunnen vinden. Eerst dan kan men in een gezond "zijn" leven als de ziel dit werkelijk heeft verwerkt en vergeven. Vertel gezonde mensen hoe ze gezond kunnen blijven, ook die mensen die niet bepaald op zoek zijn naar geestelijke ontwikkeling, door ze tonen hoe ze met kleine stappen toch heel veel voor hun ziel kunnen doen. Belangrijk is dat ieder iets voor zijn of haar ziel doet. Gelukkig wordt steeds meer begrepen dat er geen enkele kans bestaat om geestelijk gezond te blijven zonder iets voor de ziel te doen. Ontspanning en meditatie, het bewust voelen en beademen van het lichaam, dat alles is noodzakelijk is om de ziel gezond te houden. Vertel in eenvoudige bewoordingen die voor ieder begrijpelijk zijn hoe geestelijke gezondheid er uitziet. Dit is zeer, zeer belangrijk"

NASCHRIFT:

*) Omdat ik vragen ontvangen heb om wat meer uitleg te geven over "deemoed", verwijs ik hierbij naar wat Jezus hierover eerder zei:

" Hoe meer het ego bereid is verantwoordelijkheid voor je ervaringen te nemen, hoe meer je ziel in staat is om alle zwaarte die op haar drukt, los te laten. Dit is een heel belangrijke stap. Deemoed betekent dat jij je lot aanvaardt. Deemoed betekent dat je bereid bent je lot te dragen, ook als dit pijn inhoudt, ook als dit verlies beduidt en ook als er sprake is van verwoesting waar je mee geconfronteerd wordt".  

Deemoed en vergeving zijn dus de sleutels naar de Nieuwe Tijd. Uiteindelijk is het aanpassen aan de Nieuwe Energie veel makkelijker dan  het star vasthouden aan oude, voorbijgestreefde overtuigingen en ideeën, die in het verleden nodig waren om de dualiteit te kunnen ervaren en om je daarin staande te kunnen houden.

Ondertussen is de dualiteit als ervaring en bewustzijnsniveau voorbijgestreefd en niet meer nodig. Sterker nog, de dualiteit wordt steeds meer onleefbaar!

Onderweg naar de vijfde dimensie gaat het enkel om loslaten. Alles loslaten wat we niet meer nodig hebben, wrok, oordelen, verwachtingen, maar ook alle mogelijke vormen van "gehecht zijn". Enkel het grote loslaten leidt tot waarlijke vrijheid.

Gisteren zag ik een reportage op de Franse TV over de steeds belangrijker rol die meditatie speelt in het Franse bedrijfsleven. Meer en meer bedrijven,  ook hele grote ondernemingen bieden aan hun personeel groepsmeditatie aan, waarvoor meestal een externe specialist wordt aangetrokken. Een verantwoordelijke van een groot bedrijf zei dat het invoeren van meditatie wellicht de beste investering was, die het bedrijf tot dan toe had gedaan omdat de deelnemers niet alleen rustiger, evenwichtiger, blijer, tevredener en stabieler maar ook meer gemotiveerd bleken te werken. En zo verandert de wereld gestaag en elk bewust mens kan daar een bijdrage aan leveren.ieder op zijn of haar eigen manier.

Elias, medium voor Christus Healing- en Transformatielicht.

Voor begeleiding bij uw eigen transformatieproces:

Ik ben in Nederland weer ter beschikking voor individuele sessies van 4 tot 28 februari 2013

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. -  http://elias-emmanuel.blogspot.nl/?view=magazine